O Νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

meg.fakos

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος δηλαδή μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Τον περασμένο μήνα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις ιδιαίτερα σημαντικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία αλλάζουν σταδιακά αλλά και ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είχε επισημανθεί εδώ και καιρό, το νέο αυτό πλαίσιο σχηματίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ετών, με έντονο lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και σημαντικές επιρροές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδιαμορφώνεται από 2 νέες οδηγίες και έναν κανονισμό, ενώ επίκειται και η τροποποίηση μίας ακόμη οδηγίας, σχετικά με την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Από την άλλη, οι οδηγίες ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Νέοι κανόνες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Τον Κανονισμό 2016/679, γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά και με απλά λόγια, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της κάθε μίας από αυτές τις πράξεις, ξεκινώντας με την πιο σημαντική (και δεσμευτική) από αυτές, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Όπως έχει αναφερθεί, ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί προϊόν χρονοβόρων διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής  με smartphones, social media, internet banking.

Στόχος των συντακτών του Κανονισμού ήταν να διαμορφωθεί με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών με ενιαίο τρόπο (τουλάχιστον τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός ΕΕ).

Οι νέος γενικός κανονισμός αποτελείται από 99 άρθρα και έχει κωδικοποιηθεί πλήρως από τη συντακτική ομάδα του Lawspot.

Σύμφωνα με το άρθρο 99, ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις Μαΐου 2016, τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Το διάστημα αυτό των δύο ετών αποτελεί περίοδο προσαρμογής για τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων.

Τι λέει ο κανονισμός; Δείτε ΕΔΩ Και φυσικά μη παραλείψετε να δείτε ΕΔΩ τη σελίδα χρήση Προσωπικών δεδομένων κι ΕΔΩ από την επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης μας...

Τρία γεμάτα χρόνια μαζί...–Τα ταξίδια μας σε Αβινιόν, Κέρκυρα και Βανκούβερ Καναδά

gamos6

Στις 4 Απριλίου 2018 κλείσαμε τρία χρόνια παντρεμένοι με την σύντροφο της ζωής μου, Σούλα Αργυροπούλου. Και επειδή εκτιμούμε ότι ο γάμος είναι ένα μεγάλο γεγονός που άλλαξε τις ζωές μας, θέλαμε να το γιορτάσουμε όπως του αξίζει… Και είμαστε πολύ χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι στον κοινό δρόμο που χαράσσουμε στη ζωή μας...

kanoni1.060416

Έτσι το 2016 πήγαμε για έξι μέρες στην Κέρκυρα. Και περάσαμε υπέροχα, όπως μπορείτε να δείτε και στις δημοσιεύσεις που κάναμε γι' αυτό το ταξίδι μας ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε ένα σοβαρό μεγάλο γεγονός να γιορτάσουμε στη ζωή μας...

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ταξιδεύει, γνωρίζει νέους τόπους, ανθρώπους, συνήθειες, ήθη και έθιμα, πολιτισμούς και τα ζει. Από εδώ τα λέγαμε καθημερινά, κι εκείνες τις μέρες των ταξιδιών μας, όπως κάνουμε χρόνια τώρα με τα μέρη που επισκεπτόμαστε… 

Και το 2017 πήγαμε στο Αβινιόν της Γαλλίας κοντά στους πενευματικούς και σαρκικούς αδελφούς μας Γιώργο και Αστρίντ. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Αλλά επειδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την αρχή στα λίγκ που ακολουθούν μπορείτε επίσης να δείτε μαζεμένες όλες τις αναρτήσεις που έκανα από από το Βανκούβερ του Καναδά τότε που μείναμε κοντά στον Στήβ και την Έστερ, την κόρη και τον γαμπρός της Σούλας για δεκαπέντε ολόκληρες μέρες..

Εκεί, το 2015 στις 4 Απρίλη, έγινε ο γάμος μας με τη Σούλα... Αξίζει να τα θυμηθούμε όλα αυτά γιατί άλλαξαν τον ρου της δικής μας ιστορίας...

Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

gastown1.050425

Επειδή ο γάμος όπως είπαμε, είναι θεϊκός θεσμός, τον οποίο καθιέρωσε και εδραίωσε ο Ιεχωβά στην Εδέμ, φέρνει σε ύπαρξη την οικογενειακή μονάδα, τον οικογενειακό κύκλο. Βασικός του σκοπός ήταν η αναπαραγωγή των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, το να έρθουν σε ύπαρξη περισσότερα πλάσματα του ανθρωπίνου γένους.

Ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός, έπλασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και θέσπισε το γάμο ως την κατάλληλη διευθέτηση για τον πολλαπλασιασμό της ανθρώπινης φυλής. (Γε 1:27, 28)

Ο πρώτος ανθρώπινος γάμος τελέστηκε από τον Ιεχωβά, σύμφωνα με την περιγραφή των εδαφίων Γένεση 2:22-24. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ζωής μας. Τα σεβόμαστε και τα τιμούμε, όπως τους πρέπει...

Ας γωρίσουμε το Μπέθελ της Τουρκίας... Βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Πολης

Posted in Μαρτυρίες

bethel.turkias1
Με αφορμή την επίσκεψη φίλων μας στο Μπέθελ της Τουρκίας, σας δίνουμε σήμερα μερικές εικόνες από εκεί. Πολύ θα θέλαμε να πάμε και εμείς, αλλά δεν είναι πάντα εύκολα τέτοια ταξίδια..

bethel.turkias2
Το Μπέθελ βρίσκεται σε έναν ουρανοξύστη και καλύπτει τον 22ο και 23ο όροφο στην ασιατική πλευρά της Πόλης. Από εδώ επάνω η θέα είναι καταπληκτική. Πραγματικό πανόραμα η Κωνσταντινούπολη μπροστά στα πόδια σου.

bethel.turkias3
Στον πίνακα μπορεί κανείς να δει διάφορους χάρτες. Οι μπλε κουκίδες είναι όμιλοι που λειτουργούν, ενώ οι κόκκινες είναι εκκλησίες. Ποιος είπε ότι ακόμα και σε μια μουσουλμανική, κατά βάση χώρα, δεν θα υπήρχαν Μάρτυρες;

bethel.turkias4
Και είναι πολύ όμορφο να διαπιστώνεις ότι ο Λόγος του θεού μπορεί να ακουμπήσει την καρδιά κάθε ανθρώπου, σε κάθε γωνιά της γης... Όλη αυτή η διευθέτηση είναι πολύ όμορφη και κατανοητή στον επισκέπτη.

