O Νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

meg.fakos

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος δηλαδή μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Τον περασμένο μήνα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις ιδιαίτερα σημαντικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία αλλάζουν σταδιακά αλλά και ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είχε επισημανθεί εδώ και καιρό, το νέο αυτό πλαίσιο σχηματίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ετών, με έντονο lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και σημαντικές επιρροές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδιαμορφώνεται από 2 νέες οδηγίες και έναν κανονισμό, ενώ επίκειται και η τροποποίηση μίας ακόμη οδηγίας, σχετικά με την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Από την άλλη, οι οδηγίες ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Νέοι κανόνες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Τον Κανονισμό 2016/679, γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά και με απλά λόγια, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της κάθε μίας από αυτές τις πράξεις, ξεκινώντας με την πιο σημαντική (και δεσμευτική) από αυτές, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Όπως έχει αναφερθεί, ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί προϊόν χρονοβόρων διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής  με smartphones, social media, internet banking.

Στόχος των συντακτών του Κανονισμού ήταν να διαμορφωθεί με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών με ενιαίο τρόπο (τουλάχιστον τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός ΕΕ).

Οι νέος γενικός κανονισμός αποτελείται από 99 άρθρα και έχει κωδικοποιηθεί πλήρως από τη συντακτική ομάδα του Lawspot.

Σύμφωνα με το άρθρο 99, ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις Μαΐου 2016, τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Το διάστημα αυτό των δύο ετών αποτελεί περίοδο προσαρμογής για τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων.

Τι λέει ο κανονισμός; Δείτε ΕΔΩ Και φυσικά μη παραλείψετε να δείτε ΕΔΩ τη σελίδα χρήση Προσωπικών δεδομένων κι ΕΔΩ από την επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης μας...

Τρία γεμάτα χρόνια μαζί...–Τα ταξίδια μας σε Αβινιόν, Κέρκυρα και Βανκούβερ Καναδά

gamos6

Στις 4 Απριλίου 2018 κλείσαμε τρία χρόνια παντρεμένοι με την σύντροφο της ζωής μου, Σούλα Αργυροπούλου. Και επειδή εκτιμούμε ότι ο γάμος είναι ένα μεγάλο γεγονός που άλλαξε τις ζωές μας, θέλαμε να το γιορτάσουμε όπως του αξίζει… Και είμαστε πολύ χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι στον κοινό δρόμο που χαράσσουμε στη ζωή μας...

kanoni1.060416

Έτσι το 2016 πήγαμε για έξι μέρες στην Κέρκυρα. Και περάσαμε υπέροχα, όπως μπορείτε να δείτε και στις δημοσιεύσεις που κάναμε γι' αυτό το ταξίδι μας ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε ένα σοβαρό μεγάλο γεγονός να γιορτάσουμε στη ζωή μας...

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ταξιδεύει, γνωρίζει νέους τόπους, ανθρώπους, συνήθειες, ήθη και έθιμα, πολιτισμούς και τα ζει. Από εδώ τα λέγαμε καθημερινά, κι εκείνες τις μέρες των ταξιδιών μας, όπως κάνουμε χρόνια τώρα με τα μέρη που επισκεπτόμαστε… 

Και το 2017 πήγαμε στο Αβινιόν της Γαλλίας κοντά στους πενευματικούς και σαρκικούς αδελφούς μας Γιώργο και Αστρίντ. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Αλλά επειδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την αρχή στα λίγκ που ακολουθούν μπορείτε επίσης να δείτε μαζεμένες όλες τις αναρτήσεις που έκανα από από το Βανκούβερ του Καναδά τότε που μείναμε κοντά στον Στήβ και την Έστερ, την κόρη και τον γαμπρός της Σούλας για δεκαπέντε ολόκληρες μέρες..

Εκεί, το 2015 στις 4 Απρίλη, έγινε ο γάμος μας με τη Σούλα... Αξίζει να τα θυμηθούμε όλα αυτά γιατί άλλαξαν τον ρου της δικής μας ιστορίας...

Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

gastown1.050425

Επειδή ο γάμος όπως είπαμε, είναι θεϊκός θεσμός, τον οποίο καθιέρωσε και εδραίωσε ο Ιεχωβά στην Εδέμ, φέρνει σε ύπαρξη την οικογενειακή μονάδα, τον οικογενειακό κύκλο. Βασικός του σκοπός ήταν η αναπαραγωγή των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, το να έρθουν σε ύπαρξη περισσότερα πλάσματα του ανθρωπίνου γένους.

Ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός, έπλασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και θέσπισε το γάμο ως την κατάλληλη διευθέτηση για τον πολλαπλασιασμό της ανθρώπινης φυλής. (Γε 1:27, 28)

Ο πρώτος ανθρώπινος γάμος τελέστηκε από τον Ιεχωβά, σύμφωνα με την περιγραφή των εδαφίων Γένεση 2:22-24. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ζωής μας. Τα σεβόμαστε και τα τιμούμε, όπως τους πρέπει...

Τρία χρόνια γάμου με τη Σούλα! Το 2015 μια μέρα σαν σήμερα, ενώσαμε τις ζωές μας…

Posted in Τα δικά μου

gamos1
Σήμερα κλείνουμε τρία χρόνια γάμου με τη Σούλα Αργυροπούλου, σ’ ένα γάμο με όλες τις θεοκρατικές υποσχέσεις, με συνείδηση για ότι αυτό περιλαμβάνει… Το έχουμε στη μπάρα δεξιά μόνιμα, επειδή αποτελεί για μας ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Εμένα τουλάχιστον μου άλλαξε τη ζωή μου… Αλλά, ξαναθυμίζουμε μερικά πράγματα γι’ αυτό. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

anthismenes kerasies
Τρία χρόνια, λοιπόν, μαζί! Ώρα να κάνουμε κάποιες σκέψεις, ένα μικρό απολογισμό κάτω από φωτογραφίες με ανθισμένα δέντρα και φυτά, τα οποία κυριαρχούν στο σημερινό δημοσίευμα. Να πούμε, από την αρχή ότι είμαστε καλά σ’ αυτή τη σχέση… Κι αυτό έχει να κάνει και το τριπλό σχοινί, ότι δηλαδή περιλαμβάνει και τον Ιεχωβά και τις αρχές του.

anixi3.anastasia
Νιώθουμε όμορφα μαζί. Τόσο, όσο ποτέ στο παρελθόν… Είμαι πολύ γεμάτος, μιλώντας για τον εαυτό μου, χαρούμενος και ευτυχισμένος. Έμαθα για πρώτη φορά στη ζωή μου, να μοιράζομαι πράγματα, να μιλώ γι’ αυτά που έχω μέσα μου και να μην τα κρατώ για τον εαυτό μου, ώστε να γίνονται φορτίο, δυσβάστακτο.

