O Νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

meg.fakos

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος δηλαδή μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Τον περασμένο μήνα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις ιδιαίτερα σημαντικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία αλλάζουν σταδιακά αλλά και ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είχε επισημανθεί εδώ και καιρό, το νέο αυτό πλαίσιο σχηματίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ετών, με έντονο lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και σημαντικές επιρροές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδιαμορφώνεται από 2 νέες οδηγίες και έναν κανονισμό, ενώ επίκειται και η τροποποίηση μίας ακόμη οδηγίας, σχετικά με την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Από την άλλη, οι οδηγίες ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Νέοι κανόνες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Τον Κανονισμό 2016/679, γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά και με απλά λόγια, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της κάθε μίας από αυτές τις πράξεις, ξεκινώντας με την πιο σημαντική (και δεσμευτική) από αυτές, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Όπως έχει αναφερθεί, ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί προϊόν χρονοβόρων διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής  με smartphones, social media, internet banking.

Στόχος των συντακτών του Κανονισμού ήταν να διαμορφωθεί με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών με ενιαίο τρόπο (τουλάχιστον τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός ΕΕ).

Οι νέος γενικός κανονισμός αποτελείται από 99 άρθρα και έχει κωδικοποιηθεί πλήρως από τη συντακτική ομάδα του Lawspot.

Σύμφωνα με το άρθρο 99, ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις Μαΐου 2016, τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Το διάστημα αυτό των δύο ετών αποτελεί περίοδο προσαρμογής για τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων.

Τι λέει ο κανονισμός; Δείτε ΕΔΩ Και φυσικά μη παραλείψετε να δείτε ΕΔΩ τη σελίδα χρήση Προσωπικών δεδομένων κι ΕΔΩ από την επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης μας...

Τρία γεμάτα χρόνια μαζί...–Τα ταξίδια μας σε Αβινιόν, Κέρκυρα και Βανκούβερ Καναδά

gamos6

Στις 4 Απριλίου 2018 κλείσαμε τρία χρόνια παντρεμένοι με την σύντροφο της ζωής μου, Σούλα Αργυροπούλου. Και επειδή εκτιμούμε ότι ο γάμος είναι ένα μεγάλο γεγονός που άλλαξε τις ζωές μας, θέλαμε να το γιορτάσουμε όπως του αξίζει… Και είμαστε πολύ χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι στον κοινό δρόμο που χαράσσουμε στη ζωή μας...

kanoni1.060416

Έτσι το 2016 πήγαμε για έξι μέρες στην Κέρκυρα. Και περάσαμε υπέροχα, όπως μπορείτε να δείτε και στις δημοσιεύσεις που κάναμε γι' αυτό το ταξίδι μας ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε ένα σοβαρό μεγάλο γεγονός να γιορτάσουμε στη ζωή μας...

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ταξιδεύει, γνωρίζει νέους τόπους, ανθρώπους, συνήθειες, ήθη και έθιμα, πολιτισμούς και τα ζει. Από εδώ τα λέγαμε καθημερινά, κι εκείνες τις μέρες των ταξιδιών μας, όπως κάνουμε χρόνια τώρα με τα μέρη που επισκεπτόμαστε… 

Και το 2017 πήγαμε στο Αβινιόν της Γαλλίας κοντά στους πενευματικούς και σαρκικούς αδελφούς μας Γιώργο και Αστρίντ. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Αλλά επειδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την αρχή στα λίγκ που ακολουθούν μπορείτε επίσης να δείτε μαζεμένες όλες τις αναρτήσεις που έκανα από από το Βανκούβερ του Καναδά τότε που μείναμε κοντά στον Στήβ και την Έστερ, την κόρη και τον γαμπρός της Σούλας για δεκαπέντε ολόκληρες μέρες..

Εκεί, το 2015 στις 4 Απρίλη, έγινε ο γάμος μας με τη Σούλα... Αξίζει να τα θυμηθούμε όλα αυτά γιατί άλλαξαν τον ρου της δικής μας ιστορίας...

Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

gastown1.050425

Επειδή ο γάμος όπως είπαμε, είναι θεϊκός θεσμός, τον οποίο καθιέρωσε και εδραίωσε ο Ιεχωβά στην Εδέμ, φέρνει σε ύπαρξη την οικογενειακή μονάδα, τον οικογενειακό κύκλο. Βασικός του σκοπός ήταν η αναπαραγωγή των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, το να έρθουν σε ύπαρξη περισσότερα πλάσματα του ανθρωπίνου γένους.

Ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός, έπλασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και θέσπισε το γάμο ως την κατάλληλη διευθέτηση για τον πολλαπλασιασμό της ανθρώπινης φυλής. (Γε 1:27, 28)

Ο πρώτος ανθρώπινος γάμος τελέστηκε από τον Ιεχωβά, σύμφωνα με την περιγραφή των εδαφίων Γένεση 2:22-24. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ζωής μας. Τα σεβόμαστε και τα τιμούμε, όπως τους πρέπει...

Δεύτερη μέρα κατάληψης του σχολείου

Posted in Μαρτυρίες

Και σήμερα τα παιδιά μας είχαν κλειστό το σχολείο υλοποιώντας απόφαση τους για ολόκληρη την εβδομάδα. Από σήμερα είχαν στο πλευρό τους και τους μαθητές του 54 Λυκείου για άλλα, δικά τους αιτήματα και πάντως όχι για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο όπως τα δικά μας.

