O Νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

meg.fakos

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος δηλαδή μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Τον περασμένο μήνα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις ιδιαίτερα σημαντικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία αλλάζουν σταδιακά αλλά και ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είχε επισημανθεί εδώ και καιρό, το νέο αυτό πλαίσιο σχηματίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ετών, με έντονο lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και σημαντικές επιρροές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδιαμορφώνεται από 2 νέες οδηγίες και έναν κανονισμό, ενώ επίκειται και η τροποποίηση μίας ακόμη οδηγίας, σχετικά με την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Από την άλλη, οι οδηγίες ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Νέοι κανόνες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Τον Κανονισμό 2016/679, γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά και με απλά λόγια, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της κάθε μίας από αυτές τις πράξεις, ξεκινώντας με την πιο σημαντική (και δεσμευτική) από αυτές, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Όπως έχει αναφερθεί, ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί προϊόν χρονοβόρων διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής  με smartphones, social media, internet banking.

Στόχος των συντακτών του Κανονισμού ήταν να διαμορφωθεί με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών με ενιαίο τρόπο (τουλάχιστον τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός ΕΕ).

Οι νέος γενικός κανονισμός αποτελείται από 99 άρθρα και έχει κωδικοποιηθεί πλήρως από τη συντακτική ομάδα του Lawspot.

Σύμφωνα με το άρθρο 99, ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις Μαΐου 2016, τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Το διάστημα αυτό των δύο ετών αποτελεί περίοδο προσαρμογής για τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων.

Τι λέει ο κανονισμός; Δείτε ΕΔΩ Και φυσικά μη παραλείψετε να δείτε ΕΔΩ τη σελίδα χρήση Προσωπικών δεδομένων κι ΕΔΩ από την επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης μας...

Τρία γεμάτα χρόνια μαζί...–Τα ταξίδια μας σε Αβινιόν, Κέρκυρα και Βανκούβερ Καναδά

gamos6

Στις 4 Απριλίου 2018 κλείσαμε τρία χρόνια παντρεμένοι με την σύντροφο της ζωής μου, Σούλα Αργυροπούλου. Και επειδή εκτιμούμε ότι ο γάμος είναι ένα μεγάλο γεγονός που άλλαξε τις ζωές μας, θέλαμε να το γιορτάσουμε όπως του αξίζει… Και είμαστε πολύ χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι στον κοινό δρόμο που χαράσσουμε στη ζωή μας...

kanoni1.060416

Έτσι το 2016 πήγαμε για έξι μέρες στην Κέρκυρα. Και περάσαμε υπέροχα, όπως μπορείτε να δείτε και στις δημοσιεύσεις που κάναμε γι' αυτό το ταξίδι μας ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε ένα σοβαρό μεγάλο γεγονός να γιορτάσουμε στη ζωή μας...

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ταξιδεύει, γνωρίζει νέους τόπους, ανθρώπους, συνήθειες, ήθη και έθιμα, πολιτισμούς και τα ζει. Από εδώ τα λέγαμε καθημερινά, κι εκείνες τις μέρες των ταξιδιών μας, όπως κάνουμε χρόνια τώρα με τα μέρη που επισκεπτόμαστε… 

Και το 2017 πήγαμε στο Αβινιόν της Γαλλίας κοντά στους πενευματικούς και σαρκικούς αδελφούς μας Γιώργο και Αστρίντ. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Αλλά επειδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την αρχή στα λίγκ που ακολουθούν μπορείτε επίσης να δείτε μαζεμένες όλες τις αναρτήσεις που έκανα από από το Βανκούβερ του Καναδά τότε που μείναμε κοντά στον Στήβ και την Έστερ, την κόρη και τον γαμπρός της Σούλας για δεκαπέντε ολόκληρες μέρες..

Εκεί, το 2015 στις 4 Απρίλη, έγινε ο γάμος μας με τη Σούλα... Αξίζει να τα θυμηθούμε όλα αυτά γιατί άλλαξαν τον ρου της δικής μας ιστορίας...

Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

gastown1.050425

Επειδή ο γάμος όπως είπαμε, είναι θεϊκός θεσμός, τον οποίο καθιέρωσε και εδραίωσε ο Ιεχωβά στην Εδέμ, φέρνει σε ύπαρξη την οικογενειακή μονάδα, τον οικογενειακό κύκλο. Βασικός του σκοπός ήταν η αναπαραγωγή των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, το να έρθουν σε ύπαρξη περισσότερα πλάσματα του ανθρωπίνου γένους.

Ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός, έπλασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και θέσπισε το γάμο ως την κατάλληλη διευθέτηση για τον πολλαπλασιασμό της ανθρώπινης φυλής. (Γε 1:27, 28)

Ο πρώτος ανθρώπινος γάμος τελέστηκε από τον Ιεχωβά, σύμφωνα με την περιγραφή των εδαφίων Γένεση 2:22-24. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ζωής μας. Τα σεβόμαστε και τα τιμούμε, όπως τους πρέπει...

Πάει ο παλιός ο χρόνος…

Posted in ΕπικαιρότηταΤελειώνει ο χρόνος, φεύγει με το πάσο του το 2009, μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του. Κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να το γυρίσει σε… χειμώνα, αλλά δεν του βγαίνει… Η πρωινή βροχούλα ίσα που μας αναστάτωσε λίγο. Ύστερα όμως το ξανασκέφτηκε κι εγώ ήρθα χωρίς κανένα πρόβλημα, με τη μηχανή, στη δουλειά.

Ο Λάμπρος είναι σε διακοπές από το σχολείο του σήμερα. Έχει να «παίξει» ύπνο, βοηθάει και ο μουντός καιρός, αλλά και πλεϊστέισον που θα βγάλει «φωτιά». Ωστόσο σήμερα, ύστερα από τόσο καιρό που το λέω, κατάφερα και του έβγαλα μια σειρά από κλειδιά. Να’ χει κι εκείνος την αυτονομία του, αν και το μόνο που τον ενδιαφέρει, σ’ αυτή τη φάση, για να βγει από το σπίτι είναι για να πάει στους φίλους του για παιχνίδι.