anixi.1
Ο σεβασμός στο θεόδοτο και ευλογημένο θεσμό του γάμου βοήθησε, ώστε να νοιώθουμε πολλά και όμορφα συναισθήματα στην καθημερινότητα μας πολύ σπουδαία που θέλει να είναι και να λέγεται Χριστιανός. Κι αυτό είναι υπέροχο και ανανεώνει τη σχέση μας. Όταν μάλιστα αυτό συνδυάζεται με τη χαρά του να δίνει, τότε πρόκειται για κάτι συναρπαστικό.

anixi1.anastasia
Για πρώτη φορά στη ζωή μου, η έννοια «μαζί» απόκτησε αληθινό νόημα … Κι ωστόσο δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Εκτιμώ πολύ αυτό που έχουμε (όχι μόνος μου…) η συντρόφισσα μου, είναι κοντά μου, να ανανεώνω, στο βαθμό που μπορούμε, αυτή την όμορφη σχέση. Οι ανθρώπινες σχέσεις, για να είναι ζωντανές, πρέπει να «ποτίζονται». Και αυτό κάνουμε κάθε καινούρια μέρα που ξημερώνει.

anixi.2
Ο γάμος έχει τις δυσκολίες του, τα προβλήματα του. Αλίμονο σε όποιον νομίζει ότι μερικά πράγματα θα λυθούν μαγικά κι από μόνα τους. Η Γραφή το λέει καθαρά: Ο κάθε γάμος αποτελείται από δύο ατελείς ανθρώπους. Να γιατί η Γραφή τονίζει επίσης ότι οι παντρεμένοι «θα έχουν θλίψη» κάποιες φορές. (1 Κορ. 7:28)

tsintonia1
Μερικοί άνθρωποι στον κόσμο, αναρωτιούνται: Και τι θα κάνουμε αν ο γάμος μας αποδειχτεί πιο δύσκολος από ό,τι περιμέναμε; Η αγάπη για τον Θεό ασφαλώς θα μας υποκινήσει να είμαστε όσιοι στον σύντροφό μας. —Διαβάστε Μαλαχίας 2:13-16. Απλά είναι τα πράγματα, αρκεί να πιστεύει κανείς πραγματικά στον Θεό.

 tulipes1
Αν όλα πάνε καλά αυτό οφείλετε στη νουθεσία ότι ο Χριστιανικός γάμος πρέπει να ξεκινάει με έναν άντρα και μια γυναίκα που είναι αφιερωμένοι στον Ιεχωβά και τον αγαπούν ολόκαρδα. Εκείνοι πρέπει επίσης να έχουν αγαπήσει τόσο πολύ ο ένας τον άλλον ώστε να θέλουν να ενώσουν τις ζωές τους με τον γαμήλιο δεσμό.

Αυτή την ώρα, ο Κώστας και η Άννυ θα είναι πια σπίτι τους, στο Βανκούβερ του Καναδά

Posted in Επικαιρότητα

apoxeretismos1
Δεν είχαμε καμιά αμφιβολία ότι ο καιρός περνά γρήγορα, ιδιαίτερα όταν έχουμε φροντίσει εμείς οι ίδιοι να είναι γεμάτος ο χρόνος μας, καθώς ζούμε την κάθε στιγμή, όπως της πρέπει. Ιδού λοιπόν που φτάσαμε στο τέλος αυτού του ταξιδιού και τους αποχαιρετούμε στο αεροδρόμιο. Χθεσινή φωτογραφία.

apoxeretismos2
Χθες ξημερώματα, ώρα 6 και κάτι, ξεκινήσαμε για το αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος"... Το ξέραμε ότι θα φτάναμε σ' αυτή την ώρα του αποχωρισμού, αλλά αλλιώς είναι να το σχεδιάζεις κάτι κι αλλιώς να το ζεις. Ευτυχώς η διαδρομή ως εκεί, από το σπίτι μας, ήταν χωρίς προβλήματα. Και η κίνηση, σχετικά καλή...

apoxeretismos3
Είναι δύσκολη η ώρα του αποχωρισμού... Στο μυαλό σου έρχονται αναπόφευκτα όλα όσα έζησες μαζί με τον Κώστα και την Άννυ όλη αυτή τη γεμάτη εβδομάδα... Μέσα από τις πολλές δράσεις που είχαμε προγραμματίσει... Τώρα με αισιοδοξία και χαμόγελα ας προετοιμαστούμε για την επόμενη συνάντηση μας.

voliotiko.tsipurdiko1
Κρατάμε μαζί μας μερικές όμορφες στιγμές, σαν αυτές που ζήσαμε προχθές το βράδυ στο "Βολιώτικο Τσιπουράδικο" στου Ψυρρή, όπου πήγαμε μαζί με τους φίλους μας Άρη και Χάρις και περάσαμε τόσο όμορφα ή σαν τη βόλτα μας στην Κηφισιά, όπου φάγαμε πολύ ωραίους ψαρομεζέδες...

voliotiko.tsipurdiko2
Τις κρατάμε ακριβά φυλαγμένες στη μνήμη μας και την καρδιά μας τέτοιες όμορφες ώρες... Όπου κι αν πήγαμε τις μέρες που έμειναν κοντά μας, φιλοξενώντας τους, ήταν πραγματικά όμορφες, ξεχωριστές. Τις περισσότερες τις καταγράψαμε εδώ, στις ηλεκτρονικές σελίδες του ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, ενώ άλλες τις ζήσαμε αποκλειστικά για μας.

kifisia
Προσωπικά, είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω λίγο καλύτερα και να ανακαλύψω δυο διαμαντάκια... Και ο Κώστας και η Άννυ ήταν πολύ καλοί κατά την παραμονή τους ως φιλοξενούμενοι, σπίτι μας. Ανταποκρίθηκαν τέλεια στο πρόγραμμα που είχα κάνει για να μπορέσουμε να πάμε σε πολλά μέρη και είχαν χιούμορ και καλή διάθεση.

spitimas1
Για μας, είναι χαρά μας να ζούμε στιγμές με ανθρώπους που αγαπούμε. Και τα παιδιά μας είναι ακριβώς αυτό... Φεύγοντας, πήραν μαζί τους όμορφες εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από τους συγγενείς τους, ιδιαίτερα από τη μεριά της Άννυς. Πήγαμε επί τούτου στην Καλογρέζα να δει τον ξάδελφο της, από τη μεριά του πατέρα της.

spitimas2

Κι ενώ τα παιδιά πετάνε για Λονδίνο κι από κει για Βανκούβερ εμείς έχουμε ακόμα θύμησες

