O Νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

meg.fakos

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος δηλαδή μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Τον περασμένο μήνα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις ιδιαίτερα σημαντικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία αλλάζουν σταδιακά αλλά και ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είχε επισημανθεί εδώ και καιρό, το νέο αυτό πλαίσιο σχηματίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ετών, με έντονο lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και σημαντικές επιρροές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδιαμορφώνεται από 2 νέες οδηγίες και έναν κανονισμό, ενώ επίκειται και η τροποποίηση μίας ακόμη οδηγίας, σχετικά με την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Από την άλλη, οι οδηγίες ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Νέοι κανόνες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Τον Κανονισμό 2016/679, γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά και με απλά λόγια, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της κάθε μίας από αυτές τις πράξεις, ξεκινώντας με την πιο σημαντική (και δεσμευτική) από αυτές, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Όπως έχει αναφερθεί, ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί προϊόν χρονοβόρων διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής  με smartphones, social media, internet banking.

Στόχος των συντακτών του Κανονισμού ήταν να διαμορφωθεί με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών με ενιαίο τρόπο (τουλάχιστον τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός ΕΕ).

Οι νέος γενικός κανονισμός αποτελείται από 99 άρθρα και έχει κωδικοποιηθεί πλήρως από τη συντακτική ομάδα του Lawspot.

Σύμφωνα με το άρθρο 99, ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις Μαΐου 2016, τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Το διάστημα αυτό των δύο ετών αποτελεί περίοδο προσαρμογής για τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων.

Τι λέει ο κανονισμός; Δείτε ΕΔΩ Και φυσικά μη παραλείψετε να δείτε ΕΔΩ τη σελίδα χρήση Προσωπικών δεδομένων κι ΕΔΩ από την επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης μας...

Τρία γεμάτα χρόνια μαζί...–Τα ταξίδια μας σε Αβινιόν, Κέρκυρα και Βανκούβερ Καναδά

gamos6

Στις 4 Απριλίου 2018 κλείσαμε τρία χρόνια παντρεμένοι με την σύντροφο της ζωής μου, Σούλα Αργυροπούλου. Και επειδή εκτιμούμε ότι ο γάμος είναι ένα μεγάλο γεγονός που άλλαξε τις ζωές μας, θέλαμε να το γιορτάσουμε όπως του αξίζει… Και είμαστε πολύ χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι στον κοινό δρόμο που χαράσσουμε στη ζωή μας...

kanoni1.060416

Έτσι το 2016 πήγαμε για έξι μέρες στην Κέρκυρα. Και περάσαμε υπέροχα, όπως μπορείτε να δείτε και στις δημοσιεύσεις που κάναμε γι' αυτό το ταξίδι μας ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε ένα σοβαρό μεγάλο γεγονός να γιορτάσουμε στη ζωή μας...

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ταξιδεύει, γνωρίζει νέους τόπους, ανθρώπους, συνήθειες, ήθη και έθιμα, πολιτισμούς και τα ζει. Από εδώ τα λέγαμε καθημερινά, κι εκείνες τις μέρες των ταξιδιών μας, όπως κάνουμε χρόνια τώρα με τα μέρη που επισκεπτόμαστε… 

Και το 2017 πήγαμε στο Αβινιόν της Γαλλίας κοντά στους πενευματικούς και σαρκικούς αδελφούς μας Γιώργο και Αστρίντ. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Αλλά επειδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την αρχή στα λίγκ που ακολουθούν μπορείτε επίσης να δείτε μαζεμένες όλες τις αναρτήσεις που έκανα από από το Βανκούβερ του Καναδά τότε που μείναμε κοντά στον Στήβ και την Έστερ, την κόρη και τον γαμπρός της Σούλας για δεκαπέντε ολόκληρες μέρες..

Εκεί, το 2015 στις 4 Απρίλη, έγινε ο γάμος μας με τη Σούλα... Αξίζει να τα θυμηθούμε όλα αυτά γιατί άλλαξαν τον ρου της δικής μας ιστορίας...

Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

gastown1.050425

Επειδή ο γάμος όπως είπαμε, είναι θεϊκός θεσμός, τον οποίο καθιέρωσε και εδραίωσε ο Ιεχωβά στην Εδέμ, φέρνει σε ύπαρξη την οικογενειακή μονάδα, τον οικογενειακό κύκλο. Βασικός του σκοπός ήταν η αναπαραγωγή των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, το να έρθουν σε ύπαρξη περισσότερα πλάσματα του ανθρωπίνου γένους.

Ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός, έπλασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και θέσπισε το γάμο ως την κατάλληλη διευθέτηση για τον πολλαπλασιασμό της ανθρώπινης φυλής. (Γε 1:27, 28)

Ο πρώτος ανθρώπινος γάμος τελέστηκε από τον Ιεχωβά, σύμφωνα με την περιγραφή των εδαφίων Γένεση 2:22-24. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ζωής μας. Τα σεβόμαστε και τα τιμούμε, όπως τους πρέπει...

Το Πήλιο στα καλύτερα του! Έτσι είναι τώρα! Τι ομορφιά, να μπορούσε κανείς να πάει...

Posted in Επικαιρότητα

pilio1.170418
Σας δώσαμε χθες μια εικόνα από το Πήλιο... Δείτε ΕΔΩ για να θυμηθείτε το δημοσίευμα. Σήμερα θα... αλλάξουμε λίγο τα πράγματα, μένοντας όμως στο Πήλιο για να δούμε ακόμα ένα κομμάτι της ξεχωριστής ομορφιάς του... Και θα σας πάμε στο δάσος.

pilio2.170418
Ακολουθώντας τη διαδρομή με το αυτοκίνητο... Επειδή μερικές φορές όλα, είναι δρόμος, ακόμα και τα πιο όμορφα πράγματα που ζούμε. Δεν χρειάζεται παρά να βγάλεις το κεφάλι σου από το παράθυρο, να αναπνεύσεις καθαρό αέρα και να πάρεις μερικές φωτογραφίες.

pilio3.170418
Ότι υπάρχει γύρω σου είναι πανέμορφο... Τα δέντρα ξαναπαίρνουν το φύλλωμα τους και σ' αυτό συντελεί πολύ η άνοιξη, καθώς όλα γύρω γίνονται και πιο όμορφα μετά τις βροχές και το κρύο... Χάρη σε Εκείνον που δημιούργησε τη φύση, εκείνη γίνεται όλο και πιο όμορφη.

pilio4.170418
Όλα λοιπόν είναι δρόμος... Και κέφι και διάθεση για ζωή... Αρκεί να το θέλεις. Να τραβήξεις λίγο τις κουρτίνες με τις σκέψεις και τα προβλήματα που ταλανίζουν και ταλαιπωρούν και να δεις όλη αυτή την ομορφιά που απλώνεται μπροστά στα μάτια σου...