Στους δρόμους λιγότερη κίνηση από τη συνηθισμένη. Το ίδιο και στην ΠΕΤ ΟΤΕ. Όσοι μπορούσαν διεύρυναν λίγο τις αργίες ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Οι ειδήσεις λιγοστές. Πιο πολλές από το αστυνομικό δελτίο και από την οικονομία που δεν έχουν τελειωμό. Ρίχνω μια ματιά στις σημερινές απογευματινές εφημερίδες για ενημέρωση αλλά και για τη δουλειά με την αποδελτίωση που κάνω καθημερινά για τους συνδικαλιστές. Και μετά εφημερίδα, να σχεδιάσουμε το αυριανό φύλλο, αλλά και το κυριακάτικο. Ευτυχώς δεν έχουμε σαββατιάτικο αυτή την εβδομάδα…

Ζεστή συντροφιά το ραδιόφωνο. Έχουν κι αυτοί τα δικά τους, βάζουν όμως και όμορφα τραγούδια. «Κολλημένος» στο Δεύτερο. Παλιά, καλή συνήθεια. Νομίζω πως οι παραγωγοί διαθέτουν ακόμα λίγη ποιότητα στις επιλογές των τραγουδιών. Κι ας με «δουλεύει» η Ειρήνη για το «κόλλημά μου». Μερικές συνήθειες δεν αλλάζουν εύκολα. Και γιατί άλλωστε, άμα εμείς νιώθουμε καλά;

  • Όμορφες εικόνες για να αποχαιρετίσουμε τη χρονιά που φεύγει. Πατήστε ΕΔΩ και δείτε αυτό το υπέροχο PPS.

Γιορτές, ώρα για ξεκούραση και… βόλτα!

Posted in Επικαιρότητα

Εικόνες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει... Να θυμόμαστε τα πιο σημαντικά πράγματα...

Βραδινή βόλτα στο Villages Cinemas που δεν πέφτει ούτε καρφίτσα από τον κόσμο. Ήρθαμε να δούμε μια ταινία, αλλά είναι αδύνατον να πλησιάσεις στο ταμείο για να κόψεις εισιτήριο. Το πράγμα όμως φαινόταν από νωρίς. Καθώς πλησιάζαμε στο παρκινγκ του Allu Fan Park στον Αϊ Γιάννη Ρέντη είδαμε εκτός του χώρου στάθμευσης υπερβολικά πολλά αυτοκίνητα. Για να πω την αλήθεια δεν είχα ξαναδεί τόσα, στα χρόνια που πάμε… Μέσα το αδιαχώρητο. Με δυσκολία βρήκαμε μια θέση για το αυτοκίνητο.

Αλλά και το να περπατήσεις στο πεζοδρόμιο, με τα περίπτερα που πωλούν του κόσμου τα μικροδωράκια είναι μια μοναδική εμπειρία μέχρι να φτάσεις στους κινηματογράφους. Στριμωξίδι και κακό. Κι ύστερα ατέλειωτη πολυκοσμία. Πιτσιρικάδες οι περισσότεροι... Βοηθάει κι ο καιρός. Καλοκαιρινή μοιάζει η βραδιά. Έχει βέβαια και την ψυχρούλα του, αλλά κι εμείς, όπως και τα περισσότερα παιδιά, καθίσαμε στις κερκίδες στο στολισμένο ημικύκλιο με τις τεράστιες γιορτινές μπάλες της πλατείας. Και ήταν εντελώς υποφερτό. Οι φωνές των παιδιών γεμίζουν και «ζεσταίνουν» την ατμόσφαιρα. Ο Λάμπρος τρώει μει μερίδα μπούτια κοτόπουλου καυτερά KFC. Συνάντησε μάλιστα και έναν συμμαθητή του που ήρθε με τους γονείς του να δει την «Κληρονόμο».

Τελικά μια βόλτα ήταν. Ίσα να ξεσηκωθούμε λίγο από τον καναπέ και την τηλεόραση. Κι αυτή όλο επαναλήψεις είναι. Λένε πως κάνουν οικονομία τα κανάλια. Μα εδώ τους λείπει η φαντασία. Ένα τσίρκο στο ΣΚΑΪ μας κράτησε λίγο παραπάνω. Φύγαμε την ώρα που ο ALPHA έδειχνε τους «Δέκα μικρούς Μήτσους» του Λαζόπουλου. Στον καιρό του ήταν μια πρωτοπορία. Σήμερα μόνο κάποιες ατάκες μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο…

Έξω, τουλάχιστον, έχει ζωή και κίνηση. Υπάρχουν παιδιά που τρέχουν. Μπορεί να φοράνε μπουφάν και κουκούλες για το κρύο, αλλά το καταδιασκεδάζουν και στα γύρω μαγαζιά δε βρίσκεις τραπέζι να καθίσεις. Περιμένοντας για την παράστασή τους (όσοι τα κατάφεραν κι έκοψαν εισιτήριο…) έχουν πάει να «τσιμπήσουν» κάτι ή να πιουν ένα ποτό.

Το έχουν αυτό οι μέρες των γιορτών. Γιατί περνάνε, έτσι κι αλλιώς, γρήγορα. Δες, Κυριακή κι όλας κι είναι ώρα να κάνουμε κάποιες δουλειές που αφήσαμε στη μέση για να ξεκινήσει καλά, από αύριο, η τελευταία εβδομάδα αυτού του χρόνου.

Έχω να «στήσω» δώδεκα σελίδες του «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ» και να τις πάω το πρωί στο τυπογραφείο. Κουτσή – ξεκουτσή η βδομάδα έχει και μέρες δουλειάς…

  • Και καθώς τελειώνει η χρονιά τα παιδιά συνεχίζουν, χρόνια τώρα, να στέλνουν γράμματα στο Αϊ Βασίλη και να του ζητούν πράγματα... Δίτε ΕΔΩ τι ζητά στο Blog του ο εκπληκτικός Κώστας Κίτσιος.

Ο «εικονικός» κόσμος του internet

Posted in Επικαιρότητα

Το Ζάππειο στολισμένο γιορτινά σήμερα...