bethel.turkias5
Ας ξαναρίξουμε μια ματιά κάτω... Το να βλέπεις τον κόσμος από ψηλά είναι κάτι το ξεχωριστό. Κάποιοι δεν αντέχουν. Κάποιοι άλλοι όμως βρίσκουν ευκαιρία να δουν την Πόλη από τον 23ο όροφο ενός πολυόροφου κτιρίου..

bethel.turkias6
Τι ενθαρρυντικό να βλέπεις τέτοια ανάπτυξη! Πραγματικά χαίρεται η ψυχή σου μπροστά σ' αυτό το έργο που δεν είναι έργο ανθρώπων. Κι εμείς ξέρουμε ποιος το κάνει να αυξάνει και χαιρόμαστε επειδή είναι Εκείνος που Κάνει να Γίνεται...

bethel.turkias7
Βέβαια μόλις ανοίξαμε το κεφάλαιο Κωνσταντινούπολη... Μια πόλη χτισμένη ανάμεσα σε δύο Ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία με μια ξεχωριστή ομορφιά... Τις επόμενες μέρες θα επιχειρήσουμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα... Αναμείνατε...

bethel.turkias55

Άνω Λεχώνια, Πλατανίδια, Μηλιές! Όλες οι ομορφιές του Πηλίου, κυριολεκτικά στα πόδια μας

Posted in Επικαιρότητα

milies1
Οι Μηλιές είναι ορεινό χωριό του νοτίου Πηλίου, χτισμένο σε 400 μ. υψόμετρο και σε απόσταση 28 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Βόλο. Είναι έδρα του Δήμου Μηλεών. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το δημοτικό διαμέρισμα των Μηλεών έχει 636 κατοίκους. Δείτε ακόμα ΕΔΩ κι ΕΔΩ τα δημοσιεύματα που κάναμε για Άνω Λεχώνια και Πλατανίδια.

milies2
Καθώς ερευνούσαμε στο διαδίκτυο να μάθουμε περισσότερα πράγματα, είδαμε ότι το χωριό ιδρύθηκε από κατοίκους του χωριού Μηλιές Ευβοίας, οι οποίοι έφυγαν από εκεί για να γλιτώσουν από επιθέσεις πειρατών. Για αυτό το λόγο και η θέση του χωριού είναι τέτοια ώστε να μη βλέπει τη θάλασσα, αλλά και να μη φαίνεται το χωριό από τη θάλασσα.

milies3
Οι Μηλιές είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Άνθιμου Γαζή και του Γρηγόριου Κωνσταντά, οι οποίοι ίδρυσαν, το 1814, τη σχολή «Ψυχής Άκος», που λειτουργεί σήμερα ως βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία και ιστορικά κειμήλια. Ακόμα, οι Μηλιές ήταν το πρώτο χωριό που επαναστάτησε στο Πήλιο στην Επανάσταση του '21.

milies4
Η ονομαστή «Σχολή των Μηλεών» που ίδρυσαν οι Γαζής, Κωνσταντάς και Φιλιππίδης, αποτέλεσε σημαντική πνευματική εστία της εποχής και κέντρο του απελευθερωτικού αγώνα του 1821. Η Σχολή λειτουργούσε στη θέση που σήμερα έχει τις εγκαταστάσεις του το Γυμνάσιο Μηλεών.

milies5
Απόρροια του διαφωτιστικού έργου της ξακουστής Σχολής των Μηλεών, υπήρξε η ίδρυση της εκπληκτικής βιβλιοθήκης των Μηλεών «Ψυχής Άκος», που λειτουργεί μέχρι σήμερα με περισσότερα από 3.500 σπάνια βιβλία και ιστορικά κειμήλια.

milies6
Στις Μηλιές καταλήγει ένας σιδηρόδρομος που κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα,από τον πατέρα του διάσημου υπερρεαλιστή ζωγράφου Τζόρτζιο Ντε Κίρικο, Εβαρίστο ντε Κίρικο συνδέοντας το εμποροβιομηχανικό κέντρο του Βόλου, με την εύφορη και πλούσια περιοχή του Δυτικού Πηλίου.

milies7
Το 1985 το τρένο του Πηλίου χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο ιστορικό μνημείο. Το 1996 και μετά από μία σειρά επισκευών, τέθηκε ξανά σε λειτουργία καλύπτοντας συνολικά μια διαδρομή 16 χιλιομέτρων, από τα Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές, προσφέροντας στον επιβάτη την ευκαιρία να απολαύσει τη μοναδική φυσική ομορφιά του τοπίου και τις περίτεχνες αρχιτεκτονικές κατασκευές.

Τι λέτε, να δούμε σήμερα λίγη θάλασσα; Ο καιρός μπορεί είναι ασταθής, η ζωή συνεχίζεται

Posted in Επικαιρότητα

platanidia1
Στο ξεκίνημα μια νέας εβδομάδας, ελάτε να σας πάμε λίγο στη θάλασσα. Μια πανέμορφη παραλία πολύ κοντά στο Βόλο, τα Πλατανίδια. Όσοι τα ξέρουν έχουν να λένε, αλλά και εσείς μπορείς να δείτε το μέρος μέσα από τις φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεση μας.

platanidia2
Τα Πλατανίδια, λοιπόν, είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός -επίνειο θα το λέγαμε κάποτε- της Τοπικής Κοινότητας Άνω Λεχωνίων του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και απέχει ένα χιλιόμετρο περίπου από τα Άνω Λεχώνια. Τα θυμάστε τα Άνω Λεχώνια; Δείτε ΕΔΩ.

platanidia3
Χαρακτηρίζεται και "Σκάλα" (παράλιος εμπορικός σταθμός) από τα παλιά χρόνια, με ευρήματα αρχαία και παλαιοχριστιανικά και Skala των Liconia στα χρόνια του μεσαίωνα, όταν την περιοχή κατοικούσαν οι τοπάρχες Μελισσηνοί. Σήμερα το μέρος είναι άκρως τουριστικό.

platanidia4
Αυτός ο παραθεριστικός οικισμός έχει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη. Στα Πλατανίδια υπάρχουν ψαροταβέρνες, καφέ, ξενώνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κι αν τώρα δεν βλέπετε κόσμο είναι διότι προφανώς είμαστε εκτός σεζόν και κάποιοι το σκέφτονται να κατέβουν παραλία.