zagora1
Καθετί είναι στη σωστή του θέση... Και είναι ακριβώς εκεί επειδή ο άνθρωπος δεν έβαλε το χεράκι του. Του μένει μόνο ο ρόλος του θεατή. Ο θαυμασμός στον Δημιουργό που έκανε τα πάντα να έχουν ένα σκοπό και τίποτα τυχαία... Μερικές φορές είτε το θέλουμε, είτε όχι το καταλαβαίνουμε, ε;

zagora2
Κάπου υπάρχει και η κουτσουπιά... Προς το τέλος της πια, τα άνθη της. Θα δώσει τη σειρά της σε άλλα πιο όμορφα και ελκυστικά φυτά ή δέντρα που ανθοφορούν. Το καθένα στην ώρα του και τον καιρό του. Είπαμε και το εννοούμε, τίποτα στη δημιουργία δεν φτιάχτηκε τυχαία!

zagora3
Μερικές παπαρούνες υπάρχουν ακόμα. Και θα υπάρχουν ως τα μέσα του επόμενου μήνα... Και όμορφες μικρέ μαργαρίτες. Και δέντρα που πασχίζουν να βγάλουν φύλλα, να πιάσουν το ρυθμό της άνοιξης, να φύγουν από το λήθαργο του χειμώνα... Τι όμορφα να τα παρατηρείς όλα αυτά...

zagora4
Ναι, η άνοιξη κάνει παντού αισθητή την παρουσία της... Στη φύση μπορείς να το δεις πιο καθαρά, αυτό. Μπορείς να περπατήσεις δίπλα τους να σκύψεις κοντά τους, να τα δεις από κοντά. Μερικοί τους μιλάνε κιόλας. Δε λέω να φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά είναι ωραίο να ζεις την κάθε στιγμή.

zagora5

Με τα μάτια φίλων, ήμασταν κι εμείς στην Συνέλευση Περιοχής στο Βανκούβερ του Καναδά

Posted in Μαρτυρίες

vankouver.sinelefsi1
Έχουμε τη χαρά να έχουμε ανθρώπους δικούς μας, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στο Βανκούβερ του Καναδά... Και επικοινωνούμε μαζί τους. Αν και έχουμε μια διαφορά 10 ώρες μαζί τους εντούτοις η επικοινωνία είναι ζωντανή και όμορφη. Εμείς, είμαστε μπροστά... Θέλουμε λοιπόν να μοιραστούμε αυτές τις όμορφες φωτογραφίες μαζί σας... Είναι αυτά τα στιγμιότυπα που όλοι βγάζουμε στο διάλειμμα, αφού έχουμε λάβει πλούσια πνευματική τροφή.

vankouver.sinelefsi1
Εδώ είναι η Σούλα Καψάλη από την Ελλάδα με περισσότερο από μισό αιώνα στον Καναδά, η Άννυ η νύφη της Σούλας, η Έστερ, κόρη ττην Κυριακή 15/4/2018 είχαν εκεί τη δική τους Συνέλευση Περιοχής... Πιο κάτω η Σούλα με το δικό της ξεχωριστό τρόπο γράφει για το πώς εισέπραξε η ίδια όλο αυτό το πλούσιο πνευματικό τραπέζι που έστρωσε ο Ιεχωβά μπροστά τους, μέσω της πιστής του οργάνωσης στη γη...

vankouver.sinelefsi2
Και η συνέλευση ήτανε απόλαυση! Βαφτίστηκαν τρεις και το πρωί ήτανε 898 παρώντες, ενώ το απόγευμα 906. Είχε έρθει ένας αδελφός από το Μπέθελ και έκανε μία θαυμάσια ομιλία που μας ενθάρρυνε για το έργο. Σημειώσαμε με πολύ ενδιαφέρον μια σκέψη: Επειδή δεν βρίσκουμε άτομα στο σπίτι, χρειάζεται να βγαίνουμε στους δρόμους. Οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι, ακόμα και σε τομείς που είναι μαγαζιά... Είπε ότι μπορούμε να κάνουμε λίγα ψώνια και να μιλάμε στους ανθρώπους μας.

vankouver.sinelefsi2
Σχολίασε επίσης τη δύναμη που μας δίνει η προσευχή. Και ανέφερε σαν παράδειγμα τον Χριστό, που πάντα προσευχόταν στον πατέρα του και πάντα έλεγε, όχι ότι εγώ θέλω να γίνει, αλλά να γίνει το θέλημα σου. Μίλησε όχι για νόμους, αλλά για αρχές, μίλησε για την διπλή ζωή, σα να λέγαμε άλλα κάνουμε στην Αίθουσα Βασιλείας και άλλα όταν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Εδώ, η Άννυ με την Έστερ...

vankouver.sinelefsi3
Αναφέρθηκε στο ίντερνετ, στο ποτό και τη στάση που εμείς πρέπει να έχουμε απέναντι τους, μίλησε για τα έργα που επιλέγουμε να δούμε στην τηλεόραση, για τα βιβλία που διαλέγουμε να διαβάζουνε μερικοί από μας και τέλος για την επικοινωνία που πρέπει να έχουνε τα αντρόγυνα. Η Σούλα είναι χείμαρρος, όταν περιγράφει πράγματα και καταστάσεις.

vankouver.sinelefsi3
Ήταν υπέροχος ο τρόπος που μίλαγε με απλές λέξεις... Τις έχουμε ακούσει περισσότερες από 100 φορές, αλλά ήτανε επί του σημείου, να μην αφήνουμε τον καιρό να περνάει άδικα. Ο Ιεχωβά ξέρει τι κάνει, στο χέρι μας είναι να ξέρουμε κι εμείς τι κάνουμε. Στη φωτογραφία η Σούλα Καψάλη με την Άννυ... Την ευχαριστούμε που μας μετέφερε τόσο όμορφα το κλίμα στη Συνέλευση τους...

vankouver.sinelefsi4
Και δείτε τι όμορφα που μας τα γράφει: Σήμερα είχαμε Συνέλευση. Εκεί είδα τα παιδιά και έβγαλα φωτογραφίες και είπα να τα στείλω στην άλλη Σούλα, ελπίζω να είστε καλά, Η κόρη, η νύφη και η εγγονή, με πολύ αγάπη από το Βανκούβερ, η άλλη Σούλα. Τόσο απλά, τόσο όμορφα. Διότι τι θέλει η ζωή για να είναι όμορφη; Δεν θέλει και πολλά πράγματα. Δυο καλά λόγια και πολύ αγάπη. 

vankouver.sinelefsi5
Και η Σούλα κλείνει έτσι όμορφα: Χαίρομαι όταν βλέπω τις πιτσιρίκες (στην Έστερ και την Άννυ, αναφέρεται...) τα θυμάμαι από μικρούλια και έχουνε μείνει μικρούλια στο κεφάλι μου, τις αγαπάω είναι τόσο καλές και οι δύο, αξίζει κανείς να έχει τέτοια παιδιά να τις χαιρόσαστε όλες και εγώ επίσης. Έτσι ακριβώς... Αυτή είναι η Σούλα!