Οι γιορτές έχουν το καλό ότι μας δίδουν λίγο περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Και φυσικά κάπου εδώ υπάρχει, επιτέλους, λίγος χρόνος για μια βόλτα στις φωτογραφίες επικαιρότητας από το διαδίκτυο, στα ενημερωτικά Blog και τα site φίλων.

Βέβαια δεν είναι όλοι και τρελαμένοι τέτοιες μέρες να κάνουν αναρτήσεις. Κάποιοι προτιμούν τα κλασικά e-email.

  • Δείτε ΕΔΩ τι… πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει ο «εικονικός κόσμος» του internet όταν, αν δεν προσέξουμε και δεν κρατάμε μερικές αποστάσεις μπορεί να πάθουμε μεγάλη πλάκα.
  • Κι ένα πάουερ πόιντ με ευχές, εντελώς προσωπικές. Με… υπογραφή παρακαλώ. Επειδή με βοηθό την τεχνολογία όλα μπορούμε να τα κάνουμε.

Ιντερνετικές «επιθέσεις», τα γνωστά και ως spa

Posted in Επικαιρότητα

Ο απόηχος από τα "τρίγωνα, κάλαντα" είναι ακόμα στ' αυτιά μου. Όμορφα, γλυκά...

Δεν ξέρω αν είναι οι αργίες, τα Χριστούγεννα που κάνουν τους ανθρώπους να ασχολούνται με βλακείες. Μερικοί το λένε «η μελαγχολία των γιορτινών ημερών». Τώρα πάντως, με τη βοήθεια και των ηλεκτρονικών υπολογιστών το κακό παράγινε.

Το site αυτό χθες περισσότερα από δέκα μηνύματα – spa, κούφια δηλαδή, που δε λένε τίποτα… Ίσα – ίσα που «πιάνουν» ένα χρήσιμο χώρο για αληθινά σχόλια ανθρώπων που έχουν φωνή και θέλουν να πουν τη γνώμη τους.

Φυσικά και τα διέγραψα αμέσως μόλις έπεσαν στην αντίληψή μου, αλλά πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί το κάνουν αυτό; Προωθούν κάποιο προϊόν, δεν το κατάλαβα, οπότε τζίφος η δουλειά. Το ωραίο είναι ότι δε μου φτάνουν που τα διαγράφω από το site, το σύστημα φροντίζει να με «ενημερώνει» στέλνοντας μου το άχρηστο μήνυμα και στο e-mail μου.

Δυο σβησίματα δηλαδή.

«Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού» λέει το τραγούδι που ακούω στο Δεύτερο, πρωί της επομένης των Χριστουγέννων. Χθες πήγαμε στο σπίτι του Χριστόφορου για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η μητέρα του, η Κατερίνα, είχε στρώσει για μας ένα πολύ πλούσιο τραπέζι. Φάγαμε, ήπιαμε, είπαμε τα νέα μας, παίξαμε κουμκάν (δεν χρειάζεται να πω ότι εγώ έχασα, κλασικά πράγματα…) και κατά τις εννιά το βράδυ επιστρέψαμε σπίτι. Βάζω τις νυχτικιές και… σέρνομαι από κρεβάτι σε κρεβάτι. Αυτό μ’ αρέσει τις ημέρες της ξεκούρασης. Στο τηλέφωνο φίλοι εύχονται χρόνια πολλά και στα SMS το ίδιο μήνυμα για «καλές γιορτές και ευτυχές το 2010».

Έξω ο καιρός είναι «μπουκωμένος», μαυρισμένος. Δεν βρέχει εδώ, αλλά ίσως κάπου κοντά το κάνει ήδη. Έχει και λίγη ψυχρούλα, τι διάολο χειμώνας είναι… Και οι μετεωρολόγοι έχουν «φαγωθεί» για υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Μπορεί και να έχουν δίκιο μα εμένα δεν με χαλάει…

Χωρίς εφημερίδες σήμερα και αύριο μα εγώ έχω στην καβάτζα μου, αδιάβαστες, τις κυριακάτικες εφημερίδες που, λόγω των εορτών, κυκλοφόρησαν χθες…

Ενα τραγούδι που πάντα μου άρεσε. Το άκουσα σήμερα το πρωί στο Δεύτερο...

Χριστούγεννα σήμερα, Χρόνια Πολλά!

Posted in Τα δικά μου

Θύμησες "ξύπνησε" χθες βράδυ η ταινία "Αμελί" που δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές την έχω δει... Απολαύστε μουσική και δείτε κι ένα τρέιλερ από την ταινία.

Τα Χριστούγεννα είναι καταγραμμένα στη μνήμη μου σαν μια πολύ ζεστή γιορτή. Στις πόλεις μπορεί να μην το καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι και πολλά τα διαφορετικά πράγματα που κάνουν ώστε δεν… ξεχωρίζει εύκολα.

Όσοι έχουν καταβολές από επαρχία μεριά μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Προσωπικά έχω παιδικές αναμνήσεις από ανέμελα χρόνια. Είδα χθες βράδυ στην ΕΤ1 την «Αμελί» (αυτή την ταινία όσες φορές και να τη δω πάντα θα μ’ αρέσει…) και με παρέσυρε σε αλλοτινές θύμισες πολύ όμορφες. Χρειαζόμαστε εξάλλου ανάσες για να συνεχίσουμε να το «παλεύουμε» με αξιοπρέπεια…

Στη μνήμη μου, λοιπόν, είναι καταχωρημένα τα Χριστούγεννα σαν τη μέρα που έπρεπε να ξυπνήσουμε αξημέρωτα, να πάμε στην εκκλησία και να είμαστε έτοιμοι με το που θα τέλειωνε η λειτουργία να βγούμε στη γειτονιά για τα κάλαντα.