Εκατόν είκοσι παιδιά από τα 350 περίπου του σχολείο ξαναμπήκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων και ψήφισαν παρουσία μας για να συνεχίσουν την κατάληψη… Λίγο νωρίτερα ξαναμπήκαμε στην αίθουσα των καθηγητών, γονείς και μαθητές, όχι μόνο από το Σύλλογο και προσπαθήσαμε να… καταλάβουμε το γιατί της συνέχειας…

Αδύνατον... Εκείνα πιστεύουν πως κάνουν το καθήκον τους, εμείς βιώνουμε τον απόλυτο παραλογισμό. Προσπαθήσαμε, δυο ώρες τουλάχιστον να κατανοήσουμε… Είναι σα να μιλάς σε ανθρώπους που έχουν βουλωμένα αυτιά…

Τα ίδια επιχειρήματα… Κι απ’ τη μια και απ’ την άλλη πλευρά… Βρεθήκαμε, ξαφνικά απέναντι, όταν είχαμε κάθε καλή διάθεση –και το δείξαμε- να βρεθούμε στο πλευρό τους…

Στο μεταξύ το σχολείο παραμένει κλειστό. Και θα είναι έτσι ώς το τέλος της εβδομάδας. Στη μνήμη του Αλέξη, λένε… Με «δεμένα» τα χέρια παρακολουθούμε την κατάσταση. Κρίμα! Αλλιώς ονειρευόμαστε το σχολείο.

Ανοιχτό, δημιουργικό, με χαμογελαστά πρόσωπα από μαθητές και δασκάλους, μια πραγματική κυψέλη μάθησης. Αντ’ αυτού ζούμε ένα παράλογο εφιάλτη. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει η επόμενη μέρα. Αν θα τα καταφέρουμε να… μαζέψουμε κάποιον υπερευαίσθητο γονιό ή αν θα γίνει το κακό.

Σε λεπτή κόκκινη γραμμή ισορροπούμε καθημερινά. Μέχρι το πρόβλημα να… περάσει και μέσα στο Σύλλογο Γονέων, μέχρι να ακούσουμε τα χειρότερα για το ρόλο μας.

Δύσκολες μέρες… Θέλω να ανοίξω κι άλλο το μυαλό μου, τέντα, σαν τα παράθυρα στο κλειστό διαμέρισμα, να μπει φρέσκος αέρας μήπως και κατανοήσω τον παραλογισμό που βιώνω, όχι μόνο εγώ, αλλά τόσοι άνθρωποι αυτόν τον καιρό…

Κατάληψη σήμερα στο σχολείο μας

Posted in Μαρτυρίες

Ο ιός των καταλήψεων χτύπησε και το σχολείο μας... Κλειστό το βρήκαμε σήμερα το πρωί που πήγαμε. Στις 11 πήγαμε τρία μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και συζητήσαμε με τα παιδιά. Δεν βγήκε τίποτα από την κουβέντα αλλά τουλάχιστον προσπαθήσαμε. Και τους δείξαμε ότι είναι λάθος τακτική. Το μήνυμα "πηγαίνει" και με μια μέρα αποχή. Δεν χρειάζεται να είναι κλειστό το σχολείο ολόκληρη την εβδομάδα. Στο μεταξύ εκτεταμένα ήταν τα επεισόδια χθες στο κέντρο της Αθήνας όπως είδατες και στα βίντεο που παρέθεσα ενώ στον Εισαγγελέα Πειραιά οδηγούνται τη Δευτέρα για να απολογηθούν οι 22 νεαροί -μεταξύ των οποίων τα δύο παιδιά του αντιπροέδρου της Βουλής Γρ. Νιώτη- που συνελήφθησαν το Σάββατο στο χώρο «Ρεσάλτο» στο Κερατσίνι. Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στα Προπύλαια και στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Δευτέρας. Υπό κατάληψη παραμένουν 50 σχολές σε όλη τη χώρα, καθώς και η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας κατέβηκε το κοκκινόμαυρο πανό από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συνεργεία αποκατέστησαν την εικόνα του κτιρίου, βάφοντας τους τοίχους και αντικαθιστώντας τα τζάμια που είχαν σπάσει.

Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια

Συγκεντρώσεις έξω από αστυνομικά τμήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και ανά τη χώρα έχουν προγραμματίσει για σήμερα το πρωί μαθητές. Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών (12:00) και στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη (12:30).

Τρίωρη στάση εργασίας (12:00 έως 15:00) έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ και η ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα συλλαλητήρια.

Νέα κινητοποίηση προγραμματίζεται για την Πέμπτη.

Συνεχίζονται οι καταλήψεις

Υπό κατάληψη παραμένουν η Νομική και η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ μικροεπεισόδια σημειώνονταν έως αργά το βράδυ της Κυριακής γύρω από το Πολυτεχνείο. Τα ξημερώματα της Δευτέρας κατέβηκε το κοκκινόμαυρο πανό από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συνεργεία αποκατέστησαν την εικόνα του κτιρίου, βάφοντας τους τοίχους και αντικαθιστώντας τα τζάμια που είχαν σπάσει. Συνολικά 50 σχολές σε όλη τη χώρα βρίσκονται υπό κατάληψη. Σε νέες γενικές συνελεύσεις στις σχολές θα ληφθεί η απόφαση για συνέχιση ή μη των καταλήψεων.

  • Οι πληροφορίες είναι παρμένες από το in.gr

Απο τις χθεσινές ευχές σας. Ευχαριστώ!

Posted in Τα δικά μου


Την καρτούλα δίπλα, μου την έστειλαν οι μαμά Βαγγελίτσα και η μικρή Εύα, μαθήτριά μου πέρυσι στις δραστηριότητες του Σαββάτου στα 62-146 δημοτικά σχολεία στο τμήμα της δημοσιογραφίας.


