O Νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

meg.fakos

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος δηλαδή μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Τον περασμένο μήνα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις ιδιαίτερα σημαντικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία αλλάζουν σταδιακά αλλά και ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είχε επισημανθεί εδώ και καιρό, το νέο αυτό πλαίσιο σχηματίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ετών, με έντονο lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και σημαντικές επιρροές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδιαμορφώνεται από 2 νέες οδηγίες και έναν κανονισμό, ενώ επίκειται και η τροποποίηση μίας ακόμη οδηγίας, σχετικά με την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Από την άλλη, οι οδηγίες ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Νέοι κανόνες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Τον Κανονισμό 2016/679, γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά και με απλά λόγια, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της κάθε μίας από αυτές τις πράξεις, ξεκινώντας με την πιο σημαντική (και δεσμευτική) από αυτές, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Όπως έχει αναφερθεί, ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί προϊόν χρονοβόρων διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής  με smartphones, social media, internet banking.

Στόχος των συντακτών του Κανονισμού ήταν να διαμορφωθεί με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών με ενιαίο τρόπο (τουλάχιστον τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός ΕΕ).

Οι νέος γενικός κανονισμός αποτελείται από 99 άρθρα και έχει κωδικοποιηθεί πλήρως από τη συντακτική ομάδα του Lawspot.

Σύμφωνα με το άρθρο 99, ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις Μαΐου 2016, τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Το διάστημα αυτό των δύο ετών αποτελεί περίοδο προσαρμογής για τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων.

Τι λέει ο κανονισμός; Δείτε ΕΔΩ Και φυσικά μη παραλείψετε να δείτε ΕΔΩ τη σελίδα χρήση Προσωπικών δεδομένων κι ΕΔΩ από την επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης μας...

Τρία γεμάτα χρόνια μαζί...–Τα ταξίδια μας σε Αβινιόν, Κέρκυρα και Βανκούβερ Καναδά

gamos6

Στις 4 Απριλίου 2018 κλείσαμε τρία χρόνια παντρεμένοι με την σύντροφο της ζωής μου, Σούλα Αργυροπούλου. Και επειδή εκτιμούμε ότι ο γάμος είναι ένα μεγάλο γεγονός που άλλαξε τις ζωές μας, θέλαμε να το γιορτάσουμε όπως του αξίζει… Και είμαστε πολύ χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι στον κοινό δρόμο που χαράσσουμε στη ζωή μας...

kanoni1.060416

Έτσι το 2016 πήγαμε για έξι μέρες στην Κέρκυρα. Και περάσαμε υπέροχα, όπως μπορείτε να δείτε και στις δημοσιεύσεις που κάναμε γι' αυτό το ταξίδι μας ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε ένα σοβαρό μεγάλο γεγονός να γιορτάσουμε στη ζωή μας...

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ταξιδεύει, γνωρίζει νέους τόπους, ανθρώπους, συνήθειες, ήθη και έθιμα, πολιτισμούς και τα ζει. Από εδώ τα λέγαμε καθημερινά, κι εκείνες τις μέρες των ταξιδιών μας, όπως κάνουμε χρόνια τώρα με τα μέρη που επισκεπτόμαστε… 

Και το 2017 πήγαμε στο Αβινιόν της Γαλλίας κοντά στους πενευματικούς και σαρκικούς αδελφούς μας Γιώργο και Αστρίντ. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Αλλά επειδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την αρχή στα λίγκ που ακολουθούν μπορείτε επίσης να δείτε μαζεμένες όλες τις αναρτήσεις που έκανα από από το Βανκούβερ του Καναδά τότε που μείναμε κοντά στον Στήβ και την Έστερ, την κόρη και τον γαμπρός της Σούλας για δεκαπέντε ολόκληρες μέρες..

Εκεί, το 2015 στις 4 Απρίλη, έγινε ο γάμος μας με τη Σούλα... Αξίζει να τα θυμηθούμε όλα αυτά γιατί άλλαξαν τον ρου της δικής μας ιστορίας...

Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

gastown1.050425

Επειδή ο γάμος όπως είπαμε, είναι θεϊκός θεσμός, τον οποίο καθιέρωσε και εδραίωσε ο Ιεχωβά στην Εδέμ, φέρνει σε ύπαρξη την οικογενειακή μονάδα, τον οικογενειακό κύκλο. Βασικός του σκοπός ήταν η αναπαραγωγή των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, το να έρθουν σε ύπαρξη περισσότερα πλάσματα του ανθρωπίνου γένους.

Ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός, έπλασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και θέσπισε το γάμο ως την κατάλληλη διευθέτηση για τον πολλαπλασιασμό της ανθρώπινης φυλής. (Γε 1:27, 28)

Ο πρώτος ανθρώπινος γάμος τελέστηκε από τον Ιεχωβά, σύμφωνα με την περιγραφή των εδαφίων Γένεση 2:22-24. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ζωής μας. Τα σεβόμαστε και τα τιμούμε, όπως τους πρέπει...

