O Νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

meg.fakos

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος δηλαδή μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Τον περασμένο μήνα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις ιδιαίτερα σημαντικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία αλλάζουν σταδιακά αλλά και ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είχε επισημανθεί εδώ και καιρό, το νέο αυτό πλαίσιο σχηματίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ετών, με έντονο lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και σημαντικές επιρροές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδιαμορφώνεται από 2 νέες οδηγίες και έναν κανονισμό, ενώ επίκειται και η τροποποίηση μίας ακόμη οδηγίας, σχετικά με την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Από την άλλη, οι οδηγίες ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Νέοι κανόνες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Τον Κανονισμό 2016/679, γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά και με απλά λόγια, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της κάθε μίας από αυτές τις πράξεις, ξεκινώντας με την πιο σημαντική (και δεσμευτική) από αυτές, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Όπως έχει αναφερθεί, ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί προϊόν χρονοβόρων διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής  με smartphones, social media, internet banking.

Στόχος των συντακτών του Κανονισμού ήταν να διαμορφωθεί με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών με ενιαίο τρόπο (τουλάχιστον τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός ΕΕ).

Οι νέος γενικός κανονισμός αποτελείται από 99 άρθρα και έχει κωδικοποιηθεί πλήρως από τη συντακτική ομάδα του Lawspot.

Σύμφωνα με το άρθρο 99, ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις Μαΐου 2016, τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Το διάστημα αυτό των δύο ετών αποτελεί περίοδο προσαρμογής για τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων.

Τι λέει ο κανονισμός; Δείτε ΕΔΩ Και φυσικά μη παραλείψετε να δείτε ΕΔΩ τη σελίδα χρήση Προσωπικών δεδομένων κι ΕΔΩ από την επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης μας...

Τρία γεμάτα χρόνια μαζί...–Τα ταξίδια μας σε Αβινιόν, Κέρκυρα και Βανκούβερ Καναδά

gamos6

Στις 4 Απριλίου 2018 κλείσαμε τρία χρόνια παντρεμένοι με την σύντροφο της ζωής μου, Σούλα Αργυροπούλου. Και επειδή εκτιμούμε ότι ο γάμος είναι ένα μεγάλο γεγονός που άλλαξε τις ζωές μας, θέλαμε να το γιορτάσουμε όπως του αξίζει… Και είμαστε πολύ χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι στον κοινό δρόμο που χαράσσουμε στη ζωή μας...

kanoni1.060416

Έτσι το 2016 πήγαμε για έξι μέρες στην Κέρκυρα. Και περάσαμε υπέροχα, όπως μπορείτε να δείτε και στις δημοσιεύσεις που κάναμε γι' αυτό το ταξίδι μας ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε ένα σοβαρό μεγάλο γεγονός να γιορτάσουμε στη ζωή μας...

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ταξιδεύει, γνωρίζει νέους τόπους, ανθρώπους, συνήθειες, ήθη και έθιμα, πολιτισμούς και τα ζει. Από εδώ τα λέγαμε καθημερινά, κι εκείνες τις μέρες των ταξιδιών μας, όπως κάνουμε χρόνια τώρα με τα μέρη που επισκεπτόμαστε… 

Και το 2017 πήγαμε στο Αβινιόν της Γαλλίας κοντά στους πενευματικούς και σαρκικούς αδελφούς μας Γιώργο και Αστρίντ. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Αλλά επειδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την αρχή στα λίγκ που ακολουθούν μπορείτε επίσης να δείτε μαζεμένες όλες τις αναρτήσεις που έκανα από από το Βανκούβερ του Καναδά τότε που μείναμε κοντά στον Στήβ και την Έστερ, την κόρη και τον γαμπρός της Σούλας για δεκαπέντε ολόκληρες μέρες..

Εκεί, το 2015 στις 4 Απρίλη, έγινε ο γάμος μας με τη Σούλα... Αξίζει να τα θυμηθούμε όλα αυτά γιατί άλλαξαν τον ρου της δικής μας ιστορίας...

Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

gastown1.050425

Επειδή ο γάμος όπως είπαμε, είναι θεϊκός θεσμός, τον οποίο καθιέρωσε και εδραίωσε ο Ιεχωβά στην Εδέμ, φέρνει σε ύπαρξη την οικογενειακή μονάδα, τον οικογενειακό κύκλο. Βασικός του σκοπός ήταν η αναπαραγωγή των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, το να έρθουν σε ύπαρξη περισσότερα πλάσματα του ανθρωπίνου γένους.

Ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός, έπλασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και θέσπισε το γάμο ως την κατάλληλη διευθέτηση για τον πολλαπλασιασμό της ανθρώπινης φυλής. (Γε 1:27, 28)

Ο πρώτος ανθρώπινος γάμος τελέστηκε από τον Ιεχωβά, σύμφωνα με την περιγραφή των εδαφίων Γένεση 2:22-24. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ζωής μας. Τα σεβόμαστε και τα τιμούμε, όπως τους πρέπει...

Ένας μικρός οικισμός που είναι δήμος, η Πύλη ή το Πύλη Τρικάλων μοσχοβολά ανοιξιάτικα

Posted in Επικαιρότητα

pili.trikalon1
Κι όπως ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ είναι ταξιδιάρης, σήμερα ας πάμε στην Πύλη (το Πύλη) ένα μικρό δήμο στην περιφερειακή μονάδα Τρικάλων. Πρόκειται για μια ημιορεινή πόλη σε υψόμετρο 216 μέτρων. Βρίσκεται 18 χιλιόμετρα δυτικά των Τρικάλων, ακριβώς κάτω από τα δύο βουνά Ίταμος και Κοζιάκας, τα οποία σηματοδοτούν την αρχή του ορεινού όγκου της Πίνδου.

pili.trikalon2
Τα στοιχεία τα αντλήσαμε από το Wikipedia. Εδώ βλέπουμε ότι αναφέρεται και ως θηλυκό και ως ουδέτερο. Το Πύλη, λοιπόν, σηματοδοτεί την είσοδο σε ένα μεγάλο φαράγγι και το φυσικό μονοπάτι που οδηγεί στην πόλη της Άρτας. Ο ποταμός Portaikos, ένας παραπόταμος του ποταμού Πηνειού, περνάει από αυτή τη θέση.

pili.trikalon3
Θέλουμε να σας δείξουμε αυτή τη υπέροχη φυσική ομορφιά και με αφορμή αυτό το γεγονός σας δίνουμε και στοιχεία για την περιοχή… Ο δήμος Πύλης περιλαμβάνει 7 δημοτικές μονάδες, αλλά η ίδια η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκους. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι, είτε αυτοαπασχολούμενοι σε μικρές επιχειρήσεις είτε εργάζονται στα Τρίκαλα.

pili.trikalon4
Η γεωργία και η κτηνοτροφία ως απασχόληση εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό, αν και η γύρω περιοχή είναι ιδανική, τόσο για ορεινά όσο και για ορεινά εδάφη. Η Πύλη υπήρξε πάντα το σημαντικότερο εμπορικό κέντρο για τους γύρω οικισμούς και είναι γεμάτο ενδιαφέροντα μνημεία και όμορφα τοπία.

pili.trikalon5
Ο οικισμός της Πύλης έχει αναφερθεί από την αρχαιότητα. Αναφέρεται αρχικά στο έργο του Παυσανία , Περιγραφής της Ελλάδας ( Ελλαδα Περιέγουσας ), ταξιδιωτικός και πολιτιστικός οδηγός της αρχαίας Ελλάδας, που αναφέρεται ως «Μεγάλες Πύλες», επειδή η τοποθεσία αποτελεί φυσικό πέρασμα μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας .

pili.trikalon6
Καταγράφεται επίσης ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε από την Ήπειρο και ήρθε στη Θεσσαλία μέσω της Πύλης, για να εξασφαλίσει τη στήριξη της Θεσσαλίας στα σχέδιά του (το οποίο ήταν επιτυχές, το ιππικό της Θεσσαλίας έγινε διαβόητο στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου). Επίσης επισκέφτηκε αργότερα ο βασιλιάς Φίλιππος Β της Μακεδονίας .