platanidia5
Το ωραίο είναι ότι συνδέεται με το Βόλο με τη γραμμή Νο 5 της αστικής συγκοινωνίας. Κι έτσι οι ντόπιοι θα μπορούσες να πεις, ότι έχουν άνετη πρόσβαση. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνεται εδώ τους κολοκαιρινούς μήνες, φαντάζομαι...

platanidia6
Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς είναι πανέμορφα... Κι όπως κι αν είναι ο καιρός πάντα μια βόλτα κοντά στη θάλασσα κάνει καλό. Ο μικρός παφλασμός των κυμάτων πάνω στα βότσαλα, ηρεμεί... Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ έχω περάσει τις πιο δύσκολες ώρες μου στη θάλασσα.

platanidia7
Άσε που μπορείς να καθίσεις ως το απόγευμα την ώρα που πέφτει ο ήλιος, οπότε και είναι η πιο όμορφη ώρα μια τέτοιας βόλτα... Τα βλέπω τώρα εγώ, ο κάτοικος της πόλης και λέω τι χάνω που είμαι μακριά της. Αλλά και εκείνοι που είναι κοντά της, την απολαμβάνουν άραγε;

Ανοίξτε την καρδιά σας να μυρίσει τους λεμονανθούς από την πανέμορφη Άνδρο. Είναι τρέλα!

Posted in Επικαιρότητα

lemomanthi1
Μας ξεσήκωσε πάλι χθες η Ευαγγελία, η καλή μας φίλη από την Άνδρο, καθώς έβαλε στην ομάδα "Σταχυολογήματα" στο Viber αυτές τις ανθισμένες λεμονιές που μυρίζουν υπέροχα αυτόν τον καιρό. Μέχρι εδώ, στην Αθήνα έφτασε το άρωμα τους από το λεμονοδάσος στα Λειβάδια...

lemomanthi2
Οι φωτογραφίες είχαν μπει με τάξη, έτσι που να μας οδηγήσει ακριβώς πάνω στο μικρό λεμονοδάσος με τις φορτωμένες λεμονιές και τα ώριμα λεμόνια, χάρμα στο τραπέζι μας, καθώς κάνει νόστιμα τα φαγητά και ταυτόχρονα με πολές άλλες γεμάτες με άνθη, που προετοιμάζουν τα επόμενα.

lemomanthi3
Τι ευλογία είναι αυτή Θεέ μου! Και τι ομορφιά, αισθητική... Η αρμονία του σύμπαντος, να τη βλέπεις μπροστά σου, στη γη... Και να δουλεύουν στο φουλ όλες οι αισθήσεις, για να απολαμβάνεις το καθετί, που βρίσκεται μπροστά σου... Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα...

lemomanthi4
Δίπλα ακαριβώς στα δέντρα με τους λεμονανθούς, αλλά δέντρα είναι φορτωμένα από ώριμα κίτρινα λεμόνια... Τα βλέπεις, τα αγγίζεις, μπορείς και να τα κόψεις... Έχεις την αίσθηση πως είναι κιόλας στο τραπέζι... Κάτι τέτοιες ώρες έρχονται στο νου μου κάτι ανάλογο που συναντήσαμε στο έργο μας.

andro.luludia.1
Και μπορεί εμείς να είδαμε δυο τρεις στο πεζοδρόμιο της Λένορμαν, στο δρόμο της Αθήνας που ενώνει με το Περιστέρι και να τα μυρίσαμε, στην Άνδρο όμως όλο και κάτι όμορφο από τη δημιουργία του Ιεχωβά, θα βρεις στο δρόμο σου. Όπως αυτά τα αγριολούλουδα. Λογικό να σταματήσεις να τα φωτογραφήσεις.

andro.luludia.2
Μπλέ πανέμορφα λουλούδια! Δεν ξέρω πώς τα λένε... Και κάθε φορά λέω θα ρωτήσω, θα μάθω, θα ξέρω... Αλλά το διαδίκτυο δεν έχει την ομορφιά της άμεσης επικοινωνίας. Δεν είσαι εκεί, να το πιάσεις στα χέρια σου, να το περιεργαστείς, να ρωτήσεις, να μάθεις.

andros.elies
Ας είναι. Έστω κι έτσι, μια βόλτα στην Άνδρο, αυτή την εποχή είναι πανέμορφη. Όπου κι αν πας, ότι κι αν κάνεις... Όπως αυτή εδώ με τις ελιές και το πράσινο που φουντώνει από τις βροχές και τον ήλιο καθώς μπαίνει σιγά - σιγά η άνοιξη. Μια ομορφιά, ανεπανάληπτη!

Τι θα λέγατε σήμερα Σαββατιάτικα να πάμε μια βόλτα, σαν εκδρομή, στα Άνω Λεχώνια Βόλου;

Posted in Επικαιρότητα

ano.lexonia1
Ότι στον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ αρέσουν τα ταξίδια το ξέρετε… Καμιά φορά ταξιδεύουμε μέσα από τις φωτογραφίες που μας στέλνετε, όπως στο σημερινό δημοσίευμα που το κάνουμε σαν… εκδρομή από το γραφείο μας… Λοιπόν, δεν κοστίζει τίποτα το ταξίδι με τη φαντασία. Πάμε λοιπόν στα Άνω Λεχώνια του Βόλου!

ano.lexonia2
Ξέρετε που είναι αυτό το χωριό; Τα Άνω Λεχώνια είναι ένα σχεδόν πεδινό χωριό του δυτικού Πηλίου, νοτιοανατολικά του Βόλου σε απόσταση 11 χλμ και υψόμετρο 150 μ. Απέχει από τη θάλασσα (Πλατανίδια) 1 χλμ περίπου. Υπήρξε έως το 2010 η έδρα του Δήμου Αρτέμιδας. Ο εύφορος κάμπος του παράγει φρούτα, ελιές και λαχανικά.

ano.lexonia3
Ψάχνοντας, μαθαίνουμε: Πήρε το όνομά του από το σλάβικο λέχ= πεδινός ή από κάποιον Λέχωνα -ηγεμόνα της περιοχής. Υπάρχει και η λαϊκή άποψη που λέει πως επειδή η γη είναι εύφορη, παράγει όλα τα αγαθά που επιθυμεί οποιαδήποτε λεχώνα. Έχει μια βλάστηση αξιοπρόσεκτη, όμορφη. Μπορείς να το δεις μέσα από το μέσο που βρίσκεσαι.