Και το εκπληκτικό pps με τη μουσικό επίσης από φίλο.
Πατήστε ΕΔΩ για να το δείτε.


Ήταν μια μέρα όμορφη χθες. Πραγματικά το τι τηλέφωνα πήρα και από ποιούς ανθρώπους, ήταν κάτι το εκπληκτικό.
Δεν προλάβαινα να σηκώνω το κινητό μου και να απαντάω.
Και τα μηνύματα ήταν το κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ

 

Η Αθήνα όμως έζησε δύσκολες στιγμές....

Δείτε τις εικόνες που μετέδωσε η ιταλική τηλεόραση....

Το γύρο του κόσμου έκαναν αυτές οι θλιβερές εικόνες...

Και οι ανταποκρίσεις του REUTERS από τα πεδία των μαχών...

Οι εικόνες του SKY NEWS από την Αθήνα, σε ζωντανή σύνδεση...

"Ευχαριστώ" για τα χρόνια πολλά!…

Posted in Τα δικά μου

Γιορτάζει το όνομά μου σήμερα και φυσικά εγώ. Θέλω απ’ αυτό το site να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο να με θυμηθείτε και να μου δώσετε τις ευχές σας, είτε με SMS στο κινητό μου, είτε με φωνητικά μηνύματα στον τηλεφωνητή του κινητού μου (επειδή το τηλέφωνό μου μιλούσε και απαντούσε στις ευχές άλλων φίλων...) είτε με e-mail, είτε ακόμα και με κάρτες του ταχυδρομείου… Επιτέλους να φτάσει και κάτι πέρα από τους λογαριασμούς πληρωμών!


Μια φορά το χρόνο είναι αυτή... Δεν είναι δα και κάθε μέρα… Ούτε ρουτίνα καταντάει, ούτε τίποτα. Ίσα – ίσα, είναι μια καλή αφορμή να σε θυμηθούνε φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι, όλοι εκείνοι τελικά με τους οποίους συναντήθηκες σ’ αυτή τη ζωή, συνεργάστηκες κατά κάποιο τρόπο μαζί τους ή πέρασες ένα μεγάλο μέρος με εκείνους κοντά.


Και δόξα των Θεώ είναι πολλοί αυτοί. Θες η δουλειά μου, το γεγονός ότι γράφω για τις ζωές των άλλων στην επαγγελματική ενασχόλησή μου με τη δημοσιογραφία, έχουν ανοίξει ένα ευρύ κύκλο γνωριμιών… Είναι και το γεγονός ότι μου αρέσει να ασχολούμαι με τα κοινά… Ο Σύλλογος Γονέων του 54 Γυμνασίου, στο σχολείο που πάει ο γιος μου, η κίνηση των πολιτών στην περιοχή που ζω για την αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ακαδημίας του Πλάτωνα, το «Μήνυμα για όλους», ο «Κρέοντας», όλα αυτά δημιουργούν επαφές, γνωριμίες και διευρύνουν τον κύκλο.


Είναι όμορφο που σήμερα, από το πρωί δεν έχει σταματίσει να χτυπά το τηλέφωνο. Κι είναι Κυριακή, μια σχετικά χαλαρή μέρα αν και μέχρι να μπούμε σε μια σειρά θα περάσει καιρός… Αν μη τι άλλο δείχνει πως η όποια σχέση έχει αναπτυχθεί με τους ανθρώπους γύρω μου, κινείται σε καλό δρόμο. Κι αυτό δεν έχει γίνει καθόλου τυχαία. Χρειάζεται δουλειά, υπομονή και επιμονή για να καταφέρεις να βγεις από το μπουντρούμι της μοναξιάς και να ενταχθείς δημιουργικά στο κοινωνικό σύνολο.


Αλλά αν υπάρχει αυτή η καλή σχέση αυτό οφείλετε και σε σας που υπήρξατε πιο δεκτικοί στη σχέση μας, που αποδεχθήκατε τις αδυναμίες μου και συνεργαστήκατε μαζί μου σε μια θετική κατεύθυνση. Γι’ αυτό και θέλω να σας ευχαριστήσω. Με την παρουσία σας στη ζωή μου δώσατε χρώμα, ελπίδα και δύναμη. Με το χαμόγελό σας και τη θετική σκέψη απογειώσατε τη δημιουργικότητα μου. Σας ευχαριστώ για όλα!

Η ζωή μέσα από on-line βιντεοπαιχνίδια

Posted in Επικαιρότητα

Σας ζαλίζω τώρα με πράγματα που μπορεί να μην έχουν και κανένα ενδιαφέρον για σας, αλλά για μένα αποτελούν «κομμάτι» της ζωής μου. Καθημερινά περνώ, λόγω της δουλειάς μου, ατέλειωτες ώρες μπροστά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ευθύνες για το γράψιμο, για την πορεία της εφημερίδας, για τα κείμενα που θα πάνε τυπογραφείο και θα μπουν στα περιοδικά…


Έτσι, για να χαλαρώνω και να μπαίνω με περισσότερη διάθεση στην ουσία της δουλειάς μου επέλεξα, από τον περασμένο Αύγουστο, δύο παιχνίδια on-line στο internet, τις «Φυλετικές Μάχες» και το «Travian». Και τα δύο είναι παιχνίδια στρατηγικής, ανάπτυξη, πόλεμο και… κανονική ήρεμη ζωή. Μπήκα για πλάκα και τέσσερις μήνες μετά συνεχίζω με την ίδια διάθεση και ενθουσιασμό.


Το σημείο «κλειδί» είναι ότι μπορεί κανείς να «δουλέψει» με ομαδικό πνεύμα και τότε έχει επιτυχία. Η αλαζονεία «πληρώνεται». Όλο και κάποιος πιο δυνατός θα βρεθεί στο δρόμο σου να σε «εξαφανίσει» από προσώπου Γης.