pili.trikalon7
Κατά τη διάρκεια των ελληνορωμαϊκών χρόνων, η τοποθεσία θεωρήθηκε στρατηγικής σημασίας και το κάστρο του Αθηναίου χρησιμοποιήθηκε ως φυλάκιο, επιτρέποντας την παρακολούθηση των πεδιάδων σε απόσταση μέχρι 30 ή 40 χλμ. (Τα διάσημα Μετέωρα είναι ορατά σε μια καθαρή μέρα από αυτά τα φυλάκια).

pili.trikalon8
Στα σύγχρονα χρόνια, το Πύλη υπήρξε το τοπικό εμπορικό και εκπαιδευτικό κέντρο για τα γύρω χωριά και οικισμούς, ειδικά εκείνα που βρίσκονται στην ορεινή περιοχή δυτικά του Πύλη. Δεδομένου ότι η Θεσσαλία συγχωνεύθηκε στο Βασίλειο της Ελλάδος το 1888, Αλλά είπαμε, από σας ζητάμε να θαυμάσετε την όμορφη δημιουργία αυτής της εποχής…

Μια μικρή όμορφη έξοδος με φίλους μας, εκτός των τειχών, στο Καβούρι της Βουλιαγμένης…

Posted in Επικαιρότητα

kavuri1
Χθες ήταν μια πολύ όμορφη μέρα... Ο ήλιος δυνατός έκαιγε την άδεια πόλη της Αθήνας. Οι δρόμοι ήταν ελεύθεροι κι εμείς είπαμε με τους φίλους μας να εκδράμουμε σε έναν κοντινό προορισμό, το Καβούρι Βουλιαγμένης.

kavuri2
Είμαστε μαζί με τον Άρη και τη Χάρις. Το παλέψαμε λίγο να βρούμε που θα αφήναμε το αυτοκίνητο. Βλέπεις την ίδια με εμάς ιδέα είχαν πολλοί Αθηναίοι. Αλλά δεν απογοητευτήκαμε. Βρήκαμε τελικά και περπατήσαμε στην παραλία.

kavuri3
Φύσαγε ένα ελαφρό αεράκι αρκετό για να δοκιμάσει τα όρια των μαλλιών, των κοριτσιών. Έκρινα όμως ότι ήταν φυσική και την κράτησα, αν και είμαι βέβαιος πως όταν τη δουν δημοσιευμένη, θα μου γκρινιάξουν...

kavuri4
Το μέρος είναι πραγματικά ωραίο. Έχει πολύ πράσινο κι εμείς επωφεληθήκαμε της ευκαιρίας, να περπατήσουμε. Δίπλα στη θάλασσα και το πράσινο, δεν υπάρχει πιο ωραίος συνδυασμός. Και τα κορίτσια έχουν πάντα ωραίες ιδέες.

kavuri5
Ο Άρης και η Χάρις κάθισαν σε ένα παγκάκι να ξαποστάσουν. Μου άρεσαν και τους φωτογράφησα. Δεν είναι εν αγνοία τους. Το βλέμμα επιδοκιμασίας του Άρη το αποδεικνύει, περίτρανα. Πολύ όμορφη, δεν είναι;

kavuri6
Η Σούλα με φόντο τον Σαρωνικό... Η θάλασσα είναι γαλήνια. Και καθώς ο καιρός είναι πολύ ζεστός δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν μπάνιο. Εδώ που τα λέμε θα μπορούσαν να κάνω κι εγώ δεν διακρίνουμε για την τόλμη μου.

kavuri7
Μια φωτογραφία μέσα στο αυτοκίνητο. Η Σούλα έχει παραχωρήσει το μπροστινό κάθισμα στον Άρη και κάθισε πίσω με τη Χάρις. Και μάλλον δουλειά της φιλενάδας της είναι η φωτογραφία που δεν πήρα είδηση πώς πάρθηκε, επειδή οδηγούσα,

kavuri8
Τελευταία φωτογραφία από το Καβούρι. Έχω κατέβει κάτω στη θάλασσα. Έχει βγάλει πολλά φύκια, αλλά είναι πεντακάθαρη. Σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Σ' ένα ζωντανό Site, όπως είναι ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ, μπορεί κι αυτό να συμβεί.

Μια καθαρή ματιά στα πράγματα που είναι γύρω μας και καμιά φορά τα θεωρούμε δεδομένα...

Posted in Επικαιρότητα

iliovasilema1
Αυτές οι φωτογραφίες από τον τοίχο του καλού μας φίλου, Πέτρου Πατσαλαρήδη, μας έβαλαν σε σκέψεις… Είναι και οι ξεχωριστές μέρες που βοήθησαν σ' αυτό, ώστε πραγματικά να ενισχύσουμε τον προβληματισμό που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Τόσο απλό και τόσο όμορφος…

iliovasilema2
Προσέξτε λίγο τα χρώματα του ουρανού, καθώς ο ήλιος πηγαίνει προς τη δύση του, περνώντας μέσα από τα σύννεφα. Κάθε φωτογραφία μοιάζει με έναν πίνακα ζωγραφικής. Και όπως είναι πολύ προσεκτικός ο Πέτρος, η μια φωτογραφία μετά την άλλη δεν πρέπει να απέχουν πολύ, χρονικά.

iliovasilema3
Και αν και έχει προσανατολίσει το κινητό του τηλέφωνο στο ίδιο σημείο, κάθε φορά αυτό φαίνεται διαφορετικό... Μπορείς στ' αλήθεια να θεωρείς κάτι τέτοιο δεδομένο; Όχι βέβαια! Κάποιος έχει βάλει το χέρι του... Κι μείς ξέρουμε καλά ποιος είναι Αυτός.

iliovasilema4
Δεν έχει σημασία ποιο μέρος είναι... Θα μπορούσαμε να έχουμε μια παρόμοια εικόνα από τον τόπο που μένουμε, αν βέβαια ήμασταν έξω από τα όρια της μεγαλούπολης με τις πολυκατοικίες κλουβιά που μάθαμε, από ανάγκη να ζούμε... Διότι εμείς, οι άνθρωποι της πόλης δεν έχουμε αυτό το πλεονέκτημα.

iliovasilema5
Εκτιμούμε όμως αυτή την υπέροχη ομορφιά, που ο Δημιουργός μας προσφέρει απλόχερα για να διεγείρει θετικά, τις αισθήσεις μας... Και το εκτιμούμε πολύ αυτό! Και Τον ευχαριστούμε που προσέχει δικαίους και αδίκους με τον ίδιο τρόπο, τόσο όμορφα, δίνοντας ποιότητα στη ζωή μας!

iliovasilema6
Ευχαριστούμε και τον Πέτρο που είχε την ευαισθησία να καταγράψει αυτές τις μοναδικές εικόνες. Δεν είναι βέβαια οι πρώτες και οι μόνες. Πάντα μου αρέσει να τον παρακολουθώ πολύ προσεκτικά ότι ανεβάζει. Έχει το χάρισμα να με βάζει, μέσα στην ιστορία του.

iliovasilema7
Ζω κι εγώ μαζί του την κάθε στιγμή... Είμαι στο βουνό, καθισμένος στην ασφάλεια του γραφείο μου και τη θαλπωρή του σπιτιού μου. Ξυπνώ μαζί του ξημερώματα, καθώς ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά και φωτογραφίζει ότι στο δρόμο του και τη δουλειά του κάνει εντύπωση. Ευχαριστούμε!

Μια βδομάδα αφότου έφυγαν τα παιδιά, ο Κώστας και η Άννυ από κοντά μας. Μας λείπουν!