Επικαιρότητα

Περιμένοντας με λαχτάρα στην εκκλησία μας τον αδελφό από το Μπέθελ Ελλάδας…

anastasia.240418
Ανθισμένα λουλούδια στον κήπο του σπιτιού του φίλου μου Ηλία, από την Αναστασιά των Σερρών. Ότι πιο όμορφο αυτή την εποχή.. Χαίρεσαι να απολαμβάνεις τέτοιες εικόνες…

triantafila.nitsa
Τα τριαντάφυλλα στην εξώπορτα της Νίτσας, φωτογραφημένα από την εσωτερική πλευρά. Όπου υπάρχουν τριανταφυλλιές που τις βλέπει ο ήλιος είναι χάρμα οφθαλμών.

triantafila1
Κι άλλα τριαντάφυλλα από τους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας… Άλλοι φίλοι μας, εκεί… Με τους κήπους τους, όλo δροσιά και ευωδία. Ότι καλύτερο για αυτή την εποχή.

triantafila2
Χρώματα κι αρώματα… Κρατάμε ότι πιο όμορφο μπορεί να δώσει ο Ιεχωβά για να ευαρεστήσει τα μάτια και να κάνει τις αισθήσεις μας να ζωντανέψουν.

triantafila3
Όσοι έχουν κήπους στα σπίτια τους το ξέρουν καλά… Δυστυχώς για μας τους ανθρώπους της πόλης, όλα αυτά είναι μακρινά και μοιάζουν υπέροχα όταν τα βλέπουμε.

triantafila4
Είμαστε βέβαιοι ότι θα τα δούμε και από κοντά, την Πρωτομαγιά που θα πάμε στο Μεγάλο Πεύκο για καλό σκοπό με τους αδελφούς μας.

triantafila5
Για την ώρα ευχαριστούμε όσους μας στέλνουν τέτοιες όμορφες φωτογραφίες για να τις μοιραστούμε από αυτό τον φιλόξενο ιστότοπο. Να είστε καλά…

loveΠρόκειται για μια νέα διευθέτηση που  υπήρχε κάποτε, οι παλιότεροι στην Αλήθεια, τη θυμούνται… Και που εμείς οι νεότεροι (όχι σε ηλικία…) περιμένουμε με λαχτάρα, βέβαιοι, ότι θα πάρουμε πολύ ενθάρρυνση, καθώς αυτή θα λειτουργήσει αμφίδρομα…

Το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, 28-29/4 θα είναι από μια άποψη, ξεχωριστό… Και πραγματικά το περιμένουμε πώς και πώς… Αδελφός από το Μπέθελ θα επισκεφτεί την εκκλησία μας.

Και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί του στο έργο, να τον ακούσουμε στα ξεκινήματα και στη δημόσια ομιλία του την Κυριακή στη συνάθροιση, αλλά και να απολαύσουμε τη φιλοξενία με τον ίδιο και τη σύζυγο του. Σίγουρα έχουμε να πάρουμε πολλά, χρήσιμα και εποικοδομητικά!

Δεν γνωριζόμαστε με τον αδελφό μας. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι το γεγονός πως ζει στο Μπέθελ, μέσα σε ένα πνευματικό παράδεισο, σίγουρα θα έχει να μας πει σημαντικά πράγματα που θα μας ενθαρρύνουν στο έργο μας, στην καθημερινότητα μας και σ’ αυτό που λέμε και χαρακτηρίζουμε ως σχέση με τον Ιεχωβά Θεό.

Συχνά συλλογίζομαι, πόσο στοργικά έχει διευθετήσει η οργάνωση του Θεού στη γη τα πράγματα, ώστε να λειτουργεί ως αγωγός που διοχετεύει καθαρή και πλούσια πνευματική τροφή, σε μια εποχή που η ανθρωπότητα γύρω μας λιμοκτονεί, ζώντας κάτω από τις αμφίβολες και ψεύτικες υποσχέσεις πολιτικών που άλλα λένε σήμερα κι άλλα κάνουν αύριο.

Τέτοιες ώρες είναι που ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, τον Ιεχωβά Θεό που μας πήρε από τον βούρκο του κόσμου και μας οδήγησε στα καθαρά νερά της Αλήθειας, δίνοντας νόημα στη ζωή μας.

Μπορούμε τώρα να βάζουμε στόχους ρεαλιστικούς για να τους υλοποιήσουμε και ζούμε παρέα και δίπλα σε μια υπέροχη αδελφότητα με την ποία μοιραζόμαστε τόσα πράγματα, καθημερινά.

Ακόμα κι αυτό, η λαχτάρα που έχουμε στην προσμονή ενός όμορφου, ξεχωριστού διήμερου, είναι κάτι το πολύ σπέσιαλ, από όποια μεριά κι αν το δεις… Για μένα είναι η πρώτη φορά που θα το ζήσω και η καρδιά μου «πεταρίζει» σαν μικρού παιδιού που θέλει να περάσουν γρήγορα οι μέρες για να βιώσει αυτές τις ξεχωριστές στιγμές.