 

Και... Χριστουγεννιάτικος Υφαντής

Το τελευταίο πράγμα που θα περίμενα ποτέ, ένα χρόνο και μία μέρα πριν τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ήταν ότι θα εύρισκα μια Αθήνα, μια Ελλάδα να τραγουδάει. Ενωμένη. Μικροί και μεγάλοι, αγόρια και κορίτσια, μπαμπάδες και μαμάδες, έφηβοι και σπόρια. Υπάρχουν δεκάδες τραγούδια για την αυριανή μέρα-άλλωστε, οι ποιητές μας την έχουν πενθήσει προκαταβολικά και αγιασμένα:

Από το «ω γλυκύ μου έαρ» ως το «σημαίες τώρα σε ντύσανε, παιδί μου εσύ κοιμήσου, κι εγώ τραβώ στ αδέλφια σου και παίρνω τη φωνή σου», ακόμα κι ως το «είμαι δεκαεξάρης, σας γαμώ τα Λύκεια» Αντί για όλα αυτά, αυτές τις μέρες, οι Ελληνες τραγουδάμε ενωμένοι…το τραγούδι του Παριζάκη! «Θα ’μαι καλό παιδί, άριστος μαθητής…» «Θα κοιμηθώ νωρίς, θα είμαι συνεπής…»

Συνήθως δεν πιστεύω σε θεωρίες συνωμοσίες, αλλά αυτή η σύμπτωση είναι ικανή να με βάλει σε πειρασμό. Το παριζάκι είναι παντού. Σε ραδιοφωνικά σποτάκια, στο Ιντερνετ, στην τηλεόραση, σε προσφορές CD από περιοδικά που λυσσάνε στην επανέκδοση. «θα ’μαι καλό παιδί, θα κάνω ό,τι πεις…»

Το τραγούδι μου έχει γίνει εφιάλτης, που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Παρέες μπαμπάδων με τα αγόρια τους κατεβαίνουν χαρωπά τη Δημοκρατίας, λες και μόλις τους επέστρεψαν οι εξωγήινοι από απαγωγή μετά λοβοτομής. Κενό βλέμμα, ρομποτική φωνή, σινεφίλ ανατριχίλα από το Invasion of the Βody Snatchers,(σωστά, Θοδωρή); Κουρδιστά ντουέτα ανθρώπινων φωνητικών χορδών αναπαράγουν ηλεκτρονικά το στίχο με τις κατάλληλες κινήσεις ζόμπι: «θα ’μαι καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής».

Γιέ μου, Οδυσσάκι μου, αγόρι μου, πρίγκιπα των ονείρων μου, είσαι πολύ μικρός ακόμα για να αποστηθίσεις το τραγούδι. Άσε τη μαμά να σου το εξηγήσει- σύντομα, άλλωστε, θα της εξηγείς εσύ. Αυτό, αστέρι μου, είναι ένα τραγούδι που σου μαθαίνει πώς να ξεφτιλιστείς, και μάλιστα πώς να ξεπουληθείς στεγνά για ένα παριζάκι. Να ανταλλάξεις την απείθεια, την ανυπακοή, την αμφισβήτηση, για να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα αμφιβόλου ποιότητος αλεσμένο υποπαράγωγο κρέατος.

Ακόμα κι αν δεν αντιλαμβάνεσαι, Οδυσσάκι μου, τις φρικώδεις αποκαλύψεις του μπαμπά «Στόφορου», στο blog όπου παραπέμπω τους φίλους του protagon η ουσία δεν αλλάζει. Μη μασάς αυτό το τραγούδι, φάε κάτι πιο υγιεινό: (Γλυκιέ μου εσύ δεν χάθηκες, μέσα στις φλέβες μου είσαι, Μέσα στις φλέβες ολονών, έμπα βαθειά και ζήσε) Πάρτο αλλιώς Οδυσσέα. Ορθωσέ μου το λιλιπούτειο ανάστημά σου, ψήσε μου το ψάρι στα χείλη και πάρτο όλο, μα όλο, αλλιώς, παιδί μου, καμάρι της ζωής μου.

Χτύπα τα πόδια σου κάτω και δήλωσέ μου ότι δεν θα κοιμηθείς ποτέ ξανά, γιατί γουστάρεις να παίζεις κουκλοθέατρο μέχρι τις τρείς το πρωί. Ούτε θα κάνεις ποτέ ξανά μπάνιο επειδή αποφάσισες ότι θα είσαι βρώμικος για πάντα, ούτε θα διαβάσεις τα μαθήματά σου γιατί βαριέσαι, βαριέσαι, βαριέσαι. Ότι δεν θα είσαι συνεπής ποτέ, πουθενά, για κανένα αφασικό χάνο, επειδή έτσι σου το είπε ότι «πρέπει-να-είσαι-συνεπής». Κάνε με να σε κυνηγήσω. Κάνε με να θυμώσω.

Κάνε με να προσπαθήσω να σε δελεάσω με αλλαντικά, για να σε φέρω στα νερά μου. Εγώ: Και το παριζάκι; Τι θα γίνει, δεν θα το φας το παριζάκι; Εσύ: Το παριζάκι σου να το πάρεις και να το βάλεις εκεί που ξέρεις, μαμά. Αχ, γιέ μου, δεν ξέρεις πόσο περήφανη με κάνεις!