Posted in Επικαιρότητα

anamnisis1
Μπορείς να το πεις και δημοσίευμα αναμνήσεων, το σημερινό, δεδομένο ότι κλείνει μια εβδομάδα από τότε που έφυγαν τα παιδιά της Σούλας, ο Κώστας και η Άννυ από κοντά μας, για να επιστρέψουν σπίτι τους. Και ήδη μας λείπουν...

anamnisis2
Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούμε είναι από τη μηχανή του Κώστα, ένα εξελιγμένο κινητό, το τηλέφωνο που βγαζε φωτογραφίες υπερβολικά καλές σε ανάλυση. Χρειάστηκε να τις μικρύνω πολύ, για να μπορέσω να τις ανεβάσω στο διαδίκτυο.

anamnisis3
Δυστυχώς δεν είναι κοντά μας να μας εξηγήσουν από πού ακριβώς είναι... Αλλά είναι δικές του. Τις έχει τραβήξει ο ίδιος. Και είναι υπέροχες! Η ανάλυση, η ποιότητα της φωτογραφίας, αλλά και η οπτική γωνία... Ευχαριστούμε!

anamnisis4
Εντάξει εδώ δεν χρειάζονται συστάσεις, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι... Πήγαν εκεί πρώτα, μετά στο Λονδίνο και μετά ήρθαν Ελλάδα, κοντά μας. Και στο Παρίσι συνάντησαν δρυμή κρύο και... χιόνι

anamnisis5
Τι κι αν ήταν ντυμένοι καλά οι δύο τους. Τα μπουφάν δες τους ζέσταιναν αρκετά. Ακόμα και η Άννυ που αντέχει στο κρύο, όσο κανείς μας, κρύωνε... Και χρειάστηκε να αγοράσει κάτι εξτρά για να το ρίξει πάνω της και να ζεσταθεί.

anamnisis6
Να και κάτι από Ελλάδα! Είναι από το Μουσείο Αθηνών, όπου επισκεφτήκαμε μαζί τους. Να δουν κάτι από την πολιτιστική κληρονομιά των προγόνων τους... Ήταν, θυμάμαι 25 Μαρτίου τότε, η είσοδος ήταν ελεύθερη και ο κόσμος πολύς...

anamnisis7
Και το Λαύριο, όπου φάγαμε για μεσημέρι, μετά την επίσκεψη μας στο Σούνιο... Ήταν μια μέρα όμορφη, ηλιόλουστη και τη χαρήκαμε όλοι... Εδώ η Σούλα με την Άννυ φωτογραφίζονται, πάνω στη τεράστια άγκυρα που υπάρχει στο λιμάνι.

anamnisis8
Τελευταία, για σήμερα, μια φωτογραφία καθώς πηγαίναμε στα βασιλικά κτήματα στο Τατόι, λίγο πριν καταλήξουμε στην ταβέρνα του "Λάμπρου" στο Κατσιμίδι, σε μια πλευρά της Πάρνηθας. Θυμηθείτε από ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ πώς περάσαμε.

Ξημερώνοντας στην παραλία Άχλα της Άνδρου… Με τα μάτια του Λούη Τριανταφυλλάκη…

Posted in Επικαιρότητα

axla.andros1
Τις φωτογραφίες που κοσμούν το σημερινό δημοσίευμα μας, τις πήραμε από τον τοίχο του φίλους μας Λούη Τριανταφυλλάκη… Είναι φανταστικές και θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι, κάναμε έρευνα και βρήκαμε περισσότερα στοιχεία για τον τόπο που έχουν τραβηχτεί… Η παραλία Άχλα βρίσκεται βορειοανατολικά του νησιού της Άνδρου, βόρεια της Χώρας, κάτω από το χωριό της Βουρκωτής.

axla.andros2
Δεν είναι τυχαίο που η παραλία Άχλα χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο όμορφες της Ελλάδας. Έχει κάποια σημαντικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει. Πλησιάζοντας από τον σχετικά βατό χωματόδρομο που ξεκινά λίγο μετά την Βουρκωτή, υπάρχει ένα σημείο ψηλά, όπου η παραλία αποκαλύπτεται στα μάτια του επισκέπτη.

axla.andros3
Η εικόνα που αντικρύζεις ανεβάζει τους παλμούς της καρδιάς σου και σε κατακλύζει ένα συναίσθημα ανυπομονησίας. Δεν πιστεύεις αυτό που βλέπεις. Κάτι σε κάνει να θες να κατέβεις εκεί κάτω γρήγορα. Πλησιάζοντας στην παραλία Άχλα από την θάλασσα μόλις μπεις στον όμορφο κλειστό κόλπο, είναι σίγουρο ότι θα θες να βουτήξεις πριν καν φτάσεις στην ακτή.

axla.andros4
Η παραλία έχει ψιλό, λευκό βοτσαλάκι και άμμο ενώ το σμαραγδένιο χρώμα της θάλασσας είναι μοναδικό και τα νερά είναι ήσυχα ακόμη και με δυνατό άνεμο. Στο ένα άκρο βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και στο άλλο άκρο ο επιβλητικός φάρος της Γριάς. Η παραλία Άχλα τον Αύγουστο γεμίζει σκάφη, κότερα και βάρκες.

axla.andros5
Τα Άχλα δεν είναι μόνο η παραλία είναι ένας σημαντικός βιότοπος με εντυπωσιακά πλατάνια σε απόσταση μια ανάσα από την θάλασσα. Στην παραλία Άχλα εκβάλει ο ποταμός Άχλας, ένας από τους 3 μεγάλους ποταμούς της Άνδρου. Τα νερά του τρέχουν ακόμη και το καλοκαίρι μέχρι τον Αύγουστο. Ο ποταμός αναβλύζει από τις πλαγιές των βουνών της Βουρκωτής και εκβάλλει στο Αιγαίο. Οι πληροφορίες είναι από το https://andros-guide.gr

axla.andros

Όλοι χρωστάμε! Τα στοιχεία που έδωσε η ανεξάρτητη αρχή είναι πολύ εντυπωσιακά…

Posted in Δημοσιογραφικά

andros1.050418
Δημοσιογραφικό το θέμα, σήμερα, αλλά συνειδητά επιλέξαμε να το «ντύσουμε» με δυο όμορφες ανοιξιάτικες φωτογραφίες από την Άνδρο της καρδιάς μας… Τις ανέβασε χθες η Ευαγγελία στα «Σταχυολογήματα» στο Viber και πολύ μου άρεσαν, τόσο που είπα να τα χρησιμοποιήσω εδώ για να τα μοιραστώ μαζί σας…

nea.artaki.fisi
Και κάτι από την Νέα Αρτάκη, ένα όμορφα λουλουδάκι που φωτογράφησε στη φύση ο φίλος μας, ο Πέτρος... Ο ίδιος σημειώνει: «Όταν η αγάπη του Θεού γίνεται φανερή μέσα από τα δημιουργήματα του, ένα από τα πιο όμορφα λουλούδια που έχει το δάσος, αυτή την εποχή, με το αγαπημένο μου χρώμα»...

andros2.050418
Ειδικά σ’ αυτή τη φωτογραφία εστιάζει σε μια μελισούλα που πίνει νέκταρ από μια ανθισμένη βυσσινιά… Λέει χαρακτηριστικά: Ποιος είναι όμοιος με τον Γιαχ; ή ποιος μπορεί να συγκριθεί μαζί του; Το βιβλίο της δημιουργίας μας διδάσκει πάρα πολλά για την Ασύγκριτη Προσωπικότητα Του! Ψαλμός 9:1, 2.

efimeridesΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 07/043/2018

Ξέρω σε χαρές βρίσκεστε, σε γλέντια και γω σας τη χαλάω με τη δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων, αξιόπιστων, που δείχνουν πως η Εφορία παραμένει για τους Έλληνες ο υπ’ αριθμόν ένας εχθρός. Και ακολουθούν οι… τράπεζες, με την ανεκδιήγητη συμπεριφορά τους.

Δείτε πως έχουν τα πράγματα: Τρία ποσοστά αποκαλύπτουν το μέγεθος του... δράματος: Το 48% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας, χρωστάει στην Εφορία. Το 21% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας έχει οφειλές που ξεπερνούν τα 500 ευρώ έκαστος και ως εκ τούτου μπορούν να ενεργοποιηθούν αναγκαστικά μέτρα εις βάρος τους.