ano.lexonia4
Στο λόφο Νεβεστίκι βρίσκεται η αρχαία Μεθώνη, από την οποία σώζονται τα χαλάσματα από το αρχαίο τείχος. Το τοπωνύμιο Νεβεστίκι ίσως είναι σλάβικο από το nevesta(=νύφη, αρραβωνιαστικιά, νέα). Τι μαθαίνει κανείς ψάχνοντας στο Wikipedia. Όρεξη να έχεις και οι πληροφορίες είναι εδώ για σένα…

ano.lexonia5
Εδώ θα πέσετε πάνω σε πανέμορφα λουλούδια. Μάλλον καμέλιες, απ’ ότι κατάλαβα. Αν είναι κάτι άλλο μη διστάσετε να μου το πείτε. Μ’ αρέσουν πολύ τα λουλούδια και θέλω να τα μαθαίνω… Δεν βιάζομαι. Στο νέο κόσμο ξέρω ότι θα έχω ατέλειωτο χρόνο και θα μπορώ να ασχολούμαι μαζί τους, να τα περιποιούμαι, να τα φροντίζω…

ano.lexonia6
Μαθαίνεις πολλά πράγματα για τον τόπο… Όπως παράξενα έθιμα σαν αυτό: Στο Πήλιο υπάρχει η παράδοση πως στα παλιά χρόνια δεν διαπόμπευαν τη νύφη που ο γαμπρός δεν έβρισκε αγνή, παρά την έκλειναν σε κάστρο-μοναστήρι. Άρα Νεβεστίκι σημαίνει «Παρθενώνας» για παραστρατημένες κοπέλες και νιόπαντρες.

ano.lexonia7
Αυτά για τα Άνω Λεχώνια του Βόλου, που τα γνωρίσαμε σε μια Σαββατιάτικη βόλτα με τη φαντασία μας και με αφορμή φωτογραφίες που εσείς μας στείλατε… Ίσως αξίζει να μείνουμε λίγο ακόμα στην περιοχή. Να δούμε λίγη θάλασσα στα Πλατανίδια ή να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά στις όμορφες Μηλιές… Θα το επιχειρήσουμε τις επόμενες μέρες.

Είναι δυνατόν να λέγεται αυτό το κατάντημα στο ποδόσφαιρό, αθλητισμός; Όχι δεν είναι!

Posted in Δημοσιογραφικά

EfSynI130318
Μερικά πρωτοσέλιδα πολιτικών εφημερίδων που ασχολούνται με τον… αθλητισμό θα σας δώσουμε σήμερα. Κι ας ξεκινήσουμε από την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ. Η αναφορά της σε τέσσερεις χαρακτηριστικούς, ανθρώπινους παράγοντες του ποδοσφαίρου μας οδηγεί σε συμπεράσματα.

PontikiI150318
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας πολιτικής, σατιρικής εφημερίδας, ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, σε μια πολύ καλή εικονογράφηση του ΣΤΑΘΗ, που βλέπει από πολιτική άποψη το πράγμα. Σίγουρα δεν είναι κάτι απλό. Και οπωσδήποτε δεν έχει καμιά σχέση μ’ αυτό που ξέραμε, κάποτε…

KNeaKritiI130318
Η ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ είναι μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο Ηράκλειο και κυκλοφορεί σε ολόκληρο το νησί. Οι υπεύθυνοι της εκτιμούν ότι αξίζει να δώσουν το πρωτοσέλιδο της στις βαθιές αλλαγές που πρέπει να γίνουν, προκειμένου το ποδόσφαιρο να ξαναπαίξει το ρόλο του.

KXaniotikaI030318
Και τα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ διατείνονται πως έφτασε το πράγμα στο μη περαιτέρω… Οι ουσιαστικές αλλαγές πρέπει να γίνουν τώρα, σήμερα. Αύριο, ίσως να είναι πολύ αργά… Ενδιαφέρον και το εικαστικό μέρος της εικονογράφησης με την ξεφουσκωμένη μπάλα.

AugiI130318
Μεγάλα λόγια από την ΑΥΓΗ την εφημερίδα του κόμματος που κυβερνά την Ελλάδα, σήμερα. Ελπίζουμε να τη διαβάζουν τουλάχιστον αυτοί και να πάρουν το μήνυμα. Ούτε το σύστημα που δημιούργησαν είναι σε θέση να τους ανεχτεί άλλο… Καιρός να πάνε ένα βήμα πιο κάτω…

efimeridesΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 17/03/2018

Με αφορμή το επεισόδιο που έλαβε χώρα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του πρωταθλήματος, όταν ο πρόεδρος της μιας ομάδας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο απειλώντας ευθέως τον διαιτητή με όπλο, γράφεται αυτό το κομμάτι.

Και γράφεται καθώς αισθάνομαι θλίψη με όλα αυτά που συμβαίνουν σ’ αυτό που μερικοί ονομάζουν «αθλητισμό» και είναι περήφανοι που έχουν δώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους, καθώς είναι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων που δεν αγωνίζονται πια για τη φανέλα τους, αλλά ως Ανώνυμες Εταιρίες ενδιαφέρονται για τα κέρδη των ιδιοκτητών τους.

Από τη μια, λέω πως ήταν πολύ σωστή η απόφαση να διακοπεί το πρωτάθλημα, τι να το κάνεις ένα τέτοιο πρωτάθλημα… Κι από την άλλη σκέφτομαι ,πως δεν είναι δυνατόν να καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια όλοι αυτοί που συμμετέχουν σ’ αυτή την κερδοφόρα βιομηχανία.

Και περιμένω να δω, όπως και πολλοί αντικειμενικοί παρατηρητές, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αν και κατά βάση, ξέρω... Θα το κρατήσουν στην επιφάνεια για όσο βολεύει, πολιτικά, τους κρατούντες και μετά θα το… θάψουν για να συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους…

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι αξίες δοκιμάζονται στο έπακρο… Όπου οι οικονομικά ισχυροί, όπως ο κ. Σαββίδης (και προφανώς δεν είναι ο μόνος…) που πάνω του στράφηκαν οι προβολείς της δημοσιότητας, είναι εκείνοι που νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν ότι θέλουν, όπως θέλουν, όποτε θέλουν και να μένουν ατιμώρητοι.