Posted in Επικαιρότητα

palamidi1
Αυτό το δημοσίευμα σας το χρωστάγαμε. Όταν πήγαμε εκδρομή στο Ναύπλιο, στην ανάρτηση που κάναμε τότε αναφερθήκαμε μόνο στον Ισθμό της Κορίνθου, όπου κάναμε μια πρώτη στάση και στην παραλία της Καραθώνας, όπου κάναμε μια δεύτερη. Δείτε ΕΔΩ για να θυμηθείτε. Σήμερα σας έχουμε κάτι από το Παλαμήδι.

palamidi2
Ανεβήκαμε με το αυτοκίνητο πάνω στο κάστρο του Παλαμηδιού και περπατήσαμε για αρκετή ώρα. Ο χρόνος μας όσο κι αν είχαμε μπροστά μας ώς το βράδυ ήταν περιορισμένος. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κατεβούμε τα 999 σκαλιά ώς την Αρβανητιά. Μπορεί και να μην είχαμε και το κουράγιο για κάτι τέτοιο.

palamidi3
Ο κόσμος κυκλοφορούσε, όπως κι εμείς άλλωστε. Τα κορίτσια όμως με την καθοδηγία του Κώστα που ήταν σε ρόλο φωτογράφου κάθισαν κάτω από αυτή τη μικρή πύλη εισόδου. Εκτός από τον Κώστα, τράβηξα κι εγώ με το δικό μου, την ίδια φωτό. Όμως από σήμερα θα δείτε και πολλές φωτογραφίες από την κάμερα του.

palamidi4
Σε πολλά σημεία του Παλαμηδιού μπορείς να βρεις τέτοια πλατώματα απ' όπου το Ναύπλιο, φαίνεταν πιάτο κάτω... Ένα τέτοιο βρήκαμε καθώς περπατούσαμε. Και φυσικά δεν χάσαμε την ευκαιρία να φωτογραφηθούν εκεί η Σούλα, ο Κώστας και η Άννυ. Πραγματικά τη χάρηκαν αυτή τη βόλτα μας...

palamidi5
Είναι αντιληπτό ότι αυτή η φωτογραφία δεν πάρθηκε με τη συναίνεση των κοριτσιών. Μάλλον δεν το κατάλαβαν κιόλας. Θα τη δουν μαζί σας για πρώτη φορά δημοσιευμένη στον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ. Αλλά το σημαντικό εδώ, είναι ότι έχουν ζωντανές φωτογραφίες που "μιλούν" ή έχουν κάτι να πουν.

palamidi6
Ο Κώστας μπήκε, ως επισκέπτης, στο μπουντρούμι - φυλακή του Κολοκοτρώνη και φυσικά φωτογραφήθηκε στο μικρό άνοιγμά της. Σε πιάνει η καρδιά σου όταν αναλογίζεσαι πού και για πιο λόγο έβαλαν φυλακή εκείνον που χωρίς την επαναστατική δράση του, ίσως είμαστε ακόμα κάτω από τη μπότα των Τούρκων.

palamidi7
Δυο φωτογραφίες σε... μία. Στην επάνω φωτογραφία ο Κώστας με το εξαιρετικό σε ποιότητα κινητό του τηλέφωνο και την κάμερα των 14 μεγαπίξελ τραβάει την πόλη του Ναυπλίου. Στην ακριβώς από κάτω το αποτέλεσμα της προσπάθειας του... Οι φωτογραφίες σε τεράστια ανάλυση έπρεπε να μικρύνουν πολύ για να μπουν εδώ.

palamidi8

Αναζωογονητικές στιγμές από τον γιορτασμό της φετινής Ανάμνησης σε διάφορα μέρη...

Posted in Μαρτυρίες

anamnisi 2018.1
Σήμερα θεωρώ ότι αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο γιορτασμό της Ανάμνησης της θανάτου του Ιησού Χριστού σε κάποιες εκκλησίες μέσα από τις φωτογραφίες φίλων μας. Κι ας ξεκινήσουμε από την Άνδρο.

anamnisi 2018.2.filothei
Παντού, όπου οι αδελφοί μας είχαν επιλέξει χθες, να γιορτάσουν αυτή την όμορφη μέρα η ίδια ομορφιά. Μόνο ο τόπος αλλάζει... Εδώ είναι από την εκκλησία Φιλοθέης. Η καρδιά και η πίστη είναι η ίδια.

anamnisi 2018.4.suidia
Η φωτογραφία είναι από τη μακρινή Σουηδία. Διότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι παντού! Παγκόσμια εκκλησία, είμαστε. Λογικό είναι λοιπόν να νιώθει κανείς, το ίδιο όμορφα όπου κι αν επέλεξε να πάει.

anamnisi 2018.3.xanthi
Μια άλλη ματιά από την Ξάνθη… Η ίδια ακριβώς τάξη και ομορφιά στο λαό του Θεού... Αυτό δεν το συναντάς πουθενά αλλού. Σας το βεβαιώνω εγώ, που γνώρισα τον κόσμο και όσα, από συνήθεια, κάνει κάθε χρόνο.

anamnisi 2018.5.rodos
Και κάτι από Ρόδο... Η ίδια ομιλία που αναφέρεται στο θάνατο του Ιησού Χριστού και πώς ολόκληρη η ανθρωπότητα ωφελείται από αυτή τη θυσία... Οι άνθρωποι που έχουν θεοσεβή αφοσίωση, υπάκουσαν και πήγαν.

anamnisi2018.iraklio
Ηράκλειο Νοτία... Η Ζαϊρα μαζί με την αδελφή μου Στασούλα, μέσα στην αίθουσα που έγινε η Ανάμνηση και λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση... Τι όμορφο και τι ενθαρρυντικό να μοιραζόμαστε τέτοιες όμορφες στιγμές.

anamnisi 2018.7.iraklio
Άλλη μια φωτογραφία από εκκλησία, Ηράκλειο Αλικαρνασό. Ευχαριστούμε όλους τους αδελφούς που είχαν την καλοσύνη να μας τροφοδοτήσουν μ' αυτό το υπέροχο και μοναδικό υλικό από τη χθεσινή Ανάμνηση.

anamnisi 2018.8.dikimas
Και όπως συνηθίζουν όλοι, στο τέλος βγάζουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Το κάναμε κι εμείς με τα παιδιά της Σούλας, Κώστα και Άννυ και τους φίλους μας Άρη και Χάρις. Μπροστά στο τραπέζι με τα εμβλήματα...

anamnisi 2018.8
Άλλοι προτιμούν μια ομαδική φωτογραφία, όπως οι αδελφοί μας στην Άνδρο. Μικρό νησί, λίγος κόσμος, πολύ αγάπη που ξεχειλίζει από χαρά, δύναμη και ελπίδα. Ευχή όλων: Να είναι η τελευταία Ανάμνηση, αυτή!

Μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το Μοναστηράκι, το Θησείο και την οδό Αθηνάς...

Posted in Επικαιρότητα

monastiraki1
Χθες το πήγαμε λίγο πιο χαλαρά... Είχαμε κάποιες εκκρεμότητες από την προηγούμενη βόλτα μας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και έπρεπε να τις κάνουμε. Και η Άννυ ήθελε να πάρει κάποια μικρά δώρα στους δικούς της... Εδώ, είμαστε μέσα στο Μοναστηράκι.

monastiraki2
Περπατώντας σ' αυτούς τους εμπορικούς δρόμους έχεις την ευκαιρία να δεις και να θαυμάσεις πράγματα. Και να πως μπορεί η εικόνα μπορεί να δείξει ανάποδα τα πράγματα. Εκείνη που συνήθως ψωνίζει, είναι η Άννυ. Κι όμως, σ' αυτό το στιγμιότυπο δείχνει την Άννυ να περπατά αδιάφορη και τον Κώστα να κοιτάζει τα εμπορεύματα.

monastiraki3
Μέσα στον ΟΤΕ, στην οδό Αθηνάς. Ο Κώστας χρειάζονταν να πάρει ένα φλασάκι για να ξεφορτώσει μερικά γκίγκα (G) το κινητοό του, από τις φωτογραφίες του ταξιδιού τους στην Ευρώπη... Παρίσι, Λονδίνο, Ελλάδα... Ένα τουριστικό οδοιπορικό, καταγραμμένο σε χιλιάδες φωτογραφίες. Το αγοράσαμε, 32 GB.

monastiraki4
Είχαμε όμως λίγο χρόνο στη διάθεση μας και με τον Κώστα περπατήσαμε λίγο μέσα στην κεντρική κρεαταγορά της Αθήνας. Δεν χόρταινε να βλέπει όλο αυτό το θέαμα και να φωτογραφίζει. Όλα ήταν ρεαλιστικά μπροστά του. Στον Καναδά που μένουν όλα είναι τυποποιημένα. Τίποτα δεν βλέπεις έτσι ζωντανά.

monastiraki5
Αυτός ο άνθρωπος ως τεχνίτης, με το υπαίθριο εργαστήριο του, μας τρέλανε. Χαζέψαμε όλοι να τον βλέπουμε να κάνει, μπροστά στα μάτια μας κατασκευές με το σύρμα. Ο Κώστας πριν αγοράσουν μια ειδική παραγγελία που έδωσαν, κατάγραψε σε βίντεο, όλη τη διαδικασία της κατασκευής του. Εντυπωσιακό!

monastiraki6
Θα κλείσουμε το σημερινό οδοιπορικό με μια φωτογραφία που με την πρώτη ματιά δεν "δένει" με τις προηγούμενες, αλλά έχει να κάνει με την καθημερινότητα των παιδιών, τις λίγες μέρες που μένουν μαζί μας. Ο Κώστας εντυπωσιάστηκε από την επάρκεια της λαϊκής αγοράς που έγινε στη γειτονιά μας την περασμένη Τετάρτη.

Πολιτικά «παιχνίδια» με την αναθεώρηση του Συντάγματος που δεν αφορούν κανέναν…

Posted in Δημοσιογραφικά

pireas1
Αν και δημοσιογραφικό το θέμα μας σήμερα, επιλέξαμε να το… διακοσμήσουμε με τρεις φωτογραφίες από την καθημερινότητα μας. Είναι από τον Πειραιά, το Μικρολίμανο, όπου βρεθήκαμε χθες το μεσημέρι, με τον Κώστα και την Άννυ, για μεσημεριανό φαγητό.

pireas2
Περνάμε καλά με τα παιδιά της Σούλας, που φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα σπίτι μας. Τόσο καλά που ο καιρός φεύγει σαν αέρας... Η βδομάδα σε λίγο ολοκληρώνεται, αλλά ευτυχώς, καταφέραμε να υλοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό ,το σχέδιο που είχαμε κάνει αποκλειστικά για κείνους.

pireas3
Κι εδώ, στο Μικρολίμανο του Πειραιά θέλαμε να έρθουμε, να περπατήσουμε ανάμεσα στα ιστιοφόρα, να φωτογραφήσει ο Κώστα την όμορφη Καστέλλα, να γευτούμε τους ψαρομεζέδες και τη φιλοξενία που μόνο οι Πειραιώτες ξέρουν να προσφέρουν, με τον καλύτερο τρόπο.

efimeridesΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 31/03/2018

Τα πάντα για την πολιτική λοιπόν! Δεν μας ξαφνιάζει, έτσι έκαναν πάντα. Προσπαθούσαν να βρουν το κατάλληλο τάιμιγκ για να επωφεληθούν από πλευράς καφαλαιοποίησης των ψήφων. Αν και διαθέτουν συμβούλους σπουδαγμένους στην επικοινωνίας (που τους ακριβοπληρώνουμε εμείς μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό…) τα σενάρια, ευτυχώς για μας, δεν τους βγαίνουν πάντα…

Δείτε τα νεώτερα από τις κινήσεις της κυβέρνησης: Την καινούργια κόντρα που έχει ξεσπάσει στην Κεντροαριστερά για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έσπευσε να αξιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώνοντας έτοιμος να συζητήσει τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής.

Τη στιγμή που ο Ευάγγελος Βενιζέλος επικρίνει τη Φώφη Γεννηματά για την πρωτοβουλία της θεωρώντας ότι το πολιτικό περιβάλλον με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν ευνοεί και δεν προκρίνει τη δυνατότητα συνεννόησης, ο πρωθυπουργός την καλεί να διαμορφώσουν μία πλειοψηφία που θα προωθήσει προοδευτικές αλλαγές στο υπάρχον συνταγματικό πλαίσιο.

Μεγάλα λόγια ή κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα; Τα συνηθίζουν αυτά τα «παιχνίδια» οι πολιτικοί. Θεωρούν ότι τέτοιες εντυπωσιακές κινήσεις θα αιφνιδιάσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους… Αλλά, πραγματικά, είναι αυτό που απασχολεί σήμερα, τους πολίτες αυτής της χώρας;

Όχι βέβαια! Τον κόσμο, τους απλούς πολίτες τους απασχολούν πολύ πιο απλά πράγματα, ο βιοπορισμός στην καθημερινότητα τους και όχι τέτοια μικροπολιτικά αλισβερίσια…episimansis

Αλλά αυτοί επιμένουν, απτόητοι:

«Οι παρόντες κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί επαρκούν, προκειμένου να διαμορφωθεί -σύμφωνα με όσα ο νομοθέτης ορίζει- μια θετική πλειοψηφία εκκίνησης της Αναθεωρητικής Διαδικασίας», τόνιζε ο πρωθυπουργός καλώντας ουσιαστικά το Κίνημα Αλλαγής να απομακρυνθεί από το «άρμα» της ΝΔ και να κρατήσει αποστάσεις από τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αρκετοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν τον Ευάγγελο Βενιζέλο το μεγάλο «βαρίδι» για την μετεκλογική συμπόρευση των δυο χώρων.