Υπάρχει και το 12% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί τις συνέπειες των αναγκαστικών μέτρων καθώς οι αρμόδιες αρχές έχουν δεσμεύσει τον τραπεζικό λογαριασμό ή έχουν προχωρήσει σε «κατάσχεση εις χείρα τρίτου».

Το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, αποκτά διαστάσεις... πανδημίας. Αν αυτά τα ποσοστά μεταφραστούν σε απόλυτους αριθμούς, φαίνεται το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση:

1. Σε σύνολο 8,6 εκατομμυρίων ενήλικων πολιτών, τα 4,207 εκατομμύρια έχουν οφειλές προς την εφορία. Από τον περασμένο Ιούνιο οπότε και άρχισαν να αποστέλλονται τα βαριά εκκαθαριστικά του 2017 (ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων), ο αριθμός των οφειλετών έχει αυξηθεί κατά 400 χιλιάδες άτομα. Τον Ιούνιο, πριν λήξει η προθεσμία αποπληρωμής της 1ης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο αριθμός των οφειλετών περιοριζόταν στα 3,8 εκατομμύρια.

2. Από τα 4,207 εκατομμύρια των οφειλετών, τα 1,78 εκατομμύρια έχουν χρέη άνω των 500 ευρώ και ως εκ τούτου μπορούν να ληφθούν εις βάρος τους τα αναγκαστικά μέτρα της εφορίας. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ιστορικά. Στο τέλος του 2015, ο αριθμός των οφειλετών που μπορούσαν να υποστούν δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού ήταν 1,55 εκατομμύρια. Πάνω από 230 χιλιάδες άνθρωποι έσπασαν προς τα πάνω το φράγμα των 500 ευρώ σε ληξιπρόθεσμες οφειλές και πλέον είναι στο έλεος του «αυτόματου μηχανισμού δέσμευσης λογαριασμού» που λειτουργεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.episimansis

3. Περίπου 1,035 εκατομμύρια πολίτες έχουν μπλοκαρισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και μια εντολή κατάσχεσης εις χείρα τρίτου που έχει φτάσει στον εργοδότη τους. Έτσι, δεν μπορούν να προχωρήσουν στην ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ αν ο μισθός τους ξεπερνά τα 1250 ευρώ τον μήνα, θα πρέπει υποχρεωτικά να ξεχάσουν το υπερβάλλον ποσό. Εννοείται ότι ο αριθμός των 1,035 εκατομμυρίων οφειλετών είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ιστορικά. Στο τέλος του 2015, ο αριθμός των φορολογουμένων εις βάρος των οποίων είχαν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα ήταν μόλις 695 χιλιάδες άτομα.

Τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτουν το γιατί οι ολοένα και αυξανόμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα αποτελέσουν «βόμβα» για τη ρευστότητα των επαγγελματιών, αλλά και των υπόλοιπων φυσικών προσώπων. Υποτίθεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων είναι τα τακτοποιηθούν και τα χρέη του 2017. Αυτά, από μόνα τους, ξεπερνούν τα 11,6 δις. ευρώ με στοιχεία μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, ενώ η χρονιά εκτιμάται ότι έχει κλείσει με χρέη άνω των 12 δις. ευρώ. Αυτά τα 12 δις. ευρώ θα πρέπει να τακτοποιηθούν σε 12 δόσεις. Δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα.

Το δεύτερο στατιστικό εύρημα είναι ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, εξακολουθούν να αυξάνουν με ρυθμό περίπου ένα δις. ευρώ τον μήνα. Δεδομένου ότι οι οφειλές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων μπορούν να διατηρήσουν τα προνόμια μόνο αν αποπληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, τι ακριβώς θα γίνει όταν κάθε μήνα θα προκύπτουν και νέες οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ; Καλά όλα αυτά, αλλά εμείς θα γλεντήσουμε το Πάσχα, ε;

  • Το κείμενο αυτό θα δημοσιευτεί στην εβδομαδιαία κρητική εφημερίδα ΡΕΘΕΜΝΟΣ και στη στήλη μου «Επισημάνσεις». Ίσως μάλιστα, λόγω ημερών, κυκλοφορεί ήδη στα περίπτερα…

Να Παντρεύεστε «Μόνο εν Κυρίω» Παραμένει Ρεαλιστικό; Κάποιοι σοβαροί προβληματισμοί…

Posted in Ενθαρρυντικές Εμπειρίες

epetios1.3xronon
Χθεσινές φωτογραφίες στον "Ακροβάτη", Μαιζώνος 44 & Ψαρρών 26α στην Αθήνα, περιοχή Μεταξουργείου... Εκεί περάσαμε όμορφα την τρίτη επέτειο του γάμου μας...

epetios2.3xronon
Μας αρέσει εδώ. Είναι ένας ζεστός χώρος, ένα παλιό μαγαζί καταγραμμένο σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες της FINOS FILM. Τα στούντιο της ήταν εκεί κοντά.

epetios3.3xronon
Πήγαμε μετά τη συνάθροιση μας... Το χρωστούσαμε στον εαυτό μας. Είναι κάτι που προτρέπεται να το κάνουμε δείχνοντας έτσι το σεβασμό μας σε μια θεόδοτη εντολή, όπως είναι ο γάμος.

epetios4.3xronon
Μια μέρα λίγο διαφορετική από τις άλλες να μας υπενθυμίζει πως αξίζει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, στις μικρές στιγμές μας για να την ομορφύνουμε.

clock«Δεν μπορώ να βρω σύντροφο μέσα από την εκκλησία, και φοβάμαι ότι θα γεράσω μόνη μου».

«Υπάρχουν κοσμικοί άντρες που είναι καλοσυνάτοι, αξιαγάπητοι και στοχαστικοί. Δεν εναντιώνονται στη θρησκεία μου και μου φαίνονται πιο συναρπαστικοί από κάποιους αδελφούς».

Μερικοί υπηρέτες του Θεού έχουν κάνει τέτοια σχόλια σχετικά με την εύρεση γαμήλιου συντρόφου. Εντούτοις, γνωρίζουν καλά ότι ο απόστολος Παύλος μάς συμβουλεύει να παντρευόμαστε «μόνο εν Κυρίω» —συμβουλή η οποία πρέπει να διέπει τη διαγωγή όλων των Χριστιανών. (1 Κορ. 7:39) Τότε, γιατί εκφράζονται έτσι;

Γιατί μερικοί έχουν αμφιβολίες

Εκείνοι που κάνουν τέτοια σχόλια ίσως πιστεύουν ότι υπάρχει μια ανισότητα όσον αφορά τον αριθμό των άγαμων αντρών και γυναικών. Σε πολλές χώρες, αυτό όντως ισχύει. Δείτε δύο παραδείγματα: Στην Κορέα, κατά μέσο όρο, στους 100 άγαμους Μάρτυρες οι 57 είναι αδελφές και οι 43 αδελφοί. Στην Κολομβία δε, το 66 τοις εκατό των Μαρτύρων είναι αδελφές και το 34 τοις εκατό αδελφοί.

Σε μερικά μέρη, κάτι που περιπλέκει την κατάσταση είναι ότι κάποιοι μη ομόπιστοι γονείς ίσως απαιτούν υπερβολικό νυφικό τίμημα, κάνοντας έτσι το γάμο δύσκολο εγχείρημα για τους αδελφούς που έχουν χαμηλό εισόδημα. Μπροστά σε αυτά τα εμπόδια, μια αδελφή ίσως πιστεύει ότι οι πιθανότητες που έχει να βρει σύντροφο «εν Κυρίω» είναι ελάχιστες. Επομένως, ίσως αναρωτιέται: «Είναι ρεαλιστικό να ελπίζω ότι θα βρω κατάλληλο σύντροφο ανάμεσα στους αδελφούς;»

Η εμπιστοσύνη στον Ιεχωβά είναι απαραίτητη

Αν κάνατε ποτέ τέτοιες σκέψεις, να είστε σίγουροι ότι ο Ιεχωβά γνωρίζει την κατάστασή σας. Πραγματικά, κατανοεί πώς αισθάνεστε για αυτό το ζήτημα.—2 Χρον. 6:29, 30.