(*τα πλάγια γράμματα είναι από τα «Εγκώμια» της Μ. Παρασκευής και από το ποίημα «Επιτάφιος» του Γ. Ρίτσου)

Της Ρίκας Βαγιάνη από το Protagon.gr

Δεν χιονίζει ακόμα έξω, εδώ όμως άρχισε…

Posted in Επικαιρότητα

Το κρύο αρχίζει να… τρυπάει τα πρωινά και τα βράδια εδώ στα κεντρικά και νότια. Είναι που μέχρι πριν λίγες μέρες είχαμε καλοκαίρι και ξαφνικά τουμπάρισε ο καιρός. Χειμώνιασε. Ψιλοβρέχει, λες και ρίχνει χιονόνερο.

Ίσως, λέμε τώρα, έλαβε σοβαρά υπόψη του ο καιρός τις αλλαγές που κάναμε από χθες εδώ στο site. Σου λέει, δε γίνεται να… χιονίζει και εγώ να το «παίζω» ακόμα καλοκαιρινός…

Έτσι άλλαξε τροπάρι. Είναι και τα Νικολοβάρβαρα που πάντα θυμάμαι ότι χάλαγε ο καιρός. Και η μάνα μου το θεωρούσε κάτι πολύ φυσιολογικό. Δε γίνεται, σου λέει, να μη χαλάει ο καιρός τα Νικολοβάρβαρα…

Στη Βουλή έχει ανοίξει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, αλλά κάποιοι φοβούνται τον περσινό Δεκέμβρη. Ήδη άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους άρθρα στις εφημερίδες που καλούν σε αυτοσυγκράτηση, σε… κόσμιες διαδηλώσεις, μακριά από καταστροφές περιουσιών…

Μακάρι να γίνει έτσι, αλλά αυτό πετυχαίνει όταν πραγματικά έχεις διάθεση για θετικές αλλαγές και όχι μόνο με απειλές του τύπου «θα συλληφθούν οι ταραξίες». Ήδη 400 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αρκετές πανεπιστημιακές σχολές έχουν κατεβαίνει σε αποχή εις μνήμην Αλέξη Γρηγορόπουλου. Και είναι και οι διεθνείς ακτιβιστές που θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις διαδηλώσεις.

Διότι, θα το γνωρίζετε φαντάζομαι, την Κυριακή στη 1,00 μετά το μεσημέρι στα Προπύλαια και το δεύτερο τη Δευτέρα στις 12, επίσης στα Προπύλαια πραγματοποιούνται συλλαλητήρια. Σε τέτοιες εκδηλώσεις μνήμης καλό είναι να έχουμε συμμετοχή.

Χειμωνιάτικο τριήμερο στη Ζαγορά Πηλίου, αλλά το καλοκαίρι και κάθε εποχή είναι υπέροχα!

xionismeni.zagora1

Όλα πήγαν καλά. Με την ασφαλή επιστροφή μας ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο Πήλιο τον Γενάρη του 2017... Στη Ζαγορά ήμασταν από το μεσημέρι της Παρασκευής 6/1/2017 και επιστρέψαμε στη βάση μας το βράδυ της Κυριακής! Βρήκαμε το μέρος, ύστερα από μια πολύ όμορφη διαδρομή χωρίς προβλήματα με πολύ κρύο, αν και δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο αφού οι φίλοι μας Βικτόρια και Δημήτρης που μας φιλοξένησαν στα studio τους, είχαν φροντίσει να έχουμε επαρκή θέρμανση και ζεστή καρδιά... Έτσι, απολαμβάναμε την κάθε στιγμή... Δείτε μερικά δημοσιεύματα ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Θα πάρετε μια γεύση, πώς περάσαμε.

Το ταξίδι μας αυτό με τους φίλους μας, Άρη και Χάρις το είχαμε προγραμματίσει πολύ καιρό, πριν… Χωρίς να γνωρίζουμε τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, χειμώνας ήταν, αλλά επιλέξαμε έναν ξενώνα που οι ιδιοκτήτες τους είναι γνωστοί στους φίλους μας.

Το χρειαζόμασταν αυτό το ταξίδι – ανάσα. Σκεφτόμασταν την Κρήτη, αλλά στην πορεία μετρήσαμε πολλές παραμέτρους… Ήθελε περισσότερες μέρες και έξοδα και είπαμε να το αφήσουμε για το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε, κάτω από καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Έτσι είδαμε τα χιόνια που εφτασαν στο μέρος που μέναμε… Δεν μας πειράζει καθόλου. Ίσως να μην καταφέραμε να κάνουμε τις βόλτες που θέλαμε, επειδή η κίνηση δεν 'ηταν πάρα πολύ εύκολη, αλλά περάσαμε πολύ όμορφα... Κάθετί εδώ είναι όμορφο. Έτσι όμορφη, φαντάζομαι θα είναι η εμπειρία και την άνοιξη ή το καλοκαίρι!

Όλοι έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη από μια μικρή αλλαγή και από παραστάσεις ξεχωριστές. Ξέρουμε πως έτσι κάνουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας πιο ενδιαφέρουσα για μας και για τους γύρω μας. Αυτό, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε καθημερινά πράξη...

Το Πήλιο όποια εποχή και αν το επισκεφθείς, είναι πανέμορφο. Σίγουρα όμως το χειμώνα έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει. Σχεδιάζουμε να ξαναπάμε το συντομότερο δυνατόν και να απολαύσουμε, όπως κάναμε και στην πρώτη επίσκεψη μας, την κάθε στιγμή… 

xionismeni.zagora2

Από τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε στην Ζαγορά Πηλίου... Η Βικτόρια κάνει τηγανήτες στο χιονισμένο μπαλκόνι της, για να προσθέσει μια νότα αγάπης στο πρωινό που μας ετοίμαζε... Υπέροχοι. Τις απόλαυσα με την ψυχή μου... Η φιλοξενεία τους, μοναδική! Αν θέλετε να εκδράμετε στο Πήλιο, αξίζει να είναι στην πρώτη επιλογή σας. Μόνο που χρειάζεται να προηγηθεί τηλέφωνο επικοινωνίας...