Με διπλωματικό τρόπο ο πρωθυπουργός, δεν λέει όχι σε ένα τετ-α-τετ με τη Φώφη Γεννηματά σημειώνοντας με έμφαση πως «αν ο τόπος χρειάζεται μια γενναία τομή, αυτή δεν μπορεί να είναι πολιτικά ουδέτερη».

Ενόχληση, ωστόσο υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο για την Φώφη Γεννηματά με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη να υπενθυμίζουν πως η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δεν συμμετείχε στον διάλογο όταν γινόταν. Συμπλήρωναν πως η πρόταση της σε κάθε περίπτωση θα συζητηθεί στην κοινοβουλευτική συζήτηση που θα γίνει μετά τη λήξη του προγράμματος τονίζοντας πως «όλα θα γίνουν στην ώρα τους».

Άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι ένα «εκλογικό χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν αποκλείεται να «τραβήξει από την τράπουλα» προς το τέλος του 2018, δηλαδή λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.

Να τα λοιπόν τα πολιτικά «παιχνίδια» που σας λέγαμε από την αρχή αυτού του άρθρου… Και όπως το έχουμε δηλώσει ως τώρα, δεν μας αφορούν πραγματικά. Εμείς όπως και οι πολίτες αυτής της χώρα αγωνιούμε για άλλα, πιο πεζά πράγματα. Να μη λείπει το ψωμί από το τραπέζι της οικογένειας και να είναι σε θέση να καλύπτουν τις καθημερινές στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτό. Ο καθένας αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο το πρόβλημα, όπως αυτό εξελίσσεται. Και το μόνο που καταφέρνουν τελικά οι πολιτικοί, είναι να προσθέτουν προβλήματα πάνω στα προβλήματα που οι ίδιοι πρόσθεσαν με τα συνεχή μνημόνια τους στην πλάτη αυτού του λαού…

  • Το κομμάτι αυτό, θα δημοσιευτεί αύριο, Σάββατο 31/3/2018, στην εβδομαδιαία κρητική εφημερίδα ΡΕΘΕΜΝΟΣ και στη στήλη μου «Επισημάνσεις».

Ας δούμε σήμερα μια βόλτα στην Πάρνηθα που κάναμε χθες και μας άρεσε πολύ, σε όλους!

Posted in Επικαιρότητα

parnitha1
Στην ταβέρνα του «Λάμπρου» στο Κατσιμίδι, βρεθήκαμε χθες με τα παιδιά. Ήθελα να πάρουν μια «γεύση» και από Πάρνηθα. Προσπαθώ, όλες αυτές τις ημέρες, να τους γνωρίσω σφαιρικά την Αθήνα και να πάρουν μαζί τους, όμορφες εικόνες από την Ελλάδα.

parnitha2
Στο μέρος αυτό της Πάρνηθας, κάνει κρύο. Και χθες ο καιρός ήταν συννεφιασμένος. Ευτυχώς δεν έβρεξε μέχρι που φτάσαμε εκεί. Το έκανε, όσο τρώγαμε και στην επιστροφή στην Αθήνα... Το τζάκι όμως ήταν αναμμένο και τα κορίτσια, ιδιαίτερα η Σούλα, της άρεσε πολύ.

parnitha3
Ζητήσαμε από την κοπέλα που σερβίριζε να μας βγάλει μια φωτογραφία. Ανταποκρίθηκε με χαρά. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που σου λένε «ναι», με χαμόγελο. Το τραπέζι μας έχει τα κλασικά, παϊδάκια, σαλάτες, πατάτες τηγανητές, ένα χωριάτικο λουκάνικο και δικό του κόκκινο κρασί.

parnitha4
Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, μας θυμήθηκε... Ερχόμαστε και με τον παππού Διονύση εδώ και του άρεσε πολύ. Κέρασε και τα δικά του. Και τα γλυκά στο τέλος, γιαούρτι με μέλι και χαλβά σιμιγδαλένιο και ενάμισι λίτρο κρασί από αυτό που πίναμε και μας άρεσε...

parnitha5
Νωρίτερα κάναμε μια στάση στα βασιλικά κτήματα στο Τατόι. Είχαμε καιρό να πάμε… Πάντα μας άρεσε με τη Σούλα, αυτή η διαδρομή μέσα στο πράσινο, όσο κι αν η εγκατάλειψη του πρώην θερινού παλατιού, περνώντας τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο εμφανής...

parnitha6
Στον Κώστα άρεσε πολύ αυτός ο πλάτανος. Κι αυτός ήταν που δημιούργησε αυτό το πλάνο. Μάλιστα χαμήλωσε το κινητό του τηλέφωνο και κατάφερε να «πιάσει» την κορυφή του έχοντας και τα κορίτσια μέσα. Αργότερα, όταν μας στείλει, όπως μας υποσχέθηκε τις χιλιάδες φωτογραφίες που πήρε, θα σας βάλω να δείτε τη δική του. Ασφαλώς, πολύ καλύτερη!

parnitha7
Κατεβήκαμε στο χώρο της πισίνας των θερινών ανακτόρων, κάποτε. Η εγκατάλειψη είναι φανερή. Δεν μπήκα καν στον κόπο, να φωτογραφίσω την άδεια πισίνα. Μια σκέτη θλίψη ήταν… Έμεινα εδώ, να παρακολουθώ τον Κώστα να στήνει τις φωτογραφίες του, ενθουσιασμένος κυριολεκτικά από τον χώρο.

parnitha8
Με φόντο το παλάτι, πίσω τους... Η Σούλα, ο γιός της και η νύφη της... Ναι ήταν και χθες μια πολύ όμορφη μέρα. Εκτιμήσαμε καθετί, με όλες τις αισθήσεις μας, επειδή αποτελούν μέρος της Δημιουργίας του Ιεχωβά. Και κρατήσαμε κι εμείς και τα παιδιά, το καλύτερο στη μνήμη της καρδιάς μας.

parnitha9

Χειμωνιάτικο τριήμερο στη Ζαγορά Πηλίου, αλλά το καλοκαίρι και κάθε εποχή είναι υπέροχα!

xionismeni.zagora1

Όλα πήγαν καλά. Με την ασφαλή επιστροφή μας ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο Πήλιο τον Γενάρη του 2017... Στη Ζαγορά ήμασταν από το μεσημέρι της Παρασκευής 6/1/2017 και επιστρέψαμε στη βάση μας το βράδυ της Κυριακής! Βρήκαμε το μέρος, ύστερα από μια πολύ όμορφη διαδρομή χωρίς προβλήματα με πολύ κρύο, αν και δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο αφού οι φίλοι μας Βικτόρια και Δημήτρης που μας φιλοξένησαν στα studio τους, είχαν φροντίσει να έχουμε επαρκή θέρμανση και ζεστή καρδιά... Έτσι, απολαμβάναμε την κάθε στιγμή... Δείτε μερικά δημοσιεύματα ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Θα πάρετε μια γεύση, πώς περάσαμε.