Και όμως, ο Ιεχωβά διατύπωσε στο Λόγο του την οδηγία να παντρευόμαστε μόνο εν Κυρίω. Γιατί; Επειδή ξέρει τι είναι καλό για το λαό του. Εκτός από το ότι θέλει να προστατέψει τους υπηρέτες του από τον πόνο που φέρνει η επιδίωξη μιας άσοφης πορείας, θέλει να είναι και ευτυχισμένοι. Στις ημέρες του Νεεμία, όταν πολλοί Ιουδαίοι παντρεύονταν αλλοεθνείς που δεν λάτρευαν τον Ιεχωβά, ο Νεεμίας αναφέρθηκε στο κακό παράδειγμα του Σολομώντα. Αν και ο Σολομών «ήταν αγαπημένος του Θεού του, . . . ακόμη και εκείνον οι αλλοεθνείς σύζυγοι τον έκαναν να αμαρτήσει». (Νεεμ. 13:23-26) Επομένως, όταν ο Θεός δίνει στους υπηρέτες του την οδηγία να παντρεύονται μόνο με αληθινούς λάτρεις, το κάνει για το δικό μας καλό. (Ψαλμ. 19:7-10· Ησ. 48:17, 18) Οι αληθινοί Χριστιανοί είναι ευγνώμονες για τη στοργική φροντίδα του Θεού και στηρίζονται στη δική του κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο, υποτάσσονται σε εκείνον ως Άρχοντα, αναγνωρίζοντάς τον έτσι ως Παγκόσμιο Κυρίαρχο. —Παρ. 1:5.

Ασφαλώς δεν θέλετε να μπείτε «άνισα κάτω από τον ίδιο ζυγό» με κάποιον που ίσως σας απομακρύνει από τον Θεό. (2 Κορ. 6:14) Πολλοί Χριστιανοί σήμερα έχουν υπακούσει σε αυτή τη θεόδοτη, δοκιμασμένη στο χρόνο, οδηγία που είναι για την προστασία τους και έχουν διαπιστώσει ότι ακολούθησαν τη σοφή πορεία. Άλλοι, όμως, έκαναν διαφορετικές επιλογές.

Παραμένει ρεαλιστικό

Η Μάγκι, μια αδελφή στην Αυστραλία, εξηγεί τι συνέβη όταν άρχισε να βγαίνει ραντεβού με κάποιον μη ομόπιστο: «Έχανα πολλές συναθροίσεις μόνο και μόνο για να είμαι μαζί του. Η πνευματικότητά μου έπεσε κατακόρυφα». Η Ράτνα, στην Ινδία, συνδέθηκε αισθηματικά με κάποιον συμμαθητή της ο οποίος άρχισε να μελετάει την Αγία Γραφή. Ωστόσο, με τον καιρό φάνηκε ότι το έκανε αυτό απλώς για να είναι μαζί της. Τελικά εκείνη εγκατέλειψε την αλήθεια και μεταστράφηκε σε κάποια άλλη θρησκεία προκειμένου να παντρευτεί.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό της Ντένκε στο Καμερούν. Παντρεύτηκε στα 19 της. Ο αρραβωνιαστικός της τής είχε υποσχεθεί ότι θα ασκούσε ελεύθερα τη θρησκεία της. Αλλά δυο εβδομάδες μετά το γάμο, της απαγόρευσε να παρακολουθεί τις συναθροίσεις. Η ίδια λέει: «Ένιωθα ολομόναχη και έκλαιγα. Κατάλαβα ότι είχα χάσει τον έλεγχο της ζωής μου. Ένιωθα διαρκώς τύψεις».

Φυσικά, δεν αποδεικνύονται όλοι οι μη ομόπιστοι σύντροφοι σκληροί και παράλογοι. Ακόμη, όμως, και αν παντρευόσασταν κάποιον μη ομόπιστο αλλά δεν αντιμετωπίζατε αυτές τις συνέπειες, πώς θα επηρεαζόταν η σχέση σας με τον στοργικό ουράνιο Πατέρα σας; Πώς θα νιώθατε γνωρίζοντας ότι δεν ακούσατε τη συμβουλή που σας έδωσε για το καλό σας; Και, πάνω από όλα, πώς θα ένιωθε εκείνος για την απόφασή σας;—Παρ. 1:33.

Αδελφοί και αδελφές από όλο τον κόσμο μπορούν να πιστοποιήσουν το γεγονός ότι ο γάμος «μόνο εν Κυρίω» είναι η καλύτερη απόφαση. Οι άγαμοι Χριστιανοί είναι αποφασισμένοι να κάνουν την καρδιά του Θεού να χαίρεται, όντας διατεθειμένοι να παντρευτούν μόνο κάποιον κατάλληλο σύντροφο που ανήκει στους λάτρεις Του. Οι συγγενείς της Μιτσίκο, μιας άγαμης αδελφής από την Ιαπωνία, την πίεζαν να παντρευτεί κάποιον μη ομόπιστο. Καθώς προσπαθούσε να αντέξει αυτή την πίεση, έβλεπε κάποιες από τις φίλες και τις γνωστές της να βρίσκουν συντρόφους μέσα από την εκκλησία. Η ίδια αναφέρει: «Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου ότι, εφόσον ο Ιεχωβά είναι ο “ευτυχισμένος Θεός”, η ευτυχία μας δεν εξαρτάται από το αν είμαστε παντρεμένοι ή όχι. Πιστεύω επίσης ότι εκείνος μας δίνει τα αιτήματα της καρδιάς μας. Επομένως, αν δεν μπορούμε να βρούμε έναν σύντροφο παρότι θέλουμε να παντρευτούμε, είναι καλύτερο να μείνουμε προς το παρόν άγαμοι». (1 Τιμ. 1:11) Τελικά, η Μιτσίκο παντρεύτηκε έναν εξαιρετικό αδελφό και είναι ευτυχισμένη που περίμενε.

Εκτός όμως από τις αδελφές, υπάρχουν και κάποιοι αδελφοί που περίμεναν μέχρι να βρουν την κατάλληλη σύντροφο. Ο Μπιλ από την Αυστραλία είναι ένας τέτοιος αδελφός. Παραδέχεται ότι κάποιες φορές ένιωθε να τον ελκύουν γυναίκες εκτός της εκκλησίας. Ωστόσο, απέφευγε συστηματικά να αναπτύξει μεγάλη οικειότητα μαζί τους. Γιατί; Επειδή δεν ήθελε να κάνει το πρώτο βήμα που θα τον έβαζε «άνισα κάτω από τον ίδιο ζυγό» με ένα μη ομόπιστο άτομο. Στο πέρασμα των ετών, έδειξε ενδιαφέρον για κάποιες αδελφές αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση. Ο Μπιλ περίμενε 30 χρόνια μέχρι να συναντήσει την αδελφή με την οποία ταίριαζε. Ο ίδιος λέει: «Δεν το μετανιώνω καθόλου». Και εξηγεί: «Αισθάνομαι ευλογημένος επειδή βγαίνουμε στο έργο μαζί, μελετάμε μαζί και λατρεύουμε τον Θεό μαζί. Χαίρομαι όταν γνωρίζω και συναναστρέφομαι τους φίλους της συζύγου μου επειδή όλοι τους είναι λάτρεις του Ιεχωβά. Βελτιώνουμε το γάμο μας εφαρμόζοντας τις αρχές της Γραφής».