Με όμορφες φωτογραφίες από το Πήλιο, τη Ζαγορά, ας ξεκινήσουμε αυτή τη νέα εβδομάδα

Posted in Επικαιρότητα

pilio1.100418
Μια όμορφη ματιά της Ζαγοράς του Πηλίου, αυτή την εποχή... Αγκομαχά κι αυτή να ανθίσει. Και είναι καταπράσινη παντού. Κι ας φαίνεται στο βάθος του βουνού το λίγο χιόνι. Ότι δηλαδή παίρνει μαζί του ο χειμώνας που φεύγει...

pilio2.100418
Όπου κι αν πας θα το δεις... Ακόμα και μέσα από το αυτοκίνητο είναι ευδιάκριτο... Τα ανθισμένα δέντρα που αυτή την εποχή "δένουν" τον καρπό τους είναι κάτι που εντυπωσιάζει... Μπορείς να το απολαύσεις και με το παραπάνω...

pilio3.100418
Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη από το σαλόνι των φίλων μας, Βικτόρια και Δημήτρη. Το σπίτι τους με τον υπέροχο ξενώνα που μας φιλοξένησε πριν δυο χρόνια με χιόνια, με τους φίλους μας Άρη και Χάρις...

pilio4.100418
Και η θάλασσα φαίνεται από το μπαλκόνι... Μια θάλασσα που χρωστάμε στον εαυτό μας, να τη ζήσουμε από κοντά να τη δούμε αφού ο καιρός που είχαμε στη διάθεση μας όταν ήρθαμε και οι καιρικές συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν.

pilio5.100418
Το θέλουμε και θα το κάνουμε στον καιρό του... Για την ώρα ζούμε κι εμείς, όπως κι εσείς, όλη αυτή την ομορφιά του τοπίου, μέσα από τις φωτογραφίες που μας έστειλε η Βικτόρια και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.

pilio6.100418
Μπορούμε να το φανταστούμε... Να κάθεσαι στο μπαλκόνι μ' αυτή τη υπέροχη θέα μπροστά σου. Υπέροχο, φανταστικό. Και προσέξτε. Η φύση τώρα βάζει φυλλαράκια πάνω στα δέντρα. Μόλις βγήκε από το χειμώνα. Σκέψου τι θα γίνεται σε λίγο...

pilio7.100418
Υποκλίνομαι μπροστά σ' αυτή τη φυσική ομορφιά... Και αντιλαμβάνομαι πως όλο αυτό έχει δοθεί από Εκείνον που θέλει να είμαστε καλά μέσα μας και να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή, όπως ακριβώς είναι, ξεχωριστή.

pilio8.100418
Μένω λίγο ακόμα εδώ κι αφήνω τη ματιά μου να... τρέξει λίγο μακρύτερα. Κάπως έτσι η μέρα μας μπορεί να γίνει πιο όμορφη. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ πώς τη γνωρίσαμε κάποτε, όχι και πάρα πολύ μακριά...

Η άνοιξη είναι πια για τα καλά εδώ... Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αλλά είναι σίγουρα εδώ...

Posted in Επικαιρότητα

pilio.anixi
Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο που υποδεχτήκατε το χτεσινό θέμα με την Αλόη... Η αλήθεια ήταν πως επρόκειτο για ρεπορτάζ δικό μας. Δηλαδή, άνθρωπος μας ανταποκριτής του ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ πήγε στον Άνω Γούβες και μίλησε με τον αδελφό που καλλιεργεί τα φυτά.

pilio.anixi1
Αλλά δεν κρατήσαμε τη καθαρά δημοσιογραφική προσέγγιση επειδή, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Συνεχίζουμε σήμερα με φωτογραφίες που εσείς μας στείλατε, τωρινές και αφορούν την περιοχή σας. Οι συγκεκριμένες, στην πλειοψηφία τους είναι από το μαγευτικό αυτή την εποχή Πήλιο..

pilio.anixi2
Ολάνθιστα όλα! Κι η φύση μυρίζει ευωδιές, ξεχωριστές! Ότι πιο όμορφο μπορείς να συναντήσεις έξω από τα όρια της πόλης αυτή την εποχή... Κι ευχαριστώ από την καρδιά μου, όσους σκέφτονται αυτό το Site και μας τροφοδοτείτε με αυτές τις μοναδικές φωτογραφίες.

pilio.anixi3jpg
"Μπαίνουμε" για λίγο μέσα στη φωτογραφία και αισθανόμαστε όπως ένα μελίσσι όλη αυτή την ομορφιά των ματιών και των αισθήσεων... Βέβαια συμβαίνει οι συγκεκριμένες να είναι από το Πήλιο, από την καλή μας φίλη Βικτόρια, αλλά η Δημιουργία του Ιεχωβά είναι παντού το ίδιο...

koromilia
Όπως αυτή η κορομηλιά με τον δεμένο καρπό πια σε πρόωρη μορφή... Σε λίγο καιρό θα είναι πια για τα καλά σχηματισμένο κι αργότερα θα ωριμάσει, ώστε να φαγωθεί από τους ανθρώπους. Προσωπικά μ' αρέσουν πολύ τα κορόμηλα. Και τα τρώω, πριν ακόμα γίνουν πολύ γλυκά.

luludi.glastra
Άφησα τελευταία αυτή τη γλάστρα με το λουλούδι που μου έστειλε η αδελφή μου η Στασούλα, από την αυλή του σπιτιού της. Πανέμορφο, όπως είναι ανθισμένο. Ας είναι καλά κι εκείνη. Συχνά με το τάμπλετ της, τροφοδοτεί τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ με πρωτογενές υλικό. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς...

Πάμε στις Άνω Γούβες να δούμε τη φυτεία Αλόης του αδελφού Κυρκάκη; Να σας ξεναγήσουμε

Posted in Επικαιρότητα

aloi1
Η Αλόη (Aloe ή Aloë) είναι ένα γένος που περιλαμβάνει πάνω από 500 είδη ανθοφόρων, χυμωδών φυτών. Σήμερα θα σας δείξουμε το χωράφι που ο αδελφός Κυρκακης Χαράλαμπος στις Άνω Γούβες, λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο, έχει φυτέψει 3.500 φυτά Αλόη Βέρα, βιολογική, πιστοποιημένη. Η δυσκολία έγγειτε στην διάθεση της.

aloi2
Το ευρύτερα γνωστό είδος είναι η Αλόη η γνησία (Aloe vera) και ονομάζεται έτσι επειδή, αν και πιθανώς εξαφανισμένη από την άγρια φύση, καλλιεργείται ως η βασική πηγή της λεγόμενης "αληθινής Αλόης" για διαφόρων ειδών φαρμακευτικούς σκοπούς.

aloi3
Ωστόσο, αν και όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε, τα φυτά είναι πανέμορφα και σε πολύ καλή κατάσταση, υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως είπαμε, στη διαθεσιμότητα τους. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: Κυρκάκης Χαράλαμπος τηλ. 2810 225615 κιν. 6946628544.