Και οι αστυνομικοί; Ναι, εκείνοι που ήταν παρόντες στο γήπεδο για συγκεκριμένο σκοπό τη διαφύλαξη της τάξης, δεν είδαν, λένε στην έκθεση τους το όπλο του συγκεκριμένου κυρίου, εκείνου του όπλου που είναι καταγραμμένο ευκρινώς σε όλες τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.episimansis

Το χειρότερο όμως είναι, πως στο όνομα κάποιου οικονομικά ισχυρού εξευτελίζεται κάθε ίχνος δικαιοσύνης, καθώς ο άνθρωπος «εξαφανίστηκε» έως ότου εκπνεύσει το 48ωρο του αυτοφώρου, ενώ την ίδια ώρα, προφανώς ακολουθώντας οδηγίες των νομικών τους συμβούλων, ζητούσε μέσω επίσημης επιστολής του ΠΑΟΚ, συγνώμη για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Για πόσο κάφρους περνούν την ελληνική κοινωνία, ώστε να νομίζουν ότι θα αποδεχτεί, ασυζητητεί, οτιδήποτε της σερβίρουν επιτηδευμένα; Ξαναγυρνάμε λοιπόν στην ερώτηση, αν αυτό που ζούμε είναι αθλητισμός, δηλαδή μια έκφραση του πολιτισμού…

Παρακαλώ μη γελάτε… Ο συλλογισμός μου μπορεί να μοιάζει απλοϊκός, αλλά για σκεφτείτε ότι κάποιοι «παίζουν» με τις ευαίσθητες ψυχούλες παιδιών, που τα βάζουν από νωρίς να δηλώσουν ότι ανήκουν στη μια ή στην άλλη ομάδα, ως εν δυνάμει οπαδοί.

Όχι, τέτοιον αθλητισμό, δεν τον θέλουμε… Ας κάτσουν στην ησυχία τους και αν μπορέσουν να βρουν λύσεις αποδεκτές από όλους τους εμπλεκόμενους, καθαρές, ας το κάνουν…

Ουδόλως μας ενδιαφέρει αν κάποιος και ποιος, θα ωφεληθεί από μια τέτοια ενέργεια. Ούτε και μας απασχολεί, ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο του νικητή στο τέλος της σεζόν. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε από κείνους που πανηγυρίζουν για τέτοια πράγματα.

Συνειδητά, θα παραμείνουμε ρομαντικοί. Στην εποχή που τα παιδιά αγωνίζονταν πραγματικά για τη φανέλα τους, με τίμια μέσα. Τότε που κανείς από τους σημερινούς παράγοντες του ποδοσφαίρου δεν θα ήθελε ούτε θα ενδιαφέρονταν για το ποδόσφαιρο. Μια διοργάνωση στην οποία έδιναν, δεν έπαιρναν, οι τότε παράγοντες…

Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν ένας τέτοιος αθλητισμός… Ας τον… λουστούν, όσοι οδήγησαν τα πράγματα σ’ αυτόν τον κατήφορο. Θερίζουν τώρα, ότι έσπειραν! Λογικό δεν είναι; Γιατί παραξενεύονται;

  • Αυτό το κομμάτι θα δημοσιευτεί το Σάββατο 17/3/2018 στην εβδομαδιαία κρητική εφημερίδα ΡΕΘΕΜΝΟΣ και στη στήλη μου «Επισημάνσεις».

Λουλούδια στον αγρό ή στο σπίτι, μια ξεχωριστή ομορφιά για τα μάτια και την ψυχή, δώρο Θεού!

Posted in Επικαιρότητα

luludia1
Σήμερα θέλω να χαλαρώσουμε λίγο... Να αφήσουμε στην άκρη τα προβλήματα και να δούμε εικόνες από λουλούδια εποχής, είτε από κήπους, είτε άγρια... Ακολουθήστε με, παρακαλώ...

luludia2
Όλη η ομορφιά είναι εδώ, όχι φτιαγμένη από τα χέρια κάποιου κηπουρού δεξιοτέχνη, αλλά Εκείνου που κάνει τα πάντα τέλεια σε αντίθεση με τους ανθρώπους, όσο κι αν προσπαθούν...

luludia3
Καθετί έχει τοποθετηθεί σωστά... Και η φύση βλαστάνει. Τι είναι αυτό που κάνει να λουλούδια να γεμίζουν όμορφα άνθη αυτή την εποχή; Κάποιοι λένε ο ήλιος και βροχή. Αλλά αρκούν αυτά; Και πώς συμβαίνει ένα τέτοιο πανέμορφο γεγονός;

luludia4
Μερικά πράγματα δεν θα τα μάθουμε ποτέ... Ξέρουμε λίγο - πολύ τι συμβαίνει. Το πώς, μάλλον είναι υπερβολή να μας απασχολεί... Εμείς χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε τη Δημιουργία! Αυτό είναι αρκετό…

luludia5
Ναι, εμείς το κάνουμε και απολαμβάνουμε να τα βλέπουμε, θα το έχετε προσέξει οι σταθεροί αναγνώστες μας. Τα λουλούδια είναι η χαρά μας. Ζωντανά όμορφα, της εποχής από φωτογραφίες που θυμίζουν κάτι και όχι της Google, όχι κοινής λήψεως

luludia6
Στον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ η αυθεντική είδηση, η εξακριβωμένη πληροφορία και τη δική μας φωτογραφία ή των φίλων μας είναι αυτά που μοιραζόμαστε καθημερινά μαζί σας. Και είμαι βέβαιος πως αν αναπτύχθηκε μια καλή σχέση φιλίας και σ’ αυτά στηρίχτηκε.

luludia7
Χαιρόμαστε που το κάνετε αυτό σε κάθε ευκαιρία και σας ευχαριστούμε… Δεν θα κουραστούμε να το λέμε γιατί το αξίζετε και με το παραπάνω… Κάτι τέτοιες ώρες είμαι χαρούμενος που υπάρχει και το μοιραζόμαστε, ένα τέτοιο Site.

Χειμωνιάτικο τριήμερο στη Ζαγορά Πηλίου, αλλά το καλοκαίρι και κάθε εποχή είναι υπέροχα!

xionismeni.zagora1

Όλα πήγαν καλά. Με την ασφαλή επιστροφή μας ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο Πήλιο τον Γενάρη του 2017... Στη Ζαγορά ήμασταν από το μεσημέρι της Παρασκευής 6/1/2017 και επιστρέψαμε στη βάση μας το βράδυ της Κυριακής! Βρήκαμε το μέρος, ύστερα από μια πολύ όμορφη διαδρομή χωρίς προβλήματα με πολύ κρύο, αν και δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο αφού οι φίλοι μας Βικτόρια και Δημήτρης που μας φιλοξένησαν στα studio τους, είχαν φροντίσει να έχουμε επαρκή θέρμανση και ζεστή καρδιά... Έτσι, απολαμβάναμε την κάθε στιγμή... Δείτε μερικά δημοσιεύματα ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Θα πάρετε μια γεύση, πώς περάσαμε.