Ενόσω περιμένετε τον Ιεχωβά

Τι μπορείτε να κάνετε ενόσω αφήνετε τα πράγματα στα στοργικά χέρια του Ιεχωβά; Ένα πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να σκεφτείτε γιατί δεν έχετε παντρευτεί. Αν πιστεύετε ότι ο βασικός λόγος είναι η Γραφική οδηγία να παντρευόμαστε «μόνο εν Κυρίω», σας αξίζει έπαινος επειδή σέβεστε τη θεϊκή αυτή εντολή. Να είστε σίγουροι ότι ο Ιεχωβά χαίρεται να σας βλέπει σταθερά αποφασισμένους να υπακούτε στο Λόγο του. (1 Σαμ. 15:22· Παρ. 27:11) Συνεχίστε να “χύνετε την καρδιά σας” στον Θεό όταν προσεύχεστε. (Ψαλμ. 62:8) Οι προσευχές σας μπορούν να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα καθώς τον ικετεύετε ένθερμα και ακατάπαυστα. Η σχέση σας με τον Θεό θα ενισχύεται μέρα με τη μέρα καθώς θα μένετε ακλόνητοι παρά τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πιέσεις. Να είστε βέβαιοι ότι ο Ύψιστος ενδιαφέρεται για όλους τους πιστούς υπηρέτες του και ότι είστε πολύτιμοι στα μάτια του. Νοιάζεται για τις ανάγκες σας και για αυτά που λαχταράτε. Δεν υπόσχεται γαμήλιο σύντροφο σε κανέναν. Ωστόσο, αν πραγματικά χρειάζεστε σύντροφο, ο Θεός γνωρίζει τον καλύτερο τρόπο για να ικανοποιήσει τις θεμιτές επιθυμίες σας. —Ψαλμ. 145:16· Ματθ. 6:32.

Μερικές φορές ίσως αισθάνεστε όπως ο ψαλμωδός Δαβίδ, ο οποίος είπε: «Γρήγορα απάντησέ μου, Ιεχωβά. Το πνεύμα μου έφτασε στο τέλος του. Μην κρύψεις το πρόσωπό σου από εμένα». (Ψαλμ. 143:5-7, 10) Σε τέτοιες στιγμές, δώστε στον ουράνιο Πατέρα σας χρόνο για να σας δείξει ποιο είναι το θέλημά του για εσάς. Μπορείτε να το κάνετε αυτό αφιερώνοντας χρόνο για να διαβάζετε το Λόγο του και για να στοχάζεστε αυτά που διαβάζετε. Θα γνωρίσετε τις εντολές του και θα δείτε πώς ανέλαβε δράση για χάρη του λαού του στο παρελθόν. Καθώς τον ακούτε να σας μιλάει, θα ανανεώνεται η πεποίθηση που έχετε ότι η υπακοή σε Εκείνον αποτελεί πορεία σοφίας.

Τι άλλο μπορεί να κάνει τα χρόνια της αγαμίας σας ευτυχισμένα και παραγωγικά; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αγαμία σας για να καλλιεργήσετε πνευματική διάκριση, γενναιοδωρία, εργατικότητα, ευχάριστη προσωπικότητα, θεοσεβή αφοσίωση και καλή φήμη — ανεκτίμητα εφόδια για μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. (Γέν. 24:16-21· Ρουθ 1:16, 17· 2:6, 7, 11· Παρ. 31:10-27) Να επιζητείτε πρώτα τη Βασιλεία συμμετέχοντας πλήρως στο κήρυγμα και σε άλλες Χριστιανικές δραστηριότητες. Αυτό θα αποτελεί προστασία για εσάς. Ο Μπιλ, που αναφέρθηκε προηγουμένως, λέει σχετικά με τα χρόνια κατά τα οποία ήθελε να παντρευτεί: «Πέρασαν τόσο γρήγορα! Τα αξιοποίησα στην υπηρεσία του Ιεχωβά κάνοντας σκαπανικό».

Ναι, το να παντρευτεί κανείς «μόνο εν Κυρίω» παραμένει ρεαλιστικό. Η υπακοή σε αυτή την οδηγία θα σας βοηθήσει να τιμάτε τον Ιεχωβά και να βρίσκετε διαρκή ικανοποίηση. Η Γραφή αναφέρει: «Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που φοβάται τον Ιεχωβά, στις εντολές του οποίου έχει βρει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Πολύτιμα πράγματα και πλούτη υπάρχουν στο σπίτι του· και η δικαιοσύνη του παραμένει για πάντα». (Ψαλμ. 112:1, 3) Να είστε αποφασισμένοι, λοιπόν, να προσκολληθείτε στη θεϊκή εντολή να παντρευτείτε «μόνο εν Κυρίω».

[Υποσημειώσεις]
  • Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε το ζήτημα από την πλευρά μιας αδελφής, αν και οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται και σε έναν αδελφό.
  • Αναδημοσίευση από τη ΣΚΟΠΙΑ 15/3/2015

Χειμωνιάτικο τριήμερο στη Ζαγορά Πηλίου, αλλά το καλοκαίρι και κάθε εποχή είναι υπέροχα!

xionismeni.zagora1

Όλα πήγαν καλά. Με την ασφαλή επιστροφή μας ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο Πήλιο τον Γενάρη του 2017... Στη Ζαγορά ήμασταν από το μεσημέρι της Παρασκευής 6/1/2017 και επιστρέψαμε στη βάση μας το βράδυ της Κυριακής! Βρήκαμε το μέρος, ύστερα από μια πολύ όμορφη διαδρομή χωρίς προβλήματα με πολύ κρύο, αν και δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο αφού οι φίλοι μας Βικτόρια και Δημήτρης που μας φιλοξένησαν στα studio τους, είχαν φροντίσει να έχουμε επαρκή θέρμανση και ζεστή καρδιά... Έτσι, απολαμβάναμε την κάθε στιγμή... Δείτε μερικά δημοσιεύματα ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Θα πάρετε μια γεύση, πώς περάσαμε.

Το ταξίδι μας αυτό με τους φίλους μας, Άρη και Χάρις το είχαμε προγραμματίσει πολύ καιρό, πριν… Χωρίς να γνωρίζουμε τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, χειμώνας ήταν, αλλά επιλέξαμε έναν ξενώνα που οι ιδιοκτήτες τους είναι γνωστοί στους φίλους μας.

Το χρειαζόμασταν αυτό το ταξίδι – ανάσα. Σκεφτόμασταν την Κρήτη, αλλά στην πορεία μετρήσαμε πολλές παραμέτρους… Ήθελε περισσότερες μέρες και έξοδα και είπαμε να το αφήσουμε για το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε, κάτω από καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Έτσι είδαμε τα χιόνια που εφτασαν στο μέρος που μέναμε… Δεν μας πειράζει καθόλου. Ίσως να μην καταφέραμε να κάνουμε τις βόλτες που θέλαμε, επειδή η κίνηση δεν 'ηταν πάρα πολύ εύκολη, αλλά περάσαμε πολύ όμορφα... Κάθετί εδώ είναι όμορφο. Έτσι όμορφη, φαντάζομαι θα είναι η εμπειρία και την άνοιξη ή το καλοκαίρι!

Όλοι έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη από μια μικρή αλλαγή και από παραστάσεις ξεχωριστές. Ξέρουμε πως έτσι κάνουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας πιο ενδιαφέρουσα για μας και για τους γύρω μας. Αυτό, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε καθημερινά πράξη...

Το Πήλιο όποια εποχή και αν το επισκεφθείς, είναι πανέμορφο. Σίγουρα όμως το χειμώνα έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει. Σχεδιάζουμε να ξαναπάμε το συντομότερο δυνατόν και να απολαύσουμε, όπως κάναμε και στην πρώτη επίσκεψη μας, την κάθε στιγμή… 

xionismeni.zagora2

Από τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε στην Ζαγορά Πηλίου... Η Βικτόρια κάνει τηγανήτες στο χιονισμένο μπαλκόνι της, για να προσθέσει μια νότα αγάπης στο πρωινό που μας ετοίμαζε... Υπέροχοι. Τις απόλαυσα με την ψυχή μου... Η φιλοξενεία τους, μοναδική! Αν θέλετε να εκδράμετε στο Πήλιο, αξίζει να είναι στην πρώτη επιλογή σας. Μόνο που χρειάζεται να προηγηθεί τηλέφωνο επικοινωνίας...

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι. Ασε που θα δείτε την αδελφική αγάπη σε όλο της το μεγαλείο... Αλλά είπαμε, είναι απαραίτητο να προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε δωμάτιο, για τη διαμονή σας...

zagora110117

Ο Τάκης ξεχιονίζει τους δρόμους κάτω από το σπίτι τους... Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πάνω από το σπίτι τους στο σαλόνι που παίρναμε μαζί τους το πρωινό...