aloi4
Ο Χαράλαμπος επί τω έργω, ξεβοτάνισμα… Τα περισσότερα είδη Αλόης έχουν μια ροζέτα από μεγάλα, παχιά, σαρκώδη φύλλα. Τα άνθη της Αλόης είναι σωληνοειδή, συχνά κίτρινα, πορτοκαλί, ροζ, ή κόκκινα, και βαρύνουν, συγκεντρωμένα πυκνά και κρεμάμενα, στην κορυφή του απλά ή διακλαδισμένα, άνευ φύλλων μίσχους.

aloi5
Η φυτεία της Αλόης στις Γούβες, είναι ήδη έτοιμη για συγκομιδή. Πολλά είδη της Αλόης φαίνονται να είναι άκαυλα (χωρίς ποδίσκο), με τη ροζέτα να αναπτύσσεται άμεσα στο επίπεδο του εδάφους, άλλες ποικιλίες μπορεί να έχουν διακλαδισμένο ή μη διακλαδισμένο στέλεχος από το οποίο ξεπηδούν τα σαρκώδη φύλλα.

aloi6
Ποικίλλουν σε χρώμα από το γκρι μέχρι το φωτεινό πράσινο και είναι μερικές φορές ραβδωτά ή διάστικτα. Μερικά είδη αλόης, εγγενή στη Νότια Αφρική είναι δεντρόμορφα (δενδρώδη). Ακόμα όμως κι εδώ στο χωράφι, η ομορφιά τους είναι απαράμιλλη. Το βλέπετε κι εσείς, έτσι δεν είναι;

aloi7
Φυσικά υπάρχει και πιστοποίηση. Η Αλόη Βέρα έχει χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και φέρεται να έχει κάποιες ιατρικές επιδράσεις, οι οποίες έχουν υποστηριχθεί από την επιστημονική και την ιατρική έρευνα.

aloi8
Ο αδελφός Κυρκάκης Χαράλαμπος, βιοκαλλιεργητής… Η γνήσια Αλόη χρησιμοποιείται στην εναλλακτική ιατρική και τις πρώτες βοήθειες. Επειδή θέλουμε να λειτουργούμε σωστά, πριν κάνουμε αυτή την ανάρτηση, το ψάξαμε το πράγμα και ιδού τι ανακαλύψαμε για την Αλόη ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Με μια δική σας έρευνα θα βρείτε πολύ περισσότερα...

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για πολεμική επέμβαση στη Συρία. Θερμή η Ανατολική Μεσόγειος

Posted in Δημοσιογραφικά

topontiki120418
Έτσι παρουσιάζουν οι εφημερίδες την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα… Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ της 12/4/2018.

iefimerida120418
Δείτε και το πρωτοσέλιδο της ίδιας μέρας από την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ… Ναι, η ανησυχία είναι παγκόσμια, όπως ακριβώς το καταγράφει η εφημερίδα.

avgi120418
Πώς είναι οι πύλες του φρενοκομείου που περιγράφει το πρωτοσέλιδο της ΑΥΓΗΣ; Καλύτερα να μην ζήσουμε να το δούμε. Στη γειτονιά μας εκτυλίσσονται όλα αυτά.

efimeridesΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 14/04/2018

Παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα την ειδησεογραφία… Βρισκόμαστε, ως ανθρωπότητα, συνεχώς υπό πίεση καθώς οι ισχυροί αυτού του κόσμου, απεργάζονται νέα σχέδια, στοχοποιώντας πρώην φίλους και νυν «εχθρούς»… Δείτε παρακαλώ μαζί μου, πως έχουν τα πράγματα στη Συρία…

Η Ρωσία άσκησε βέτο κατά τη ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο αμερικανικό σχέδιο απόφασης που προέβλεπε τον καθορισμό ενός μηχανισμού διενέργειας έρευνας σχετικά με τη φερόμενη χρήση χημικών όπλων στην Ντούμα της Συρίας.

Το αμερικανικό σχέδιο απόφασης, συγκέντρωσε 12 ψήφους υπέρ, δύο κατά (Ρωσία και Βολιβία), ενώ η Κίνα απείχε από τη ψηφοφορία.

Ένα σχέδιο απόφασης χρειάζεται εννέα ψήφους υπέρ και κανένα βέτο από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ προκειμένου να εγκριθεί.

«Αυτό το ψήφισμα είναι το ελάχιστο δυνατό που το Συμβούλιο μπορεί να κάνει για να απαντήσει στην επίθεση» δήλωσε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι πριν τη ψηφοφορία, αναφερόμενη στην φερόμενη επίθεση με χημικά όπλα στη Συρία την 7η Απριλίου, στην οποία τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με μια συριακή οργάνωση αρωγής.

Επίσης, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, απέρριψε και το ρωσικό σχέδιο απόφασης που πρότεινε την δημιουργία ενός μηχανισμού για την έρευνα χημικών όπλων στη Συρία, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των εννέα ψήφων για την υιοθέτησή του.

Έξι κράτη - μέλη ψήφισαν υπέρ του σχεδίου, επτά κατά, ενώ δύο απείχαν.

Η Ρωσία προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην προβούν σε στρατιωτική δράση στη Συρία ως αντίδραση σε μια φερόμενη επίθεση με χημικά το Μ. Σάββατο, η οποία αποδίδεται στην κυβέρνηση Άσαντ.episimansis

«Σας καλώ άλλη μια φορά να μην προχωρήσετε με τα σχέδια τα οποία αναπτύσσετε αυτή τη στιγμή» είπε ο απεσταλμένος της Μόσχας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, την Τρίτη που μας πέρασε, προειδοποιώντας την Ουάσινγκτον ότι θα «φέρει την ευθύνη» για οποιαδήποτε «παράνομη στρατιωτική περιπέτεια» στην οποία επιδοθεί.

Ο Νεμπένζια έκανε λόγο για πρόσχημα το οποίο επιζητούσαν οι ΗΠΑ εδώ και καιρό, το οποίο παρείχαν οι «προβοκάτορες των Λευκών Κράνων» (οργάνωση διασωστών/ αρωγής στη Συρία). Παράλληλα, τόνισε πως το φερόμενο περιστατικό στη Ντούμα, ωφελούσε μόνο τους αντάρτες. «Η προβοκάτσια αυτή ήταν σαν μια πνοή δροσερού αέρα που χρειάζονταν οι αντάρτες οι οποίοι έλαβαν έγκαιρη στήριξη από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες» είπε ο Νεμπένζια, στη συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Αν αποφασίσετε να προβείτε σε μια παράνομη στρατιωτική επιχείρηση, ελπίζουμε να έρθετε στα συγκαλά σας» πρόσθεσε.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια διπλωματική γλώσσα, δημόσια, τουλάχιστον. Πρόκειται για μια σκληρή γλώσσα που μιλούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητα τους. Αλλά δεν μας ταράζει κάτι τέτοιο. Ούτε και μας παροδηγεί για να βγάλουμε λάθος συμπεράσματα.