Θυμάμαι… Κοντά παντελονάκια (σαν τον μικρό Νικόλα που παίζεται από χθες στους κινηματογράφους…) κρύο, κι ένα μπουκάλι για τα λάδι που θα μας έβαζαν στα σπίτια που θα πηγαίναμε. Ούτε τριγωνάκια, ούτε παρέες παιδιών, ούτε τίποτα. Είχαμε επιλέξει πού θα πηγαίναμε να τα πούμε. Σε γνωστούς, συγγενείς, φιλικές οικογένειες. Και οι άνθρωποι μας άνοιγαν την πόρτα τους με αγάπη. Εδώ που τα λέμε, τώρα που ακούω στο Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα, αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήμουν και τόσο καλλίφωνος, ούτε και τα ήξερα καλά τα κάλαντα. Η ουσία ήταν «να τα πούμε» ανήμερα των Χριστουγέννων. Ποιος νοιάζονταν για τέτοιες λεπτομέρειες…

Θα επέστρεφα δυο – τρεις φορές σπίτι να αδειάσω το μπουκάλι το λάδι σε ένα μεγάλο τσουκάλι. Το συγκεντρωμένο αυτό λάδι το πηγαίναμε, εκεί κοντά στην Πρωτοχρονιά, να το πουλήσουμε και με το χαρτζιλίκι υπολόγιζα να πάρω ένα ζεστό πουλόβερ (μέχρι εκεί έφταναν τα λεφτά…) για να βγάλω το χειμώνα…

Άλλα χρόνια, όμορφα, γεμάτα αθωότητα. Στο σπίτι η μυρωδιά της σούπας από τη βραστή κότα του κοτετσιού μας και στο βάθος το άρωμα από τα μελομακάρουνα και τα μπαχάρια από τα δικά μας λουκάνικα που τα καπνίζαμε στο τζάκι με κυπαρισσόκλαδα για να πάρουν μια ξεχωριστή μυρωδιά, παρέα με το απάκι, το πιο «καλό» κρέας του γουρουνιού…

Εδώ, στην Αθήνα, συνάντησα άλλα ήθη και έθιμα. Πιο απλά, πιο καθημερινά, με χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν, λέει, σε κέντρα διασκέδασης και με τα παιδιά να λένε τα κάλαντα την παραμονή και να πάρουν αποκλειστικά και μόνο χρήματα…

Αλλάζουμε, προσαρμοζόμαστε σ’ αυτό που βρήκαμε, αλλά στο βάθος πάντα υπάρχει η νοσταλγία για κείνο το όμορφο παλιό που ζήσαμε αλλού, κάποτε, τέτοια μέρα των Χριστουγέννων.

Δε νιώσαμε ποτέ μοναξιά, γενικά δεν ξέραμε τι είναι αυτό το φρούτο αφού με απλά πράγματα γεμίζαμε την καθημερινότητά μας. Δεν είχαμε και την τηλεόραση να μας… ξεμυαλίζει ωθώντας μας στον καταναλωτισμό, να μεγεθύνει τις ανάγκες μας και να μη νιώθουμε γεμάτοι με τίποτα, αφού πάντα κάτι θα’ χει ο διπλανός μας που θα λείπει από μας…

Θαρρώ πως είναι καιρός να κάνουμε το μεγάλο βήμα της επιστροφής σ’ αυτές τις παλιές μεγάλες αξίες που έδιναν αληθινό νόημα στην ευτυχία και αναδείκνυαν το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής. Χριστούγεννα σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους!

Και ο "Μικρός Νικόλας" που είναι κι αυτός 50άρης πια... και από χθες παίζεται στους κινηματογράφους πρώτη προβολή...

Στους δρόμους τα παιδιά για τα κάλαντα...

Posted in Επικαιρότητα

Είναι μια ωραία μέρα σήμερα. Και καθώς ψηλώνει εξελίσσεται ακόμα πιο όμορφη με το λαμπερό ήλιο της. Τα παιδιά βγήκαν από το πρωί στους δρόμους και λένε τα κάλαντα. "Να τα πούμε; να τα πούμε;» η μόνιμη επωδός. Το πρώτο ζευγάρι, δυο αγοράκια, το είδα στις 7.40 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κρατούσαν τριγωνάκια και το ένα μάλιστα φορούσε και ένα σκούφο Αγιοβασιλειάτικο...


Στους δρόμους πάντως, το πρωί, υπήρχε η συνηθισμένη καθημερινή κίνηση. Μια προσωρινή ηρεμία στον Κηφισό ξανάρθε στα... μέτρα της στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας.

Και στην Αχαρνών «έφαγα» μια χριστουγεννιάτικη νευριασμένη μούντζα από μια 35χρονη Ελληνίδα οδηγό επειδή σταμάτησα κάπως απότομα και χωρίς να βγάλω φλας στο πλάι του δρόμου για να πάρω μια τυρόπιτα για πρωινό. Αγχωμένη και σήμερα από τα προβλήματα, τη δουλειά, ποιος ξέρει...

Στην ΠΕΤ ΟΤΕ ήρθαν τρία αλβανάκια ώς το γραφείο μου, μου είπαν τα κάλαντα και εισέπραξαν το 5εύρω... Ύστερα αφού ευχήθηκα χρόνια πολλά στην Πόπη, τη Γωγώ και τον Μάρκο και τον Βασίλη έφυγα για την εφημερίδα. Ήρεμα είναι εδώ τα πράγματα. Και τι ειδήσεις να βγουν τέτοια μέρα; Δεν είχαμε αλλαγές.
Κι εγώ βρήκα το χρόνο να «παίξω» λίγο με το καινούριο «κοσκινάκι μου», πραγματικά Αγιοβασιλιάτικο δώρο για το τριήμερο που έχουμε μπροστά μας...

  • Από την Ελένη και τη Λίλη πήρα αυτή την πολύ όμορφη κάρτα στο e-mail μου για ευχές. Ανοίξτε τη. Είναι πολύ όμορφη...

Κουβέντα για τη δημοσιογραφία...