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι. Ασε που θα δείτε την αδελφική αγάπη σε όλο της το μεγαλείο... Αλλά είπαμε, είναι απαραίτητο να προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε δωμάτιο, για τη διαμονή σας...

zagora110117

Ο Τάκης ξεχιονίζει τους δρόμους κάτω από το σπίτι τους... Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πάνω από το σπίτι τους στο σαλόνι που παίρναμε μαζί τους το πρωινό...

Τι όμορφη που είναι η ενότητα κάτω από το πνεύμα του Ιεχωβά Θεού. Όλοι μαζί στην Κρήτη

sinelefsi.kritis.28.2016

Στη φωτογραφία εικονίζονται αδελφοί της φυλακής από τις 10ετίες του 1970 μέχρι τη 10ετία του 1990, όσοι βέβαια βρεθήκαν στην Κρήτη με αφορμή την Περιφερειακή Συνέλευση, τον Αύγουστο του 2016 Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους να συναντηθούν με πραγματικούς φίλους και συναγωνιστές, με τους οποίους έζησαν όχι μόνο πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολύ ευχάριστες και έτσι τους ένωσε πιο σφικτά η υπέροχη ιδιότητα της αγάπης! Ειλικρινά ευχαριστούμε από καρδιάς τον Ιεχωβά για το υπέροχο δώρο της αδελφότητα, το οποίο μεγαλουργεί στους καιρούς μας! Σε όλους αυτούς τους αγωνιστές της ακεραιότητας εκπληρώθηκαν περίτρανα τα εδάφια Ησαίας 54:17 και  40:29-31.

Η εργασία είναι αγαθό! Ας βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη...

work

Όπως γνωρίζουμε, πολλοί αδελφοί μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανεργία. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μου, αν γνωρίζουν κάποια πληροφορία σχετικά με εύρεση εργασίας, να επικοινωνούν με τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, και να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους αδελφούς και αδελφές μας είναι άνεργοι.
Η πράξη μας αυτή είναι σύμφωνη με τις σκέψεις που αναφέρονται στα εδάφια Ιωάννης 13: 34, 35
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ γίνεται καθημερινά δέκτης μηνυμάτων αγωνίας τέτοιων καταστάσεων. Σ’ αυτή τη λογική ανταποκριθήκαμε στο δίκαιο αίτημα του Στέλιου Ηλιάκη από την Κρήτη που εκείνη την εποχή ήταν στη Βουλγαρία. Σας θυμίζω λίγο τα δυο δημοσιεύματα που κάναμε. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πειραματικά μια μέθοδο του «ζητώ» ή «προσφέρω» εργασία. Τις επόμενες μέρες θα πάρει μια πιο ουσιαστική μορφή… Θα λάβουμε υπόψη μας και τις δικές σας παρατηρήσεις και υποδείξεις. Το e-mail που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι nikosth2004@yahoo.gr Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ προσφέρετε να βοηθήσει ως σύνδεσμος επαφής και επικοινωνίας.

Αυτό που εγώ θέλω από εσάς είναι ότι αγγελίες έχουμε βάλει και εξυπηρετούνται (οι αδελφοί μας δηλαδή βρήκαν δουλεια ή το διαμέρισμα νοικιάστηκε...) ας επικοινωνήσουμε μαζί μας και ας μας το πουν. Οι αγγελίες μας θέλουμε να είναι πέρα για πέρα, αληθινές και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε!

Άλλωστε, οι ανάγκες ήταν πάντα και παραμένουν μεγάλες!

Συναντήθηκαν στη Συνέλευση Περιφερείας Κρήτης 2016, ύστερα από 48 ολόκληρα χρόνια!

sinelefsi.kritis.26.2016

Για φαντάσου! 48 χρόνια είναι αυτά και ο χρόνος έχει κάνει την δουλειά του. Συναντήθηκαν στη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης Περιφερείας Κρήτης του 2016, ύστερα από μισό σχεδόν αιώνα... Πρωτοσυναντήθηκαν στη φυλακή όταν ήταν νεαροί, με αφορμή τη διακράτηση ουδετερότητας. Τώρα είναι πια μπαμπάδες, παππούδες και με άσπρα μαλλιά! Πραγματικά όταν βιώνεις τέτοια πράγματα είναι να συγκινείσαι πολύ και αναπόφευκτα θυμάσαι τα παλιά, τότε που αμούστακα παιδιά κρατούσαν οσιότητα στην υπόσχεσή τους να υπηρετούν μόνο τον Ιεχωβά Θεό. Τι υπέροχα παραδείγματα! Εκεί, στην Κρήτη, θα τους γνωρίζετε φαντάζομαι ποιοι είναι...

Ζωντανή η ελπίδα της επιστροφής στο Θραψανό... Βόλτα στη λίμνη της Λιβάδας...

livades.diakopes2013

Η Λιβάδα... Η τεχνιτή λίμνη στο χωριό μου που τα καλοκαίρια περνάω πολλές ώρες εδώ... Πανέμορφη και πάντα έχει κάτι εξαιρετικό να σου δώσει... Δείτε ΕΔΩ ένα βίντεο που τραβηξα πριν τρία χρόνια από τη λίμνη. Έτσι είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα... Η ίδια ομορφιά!

panoramiki.livada.2014

Ιδού και μια πανοραμική φωτογραφία της λίμνης, που τράβηξα το χειμώνα του 2014 όταν κατέβηκα στο χωριό, για να μαζέψω τις ελιές μου... Το 2015, τις μάζεψε η  Ειρήνη Κρουσανιωτάκη, με ένα καλό συνεργείο. Ελάτε, αν θέλετε, να σας πάω στις ελιές μου στου Μπουρμά. Δείτε ΕΔΩ. Πέρσι δεν είχαν, για να δούμε φέτος...