Όλα δείχνουν, ότι οι Αμερικανοί ως τελευταία υπερδύναμη σε συνεργασία κυρίως με τους Άγγλους, όπως συνέβη και στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως στο Ιρακ ή στη Λιβύη ή παλιότερα στο Αφγανιστάν, διαθέτουν τα μέσα για να το κάνουν. Και αυτά, δεν είναι μόνο στρατιωτικά. Το ίδιο δυνατή είναι η προπαγάνδα τους. Ας περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και μακάρι να μην είμαστε μάντεις κακών…

Το κομμάτι αυτό θα δημοσιευτεί το Σάββατο 14/4/2018 στην εβδομαδιαία κρητική εφημερίδα ΡΕΘΕΜΝΟΣ και στη στήλη μου «Επισημάνσεις».

Αφουγκράζομαι τους ανθρώπους στον τομέα για να μπορέσω να τους βοηθήσω ουσιαστικά

Posted in Τα δικά μου

zagora6
Με δυο εξαιρετικές φωτογραφίες από το Πήλιο που μας έστειλαν φίλοι μας, θα «διακοσμήσουμε» αυτό το δημοσίευμα. Έτσι ώστε να είμαστε και μέσα στην εποχή. Γάργαρα τρεχούμενα νερά… Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στη φύση…

zagora7

PenaΔεν είναι πάντα εύκολο να «ακούμε» τους ανθρώπους στον τομέα… Μερικές φορές είναι εριστικοί, απότομοι, χλευάζουν και ειρωνεύονται. Άλλοτε πάλι, είναι αδύνατον να ξεκολλήσουν από πράγματα που έχουν μπει το μυαλό τους και αφορούν στο πώς ερμηνεύουν τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω τους.

Τις περισσότερες φορές ακολουθούν, δυστυχώς, ότι έχουν επιλέξει, χωρίς να κάνουν μια στοιχειώδη έστω έρευνα, αρνούμενοι να διευρύνουν τον ορίζοντα της σκέψης τους. Έτσι έμαθαν, έτσι τα «βρήκαν», σου λένε και δεν δέχονται κουβέντα, διαφορετική.

Και τότε λυπάσαι, γιατί ενώ βλέπεις πως η λογική τους θα επέτρεπε να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα, οι ίδιοι αρνούνται πεισματικά να ακούσουν την καρδιά τους… Αλλά αυτό μόνο. Προφανώς δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο…

Εσύ μιλάς και ξαναμιλάς… Χρησιμοποιείς εμφανώς, στοιχεία μέσα από το πιο αξιόπιστο βιβλίο, τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Δεν αποκάμνεις, ούτε απογοητεύεσαι, απλά συνεχίζεις, μέχρι να βρεις αυτιά που θέλουν να ακούσουν, προετοιμασμένα από την καρδιά τους.

Στις μέρες μας, το να επιχειρείς να μιλήσεις στους ανθρώπους, να τους μεταφέρεις καλά νέα και ενθαρρυντικές σκέψεις μέσα από την Αγία Γραφή, χρειάζεται πολύ τόλμη, δύναμη και κουράγιο. Βλέπεις ανθρώπους βυθισμένους στα προβλήματα που έχουν προκύψει από την βίαιη αναδιανομή τους εισοδήματος τους, στα χρόνια των μνημονίων και της συνεχούς λιτότητας, με τεράστια χρέη και μια συνεχή ανασφάλεια για την επόμενη ημέρα και επιλέγουν να μη θέλουν να ακούσουν ένα μήνυμα πραγματικής ελπίδας για το αύριο.

Και αναρωτιέσαι: Πόσο ακόμα αυτός που κυβερνά τον κόσμο, θα έχει τυφλωμένες τις διάνοιες τους; Πόσο ακόμα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα συνεχίσει να βρίσκει τρόπους για να τους απομακρύνει από τον στοργικό και ελεήμονα, αληθινό Θεό;

Χρειαζόμαστε κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσουμε μέσα σ’ αυτό το σκληρό περιβάλλον, να ψάχνουμε με επιμονή και υπομονή για τους άξιους… Αλλά ευτυχώς, δεν είμαστε μόνοι! Το ξέρουμε κι αυτό μας ενισχύει, πραγματικά.

Παίρνουμε δύναμη, από Αυτόν που δίνει δύναμη… Και συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, αγνοώντας εκείνους που θέλουν να μας απογοητεύσουν, για να σταματήσουμε. Αντιθέτως, εμμένουμε στη διακονία μας, προσθέτουμε εμπειρίες αληθινές… Όχι πως διαφέρουν αισθητά από αυτές που διαβάζουμε στα έντυπα μας, αλλά το να ζεις κάτι στο πετσί σου, έχει πραγματικά μεγάλη αξία και ενισχύει την πεποίθηση σου, να συνεχίσεις να το κάνεις γνωρίζοντας Ποιανού την καρδιά κάνεις να χαίρεται…

Είμαι στον τέταρτο μήνα που κάνω βοηθητικό σκαπανικό και πολύ το χαίρομαι, καθώς έχω σχεδόν καθημερινά τη δυνατότητα να συνεργάζομαι με διαφορετικούς ανθρώπους αδελφούς, από την εκκλησία μου. Έχω επίσης πολύ χρόνο στη διάθεση μου, όντας άνεργος και καθώς οργανώνω καλύτερα τα πράγματα στη ζωή μου, βλέπω πολλές ευλογίες… Κι ευχαριστώ τον Ιεχωβά Θεό που μου δίνει απλόχερα, αυτή την μεγάλη χαρά…

Έχω επίσης αντιληφθεί πολύ καλά την παραβολή του Ιησού για τον εργάτη της τελευταίας ώρας, οπότε μάλλον δεν αγχώνομαι, αλλά αξιοποιώ με τον καλύτερο τρόπο κάθε λεπτό, για καλό.

Όταν πριν έξι μήνες οδηγούμουν, χωρίς τη θέληση μου στην ανεργία, για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια (μετά την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και από την ΠΕΤ ΟΤΕ) έλεγα ότι εμπιστεύομαι τον Ιεχωβά και δεν φοβάμαι να αντιμετωπίσω την καθημερινότητα και τη ζωή με ότι αυτή φέρνει μπροστά μου. Καθώς ο καιρός περνάει, αντιλαμβάνομαι, όλο και περισσότερο πως έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα.

Είναι τόσα αυτά που θέλω να κάνω, που δεν έχω το χρόνο να σκεφτώ τίποτα αρνητικό. Κι ευχαριστώ Εκείνον που κατευθύνει τόσο όμορφα τα πράγματα, ώστε συνεχώς να αυξάνεται η χαρά μου, καθώς αισθάνομαι να με χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αποτελεί για μένα μια πρωτόγνωρη δυνατή πρόκληση και εμπειρία που θέλω να τη διευρύνω κι άλλο στην υπηρεσία, με τακτικό σκαπανικό, αφήνοντας Τον να οδηγεί και να κατευθύνει Εκείνος, τα βήματα μου. Θέλω να γίνω πιο αποτελεσματικός και πιο παραγωγικός. Μαλακός πηλός στα χέρια Του, για να με πλάσει, όπως Εκείνος θέλει καλύτερα!