Posted in Δημοσιογραφικά

Με αφορμή το θάνατο του εκδότη Χρήστου Λαμπράκη γράφτηκε από τον Δημήτρη Μητρόπουλο στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ το παρακάτω σχόλιο:

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ δεν είναι επιστήμη. Είναι τέχνη. Και αυτό εξηγεί πολλά.
ΕΞΗΓΕΙ, ΑΣ πούμε, γιατί οι καλές εφημερίδες είναι λίγες, ενώ οι μεγάλες εφημερίδες είναι σπάνιες. Εξηγεί γιατί το δημοσιογραφικό προσωπικό μπορεί να είναι του ύψους ή του βάθους. Εξηγεί γιατί το ένστικτο μετράει περισσότερο από την εργατικότητα στο ρεπορτάζ. Και εξηγεί επίσης γιατί η διεύθυνση είναι ταλέντο και γιατί ο εκδότης χρειάζεται όραμα που να υπερβαίνει τον ίδιο.
Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ είναι τέχνη κι αυτό...
εξηγεί την προσωπικότητα του Χρήστου Λαμπράκη. Τέχνη σημαίνει να είσαι ευαίσθητος στην εποχή, να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, να είσαι ανοιχτός στις ιδέες, να αντιλαμβάνεσαι τα νέα ρεύματα και, για να τα ακολουθήσεις, να δίνεις ευκαιρίες σε ανθρώπους που δεν ήξερες ή που δεν επιζητείς να ελέγχεις. Τέχνη επίσης σημαίνει να είσαι προοδευτικός και αφιλοκερδής.

Η ΤΕΧΝΗ έχει ένα στοιχείο διαίσθησης. Προϋποθέτει ευρυγώνια θέαση. Δεν γίνεται αλλιώς. Μια εφημερίδα δεν είναι επιχείρηση, ούτε άθροισμα συντακτών, ούτε ισολογισμός, ούτε δάσος από χαρτί. Είναι ένας τρόπος να βλέπει κανείς τα πράγματα. Να τα βλέπει όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και οι άνθρωποι που έχει γύρω του- καθένας με τον δικό του τρόπο. Για τον εκδότη είναι μια στάση δουλειάς- και ζωής- που ορίζεται με μια λέξη: γενναιοδωρία.

ΑΥΤΗ Η γενναιοδωρία είναι το χνάρι της παρουσίας του Χρήστου Λαμπράκη στη δημόσια ζωή. Ένας γνήσιος- μέχρι μυελού οστώνεκδότης δεν μπορεί να μην ενδιαφέρεται για τις τέχνες. Το Μέγαρο Μουσικής είναι γι΄ αυτόν ό,τι ήταν, ας πούμε, το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης για τους- εκδότες των «Νιου Γιορκ Τάιμς»- Σουλτσμπέργκερ. Η διαφορά είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές για να τις υιοθετήσεις. Τα πράγματα γίνονται από την αρχή, δύσκολα, με κόπο και την αντίσταση της καθημερινής μιζέριας. Η ΤΕΧΝΗ αγαπά το μυστήριο και καλλιεργεί την απόσταση. Για τους πολλούς, ο Χρήστος Λαμπράκης είχε την ευγένεια εκείνων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι. Η σκέψη του όμως ήταν προσβάσιμη και ανοιχτή, ενώ τα μεγάλα του σχέδια- στις τέχνες, τη διανόηση, την παιδεία- ήταν για τους πολλούς. Δεν ήθελε το φως να πέφτει επάνω στον ίδιο- αλλά να χειρίζεται το φως.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ από τα ΝΕΑ

  • Δυο μέρες πριν. ένας συνάδελφος "αφανής ήρωας" συντάκτης ύλης στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ άφηνε την τελευταία του πνοή την ώρα της δουλειάς του. Δείτε την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του συναδέλφου Χαράλαμπου Θέμα, ο οποίος απεβίωσε απρόσμενα χθες, σε ηλικία 51 ετών. Ο Μπάμπης Θέμας γεννήθηκε στα Μωραΐτικα Κέρκυρας το 1958, όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές. Από το 1982 και μέχρι τον ξαφνικό θάνατό του εργαζόταν στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», ως συντάκτης ύλης. Είχε εργαστεί επίσης στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ». Ο Μπάμπης Θέμας υπήρξε ένας ευγενής, σεμνός και καλλιεργημένος συνάδελφος, ο οποίος άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου στις 2:30 μμ στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα τη σύζυγό του και τους δύο γιους του και αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο, που υπηρέτησε με ήθος και ευπρέπεια τη δημοσιογραφία.

Δυο κόσμοι, τόσο διαφορετικοί, στη δημοσιογραφία που τρώει τα παιδιά της... Κι είναι μέρες γιορτινές υποτίθεται...

Χειμωνιάτικο τριήμερο στη Ζαγορά Πηλίου, αλλά το καλοκαίρι και κάθε εποχή είναι υπέροχα!

xionismeni.zagora1

Όλα πήγαν καλά. Με την ασφαλή επιστροφή μας ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο Πήλιο τον Γενάρη του 2017... Στη Ζαγορά ήμασταν από το μεσημέρι της Παρασκευής 6/1/2017 και επιστρέψαμε στη βάση μας το βράδυ της Κυριακής! Βρήκαμε το μέρος, ύστερα από μια πολύ όμορφη διαδρομή χωρίς προβλήματα με πολύ κρύο, αν και δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο αφού οι φίλοι μας Βικτόρια και Δημήτρης που μας φιλοξένησαν στα studio τους, είχαν φροντίσει να έχουμε επαρκή θέρμανση και ζεστή καρδιά... Έτσι, απολαμβάναμε την κάθε στιγμή... Δείτε μερικά δημοσιεύματα ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Θα πάρετε μια γεύση, πώς περάσαμε.

Το ταξίδι μας αυτό με τους φίλους μας, Άρη και Χάρις το είχαμε προγραμματίσει πολύ καιρό, πριν… Χωρίς να γνωρίζουμε τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, χειμώνας ήταν, αλλά επιλέξαμε έναν ξενώνα που οι ιδιοκτήτες τους είναι γνωστοί στους φίλους μας.