Τι όμορφη που είναι η ενότητα κάτω από το πνεύμα του Ιεχωβά Θεού. Όλοι μαζί στην Κρήτη

sinelefsi.kritis.28.2016

Στη φωτογραφία εικονίζονται αδελφοί της φυλακής από τις 10ετίες του 1970 μέχρι τη 10ετία του 1990, όσοι βέβαια βρεθήκαν στην Κρήτη με αφορμή την Περιφερειακή Συνέλευση, τον Αύγουστο του 2016 Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους να συναντηθούν με πραγματικούς φίλους και συναγωνιστές, με τους οποίους έζησαν όχι μόνο πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολύ ευχάριστες και έτσι τους ένωσε πιο σφικτά η υπέροχη ιδιότητα της αγάπης! Ειλικρινά ευχαριστούμε από καρδιάς τον Ιεχωβά για το υπέροχο δώρο της αδελφότητα, το οποίο μεγαλουργεί στους καιρούς μας! Σε όλους αυτούς τους αγωνιστές της ακεραιότητας εκπληρώθηκαν περίτρανα τα εδάφια Ησαίας 54:17 και  40:29-31.

Η εργασία είναι αγαθό! Ας βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη...

work

Όπως γνωρίζουμε, πολλοί αδελφοί μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανεργία. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μου, αν γνωρίζουν κάποια πληροφορία σχετικά με εύρεση εργασίας, να επικοινωνούν με τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, και να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους αδελφούς και αδελφές μας είναι άνεργοι.
Η πράξη μας αυτή είναι σύμφωνη με τις σκέψεις που αναφέρονται στα εδάφια Ιωάννης 13: 34, 35
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ γίνεται καθημερινά δέκτης μηνυμάτων αγωνίας τέτοιων καταστάσεων. Σ’ αυτή τη λογική ανταποκριθήκαμε στο δίκαιο αίτημα του Στέλιου Ηλιάκη από την Κρήτη που εκείνη την εποχή ήταν στη Βουλγαρία. Σας θυμίζω λίγο τα δυο δημοσιεύματα που κάναμε. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πειραματικά μια μέθοδο του «ζητώ» ή «προσφέρω» εργασία. Τις επόμενες μέρες θα πάρει μια πιο ουσιαστική μορφή… Θα λάβουμε υπόψη μας και τις δικές σας παρατηρήσεις και υποδείξεις. Το e-mail που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι nikosth2004@yahoo.gr Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ προσφέρετε να βοηθήσει ως σύνδεσμος επαφής και επικοινωνίας.

Αυτό που εγώ θέλω από εσάς είναι ότι αγγελίες έχουμε βάλει και εξυπηρετούνται (οι αδελφοί μας δηλαδή βρήκαν δουλεια ή το διαμέρισμα νοικιάστηκε...) ας επικοινωνήσουμε μαζί μας και ας μας το πουν. Οι αγγελίες μας θέλουμε να είναι πέρα για πέρα, αληθινές και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε!

Άλλωστε, οι ανάγκες ήταν πάντα και παραμένουν μεγάλες!

Συναντήθηκαν στη Συνέλευση Περιφερείας Κρήτης 2016, ύστερα από 48 ολόκληρα χρόνια!

sinelefsi.kritis.26.2016

Για φαντάσου! 48 χρόνια είναι αυτά και ο χρόνος έχει κάνει την δουλειά του. Συναντήθηκαν στη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης Περιφερείας Κρήτης του 2016, ύστερα από μισό σχεδόν αιώνα... Πρωτοσυναντήθηκαν στη φυλακή όταν ήταν νεαροί, με αφορμή τη διακράτηση ουδετερότητας. Τώρα είναι πια μπαμπάδες, παππούδες και με άσπρα μαλλιά! Πραγματικά όταν βιώνεις τέτοια πράγματα είναι να συγκινείσαι πολύ και αναπόφευκτα θυμάσαι τα παλιά, τότε που αμούστακα παιδιά κρατούσαν οσιότητα στην υπόσχεσή τους να υπηρετούν μόνο τον Ιεχωβά Θεό. Τι υπέροχα παραδείγματα! Εκεί, στην Κρήτη, θα τους γνωρίζετε φαντάζομαι ποιοι είναι...

Ζωντανή η ελπίδα της επιστροφής στο Θραψανό... Βόλτα στη λίμνη της Λιβάδας...

livades.diakopes2013

Η Λιβάδα... Η τεχνιτή λίμνη στο χωριό μου που τα καλοκαίρια περνάω πολλές ώρες εδώ... Πανέμορφη και πάντα έχει κάτι εξαιρετικό να σου δώσει... Δείτε ΕΔΩ ένα βίντεο που τραβηξα πριν τρία χρόνια από τη λίμνη. Έτσι είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα... Η ίδια ομορφιά!

panoramiki.livada.2014

Ιδού και μια πανοραμική φωτογραφία της λίμνης, που τράβηξα το χειμώνα του 2014 όταν κατέβηκα στο χωριό, για να μαζέψω τις ελιές μου... Το 2015, τις μάζεψε η  Ειρήνη Κρουσανιωτάκη, με ένα καλό συνεργείο. Ελάτε, αν θέλετε, να σας πάω στις ελιές μου στου Μπουρμά. Δείτε ΕΔΩ. Πέρσι δεν είχαν, για να δούμε φέτος...

Αυτό είναι το χωριό μου, το όμορφο Θραψανό, που θα ήθελα να ζήσω, κάποτε...

Αυτό είναι το χωριό μου, το Θραψανό... Φωτογραφημένο στις 6 Ιουλίου 2012. Τον αγαπώ αυτόν τον τόπο. Και ονειρεύομαι να ζήσω εκεί αρκετό καιρό, όταν βγω στη σύνταξη. Ωστόσο έρχονται οι κυβερνώντες και με τους απίθανους πολιτικούς σαλτιμπαγκισμούς τους, αλλάζουν συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης... Έτσι αρχίζω να συνειδητοποιώ πως ίσως να μην το ζήσω και ποτέ... Δεν πειράζει. Είμαι καλά και αυτό έχει σημασία... Δείτε ΕΔΩ μερικά πράγματα για το χωριό μου...

spiti2.300118

Όταν η ζωή δεν το βάζει κάτω… Οι βουκαμβίλιες που ξεράθηκαν από την παγωνιά του Γενάρη 2017 όταν το χιόνι το έστρωσε για τα καλά στο χωριό (δες την ακριβώς από κάτω φωτογραφία, διότι είναι πολύ σπάνιο το χιόνι στο χωριό μας σε υψόμετρο 350 μ.). Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Αλλά ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα, όσο είμαστε όρθιοι, μπορούμε και αντέχουμε τις αντιξοότητες… Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στις 30/1/2018 και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζωή συνεχίζεται...

xionismeno.spiti090117

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 9/1/2017 στο χιονιά που άρεσε σε όλο το Θραψανό. Το πατρικό μου σπίτι, χιονισμένο. Η απόλαυση οφθαλμών… Ευχαριστώ όσους είχαν την καλοσύνη και την προνοητικότητα να μου τη στείλουν… Κάθε εποχή στο χωριό μου είναι όμορφη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία… Οι όμορφες βουκαμβίλιες της φωτογραφίας, από αυτόν τον πάγο, ξεράθηκαν, σε αντίθεση με την τριανταφυλλιά που, για άλλη μια φορά, αποδείχτηκε πολύ δυνατή και άντεξε... Αλλά η ζωή δεν σταματά! Ξαναπέταξαν πράσινα κλαριά, ξαναζωντάνεψαν!

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Η Αγία Γραφή περιγράφει μερικές φορές τους ανθρώπους με βάση την εργασία που έκαναν. Μιλάει για τον “Ματθαίο, τον εισπράκτορα φόρων”, τον “Σίμωνα τον βυρσοδέψη” και τον “Λουκά, τον αγαπητό γιατρό”. (Ματθ. 10:3· Πράξ. 10:6· Κολ. 4:14) Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους είναι οι πνευματικοί διορισμοί ή τα προνόμιά τους. Διαβάζουμε για τον Βασιλιά Δαβίδ, τον προφήτη Ηλία και τον απόστολο Παύλο. Αυτοί οι άντρες εκτιμούσαν τους θεόδοτους διορισμούς τους. Παρόμοια και εμείς, αν έχουμε προνόμια υπηρεσίας πρέπει να τα εκτιμούμε.