Και για ένα είμαι βέβαιος! Πως η επιλογή μου να αφιερωθώ σε Εκείνον και να κάνω δημόσια γνωστή αυτή την απόφαση μου με το βάφτισμα, ήταν ότι καλύτερο έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Από τη βάθη της ψυχής μου, Τον ευχαριστώ γι’ αυτό!…

Χειμωνιάτικο τριήμερο στη Ζαγορά Πηλίου, αλλά το καλοκαίρι και κάθε εποχή είναι υπέροχα!

xionismeni.zagora1

Όλα πήγαν καλά. Με την ασφαλή επιστροφή μας ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο Πήλιο τον Γενάρη του 2017... Στη Ζαγορά ήμασταν από το μεσημέρι της Παρασκευής 6/1/2017 και επιστρέψαμε στη βάση μας το βράδυ της Κυριακής! Βρήκαμε το μέρος, ύστερα από μια πολύ όμορφη διαδρομή χωρίς προβλήματα με πολύ κρύο, αν και δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο αφού οι φίλοι μας Βικτόρια και Δημήτρης που μας φιλοξένησαν στα studio τους, είχαν φροντίσει να έχουμε επαρκή θέρμανση και ζεστή καρδιά... Έτσι, απολαμβάναμε την κάθε στιγμή... Δείτε μερικά δημοσιεύματα ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Θα πάρετε μια γεύση, πώς περάσαμε.

Το ταξίδι μας αυτό με τους φίλους μας, Άρη και Χάρις το είχαμε προγραμματίσει πολύ καιρό, πριν… Χωρίς να γνωρίζουμε τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, χειμώνας ήταν, αλλά επιλέξαμε έναν ξενώνα που οι ιδιοκτήτες τους είναι γνωστοί στους φίλους μας.

Το χρειαζόμασταν αυτό το ταξίδι – ανάσα. Σκεφτόμασταν την Κρήτη, αλλά στην πορεία μετρήσαμε πολλές παραμέτρους… Ήθελε περισσότερες μέρες και έξοδα και είπαμε να το αφήσουμε για το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε, κάτω από καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Έτσι είδαμε τα χιόνια που εφτασαν στο μέρος που μέναμε… Δεν μας πειράζει καθόλου. Ίσως να μην καταφέραμε να κάνουμε τις βόλτες που θέλαμε, επειδή η κίνηση δεν 'ηταν πάρα πολύ εύκολη, αλλά περάσαμε πολύ όμορφα... Κάθετί εδώ είναι όμορφο. Έτσι όμορφη, φαντάζομαι θα είναι η εμπειρία και την άνοιξη ή το καλοκαίρι!

Όλοι έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη από μια μικρή αλλαγή και από παραστάσεις ξεχωριστές. Ξέρουμε πως έτσι κάνουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας πιο ενδιαφέρουσα για μας και για τους γύρω μας. Αυτό, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε καθημερινά πράξη...

Το Πήλιο όποια εποχή και αν το επισκεφθείς, είναι πανέμορφο. Σίγουρα όμως το χειμώνα έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει. Σχεδιάζουμε να ξαναπάμε το συντομότερο δυνατόν και να απολαύσουμε, όπως κάναμε και στην πρώτη επίσκεψη μας, την κάθε στιγμή… 

xionismeni.zagora2

Από τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε στην Ζαγορά Πηλίου... Η Βικτόρια κάνει τηγανήτες στο χιονισμένο μπαλκόνι της, για να προσθέσει μια νότα αγάπης στο πρωινό που μας ετοίμαζε... Υπέροχοι. Τις απόλαυσα με την ψυχή μου... Η φιλοξενεία τους, μοναδική! Αν θέλετε να εκδράμετε στο Πήλιο, αξίζει να είναι στην πρώτη επιλογή σας. Μόνο που χρειάζεται να προηγηθεί τηλέφωνο επικοινωνίας...

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι. Ασε που θα δείτε την αδελφική αγάπη σε όλο της το μεγαλείο... Αλλά είπαμε, είναι απαραίτητο να προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε δωμάτιο, για τη διαμονή σας...

zagora110117

Ο Τάκης ξεχιονίζει τους δρόμους κάτω από το σπίτι τους... Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πάνω από το σπίτι τους στο σαλόνι που παίρναμε μαζί τους το πρωινό...

Τι όμορφη που είναι η ενότητα κάτω από το πνεύμα του Ιεχωβά Θεού. Όλοι μαζί στην Κρήτη

sinelefsi.kritis.28.2016

Στη φωτογραφία εικονίζονται αδελφοί της φυλακής από τις 10ετίες του 1970 μέχρι τη 10ετία του 1990, όσοι βέβαια βρεθήκαν στην Κρήτη με αφορμή την Περιφερειακή Συνέλευση, τον Αύγουστο του 2016 Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους να συναντηθούν με πραγματικούς φίλους και συναγωνιστές, με τους οποίους έζησαν όχι μόνο πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολύ ευχάριστες και έτσι τους ένωσε πιο σφικτά η υπέροχη ιδιότητα της αγάπης! Ειλικρινά ευχαριστούμε από καρδιάς τον Ιεχωβά για το υπέροχο δώρο της αδελφότητα, το οποίο μεγαλουργεί στους καιρούς μας! Σε όλους αυτούς τους αγωνιστές της ακεραιότητας εκπληρώθηκαν περίτρανα τα εδάφια Ησαίας 54:17 και  40:29-31.

Η εργασία είναι αγαθό! Ας βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη...

work

Όπως γνωρίζουμε, πολλοί αδελφοί μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανεργία. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μου, αν γνωρίζουν κάποια πληροφορία σχετικά με εύρεση εργασίας, να επικοινωνούν με τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, και να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους αδελφούς και αδελφές μας είναι άνεργοι.
Η πράξη μας αυτή είναι σύμφωνη με τις σκέψεις που αναφέρονται στα εδάφια Ιωάννης 13: 34, 35
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ γίνεται καθημερινά δέκτης μηνυμάτων αγωνίας τέτοιων καταστάσεων. Σ’ αυτή τη λογική ανταποκριθήκαμε στο δίκαιο αίτημα του Στέλιου Ηλιάκη από την Κρήτη που εκείνη την εποχή ήταν στη Βουλγαρία. Σας θυμίζω λίγο τα δυο δημοσιεύματα που κάναμε. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πειραματικά μια μέθοδο του «ζητώ» ή «προσφέρω» εργασία. Τις επόμενες μέρες θα πάρει μια πιο ουσιαστική μορφή… Θα λάβουμε υπόψη μας και τις δικές σας παρατηρήσεις και υποδείξεις. Το e-mail που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι nikosth2004@yahoo.gr Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ προσφέρετε να βοηθήσει ως σύνδεσμος επαφής και επικοινωνίας.