Το χρειαζόμασταν αυτό το ταξίδι – ανάσα. Σκεφτόμασταν την Κρήτη, αλλά στην πορεία μετρήσαμε πολλές παραμέτρους… Ήθελε περισσότερες μέρες και έξοδα και είπαμε να το αφήσουμε για το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε, κάτω από καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Έτσι είδαμε τα χιόνια που εφτασαν στο μέρος που μέναμε… Δεν μας πειράζει καθόλου. Ίσως να μην καταφέραμε να κάνουμε τις βόλτες που θέλαμε, επειδή η κίνηση δεν 'ηταν πάρα πολύ εύκολη, αλλά περάσαμε πολύ όμορφα... Κάθετί εδώ είναι όμορφο. Έτσι όμορφη, φαντάζομαι θα είναι η εμπειρία και την άνοιξη ή το καλοκαίρι!

Όλοι έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη από μια μικρή αλλαγή και από παραστάσεις ξεχωριστές. Ξέρουμε πως έτσι κάνουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας πιο ενδιαφέρουσα για μας και για τους γύρω μας. Αυτό, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε καθημερινά πράξη...

Το Πήλιο όποια εποχή και αν το επισκεφθείς, είναι πανέμορφο. Σίγουρα όμως το χειμώνα έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει. Σχεδιάζουμε να ξαναπάμε το συντομότερο δυνατόν και να απολαύσουμε, όπως κάναμε και στην πρώτη επίσκεψη μας, την κάθε στιγμή… 

xionismeni.zagora2

Από τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε στην Ζαγορά Πηλίου... Η Βικτόρια κάνει τηγανήτες στο χιονισμένο μπαλκόνι της, για να προσθέσει μια νότα αγάπης στο πρωινό που μας ετοίμαζε... Υπέροχοι. Τις απόλαυσα με την ψυχή μου... Η φιλοξενεία τους, μοναδική! Αν θέλετε να εκδράμετε στο Πήλιο, αξίζει να είναι στην πρώτη επιλογή σας. Μόνο που χρειάζεται να προηγηθεί τηλέφωνο επικοινωνίας...

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι. Ασε που θα δείτε την αδελφική αγάπη σε όλο της το μεγαλείο... Αλλά είπαμε, είναι απαραίτητο να προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε δωμάτιο, για τη διαμονή σας...

zagora110117

Ο Τάκης ξεχιονίζει τους δρόμους κάτω από το σπίτι τους... Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πάνω από το σπίτι τους στο σαλόνι που παίρναμε μαζί τους το πρωινό...

Τι όμορφη που είναι η ενότητα κάτω από το πνεύμα του Ιεχωβά Θεού. Όλοι μαζί στην Κρήτη

sinelefsi.kritis.28.2016

Στη φωτογραφία εικονίζονται αδελφοί της φυλακής από τις 10ετίες του 1970 μέχρι τη 10ετία του 1990, όσοι βέβαια βρεθήκαν στην Κρήτη με αφορμή την Περιφερειακή Συνέλευση, τον Αύγουστο του 2016 Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους να συναντηθούν με πραγματικούς φίλους και συναγωνιστές, με τους οποίους έζησαν όχι μόνο πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολύ ευχάριστες και έτσι τους ένωσε πιο σφικτά η υπέροχη ιδιότητα της αγάπης! Ειλικρινά ευχαριστούμε από καρδιάς τον Ιεχωβά για το υπέροχο δώρο της αδελφότητα, το οποίο μεγαλουργεί στους καιρούς μας! Σε όλους αυτούς τους αγωνιστές της ακεραιότητας εκπληρώθηκαν περίτρανα τα εδάφια Ησαίας 54:17 και  40:29-31.

Η εργασία είναι αγαθό! Ας βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη...

work

Όπως γνωρίζουμε, πολλοί αδελφοί μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανεργία. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μου, αν γνωρίζουν κάποια πληροφορία σχετικά με εύρεση εργασίας, να επικοινωνούν με τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, και να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους αδελφούς και αδελφές μας είναι άνεργοι.
Η πράξη μας αυτή είναι σύμφωνη με τις σκέψεις που αναφέρονται στα εδάφια Ιωάννης 13: 34, 35
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ γίνεται καθημερινά δέκτης μηνυμάτων αγωνίας τέτοιων καταστάσεων. Σ’ αυτή τη λογική ανταποκριθήκαμε στο δίκαιο αίτημα του Στέλιου Ηλιάκη από την Κρήτη που εκείνη την εποχή ήταν στη Βουλγαρία. Σας θυμίζω λίγο τα δυο δημοσιεύματα που κάναμε. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πειραματικά μια μέθοδο του «ζητώ» ή «προσφέρω» εργασία. Τις επόμενες μέρες θα πάρει μια πιο ουσιαστική μορφή… Θα λάβουμε υπόψη μας και τις δικές σας παρατηρήσεις και υποδείξεις. Το e-mail που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι nikosth2004@yahoo.gr Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ προσφέρετε να βοηθήσει ως σύνδεσμος επαφής και επικοινωνίας.

Αυτό που εγώ θέλω από εσάς είναι ότι αγγελίες έχουμε βάλει και εξυπηρετούνται (οι αδελφοί μας δηλαδή βρήκαν δουλεια ή το διαμέρισμα νοικιάστηκε...) ας επικοινωνήσουμε μαζί μας και ας μας το πουν. Οι αγγελίες μας θέλουμε να είναι πέρα για πέρα, αληθινές και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε!

Άλλωστε, οι ανάγκες ήταν πάντα και παραμένουν μεγάλες!

Συναντήθηκαν στη Συνέλευση Περιφερείας Κρήτης 2016, ύστερα από 48 ολόκληρα χρόνια!

sinelefsi.kritis.26.2016

Για φαντάσου! 48 χρόνια είναι αυτά και ο χρόνος έχει κάνει την δουλειά του. Συναντήθηκαν στη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης Περιφερείας Κρήτης του 2016, ύστερα από μισό σχεδόν αιώνα... Πρωτοσυναντήθηκαν στη φυλακή όταν ήταν νεαροί, με αφορμή τη διακράτηση ουδετερότητας. Τώρα είναι πια μπαμπάδες, παππούδες και με άσπρα μαλλιά! Πραγματικά όταν βιώνεις τέτοια πράγματα είναι να συγκινείσαι πολύ και αναπόφευκτα θυμάσαι τα παλιά, τότε που αμούστακα παιδιά κρατούσαν οσιότητα στην υπόσχεσή τους να υπηρετούν μόνο τον Ιεχωβά Θεό. Τι υπέροχα παραδείγματα! Εκεί, στην Κρήτη, θα τους γνωρίζετε φαντάζομαι ποιοι είναι...