Το ταξίδι μας αυτό με τους φίλους μας, Άρη και Χάρις το είχαμε προγραμματίσει πολύ καιρό, πριν… Χωρίς να γνωρίζουμε τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, χειμώνας ήταν, αλλά επιλέξαμε έναν ξενώνα που οι ιδιοκτήτες τους είναι γνωστοί στους φίλους μας.

Το χρειαζόμασταν αυτό το ταξίδι – ανάσα. Σκεφτόμασταν την Κρήτη, αλλά στην πορεία μετρήσαμε πολλές παραμέτρους… Ήθελε περισσότερες μέρες και έξοδα και είπαμε να το αφήσουμε για το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε, κάτω από καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Έτσι είδαμε τα χιόνια που εφτασαν στο μέρος που μέναμε… Δεν μας πειράζει καθόλου. Ίσως να μην καταφέραμε να κάνουμε τις βόλτες που θέλαμε, επειδή η κίνηση δεν 'ηταν πάρα πολύ εύκολη, αλλά περάσαμε πολύ όμορφα... Κάθετί εδώ είναι όμορφο. Έτσι όμορφη, φαντάζομαι θα είναι η εμπειρία και την άνοιξη ή το καλοκαίρι!

Όλοι έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη από μια μικρή αλλαγή και από παραστάσεις ξεχωριστές. Ξέρουμε πως έτσι κάνουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας πιο ενδιαφέρουσα για μας και για τους γύρω μας. Αυτό, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε καθημερινά πράξη...

Το Πήλιο όποια εποχή και αν το επισκεφθείς, είναι πανέμορφο. Σίγουρα όμως το χειμώνα έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει. Σχεδιάζουμε να ξαναπάμε το συντομότερο δυνατόν και να απολαύσουμε, όπως κάναμε και στην πρώτη επίσκεψη μας, την κάθε στιγμή… 

xionismeni.zagora2

Από τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε στην Ζαγορά Πηλίου... Η Βικτόρια κάνει τηγανήτες στο χιονισμένο μπαλκόνι της, για να προσθέσει μια νότα αγάπης στο πρωινό που μας ετοίμαζε... Υπέροχοι. Τις απόλαυσα με την ψυχή μου... Η φιλοξενεία τους, μοναδική! Αν θέλετε να εκδράμετε στο Πήλιο, αξίζει να είναι στην πρώτη επιλογή σας. Μόνο που χρειάζεται να προηγηθεί τηλέφωνο επικοινωνίας...

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι. Ασε που θα δείτε την αδελφική αγάπη σε όλο της το μεγαλείο... Αλλά είπαμε, είναι απαραίτητο να προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε δωμάτιο, για τη διαμονή σας...

zagora110117

Ο Τάκης ξεχιονίζει τους δρόμους κάτω από το σπίτι τους... Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πάνω από το σπίτι τους στο σαλόνι που παίρναμε μαζί τους το πρωινό...

Τι όμορφη που είναι η ενότητα κάτω από το πνεύμα του Ιεχωβά Θεού. Όλοι μαζί στην Κρήτη

sinelefsi.kritis.28.2016

Στη φωτογραφία εικονίζονται αδελφοί της φυλακής από τις 10ετίες του 1970 μέχρι τη 10ετία του 1990, όσοι βέβαια βρεθήκαν στην Κρήτη με αφορμή την Περιφερειακή Συνέλευση, τον Αύγουστο του 2016 Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους να συναντηθούν με πραγματικούς φίλους και συναγωνιστές, με τους οποίους έζησαν όχι μόνο πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολύ ευχάριστες και έτσι τους ένωσε πιο σφικτά η υπέροχη ιδιότητα της αγάπης! Ειλικρινά ευχαριστούμε από καρδιάς τον Ιεχωβά για το υπέροχο δώρο της αδελφότητα, το οποίο μεγαλουργεί στους καιρούς μας! Σε όλους αυτούς τους αγωνιστές της ακεραιότητας εκπληρώθηκαν περίτρανα τα εδάφια Ησαίας 54:17 και  40:29-31.

Η εργασία είναι αγαθό! Ας βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη...

work

Όπως γνωρίζουμε, πολλοί αδελφοί μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανεργία. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μου, αν γνωρίζουν κάποια πληροφορία σχετικά με εύρεση εργασίας, να επικοινωνούν με τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, και να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους αδελφούς και αδελφές μας είναι άνεργοι.
Η πράξη μας αυτή είναι σύμφωνη με τις σκέψεις που αναφέρονται στα εδάφια Ιωάννης 13: 34, 35
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ γίνεται καθημερινά δέκτης μηνυμάτων αγωνίας τέτοιων καταστάσεων. Σ’ αυτή τη λογική ανταποκριθήκαμε στο δίκαιο αίτημα του Στέλιου Ηλιάκη από την Κρήτη που εκείνη την εποχή ήταν στη Βουλγαρία. Σας θυμίζω λίγο τα δυο δημοσιεύματα που κάναμε. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πειραματικά μια μέθοδο του «ζητώ» ή «προσφέρω» εργασία. Τις επόμενες μέρες θα πάρει μια πιο ουσιαστική μορφή… Θα λάβουμε υπόψη μας και τις δικές σας παρατηρήσεις και υποδείξεις. Το e-mail που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι nikosth2004@yahoo.gr Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ προσφέρετε να βοηθήσει ως σύνδεσμος επαφής και επικοινωνίας.

Αυτό που εγώ θέλω από εσάς είναι ότι αγγελίες έχουμε βάλει και εξυπηρετούνται (οι αδελφοί μας δηλαδή βρήκαν δουλεια ή το διαμέρισμα νοικιάστηκε...) ας επικοινωνήσουμε μαζί μας και ας μας το πουν. Οι αγγελίες μας θέλουμε να είναι πέρα για πέρα, αληθινές και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε!