Το ταξίδι μας αυτό με τους φίλους μας, Άρη και Χάρις το είχαμε προγραμματίσει πολύ καιρό, πριν… Χωρίς να γνωρίζουμε τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, χειμώνας ήταν, αλλά επιλέξαμε έναν ξενώνα που οι ιδιοκτήτες τους είναι γνωστοί στους φίλους μας.

Το χρειαζόμασταν αυτό το ταξίδι – ανάσα. Σκεφτόμασταν την Κρήτη, αλλά στην πορεία μετρήσαμε πολλές παραμέτρους… Ήθελε περισσότερες μέρες και έξοδα και είπαμε να το αφήσουμε για το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε, κάτω από καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Έτσι είδαμε τα χιόνια που εφτασαν στο μέρος που μέναμε… Δεν μας πειράζει καθόλου. Ίσως να μην καταφέραμε να κάνουμε τις βόλτες που θέλαμε, επειδή η κίνηση δεν 'ηταν πάρα πολύ εύκολη, αλλά περάσαμε πολύ όμορφα... Κάθετί εδώ είναι όμορφο. Έτσι όμορφη, φαντάζομαι θα είναι η εμπειρία και την άνοιξη ή το καλοκαίρι!

Όλοι έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη από μια μικρή αλλαγή και από παραστάσεις ξεχωριστές. Ξέρουμε πως έτσι κάνουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας πιο ενδιαφέρουσα για μας και για τους γύρω μας. Αυτό, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε καθημερινά πράξη...

Το Πήλιο όποια εποχή και αν το επισκεφθείς, είναι πανέμορφο. Σίγουρα όμως το χειμώνα έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει. Σχεδιάζουμε να ξαναπάμε το συντομότερο δυνατόν και να απολαύσουμε, όπως κάναμε και στην πρώτη επίσκεψη μας, την κάθε στιγμή… 

xionismeni.zagora2

Από τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε στην Ζαγορά Πηλίου... Η Βικτόρια κάνει τηγανήτες στο χιονισμένο μπαλκόνι της, για να προσθέσει μια νότα αγάπης στο πρωινό που μας ετοίμαζε... Υπέροχοι. Τις απόλαυσα με την ψυχή μου... Η φιλοξενεία τους, μοναδική! Αν θέλετε να εκδράμετε στο Πήλιο, αξίζει να είναι στην πρώτη επιλογή σας. Μόνο που χρειάζεται να προηγηθεί τηλέφωνο επικοινωνίας...

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι. Ασε που θα δείτε την αδελφική αγάπη σε όλο της το μεγαλείο... Αλλά είπαμε, είναι απαραίτητο να προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε δωμάτιο, για τη διαμονή σας...

zagora110117

Ο Τάκης ξεχιονίζει τους δρόμους κάτω από το σπίτι τους... Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πάνω από το σπίτι τους στο σαλόνι που παίρναμε μαζί τους το πρωινό...

Τι όμορφη που είναι η ενότητα κάτω από το πνεύμα του Ιεχωβά Θεού. Όλοι μαζί στην Κρήτη

sinelefsi.kritis.28.2016

Στη φωτογραφία εικονίζονται αδελφοί της φυλακής από τις 10ετίες του 1970 μέχρι τη 10ετία του 1990, όσοι βέβαια βρεθήκαν στην Κρήτη με αφορμή την Περιφερειακή Συνέλευση, τον Αύγουστο του 2016 Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους να συναντηθούν με πραγματικούς φίλους και συναγωνιστές, με τους οποίους έζησαν όχι μόνο πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολύ ευχάριστες και έτσι τους ένωσε πιο σφικτά η υπέροχη ιδιότητα της αγάπης! Ειλικρινά ευχαριστούμε από καρδιάς τον Ιεχωβά για το υπέροχο δώρο της αδελφότητα, το οποίο μεγαλουργεί στους καιρούς μας! Σε όλους αυτούς τους αγωνιστές της ακεραιότητας εκπληρώθηκαν περίτρανα τα εδάφια Ησαίας 54:17 και  40:29-31.

Η εργασία είναι αγαθό! Ας βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη...

work

Όπως γνωρίζουμε, πολλοί αδελφοί μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανεργία. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μου, αν γνωρίζουν κάποια πληροφορία σχετικά με εύρεση εργασίας, να επικοινωνούν με τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, και να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους αδελφούς και αδελφές μας είναι άνεργοι.
Η πράξη μας αυτή είναι σύμφωνη με τις σκέψεις που αναφέρονται στα εδάφια Ιωάννης 13: 34, 35
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ γίνεται καθημερινά δέκτης μηνυμάτων αγωνίας τέτοιων καταστάσεων. Σ’ αυτή τη λογική ανταποκριθήκαμε στο δίκαιο αίτημα του Στέλιου Ηλιάκη από την Κρήτη που εκείνη την εποχή ήταν στη Βουλγαρία. Σας θυμίζω λίγο τα δυο δημοσιεύματα που κάναμε. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πειραματικά μια μέθοδο του «ζητώ» ή «προσφέρω» εργασία. Τις επόμενες μέρες θα πάρει μια πιο ουσιαστική μορφή… Θα λάβουμε υπόψη μας και τις δικές σας παρατηρήσεις και υποδείξεις. Το e-mail που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι nikosth2004@yahoo.gr Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ προσφέρετε να βοηθήσει ως σύνδεσμος επαφής και επικοινωνίας.

Αυτό που εγώ θέλω από εσάς είναι ότι αγγελίες έχουμε βάλει και εξυπηρετούνται (οι αδελφοί μας δηλαδή βρήκαν δουλεια ή το διαμέρισμα νοικιάστηκε...) ας επικοινωνήσουμε μαζί μας και ας μας το πουν. Οι αγγελίες μας θέλουμε να είναι πέρα για πέρα, αληθινές και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε!

Άλλωστε, οι ανάγκες ήταν πάντα και παραμένουν μεγάλες!