Ζωντανή η ελπίδα της επιστροφής στο Θραψανό... Βόλτα στη λίμνη της Λιβάδας...

livades.diakopes2013

Η Λιβάδα... Η τεχνιτή λίμνη στο χωριό μου που τα καλοκαίρια περνάω πολλές ώρες εδώ... Πανέμορφη και πάντα έχει κάτι εξαιρετικό να σου δώσει... Δείτε ΕΔΩ ένα βίντεο που τραβηξα πριν τρία χρόνια από τη λίμνη. Έτσι είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα... Η ίδια ομορφιά!

panoramiki.livada.2014

Ιδού και μια πανοραμική φωτογραφία της λίμνης, που τράβηξα το χειμώνα του 2014 όταν κατέβηκα στο χωριό, για να μαζέψω τις ελιές μου... Το 2015, τις μάζεψε η  Ειρήνη Κρουσανιωτάκη, με ένα καλό συνεργείο. Ελάτε, αν θέλετε, να σας πάω στις ελιές μου στου Μπουρμά. Δείτε ΕΔΩ. Πέρσι δεν είχαν, για να δούμε φέτος...

Αυτό είναι το χωριό μου, το όμορφο Θραψανό, που θα ήθελα να ζήσω, κάποτε...

Αυτό είναι το χωριό μου, το Θραψανό... Φωτογραφημένο στις 6 Ιουλίου 2012. Τον αγαπώ αυτόν τον τόπο. Και ονειρεύομαι να ζήσω εκεί αρκετό καιρό, όταν βγω στη σύνταξη. Ωστόσο έρχονται οι κυβερνώντες και με τους απίθανους πολιτικούς σαλτιμπαγκισμούς τους, αλλάζουν συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης... Έτσι αρχίζω να συνειδητοποιώ πως ίσως να μην το ζήσω και ποτέ... Δεν πειράζει. Είμαι καλά και αυτό έχει σημασία... Δείτε ΕΔΩ μερικά πράγματα για το χωριό μου...

spiti2.300118

Όταν η ζωή δεν το βάζει κάτω… Οι βουκαμβίλιες που ξεράθηκαν από την παγωνιά του Γενάρη 2017 όταν το χιόνι το έστρωσε για τα καλά στο χωριό (δες την ακριβώς από κάτω φωτογραφία, διότι είναι πολύ σπάνιο το χιόνι στο χωριό μας σε υψόμετρο 350 μ.). Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Αλλά ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα, όσο είμαστε όρθιοι, μπορούμε και αντέχουμε τις αντιξοότητες… Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στις 30/1/2018 και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζωή συνεχίζεται...

xionismeno.spiti090117

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 9/1/2017 στο χιονιά που άρεσε σε όλο το Θραψανό. Το πατρικό μου σπίτι, χιονισμένο. Η απόλαυση οφθαλμών… Ευχαριστώ όσους είχαν την καλοσύνη και την προνοητικότητα να μου τη στείλουν… Κάθε εποχή στο χωριό μου είναι όμορφη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία… Οι όμορφες βουκαμβίλιες της φωτογραφίας, από αυτόν τον πάγο, ξεράθηκαν, σε αντίθεση με την τριανταφυλλιά που, για άλλη μια φορά, αποδείχτηκε πολύ δυνατή και άντεξε... Αλλά η ζωή δεν σταματά! Ξαναπέταξαν πράσινα κλαριά, ξαναζωντάνεψαν!

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Η Αγία Γραφή περιγράφει μερικές φορές τους ανθρώπους με βάση την εργασία που έκαναν. Μιλάει για τον “Ματθαίο, τον εισπράκτορα φόρων”, τον “Σίμωνα τον βυρσοδέψη” και τον “Λουκά, τον αγαπητό γιατρό”. (Ματθ. 10:3· Πράξ. 10:6· Κολ. 4:14) Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους είναι οι πνευματικοί διορισμοί ή τα προνόμιά τους. Διαβάζουμε για τον Βασιλιά Δαβίδ, τον προφήτη Ηλία και τον απόστολο Παύλο. Αυτοί οι άντρες εκτιμούσαν τους θεόδοτους διορισμούς τους. Παρόμοια και εμείς, αν έχουμε προνόμια υπηρεσίας πρέπει να τα εκτιμούμε.

Ο αρχικός σκοπός του Ιεχωβά για την ανθρωπότητα ήταν να ζει για πάντα εδώ στη γη. (Γέν. 1:28· Ψαλμ. 37:29) Ο Θεός πρόσφερε γενναιόδωρα στον Αδάμ και στην Εύα διάφορα πολύτιμα δώρα που τους έδιναν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη ζωή. (Διαβάστε Ιακώβου 1:17) Ο Ιεχωβά τούς χάρισε ελεύθερη βούληση, την ικανότητα να κάνουν λογικές σκέψεις και τη δυνατότητα να αγαπούν και να απολαμβάνουν φιλίες. Ο Δημιουργός μιλούσε στον Αδάμ και τον συμβούλευε για το πώς να δείχνει την υπακοή του. Ο Αδάμ μάθαινε επίσης πώς να καλύπτει τις ανάγκες του καθώς και πώς να φροντίζει τα ζώα και τη γη. (Γέν. 2:15-17, 19, 20) Ο Ιεχωβά προίκισε επίσης τον Αδάμ και την Εύα με τις αισθήσεις της γεύσης, της αφής, της όρασης, της ακοής και της όσφρησης. Έτσι μπορούσαν να απολαμβάνουν πλήρως την ομορφιά και τα άφθονα αγαθά του παραδεισένιου σπιτιού τους. Για το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, οι δυνατότητες να έχουν απόλυτα ικανοποιητική εργασία, να νιώθουν πλήρεις και να κάνουν ανακαλύψεις ήταν απεριόριστες.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο; Χρειάζεται να προσέξουμε ώστε να μην αφήσουμε την αγάπη μας για τον Χριστό να εξασθενήσει και την προσοχή μας να αποσπαστεί από τα συμφέροντα της Βασιλείας. Ο Ιησούς γνώριζε πολύ καλά τις πιέσεις που σχετίζονται με τις ανησυχίες αυτού του συστήματος πραγμάτων. Ας μάθουμε να εκτιμούμε όσα έχουμε...