Αυτό είναι το χωριό μου, το όμορφο Θραψανό, που θα ήθελα να ζήσω, κάποτε...

Αυτό είναι το χωριό μου, το Θραψανό... Φωτογραφημένο στις 6 Ιουλίου 2012. Τον αγαπώ αυτόν τον τόπο. Και ονειρεύομαι να ζήσω εκεί αρκετό καιρό, όταν βγω στη σύνταξη. Ωστόσο έρχονται οι κυβερνώντες και με τους απίθανους πολιτικούς σαλτιμπαγκισμούς τους, αλλάζουν συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης... Έτσι αρχίζω να συνειδητοποιώ πως ίσως να μην το ζήσω και ποτέ... Δεν πειράζει. Είμαι καλά και αυτό έχει σημασία... Δείτε ΕΔΩ μερικά πράγματα για το χωριό μου...

spiti2.300118

Όταν η ζωή δεν το βάζει κάτω… Οι βουκαμβίλιες που ξεράθηκαν από την παγωνιά του Γενάρη 2017 όταν το χιόνι το έστρωσε για τα καλά στο χωριό (δες την ακριβώς από κάτω φωτογραφία, διότι είναι πολύ σπάνιο το χιόνι στο χωριό μας σε υψόμετρο 350 μ.). Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Αλλά ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα, όσο είμαστε όρθιοι, μπορούμε και αντέχουμε τις αντιξοότητες… Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στις 30/1/2018 και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζωή συνεχίζεται...

xionismeno.spiti090117

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 9/1/2017 στο χιονιά που άρεσε σε όλο το Θραψανό. Το πατρικό μου σπίτι, χιονισμένο. Η απόλαυση οφθαλμών… Ευχαριστώ όσους είχαν την καλοσύνη και την προνοητικότητα να μου τη στείλουν… Κάθε εποχή στο χωριό μου είναι όμορφη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία… Οι όμορφες βουκαμβίλιες της φωτογραφίας, από αυτόν τον πάγο, ξεράθηκαν, σε αντίθεση με την τριανταφυλλιά που, για άλλη μια φορά, αποδείχτηκε πολύ δυνατή και άντεξε... Αλλά η ζωή δεν σταματά! Ξαναπέταξαν πράσινα κλαριά, ξαναζωντάνεψαν!

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Η Αγία Γραφή περιγράφει μερικές φορές τους ανθρώπους με βάση την εργασία που έκαναν. Μιλάει για τον “Ματθαίο, τον εισπράκτορα φόρων”, τον “Σίμωνα τον βυρσοδέψη” και τον “Λουκά, τον αγαπητό γιατρό”. (Ματθ. 10:3· Πράξ. 10:6· Κολ. 4:14) Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους είναι οι πνευματικοί διορισμοί ή τα προνόμιά τους. Διαβάζουμε για τον Βασιλιά Δαβίδ, τον προφήτη Ηλία και τον απόστολο Παύλο. Αυτοί οι άντρες εκτιμούσαν τους θεόδοτους διορισμούς τους. Παρόμοια και εμείς, αν έχουμε προνόμια υπηρεσίας πρέπει να τα εκτιμούμε.

Ο αρχικός σκοπός του Ιεχωβά για την ανθρωπότητα ήταν να ζει για πάντα εδώ στη γη. (Γέν. 1:28· Ψαλμ. 37:29) Ο Θεός πρόσφερε γενναιόδωρα στον Αδάμ και στην Εύα διάφορα πολύτιμα δώρα που τους έδιναν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη ζωή. (Διαβάστε Ιακώβου 1:17) Ο Ιεχωβά τούς χάρισε ελεύθερη βούληση, την ικανότητα να κάνουν λογικές σκέψεις και τη δυνατότητα να αγαπούν και να απολαμβάνουν φιλίες. Ο Δημιουργός μιλούσε στον Αδάμ και τον συμβούλευε για το πώς να δείχνει την υπακοή του. Ο Αδάμ μάθαινε επίσης πώς να καλύπτει τις ανάγκες του καθώς και πώς να φροντίζει τα ζώα και τη γη. (Γέν. 2:15-17, 19, 20) Ο Ιεχωβά προίκισε επίσης τον Αδάμ και την Εύα με τις αισθήσεις της γεύσης, της αφής, της όρασης, της ακοής και της όσφρησης. Έτσι μπορούσαν να απολαμβάνουν πλήρως την ομορφιά και τα άφθονα αγαθά του παραδεισένιου σπιτιού τους. Για το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, οι δυνατότητες να έχουν απόλυτα ικανοποιητική εργασία, να νιώθουν πλήρεις και να κάνουν ανακαλύψεις ήταν απεριόριστες.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο; Χρειάζεται να προσέξουμε ώστε να μην αφήσουμε την αγάπη μας για τον Χριστό να εξασθενήσει και την προσοχή μας να αποσπαστεί από τα συμφέροντα της Βασιλείας. Ο Ιησούς γνώριζε πολύ καλά τις πιέσεις που σχετίζονται με τις ανησυχίες αυτού του συστήματος πραγμάτων. Ας μάθουμε να εκτιμούμε όσα έχουμε...