Αυτό που εγώ θέλω από εσάς είναι ότι αγγελίες έχουμε βάλει και εξυπηρετούνται (οι αδελφοί μας δηλαδή βρήκαν δουλεια ή το διαμέρισμα νοικιάστηκε...) ας επικοινωνήσουμε μαζί μας και ας μας το πουν. Οι αγγελίες μας θέλουμε να είναι πέρα για πέρα, αληθινές και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε!

Άλλωστε, οι ανάγκες ήταν πάντα και παραμένουν μεγάλες!

Συναντήθηκαν στη Συνέλευση Περιφερείας Κρήτης 2016, ύστερα από 48 ολόκληρα χρόνια!

sinelefsi.kritis.26.2016

Για φαντάσου! 48 χρόνια είναι αυτά και ο χρόνος έχει κάνει την δουλειά του. Συναντήθηκαν στη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης Περιφερείας Κρήτης του 2016, ύστερα από μισό σχεδόν αιώνα... Πρωτοσυναντήθηκαν στη φυλακή όταν ήταν νεαροί, με αφορμή τη διακράτηση ουδετερότητας. Τώρα είναι πια μπαμπάδες, παππούδες και με άσπρα μαλλιά! Πραγματικά όταν βιώνεις τέτοια πράγματα είναι να συγκινείσαι πολύ και αναπόφευκτα θυμάσαι τα παλιά, τότε που αμούστακα παιδιά κρατούσαν οσιότητα στην υπόσχεσή τους να υπηρετούν μόνο τον Ιεχωβά Θεό. Τι υπέροχα παραδείγματα! Εκεί, στην Κρήτη, θα τους γνωρίζετε φαντάζομαι ποιοι είναι...

Ζωντανή η ελπίδα της επιστροφής στο Θραψανό... Βόλτα στη λίμνη της Λιβάδας...

livades.diakopes2013

Η Λιβάδα... Η τεχνιτή λίμνη στο χωριό μου που τα καλοκαίρια περνάω πολλές ώρες εδώ... Πανέμορφη και πάντα έχει κάτι εξαιρετικό να σου δώσει... Δείτε ΕΔΩ ένα βίντεο που τραβηξα πριν τρία χρόνια από τη λίμνη. Έτσι είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα... Η ίδια ομορφιά!

panoramiki.livada.2014

Ιδού και μια πανοραμική φωτογραφία της λίμνης, που τράβηξα το χειμώνα του 2014 όταν κατέβηκα στο χωριό, για να μαζέψω τις ελιές μου... Το 2015, τις μάζεψε η  Ειρήνη Κρουσανιωτάκη, με ένα καλό συνεργείο. Ελάτε, αν θέλετε, να σας πάω στις ελιές μου στου Μπουρμά. Δείτε ΕΔΩ. Πέρσι δεν είχαν, για να δούμε φέτος...

Αυτό είναι το χωριό μου, το όμορφο Θραψανό, που θα ήθελα να ζήσω, κάποτε...

Αυτό είναι το χωριό μου, το Θραψανό... Φωτογραφημένο στις 6 Ιουλίου 2012. Τον αγαπώ αυτόν τον τόπο. Και ονειρεύομαι να ζήσω εκεί αρκετό καιρό, όταν βγω στη σύνταξη. Ωστόσο έρχονται οι κυβερνώντες και με τους απίθανους πολιτικούς σαλτιμπαγκισμούς τους, αλλάζουν συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης... Έτσι αρχίζω να συνειδητοποιώ πως ίσως να μην το ζήσω και ποτέ... Δεν πειράζει. Είμαι καλά και αυτό έχει σημασία... Δείτε ΕΔΩ μερικά πράγματα για το χωριό μου...

spiti2.300118

Όταν η ζωή δεν το βάζει κάτω… Οι βουκαμβίλιες που ξεράθηκαν από την παγωνιά του Γενάρη 2017 όταν το χιόνι το έστρωσε για τα καλά στο χωριό (δες την ακριβώς από κάτω φωτογραφία, διότι είναι πολύ σπάνιο το χιόνι στο χωριό μας σε υψόμετρο 350 μ.). Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Αλλά ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα, όσο είμαστε όρθιοι, μπορούμε και αντέχουμε τις αντιξοότητες… Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στις 30/1/2018 και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζωή συνεχίζεται...

xionismeno.spiti090117

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 9/1/2017 στο χιονιά που άρεσε σε όλο το Θραψανό. Το πατρικό μου σπίτι, χιονισμένο. Η απόλαυση οφθαλμών… Ευχαριστώ όσους είχαν την καλοσύνη και την προνοητικότητα να μου τη στείλουν… Κάθε εποχή στο χωριό μου είναι όμορφη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία… Οι όμορφες βουκαμβίλιες της φωτογραφίας, από αυτόν τον πάγο, ξεράθηκαν, σε αντίθεση με την τριανταφυλλιά που, για άλλη μια φορά, αποδείχτηκε πολύ δυνατή και άντεξε... Αλλά η ζωή δεν σταματά! Ξαναπέταξαν πράσινα κλαριά, ξαναζωντάνεψαν!

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Η Αγία Γραφή περιγράφει μερικές φορές τους ανθρώπους με βάση την εργασία που έκαναν. Μιλάει για τον “Ματθαίο, τον εισπράκτορα φόρων”, τον “Σίμωνα τον βυρσοδέψη” και τον “Λουκά, τον αγαπητό γιατρό”. (Ματθ. 10:3· Πράξ. 10:6· Κολ. 4:14) Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους είναι οι πνευματικοί διορισμοί ή τα προνόμιά τους. Διαβάζουμε για τον Βασιλιά Δαβίδ, τον προφήτη Ηλία και τον απόστολο Παύλο. Αυτοί οι άντρες εκτιμούσαν τους θεόδοτους διορισμούς τους. Παρόμοια και εμείς, αν έχουμε προνόμια υπηρεσίας πρέπει να τα εκτιμούμε.