Συναντήθηκαν στη Συνέλευση Περιφερείας Κρήτης 2016, ύστερα από 48 ολόκληρα χρόνια!

sinelefsi.kritis.26.2016

Για φαντάσου! 48 χρόνια είναι αυτά και ο χρόνος έχει κάνει την δουλειά του. Συναντήθηκαν στη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης Περιφερείας Κρήτης του 2016, ύστερα από μισό σχεδόν αιώνα... Πρωτοσυναντήθηκαν στη φυλακή όταν ήταν νεαροί, με αφορμή τη διακράτηση ουδετερότητας. Τώρα είναι πια μπαμπάδες, παππούδες και με άσπρα μαλλιά! Πραγματικά όταν βιώνεις τέτοια πράγματα είναι να συγκινείσαι πολύ και αναπόφευκτα θυμάσαι τα παλιά, τότε που αμούστακα παιδιά κρατούσαν οσιότητα στην υπόσχεσή τους να υπηρετούν μόνο τον Ιεχωβά Θεό. Τι υπέροχα παραδείγματα! Εκεί, στην Κρήτη, θα τους γνωρίζετε φαντάζομαι ποιοι είναι...

Ζωντανή η ελπίδα της επιστροφής στο Θραψανό... Βόλτα στη λίμνη της Λιβάδας...

livades.diakopes2013

Η Λιβάδα... Η τεχνιτή λίμνη στο χωριό μου που τα καλοκαίρια περνάω πολλές ώρες εδώ... Πανέμορφη και πάντα έχει κάτι εξαιρετικό να σου δώσει... Δείτε ΕΔΩ ένα βίντεο που τραβηξα πριν τρία χρόνια από τη λίμνη. Έτσι είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα... Η ίδια ομορφιά!

panoramiki.livada.2014

Ιδού και μια πανοραμική φωτογραφία της λίμνης, που τράβηξα το χειμώνα του 2014 όταν κατέβηκα στο χωριό, για να μαζέψω τις ελιές μου... Το 2015, τις μάζεψε η  Ειρήνη Κρουσανιωτάκη, με ένα καλό συνεργείο. Ελάτε, αν θέλετε, να σας πάω στις ελιές μου στου Μπουρμά. Δείτε ΕΔΩ. Πέρσι δεν είχαν, για να δούμε φέτος...

Αυτό είναι το χωριό μου, το όμορφο Θραψανό, που θα ήθελα να ζήσω, κάποτε...

Αυτό είναι το χωριό μου, το Θραψανό... Φωτογραφημένο στις 6 Ιουλίου 2012. Τον αγαπώ αυτόν τον τόπο. Και ονειρεύομαι να ζήσω εκεί αρκετό καιρό, όταν βγω στη σύνταξη. Ωστόσο έρχονται οι κυβερνώντες και με τους απίθανους πολιτικούς σαλτιμπαγκισμούς τους, αλλάζουν συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης... Έτσι αρχίζω να συνειδητοποιώ πως ίσως να μην το ζήσω και ποτέ... Δεν πειράζει. Είμαι καλά και αυτό έχει σημασία... Δείτε ΕΔΩ μερικά πράγματα για το χωριό μου...

spiti2.300118

Όταν η ζωή δεν το βάζει κάτω… Οι βουκαμβίλιες που ξεράθηκαν από την παγωνιά του Γενάρη 2017 όταν το χιόνι το έστρωσε για τα καλά στο χωριό (δες την ακριβώς από κάτω φωτογραφία, διότι είναι πολύ σπάνιο το χιόνι στο χωριό μας σε υψόμετρο 350 μ.). Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Αλλά ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα, όσο είμαστε όρθιοι, μπορούμε και αντέχουμε τις αντιξοότητες… Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στις 30/1/2018 και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζωή συνεχίζεται...

xionismeno.spiti090117

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 9/1/2017 στο χιονιά που άρεσε σε όλο το Θραψανό. Το πατρικό μου σπίτι, χιονισμένο. Η απόλαυση οφθαλμών… Ευχαριστώ όσους είχαν την καλοσύνη και την προνοητικότητα να μου τη στείλουν… Κάθε εποχή στο χωριό μου είναι όμορφη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία… Οι όμορφες βουκαμβίλιες της φωτογραφίας, από αυτόν τον πάγο, ξεράθηκαν, σε αντίθεση με την τριανταφυλλιά που, για άλλη μια φορά, αποδείχτηκε πολύ δυνατή και άντεξε... Αλλά η ζωή δεν σταματά! Ξαναπέταξαν πράσινα κλαριά, ξαναζωντάνεψαν!

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Η Αγία Γραφή περιγράφει μερικές φορές τους ανθρώπους με βάση την εργασία που έκαναν. Μιλάει για τον “Ματθαίο, τον εισπράκτορα φόρων”, τον “Σίμωνα τον βυρσοδέψη” και τον “Λουκά, τον αγαπητό γιατρό”. (Ματθ. 10:3· Πράξ. 10:6· Κολ. 4:14) Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους είναι οι πνευματικοί διορισμοί ή τα προνόμιά τους. Διαβάζουμε για τον Βασιλιά Δαβίδ, τον προφήτη Ηλία και τον απόστολο Παύλο. Αυτοί οι άντρες εκτιμούσαν τους θεόδοτους διορισμούς τους. Παρόμοια και εμείς, αν έχουμε προνόμια υπηρεσίας πρέπει να τα εκτιμούμε.

Ο αρχικός σκοπός του Ιεχωβά για την ανθρωπότητα ήταν να ζει για πάντα εδώ στη γη. (Γέν. 1:28· Ψαλμ. 37:29) Ο Θεός πρόσφερε γενναιόδωρα στον Αδάμ και στην Εύα διάφορα πολύτιμα δώρα που τους έδιναν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη ζωή. (Διαβάστε Ιακώβου 1:17) Ο Ιεχωβά τούς χάρισε ελεύθερη βούληση, την ικανότητα να κάνουν λογικές σκέψεις και τη δυνατότητα να αγαπούν και να απολαμβάνουν φιλίες. Ο Δημιουργός μιλούσε στον Αδάμ και τον συμβούλευε για το πώς να δείχνει την υπακοή του. Ο Αδάμ μάθαινε επίσης πώς να καλύπτει τις ανάγκες του καθώς και πώς να φροντίζει τα ζώα και τη γη. (Γέν. 2:15-17, 19, 20) Ο Ιεχωβά προίκισε επίσης τον Αδάμ και την Εύα με τις αισθήσεις της γεύσης, της αφής, της όρασης, της ακοής και της όσφρησης. Έτσι μπορούσαν να απολαμβάνουν πλήρως την ομορφιά και τα άφθονα αγαθά του παραδεισένιου σπιτιού τους. Για το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, οι δυνατότητες να έχουν απόλυτα ικανοποιητική εργασία, να νιώθουν πλήρεις και να κάνουν ανακαλύψεις ήταν απεριόριστες.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο; Χρειάζεται να προσέξουμε ώστε να μην αφήσουμε την αγάπη μας για τον Χριστό να εξασθενήσει και την προσοχή μας να αποσπαστεί από τα συμφέροντα της Βασιλείας. Ο Ιησούς γνώριζε πολύ καλά τις πιέσεις που σχετίζονται με τις ανησυχίες αυτού του συστήματος πραγμάτων. Ας μάθουμε να εκτιμούμε όσα έχουμε...