Άλλωστε, οι ανάγκες ήταν πάντα και παραμένουν μεγάλες!

Συναντήθηκαν στη Συνέλευση Περιφερείας Κρήτης 2016, ύστερα από 48 ολόκληρα χρόνια!

sinelefsi.kritis.26.2016

Για φαντάσου! 48 χρόνια είναι αυτά και ο χρόνος έχει κάνει την δουλειά του. Συναντήθηκαν στη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης Περιφερείας Κρήτης του 2016, ύστερα από μισό σχεδόν αιώνα... Πρωτοσυναντήθηκαν στη φυλακή όταν ήταν νεαροί, με αφορμή τη διακράτηση ουδετερότητας. Τώρα είναι πια μπαμπάδες, παππούδες και με άσπρα μαλλιά! Πραγματικά όταν βιώνεις τέτοια πράγματα είναι να συγκινείσαι πολύ και αναπόφευκτα θυμάσαι τα παλιά, τότε που αμούστακα παιδιά κρατούσαν οσιότητα στην υπόσχεσή τους να υπηρετούν μόνο τον Ιεχωβά Θεό. Τι υπέροχα παραδείγματα! Εκεί, στην Κρήτη, θα τους γνωρίζετε φαντάζομαι ποιοι είναι...

Ζωντανή η ελπίδα της επιστροφής στο Θραψανό... Βόλτα στη λίμνη της Λιβάδας...

livades.diakopes2013

Η Λιβάδα... Η τεχνιτή λίμνη στο χωριό μου που τα καλοκαίρια περνάω πολλές ώρες εδώ... Πανέμορφη και πάντα έχει κάτι εξαιρετικό να σου δώσει... Δείτε ΕΔΩ ένα βίντεο που τραβηξα πριν τρία χρόνια από τη λίμνη. Έτσι είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα... Η ίδια ομορφιά!

panoramiki.livada.2014

Ιδού και μια πανοραμική φωτογραφία της λίμνης, που τράβηξα το χειμώνα του 2014 όταν κατέβηκα στο χωριό, για να μαζέψω τις ελιές μου... Το 2015, τις μάζεψε η  Ειρήνη Κρουσανιωτάκη, με ένα καλό συνεργείο. Ελάτε, αν θέλετε, να σας πάω στις ελιές μου στου Μπουρμά. Δείτε ΕΔΩ. Πέρσι δεν είχαν, για να δούμε φέτος...

Αυτό είναι το χωριό μου, το όμορφο Θραψανό, που θα ήθελα να ζήσω, κάποτε...

Αυτό είναι το χωριό μου, το Θραψανό... Φωτογραφημένο στις 6 Ιουλίου 2012. Τον αγαπώ αυτόν τον τόπο. Και ονειρεύομαι να ζήσω εκεί αρκετό καιρό, όταν βγω στη σύνταξη. Ωστόσο έρχονται οι κυβερνώντες και με τους απίθανους πολιτικούς σαλτιμπαγκισμούς τους, αλλάζουν συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης... Έτσι αρχίζω να συνειδητοποιώ πως ίσως να μην το ζήσω και ποτέ... Δεν πειράζει. Είμαι καλά και αυτό έχει σημασία... Δείτε ΕΔΩ μερικά πράγματα για το χωριό μου...

spiti2.300118

Όταν η ζωή δεν το βάζει κάτω… Οι βουκαμβίλιες που ξεράθηκαν από την παγωνιά του Γενάρη 2017 όταν το χιόνι το έστρωσε για τα καλά στο χωριό (δες την ακριβώς από κάτω φωτογραφία, διότι είναι πολύ σπάνιο το χιόνι στο χωριό μας σε υψόμετρο 350 μ.). Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Αλλά ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα, όσο είμαστε όρθιοι, μπορούμε και αντέχουμε τις αντιξοότητες… Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στις 30/1/2018 και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζωή συνεχίζεται...

xionismeno.spiti090117

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 9/1/2017 στο χιονιά που άρεσε σε όλο το Θραψανό. Το πατρικό μου σπίτι, χιονισμένο. Η απόλαυση οφθαλμών… Ευχαριστώ όσους είχαν την καλοσύνη και την προνοητικότητα να μου τη στείλουν… Κάθε εποχή στο χωριό μου είναι όμορφη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία… Οι όμορφες βουκαμβίλιες της φωτογραφίας, από αυτόν τον πάγο, ξεράθηκαν, σε αντίθεση με την τριανταφυλλιά που, για άλλη μια φορά, αποδείχτηκε πολύ δυνατή και άντεξε... Αλλά η ζωή δεν σταματά! Ξαναπέταξαν πράσινα κλαριά, ξαναζωντάνεψαν!

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Η Αγία Γραφή περιγράφει μερικές φορές τους ανθρώπους με βάση την εργασία που έκαναν. Μιλάει για τον “Ματθαίο, τον εισπράκτορα φόρων”, τον “Σίμωνα τον βυρσοδέψη” και τον “Λουκά, τον αγαπητό γιατρό”. (Ματθ. 10:3· Πράξ. 10:6· Κολ. 4:14) Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους είναι οι πνευματικοί διορισμοί ή τα προνόμιά τους. Διαβάζουμε για τον Βασιλιά Δαβίδ, τον προφήτη Ηλία και τον απόστολο Παύλο. Αυτοί οι άντρες εκτιμούσαν τους θεόδοτους διορισμούς τους. Παρόμοια και εμείς, αν έχουμε προνόμια υπηρεσίας πρέπει να τα εκτιμούμε.

Ο αρχικός σκοπός του Ιεχωβά για την ανθρωπότητα ήταν να ζει για πάντα εδώ στη γη. (Γέν. 1:28· Ψαλμ. 37:29) Ο Θεός πρόσφερε γενναιόδωρα στον Αδάμ και στην Εύα διάφορα πολύτιμα δώρα που τους έδιναν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη ζωή. (Διαβάστε Ιακώβου 1:17) Ο Ιεχωβά τούς χάρισε ελεύθερη βούληση, την ικανότητα να κάνουν λογικές σκέψεις και τη δυνατότητα να αγαπούν και να απολαμβάνουν φιλίες. Ο Δημιουργός μιλούσε στον Αδάμ και τον συμβούλευε για το πώς να δείχνει την υπακοή του. Ο Αδάμ μάθαινε επίσης πώς να καλύπτει τις ανάγκες του καθώς και πώς να φροντίζει τα ζώα και τη γη. (Γέν. 2:15-17, 19, 20) Ο Ιεχωβά προίκισε επίσης τον Αδάμ και την Εύα με τις αισθήσεις της γεύσης, της αφής, της όρασης, της ακοής και της όσφρησης. Έτσι μπορούσαν να απολαμβάνουν πλήρως την ομορφιά και τα άφθονα αγαθά του παραδεισένιου σπιτιού τους. Για το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, οι δυνατότητες να έχουν απόλυτα ικανοποιητική εργασία, να νιώθουν πλήρεις και να κάνουν ανακαλύψεις ήταν απεριόριστες.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο; Χρειάζεται να προσέξουμε ώστε να μην αφήσουμε την αγάπη μας για τον Χριστό να εξασθενήσει και την προσοχή μας να αποσπαστεί από τα συμφέροντα της Βασιλείας. Ο Ιησούς γνώριζε πολύ καλά τις πιέσεις που σχετίζονται με τις ανησυχίες αυτού του συστήματος πραγμάτων. Ας μάθουμε να εκτιμούμε όσα έχουμε...