Ο αρχικός σκοπός του Ιεχωβά για την ανθρωπότητα ήταν να ζει για πάντα εδώ στη γη. (Γέν. 1:28· Ψαλμ. 37:29) Ο Θεός πρόσφερε γενναιόδωρα στον Αδάμ και στην Εύα διάφορα πολύτιμα δώρα που τους έδιναν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη ζωή. (Διαβάστε Ιακώβου 1:17) Ο Ιεχωβά τούς χάρισε ελεύθερη βούληση, την ικανότητα να κάνουν λογικές σκέψεις και τη δυνατότητα να αγαπούν και να απολαμβάνουν φιλίες. Ο Δημιουργός μιλούσε στον Αδάμ και τον συμβούλευε για το πώς να δείχνει την υπακοή του. Ο Αδάμ μάθαινε επίσης πώς να καλύπτει τις ανάγκες του καθώς και πώς να φροντίζει τα ζώα και τη γη. (Γέν. 2:15-17, 19, 20) Ο Ιεχωβά προίκισε επίσης τον Αδάμ και την Εύα με τις αισθήσεις της γεύσης, της αφής, της όρασης, της ακοής και της όσφρησης. Έτσι μπορούσαν να απολαμβάνουν πλήρως την ομορφιά και τα άφθονα αγαθά του παραδεισένιου σπιτιού τους. Για το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, οι δυνατότητες να έχουν απόλυτα ικανοποιητική εργασία, να νιώθουν πλήρεις και να κάνουν ανακαλύψεις ήταν απεριόριστες.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο; Χρειάζεται να προσέξουμε ώστε να μην αφήσουμε την αγάπη μας για τον Χριστό να εξασθενήσει και την προσοχή μας να αποσπαστεί από τα συμφέροντα της Βασιλείας. Ο Ιησούς γνώριζε πολύ καλά τις πιέσεις που σχετίζονται με τις ανησυχίες αυτού του συστήματος πραγμάτων. Ας μάθουμε να εκτιμούμε όσα έχουμε...

ΕΝΑ SITE "ΑΠΑΓΚΙΟ" ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Αυτόν τον ιστότοπο τον «παλεύω» πολλά χρόνια. Πολύ πριν γνωρίσω την αλήθεια και βρω σκοπό στη ζωή μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου συνταξιούχο στο χωριό με μια σχετικά καλή οικονομική επιφάνεια, δεδομένης μιας σύνταξης που είχα οικοδομήσει πολλά πάνω της και ήθελα να έχω κάτι για να περνάω την ώρα μου.

Σήμερα όλα έχουν αλλάξει γύρω μου, όλα εκτός από το Site αυτό. Δηλαδή, άλλαξε κι αυτό λιγάκι προσανατολισμό… Αντί να περνάει την ώρα του με κούφια δημοσιογραφικά θέματα, που δεν έχουν προσφέρουν και πολλά πράγματα στους ανθρώπους, προσφέρει ελπίδα για ένα βέβαιο, καλύτερο αύριο.

Αυτήν την αληθινή ελπίδα, προσπαθεί να βάλει στις καρδιές των αναγνωστών του και να τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι όλες αυτές οι δυσκολίες κάθε μορφής που ζούμε είναι παροδικές. Τα ωραία, είναι μπροστά μας. Και μπορούμε να τα ζήσουμε, φτάνει να το θέλουμε πραγματικά.

Αρκεί να μη στηριζόμαστε στην αξιοπιστία των ανθρώπων που σήμερα είναι κι αύριο όχι… Αλλά στον Λόγο Εκείνου που είναι απόλυτα αξιόπιστος και να ακολουθούμε στη ζωή μας τις φωτεινές προειδοποιητικές  πινακίδες που έχει βάλει στο δρόμο μας…

ΚΡΕΟΝΤΑΣ, τέλος...

Το φύλλο που βλέπετε είναι το τελευταίο της εκδοτικής προσπάθειας του εξωραϊστικού συλλόγου της Κολοκυνθούς  “Κρέοντας”. Δείτε το ΕΔΩ. Είναι το τεύχος 25 κι ΕΔΩ δείτε το προηγούμενο. Ο ΚΡΕΟΝΤΑΣ αναγκάστηκε να αναστέλλει την έκδοσή του. Σε δύσκολες εποχές δεν άντεχε άλλο τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Βέβαια κάθε φύλλο που αναστέλλει την έκδοσή του θέλει να ελπίζει και ονειρεύεται την επανέκδοση του... Μακάρι να έτσι. Κι όχι μόνο προθέσεις των ανθρώπων του Συλλόγου...

JW Broadcasting Απριλίου

studio1

Μια ευχάριστη ανακοίνωση επεφύλαξε μεταξύ άλλων το Κυβερνών Σώμα στην ετήσια συνάθροιση του, το 2014. Αφορούσε τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού τελευταίας τεχνολογίας που εκπέμπει μέσω internet. Από τον Μάϊο 2015 το κανάλι το έχουμε με ελληνικούς υπότιτλους, και τώρα μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, ώστε να το παρακολουθούμε καλύτερα, όλοι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά αγγλικά. Από εδώ μπορείτε επίσης να δείτε παρά πολλά χρήσιμα βίντεο και φυσικά στις αρχές κάθε μήνα, το Jehovah’s Witnesses Broadcasting... Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ και θα ενισχύσετε την πνευματικότητα σας... ΕΔΩ, δείτε το πρόγραμμα του Απριλίου 2018... Θέμα του έχει, την ασφάλεια που νιώθουμε κοντά στον Ιεχωβά!

Στην ανεργία πρώτη φορά

Δυο φορές με απόλυση μέσα σε πέντε χρόνια… Ήταν Φλεβάρης του 2012 όταν απολύθηκα με εθελούσια έξοδο από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τώρα 1 Νοέμβρη του 2017 από το Σωματείο της ΠΕΤ ΟΤΕ όπου εργαζόμουν από το 1983 ως δημοσιογράφος.

Θεωρητικά, αιτία και των δύο απολύσεων ήταν το γεγονός ότι ήμουν κοντά στη συνταξιοδότηση μου. Κοντά; Πόσο κοντά;

Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν, με εντολή των δανειστών της χώρας μας. Αυτοί επιβάλλουν και η κυβέρνηση ως εκτελεστικό όργανο νομοθετεί… Τι ξημερώνει λοιπόν την επόμενη μέρα; Κανείς δεν γνωρίζει…

Αλλά εγώ δεν είμαι τρομαγμένος… Έχω εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό Ιεχωβά και ξέρω ότι Εκείνος θα με στηρίξει και θα με προστατέψει σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς…

Όλοι, τελικά, μπροστά στην ανεργία και τον θάνατο είμαστε ίσοι… Όλοι! Ότι δουλεια κι αν κάνουμε… Αυτό που μου δίνει ειρήνη διάνοιας ώστε να συνεχίζω να αγωνίζομαι όρθιος, είναι η πίστη πως δεν είμαι μόνος! 

Ο Γάμος της Ειρήνης...

Η Ειρήνη με τον Χριστόφορο παντρεύτηκαν στις 10/10/2010. Το μωρό τους ήρθε στις 28/08/13. Να τους ζήσει! Κι έτσι έγινα παππούς...

Το "φευγιό" της αδερφής μου

Η Γιωργία μας "έφυγε" για πάντα από κοντά μας το 2011. Και ο θάνατος του Γιάννη ένα ακριβώς χρόνο μετά. Λιγοστεύουμε...

Αλλαγές στο Site μου

Σημαντικές αλλαγές αισθητικής στο Site. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε... Πώς σας φαίνετε η νέα μορφή του από 9/9/2013;

Developed by OnScreen - Content by Nikos Theodorakis - Powered by FRIKTORIA