Ο αρχικός σκοπός του Ιεχωβά για την ανθρωπότητα ήταν να ζει για πάντα εδώ στη γη. (Γέν. 1:28· Ψαλμ. 37:29) Ο Θεός πρόσφερε γενναιόδωρα στον Αδάμ και στην Εύα διάφορα πολύτιμα δώρα που τους έδιναν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη ζωή. (Διαβάστε Ιακώβου 1:17) Ο Ιεχωβά τούς χάρισε ελεύθερη βούληση, την ικανότητα να κάνουν λογικές σκέψεις και τη δυνατότητα να αγαπούν και να απολαμβάνουν φιλίες. Ο Δημιουργός μιλούσε στον Αδάμ και τον συμβούλευε για το πώς να δείχνει την υπακοή του. Ο Αδάμ μάθαινε επίσης πώς να καλύπτει τις ανάγκες του καθώς και πώς να φροντίζει τα ζώα και τη γη. (Γέν. 2:15-17, 19, 20) Ο Ιεχωβά προίκισε επίσης τον Αδάμ και την Εύα με τις αισθήσεις της γεύσης, της αφής, της όρασης, της ακοής και της όσφρησης. Έτσι μπορούσαν να απολαμβάνουν πλήρως την ομορφιά και τα άφθονα αγαθά του παραδεισένιου σπιτιού τους. Για το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, οι δυνατότητες να έχουν απόλυτα ικανοποιητική εργασία, να νιώθουν πλήρεις και να κάνουν ανακαλύψεις ήταν απεριόριστες.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο; Χρειάζεται να προσέξουμε ώστε να μην αφήσουμε την αγάπη μας για τον Χριστό να εξασθενήσει και την προσοχή μας να αποσπαστεί από τα συμφέροντα της Βασιλείας. Ο Ιησούς γνώριζε πολύ καλά τις πιέσεις που σχετίζονται με τις ανησυχίες αυτού του συστήματος πραγμάτων. Ας μάθουμε να εκτιμούμε όσα έχουμε...

ΕΝΑ SITE "ΑΠΑΓΚΙΟ" ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Αυτόν τον ιστότοπο τον «παλεύω» πολλά χρόνια. Πολύ πριν γνωρίσω την αλήθεια και βρω σκοπό στη ζωή μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου συνταξιούχο στο χωριό με μια σχετικά καλή οικονομική επιφάνεια, δεδομένης μιας σύνταξης που είχα οικοδομήσει πολλά πάνω της και ήθελα να έχω κάτι για να περνάω την ώρα μου.

Σήμερα όλα έχουν αλλάξει γύρω μου, όλα εκτός από το Site αυτό. Δηλαδή, άλλαξε κι αυτό λιγάκι προσανατολισμό… Αντί να περνάει την ώρα του με κούφια δημοσιογραφικά θέματα, που δεν έχουν προσφέρουν και πολλά πράγματα στους ανθρώπους, προσφέρει ελπίδα για ένα βέβαιο, καλύτερο αύριο.

Αυτήν την αληθινή ελπίδα, προσπαθεί να βάλει στις καρδιές των αναγνωστών του και να τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι όλες αυτές οι δυσκολίες κάθε μορφής που ζούμε είναι παροδικές. Τα ωραία, είναι μπροστά μας. Και μπορούμε να τα ζήσουμε, φτάνει να το θέλουμε πραγματικά.

Αρκεί να μη στηριζόμαστε στην αξιοπιστία των ανθρώπων που σήμερα είναι κι αύριο όχι… Αλλά στον Λόγο Εκείνου που είναι απόλυτα αξιόπιστος και να ακολουθούμε στη ζωή μας τις φωτεινές προειδοποιητικές  πινακίδες που έχει βάλει στο δρόμο μας…

ΚΡΕΟΝΤΑΣ, τέλος...

Το φύλλο που βλέπετε είναι το τελευταίο της εκδοτικής προσπάθειας του εξωραϊστικού συλλόγου της Κολοκυνθούς  “Κρέοντας”. Δείτε το ΕΔΩ. Είναι το τεύχος 25 κι ΕΔΩ δείτε το προηγούμενο. Ο ΚΡΕΟΝΤΑΣ αναγκάστηκε να αναστέλλει την έκδοσή του. Σε δύσκολες εποχές δεν άντεχε άλλο τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Βέβαια κάθε φύλλο που αναστέλλει την έκδοσή του θέλει να ελπίζει και ονειρεύεται την επανέκδοση του... Μακάρι να έτσι. Κι όχι μόνο προθέσεις των ανθρώπων του Συλλόγου...

JW Broadcasting Απριλίου

studio1

Μια ευχάριστη ανακοίνωση επεφύλαξε μεταξύ άλλων το Κυβερνών Σώμα στην ετήσια συνάθροιση του, το 2014. Αφορούσε τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού τελευταίας τεχνολογίας που εκπέμπει μέσω internet. Από τον Μάϊο 2015 το κανάλι το έχουμε με ελληνικούς υπότιτλους, και τώρα μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, ώστε να το παρακολουθούμε καλύτερα, όλοι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά αγγλικά. Από εδώ μπορείτε επίσης να δείτε παρά πολλά χρήσιμα βίντεο και φυσικά στις αρχές κάθε μήνα, το Jehovah’s Witnesses Broadcasting... Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ και θα ενισχύσετε την πνευματικότητα σας... ΕΔΩ, δείτε το πρόγραμμα του Απριλίου 2018... Θέμα του έχει, την ασφάλεια που νιώθουμε κοντά στον Ιεχωβά!

Στην ανεργία πρώτη φορά

Δυο φορές με απόλυση μέσα σε πέντε χρόνια… Ήταν Φλεβάρης του 2012 όταν απολύθηκα με εθελούσια έξοδο από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τώρα 1 Νοέμβρη του 2017 από το Σωματείο της ΠΕΤ ΟΤΕ όπου εργαζόμουν από το 1983 ως δημοσιογράφος.

Θεωρητικά, αιτία και των δύο απολύσεων ήταν το γεγονός ότι ήμουν κοντά στη συνταξιοδότηση μου. Κοντά; Πόσο κοντά;

Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν, με εντολή των δανειστών της χώρας μας. Αυτοί επιβάλλουν και η κυβέρνηση ως εκτελεστικό όργανο νομοθετεί… Τι ξημερώνει λοιπόν την επόμενη μέρα; Κανείς δεν γνωρίζει…

Αλλά εγώ δεν είμαι τρομαγμένος… Έχω εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό Ιεχωβά και ξέρω ότι Εκείνος θα με στηρίξει και θα με προστατέψει σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς…

Όλοι, τελικά, μπροστά στην ανεργία και τον θάνατο είμαστε ίσοι… Όλοι! Ότι δουλεια κι αν κάνουμε… Αυτό που μου δίνει ειρήνη διάνοιας ώστε να συνεχίζω να αγωνίζομαι όρθιος, είναι η πίστη πως δεν είμαι μόνος! 

Ο Γάμος της Ειρήνης...

Η Ειρήνη με τον Χριστόφορο παντρεύτηκαν στις 10/10/2010. Το μωρό τους ήρθε στις 28/08/13. Να τους ζήσει! Κι έτσι έγινα παππούς...

Το "φευγιό" της αδερφής μου

Η Γιωργία μας "έφυγε" για πάντα από κοντά μας το 2011. Και ο θάνατος του Γιάννη ένα ακριβώς χρόνο μετά. Λιγοστεύουμε...

Αλλαγές στο Site μου

Σημαντικές αλλαγές αισθητικής στο Site. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε... Πώς σας φαίνετε η νέα μορφή του από 9/9/2013;

Developed by OnScreen - Content by Nikos Theodorakis - Powered by FRIKTORIA