ΕΝΑ SITE "ΑΠΑΓΚΙΟ" ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Αυτόν τον ιστότοπο τον «παλεύω» πολλά χρόνια. Πολύ πριν γνωρίσω την αλήθεια και βρω σκοπό στη ζωή μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου συνταξιούχο στο χωριό με μια σχετικά καλή οικονομική επιφάνεια, δεδομένης μιας σύνταξης που είχα οικοδομήσει πολλά πάνω της και ήθελα να έχω κάτι για να περνάω την ώρα μου.

Σήμερα όλα έχουν αλλάξει γύρω μου, όλα εκτός από το Site αυτό. Δηλαδή, άλλαξε κι αυτό λιγάκι προσανατολισμό… Αντί να περνάει την ώρα του με κούφια δημοσιογραφικά θέματα, που δεν έχουν προσφέρουν και πολλά πράγματα στους ανθρώπους, προσφέρει ελπίδα για ένα βέβαιο, καλύτερο αύριο.

Αυτήν την αληθινή ελπίδα, προσπαθεί να βάλει στις καρδιές των αναγνωστών του και να τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι όλες αυτές οι δυσκολίες κάθε μορφής που ζούμε είναι παροδικές. Τα ωραία, είναι μπροστά μας. Και μπορούμε να τα ζήσουμε, φτάνει να το θέλουμε πραγματικά.

Αρκεί να μη στηριζόμαστε στην αξιοπιστία των ανθρώπων που σήμερα είναι κι αύριο όχι… Αλλά στον Λόγο Εκείνου που είναι απόλυτα αξιόπιστος και να ακολουθούμε στη ζωή μας τις φωτεινές προειδοποιητικές  πινακίδες που έχει βάλει στο δρόμο μας…

ΚΡΕΟΝΤΑΣ, τέλος...

Το φύλλο που βλέπετε είναι το τελευταίο της εκδοτικής προσπάθειας του εξωραϊστικού συλλόγου της Κολοκυνθούς  “Κρέοντας”. Δείτε το ΕΔΩ. Είναι το τεύχος 25 κι ΕΔΩ δείτε το προηγούμενο. Ο ΚΡΕΟΝΤΑΣ αναγκάστηκε να αναστέλλει την έκδοσή του. Σε δύσκολες εποχές δεν άντεχε άλλο τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Βέβαια κάθε φύλλο που αναστέλλει την έκδοσή του θέλει να ελπίζει και ονειρεύεται την επανέκδοση του... Μακάρι να έτσι. Κι όχι μόνο προθέσεις των ανθρώπων του Συλλόγου...

JW Broadcasting Απριλίου

studio1

Μια ευχάριστη ανακοίνωση επεφύλαξε μεταξύ άλλων το Κυβερνών Σώμα στην ετήσια συνάθροιση του, το 2014. Αφορούσε τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού τελευταίας τεχνολογίας που εκπέμπει μέσω internet. Από τον Μάϊο 2015 το κανάλι το έχουμε με ελληνικούς υπότιτλους, και τώρα μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, ώστε να το παρακολουθούμε καλύτερα, όλοι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά αγγλικά. Από εδώ μπορείτε επίσης να δείτε παρά πολλά χρήσιμα βίντεο και φυσικά στις αρχές κάθε μήνα, το Jehovah’s Witnesses Broadcasting... Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ και θα ενισχύσετε την πνευματικότητα σας... ΕΔΩ, δείτε το πρόγραμμα του Απριλίου 2018... Θέμα του έχει, την ασφάλεια που νιώθουμε κοντά στον Ιεχωβά!

Στην ανεργία πρώτη φορά

Δυο φορές με απόλυση μέσα σε πέντε χρόνια… Ήταν Φλεβάρης του 2012 όταν απολύθηκα με εθελούσια έξοδο από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τώρα 1 Νοέμβρη του 2017 από το Σωματείο της ΠΕΤ ΟΤΕ όπου εργαζόμουν από το 1983 ως δημοσιογράφος.

Θεωρητικά, αιτία και των δύο απολύσεων ήταν το γεγονός ότι ήμουν κοντά στη συνταξιοδότηση μου. Κοντά; Πόσο κοντά;

Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν, με εντολή των δανειστών της χώρας μας. Αυτοί επιβάλλουν και η κυβέρνηση ως εκτελεστικό όργανο νομοθετεί… Τι ξημερώνει λοιπόν την επόμενη μέρα; Κανείς δεν γνωρίζει…

Αλλά εγώ δεν είμαι τρομαγμένος… Έχω εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό Ιεχωβά και ξέρω ότι Εκείνος θα με στηρίξει και θα με προστατέψει σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς…

Όλοι, τελικά, μπροστά στην ανεργία και τον θάνατο είμαστε ίσοι… Όλοι! Ότι δουλεια κι αν κάνουμε… Αυτό που μου δίνει ειρήνη διάνοιας ώστε να συνεχίζω να αγωνίζομαι όρθιος, είναι η πίστη πως δεν είμαι μόνος! 

Ο Γάμος της Ειρήνης...

Η Ειρήνη με τον Χριστόφορο παντρεύτηκαν στις 10/10/2010. Το μωρό τους ήρθε στις 28/08/13. Να τους ζήσει! Κι έτσι έγινα παππούς...

Το "φευγιό" της αδερφής μου

Η Γιωργία μας "έφυγε" για πάντα από κοντά μας το 2011. Και ο θάνατος του Γιάννη ένα ακριβώς χρόνο μετά. Λιγοστεύουμε...

Αλλαγές στο Site μου

Σημαντικές αλλαγές αισθητικής στο Site. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε... Πώς σας φαίνετε η νέα μορφή του από 9/9/2013;

Developed by OnScreen - Content by Nikos Theodorakis - Powered by FRIKTORIA