ΕΝΑ SITE "ΑΠΑΓΚΙΟ" ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Αυτόν τον ιστότοπο τον «παλεύω» πολλά χρόνια. Πολύ πριν γνωρίσω την αλήθεια και βρω σκοπό στη ζωή μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου συνταξιούχο στο χωριό με μια σχετικά καλή οικονομική επιφάνεια, δεδομένης μιας σύνταξης που είχα οικοδομήσει πολλά πάνω της και ήθελα να έχω κάτι για να περνάω την ώρα μου.

Σήμερα όλα έχουν αλλάξει γύρω μου, όλα εκτός από το Site αυτό. Δηλαδή, άλλαξε κι αυτό λιγάκι προσανατολισμό… Αντί να περνάει την ώρα του με κούφια δημοσιογραφικά θέματα, που δεν έχουν προσφέρουν και πολλά πράγματα στους ανθρώπους, προσφέρει ελπίδα για ένα βέβαιο, καλύτερο αύριο.

Αυτήν την αληθινή ελπίδα, προσπαθεί να βάλει στις καρδιές των αναγνωστών του και να τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι όλες αυτές οι δυσκολίες κάθε μορφής που ζούμε είναι παροδικές. Τα ωραία, είναι μπροστά μας. Και μπορούμε να τα ζήσουμε, φτάνει να το θέλουμε πραγματικά.

Αρκεί να μη στηριζόμαστε στην αξιοπιστία των ανθρώπων που σήμερα είναι κι αύριο όχι… Αλλά στον Λόγο Εκείνου που είναι απόλυτα αξιόπιστος και να ακολουθούμε στη ζωή μας τις φωτεινές προειδοποιητικές  πινακίδες που έχει βάλει στο δρόμο μας…

ΚΡΕΟΝΤΑΣ, τέλος...

Το φύλλο που βλέπετε είναι το τελευταίο της εκδοτικής προσπάθειας του εξωραϊστικού συλλόγου της Κολοκυνθούς  “Κρέοντας”. Δείτε το ΕΔΩ. Είναι το τεύχος 25 κι ΕΔΩ δείτε το προηγούμενο. Ο ΚΡΕΟΝΤΑΣ αναγκάστηκε να αναστέλλει την έκδοσή του. Σε δύσκολες εποχές δεν άντεχε άλλο τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Βέβαια κάθε φύλλο που αναστέλλει την έκδοσή του θέλει να ελπίζει και ονειρεύεται την επανέκδοση του... Μακάρι να έτσι. Κι όχι μόνο προθέσεις των ανθρώπων του Συλλόγου...

JW Broadcasting Απριλίου

studio1

Μια ευχάριστη ανακοίνωση επεφύλαξε μεταξύ άλλων το Κυβερνών Σώμα στην ετήσια συνάθροιση του, το 2014. Αφορούσε τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού τελευταίας τεχνολογίας που εκπέμπει μέσω internet. Από τον Μάϊο 2015 το κανάλι το έχουμε με ελληνικούς υπότιτλους, και τώρα μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, ώστε να το παρακολουθούμε καλύτερα, όλοι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά αγγλικά. Από εδώ μπορείτε επίσης να δείτε παρά πολλά χρήσιμα βίντεο και φυσικά στις αρχές κάθε μήνα, το Jehovah’s Witnesses Broadcasting... Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ και θα ενισχύσετε την πνευματικότητα σας... ΕΔΩ, δείτε το πρόγραμμα του Απριλίου 2018... Θέμα του έχει, την ασφάλεια που νιώθουμε κοντά στον Ιεχωβά!

Στην ανεργία πρώτη φορά

Δυο φορές με απόλυση μέσα σε πέντε χρόνια… Ήταν Φλεβάρης του 2012 όταν απολύθηκα με εθελούσια έξοδο από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τώρα 1 Νοέμβρη του 2017 από το Σωματείο της ΠΕΤ ΟΤΕ όπου εργαζόμουν από το 1983 ως δημοσιογράφος.

Θεωρητικά, αιτία και των δύο απολύσεων ήταν το γεγονός ότι ήμουν κοντά στη συνταξιοδότηση μου. Κοντά; Πόσο κοντά;

Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν, με εντολή των δανειστών της χώρας μας. Αυτοί επιβάλλουν και η κυβέρνηση ως εκτελεστικό όργανο νομοθετεί… Τι ξημερώνει λοιπόν την επόμενη μέρα; Κανείς δεν γνωρίζει…

Αλλά εγώ δεν είμαι τρομαγμένος… Έχω εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό Ιεχωβά και ξέρω ότι Εκείνος θα με στηρίξει και θα με προστατέψει σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς…

Όλοι, τελικά, μπροστά στην ανεργία και τον θάνατο είμαστε ίσοι… Όλοι! Ότι δουλεια κι αν κάνουμε… Αυτό που μου δίνει ειρήνη διάνοιας ώστε να συνεχίζω να αγωνίζομαι όρθιος, είναι η πίστη πως δεν είμαι μόνος! 

Ο Γάμος της Ειρήνης...

Η Ειρήνη με τον Χριστόφορο παντρεύτηκαν στις 10/10/2010. Το μωρό τους ήρθε στις 28/08/13. Να τους ζήσει! Κι έτσι έγινα παππούς...

Το "φευγιό" της αδερφής μου

Η Γιωργία μας "έφυγε" για πάντα από κοντά μας το 2011. Και ο θάνατος του Γιάννη ένα ακριβώς χρόνο μετά. Λιγοστεύουμε...

Αλλαγές στο Site μου

Σημαντικές αλλαγές αισθητικής στο Site. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε... Πώς σας φαίνετε η νέα μορφή του από 9/9/2013;

Developed by OnScreen - Content by Nikos Theodorakis - Powered by FRIKTORIA