ΕΝΑ SITE "ΑΠΑΓΚΙΟ" ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Αυτόν τον ιστότοπο τον «παλεύω» πολλά χρόνια. Πολύ πριν γνωρίσω την αλήθεια και βρω σκοπό στη ζωή μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου συνταξιούχο στο χωριό με μια σχετικά καλή οικονομική επιφάνεια, δεδομένης μιας σύνταξης που είχα οικοδομήσει πολλά πάνω της και ήθελα να έχω κάτι για να περνάω την ώρα μου.

Σήμερα όλα έχουν αλλάξει γύρω μου, όλα εκτός από το Site αυτό. Δηλαδή, άλλαξε κι αυτό λιγάκι προσανατολισμό… Αντί να περνάει την ώρα του με κούφια δημοσιογραφικά θέματα, που δεν έχουν προσφέρουν και πολλά πράγματα στους ανθρώπους, προσφέρει ελπίδα για ένα βέβαιο, καλύτερο αύριο.

Αυτήν την αληθινή ελπίδα, προσπαθεί να βάλει στις καρδιές των αναγνωστών του και να τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι όλες αυτές οι δυσκολίες κάθε μορφής που ζούμε είναι παροδικές. Τα ωραία, είναι μπροστά μας. Και μπορούμε να τα ζήσουμε, φτάνει να το θέλουμε πραγματικά.

Αρκεί να μη στηριζόμαστε στην αξιοπιστία των ανθρώπων που σήμερα είναι κι αύριο όχι… Αλλά στον Λόγο Εκείνου που είναι απόλυτα αξιόπιστος και να ακολουθούμε στη ζωή μας τις φωτεινές προειδοποιητικές  πινακίδες που έχει βάλει στο δρόμο μας…

ΚΡΕΟΝΤΑΣ, τέλος...

Το φύλλο που βλέπετε είναι το τελευταίο της εκδοτικής προσπάθειας του εξωραϊστικού συλλόγου της Κολοκυνθούς  “Κρέοντας”. Δείτε το ΕΔΩ. Είναι το τεύχος 25 κι ΕΔΩ δείτε το προηγούμενο. Ο ΚΡΕΟΝΤΑΣ αναγκάστηκε να αναστέλλει την έκδοσή του. Σε δύσκολες εποχές δεν άντεχε άλλο τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Βέβαια κάθε φύλλο που αναστέλλει την έκδοσή του θέλει να ελπίζει και ονειρεύεται την επανέκδοση του... Μακάρι να έτσι. Κι όχι μόνο προθέσεις των ανθρώπων του Συλλόγου...

JW Broadcasting Απριλίου

studio1

Μια ευχάριστη ανακοίνωση επεφύλαξε μεταξύ άλλων το Κυβερνών Σώμα στην ετήσια συνάθροιση του, το 2014. Αφορούσε τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού τελευταίας τεχνολογίας που εκπέμπει μέσω internet. Από τον Μάϊο 2015 το κανάλι το έχουμε με ελληνικούς υπότιτλους, και τώρα μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, ώστε να το παρακολουθούμε καλύτερα, όλοι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά αγγλικά. Από εδώ μπορείτε επίσης να δείτε παρά πολλά χρήσιμα βίντεο και φυσικά στις αρχές κάθε μήνα, το Jehovah’s Witnesses Broadcasting... Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ και θα ενισχύσετε την πνευματικότητα σας... ΕΔΩ, δείτε το πρόγραμμα του Απριλίου 2018... Θέμα του έχει, την ασφάλεια που νιώθουμε κοντά στον Ιεχωβά!

Στην ανεργία πρώτη φορά

Δυο φορές με απόλυση μέσα σε πέντε χρόνια… Ήταν Φλεβάρης του 2012 όταν απολύθηκα με εθελούσια έξοδο από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τώρα 1 Νοέμβρη του 2017 από το Σωματείο της ΠΕΤ ΟΤΕ όπου εργαζόμουν από το 1983 ως δημοσιογράφος.

Θεωρητικά, αιτία και των δύο απολύσεων ήταν το γεγονός ότι ήμουν κοντά στη συνταξιοδότηση μου. Κοντά; Πόσο κοντά;

Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν, με εντολή των δανειστών της χώρας μας. Αυτοί επιβάλλουν και η κυβέρνηση ως εκτελεστικό όργανο νομοθετεί… Τι ξημερώνει λοιπόν την επόμενη μέρα; Κανείς δεν γνωρίζει…

Αλλά εγώ δεν είμαι τρομαγμένος… Έχω εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό Ιεχωβά και ξέρω ότι Εκείνος θα με στηρίξει και θα με προστατέψει σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς…

Όλοι, τελικά, μπροστά στην ανεργία και τον θάνατο είμαστε ίσοι… Όλοι! Ότι δουλεια κι αν κάνουμε… Αυτό που μου δίνει ειρήνη διάνοιας ώστε να συνεχίζω να αγωνίζομαι όρθιος, είναι η πίστη πως δεν είμαι μόνος! 

Ο Γάμος της Ειρήνης...

Η Ειρήνη με τον Χριστόφορο παντρεύτηκαν στις 10/10/2010. Το μωρό τους ήρθε στις 28/08/13. Να τους ζήσει! Κι έτσι έγινα παππούς...

Το "φευγιό" της αδερφής μου

Η Γιωργία μας "έφυγε" για πάντα από κοντά μας το 2011. Και ο θάνατος του Γιάννη ένα ακριβώς χρόνο μετά. Λιγοστεύουμε...

Αλλαγές στο Site μου

Σημαντικές αλλαγές αισθητικής στο Site. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε... Πώς σας φαίνετε η νέα μορφή του από 9/9/2013;

Developed by OnScreen - Content by Nikos Theodorakis - Powered by FRIKTORIA