ΕΝΑ SITE "ΑΠΑΓΚΙΟ" ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Αυτόν τον ιστότοπο τον «παλεύω» πολλά χρόνια. Πολύ πριν γνωρίσω την αλήθεια και βρω σκοπό στη ζωή μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου συνταξιούχο στο χωριό με μια σχετικά καλή οικονομική επιφάνεια, δεδομένης μιας σύνταξης που είχα οικοδομήσει πολλά πάνω της και ήθελα να έχω κάτι για να περνάω την ώρα μου.

Σήμερα όλα έχουν αλλάξει γύρω μου, όλα εκτός από το Site αυτό. Δηλαδή, άλλαξε κι αυτό λιγάκι προσανατολισμό… Αντί να περνάει την ώρα του με κούφια δημοσιογραφικά θέματα, που δεν έχουν προσφέρουν και πολλά πράγματα στους ανθρώπους, προσφέρει ελπίδα για ένα βέβαιο, καλύτερο αύριο.

Αυτήν την αληθινή ελπίδα, προσπαθεί να βάλει στις καρδιές των αναγνωστών του και να τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι όλες αυτές οι δυσκολίες κάθε μορφής που ζούμε είναι παροδικές. Τα ωραία, είναι μπροστά μας. Και μπορούμε να τα ζήσουμε, φτάνει να το θέλουμε πραγματικά.

Αρκεί να μη στηριζόμαστε στην αξιοπιστία των ανθρώπων που σήμερα είναι κι αύριο όχι… Αλλά στον Λόγο Εκείνου που είναι απόλυτα αξιόπιστος και να ακολουθούμε στη ζωή μας τις φωτεινές προειδοποιητικές  πινακίδες που έχει βάλει στο δρόμο μας…

ΚΡΕΟΝΤΑΣ, τέλος...

Το φύλλο που βλέπετε είναι το τελευταίο της εκδοτικής προσπάθειας του εξωραϊστικού συλλόγου της Κολοκυνθούς  “Κρέοντας”. Δείτε το ΕΔΩ. Είναι το τεύχος 25 κι ΕΔΩ δείτε το προηγούμενο. Ο ΚΡΕΟΝΤΑΣ αναγκάστηκε να αναστέλλει την έκδοσή του. Σε δύσκολες εποχές δεν άντεχε άλλο τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Βέβαια κάθε φύλλο που αναστέλλει την έκδοσή του θέλει να ελπίζει και ονειρεύεται την επανέκδοση του... Μακάρι να έτσι. Κι όχι μόνο προθέσεις των ανθρώπων του Συλλόγου...

JW Broadcasting Απριλίου

studio1

Μια ευχάριστη ανακοίνωση επεφύλαξε μεταξύ άλλων το Κυβερνών Σώμα στην ετήσια συνάθροιση του, το 2014. Αφορούσε τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού τελευταίας τεχνολογίας που εκπέμπει μέσω internet. Από τον Μάϊο 2015 το κανάλι το έχουμε με ελληνικούς υπότιτλους, και τώρα μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, ώστε να το παρακολουθούμε καλύτερα, όλοι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά αγγλικά. Από εδώ μπορείτε επίσης να δείτε παρά πολλά χρήσιμα βίντεο και φυσικά στις αρχές κάθε μήνα, το Jehovah’s Witnesses Broadcasting... Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ και θα ενισχύσετε την πνευματικότητα σας... ΕΔΩ, δείτε το πρόγραμμα του Απριλίου 2018... Θέμα του έχει, την ασφάλεια που νιώθουμε κοντά στον Ιεχωβά!

Στην ανεργία πρώτη φορά

Δυο φορές με απόλυση μέσα σε πέντε χρόνια… Ήταν Φλεβάρης του 2012 όταν απολύθηκα με εθελούσια έξοδο από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τώρα 1 Νοέμβρη του 2017 από το Σωματείο της ΠΕΤ ΟΤΕ όπου εργαζόμουν από το 1983 ως δημοσιογράφος.

Θεωρητικά, αιτία και των δύο απολύσεων ήταν το γεγονός ότι ήμουν κοντά στη συνταξιοδότηση μου. Κοντά; Πόσο κοντά;

Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν, με εντολή των δανειστών της χώρας μας. Αυτοί επιβάλλουν και η κυβέρνηση ως εκτελεστικό όργανο νομοθετεί… Τι ξημερώνει λοιπόν την επόμενη μέρα; Κανείς δεν γνωρίζει…

Αλλά εγώ δεν είμαι τρομαγμένος… Έχω εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό Ιεχωβά και ξέρω ότι Εκείνος θα με στηρίξει και θα με προστατέψει σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς…

Όλοι, τελικά, μπροστά στην ανεργία και τον θάνατο είμαστε ίσοι… Όλοι! Ότι δουλεια κι αν κάνουμε… Αυτό που μου δίνει ειρήνη διάνοιας ώστε να συνεχίζω να αγωνίζομαι όρθιος, είναι η πίστη πως δεν είμαι μόνος! 

Ο Γάμος της Ειρήνης...

Η Ειρήνη με τον Χριστόφορο παντρεύτηκαν στις 10/10/2010. Το μωρό τους ήρθε στις 28/08/13. Να τους ζήσει! Κι έτσι έγινα παππούς...

Το "φευγιό" της αδερφής μου

Η Γιωργία μας "έφυγε" για πάντα από κοντά μας το 2011. Και ο θάνατος του Γιάννη ένα ακριβώς χρόνο μετά. Λιγοστεύουμε...

Αλλαγές στο Site μου

Σημαντικές αλλαγές αισθητικής στο Site. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε... Πώς σας φαίνετε η νέα μορφή του από 9/9/2013;

Developed by OnScreen - Content by Nikos Theodorakis - Powered by FRIKTORIA