Τετάρτη σήμερα… Και τι έμειναν; Κάτι λίγες μέρες ως το Σαββατοκύριακο… Αυτό το ξεχωριστό Σαββατοκύριακο του Απρίλη, λίγο πριν ο Μάης χτυπήσει την πόρτα μας.

Και καθώς οι μέρες ζεσταίνουν όλο και περισσότερο, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αισθητά και η φύση έξω γίνεται όλο και πιο όμορφη από τα ανθισμένα λουλούδια, κάτι που προσπαθώ να σας μεταφέρω εδώ (δεν ξέρω με πόση επιτυχία…) με τη δική σας καθοριστική συμβολή στο υλικό που μου στέλνετε απλόχερα και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ στη διαχείριση του.

Το κομμάτι αυτό γράφτηκε με τον παλιό, κλασικό τρόπο. Χειρόγραφα οι σημειώσεις και μετά δακτυλογράφηση στο κομπιούτερ… Η δική μου η γενιά, μάλλον εμπιστεύεται περισσότερο το μολύβι (ή την πένα που αρέσει σε μένα…). Νομίζω πως έτσι βάζω τις σκέψεις μου σε μια καλύτερη σειρά και μπορώ να ορίσω καλύτερα το γραφτό μου. Μπορεί να είναι κι ιδέα μου, αλλά σίγουρα μ’ αρέσει όταν το κάνω…

Υλικό από τη φωτογραφική μηχανή του Κώστα, του γιου της Σούλας, που μας παραχώρησε...

kostas.ani.1
Κάπου στον Καναδά με το σκυλί, το Λόλα, μαζί τους... Σε ρυθμούς χαλαρούς, αν κρίνουμε από το ντύσιμο τους. Και μάλλον καλοκαιρινούς... Φωτογραφίες που τις κρατά ο Κώστας ως αναμνήσεις στη μηχανή του...

kostas.ani.2
Εξωτικά μέρη από την Καραϊβική... Στο Μπελίζ, όπου έχουν το εξωχικό τους. Μακάρι να ήταν λίγο πιο κοντά και τα εισιτήρια στα μέτρα μας. Έχουμε την εξουσιοδότηση τους να πάμε για διακοπές σ' αυτό τον όμορφο τόπο.

kostas.ani.3
Στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, θα έχουμε αυτή την εικόνα... Και επειδή αυτό το συγκρότημα έχει οικοδομηθεί με ομοιόμορφο τρόπο, βλέποντας τα σπίτια μπροστά σας, μπορείτε να υποθέσετε πώς θα είναι και το δικό τους.

kostas.ani.4
Μάλλον ξεπερνάει τη φαντασία μας... Η θάλασσα μοναδική! Φωτογραφημένη μέσα από κάποιο μικρό καραβάκι που ίσως μας πάει μια βόλτα... Συνηθισμένα πράγματα για τους κατοίκους εκεί. Επειδή ο τουρισμός, είναι η ζωή τους.

kostas.ani.5
Πάντα θα έχουμε να θαυμάσουμε όμορφα, ξεχωριστά πράγματα. Βγαλμένα σαν από παραμύθι, θαρρείς... Αλλά είναι η πραγματικότητα, η ζωή αλλιώς, όπως ίσως δεν την έχουμε ζήσει ποτέ ώς τώρα...

kostas.ani.6
Στον Κώστα αρέσουν τα παλιά αυτοκίνητα και οι μηχανές... Εδώ τον βλέπουμε ως οδηγό, σε μια από αυτές. Δεν είναι εύκολο να τον αναγνωρίσεις μέσα από το κράνος και τον εξοπλισμό που φοράει, αλλά σας βεβαιώνουμε, είναι αυτός.

kostas.ani.7
Από το πρόσφατο ταξίδι τους στην Ευρώπη με πρώτο σταθμό το Παρίσι. Εδώ κάτω από τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ. Έκανε πολύ κρύο τότε... Αλλά η Άννυ, μόλις έβγαλε λίγο ήλιο ζεστάθηκε και έβγαλε από πάνω της το μπουφαν που αγόρασε εκεί.

kostas.ani.8
Μια ακόμα φωτογραφία της Άννυς με επίσημο ένδυμα... Ίσως από κάποιο γάμο και πάντως μια ξεχωριστή στιγμή που άξιζε ώστε να βάλει πάνω της κάτι διαφορετικό από αυτά που φοράει στην καθημερινότητα της... Στιγμές ανθρώπινες...

Στη Μαλακάσα σήμερα για να παρακολουθήσουμε ζωντανά μια σπέσιαλ Συνάθροιση...

malakasa1.170518
Το μεσημέρι σήμερα 2:30 - 5:30 η περιοχή στην οποία ανήκει οργανωτικά η εκκλησία μας, θα είναι στις εγκαταστάσεις της Μαλακάσας για να παρακολουθήσουμε ζωντανά την ειδική Συνάθροιση, σπέσιαλ τη λένε οι ξένοι, με τον εκπρόσωπο από το κεντρικά γραφεία της οργάνωσης αδ. Σέιφερ. Είναι η πρώτη φορά που, όσο εγώ είμαι στην Αττική, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα την παρακολουθούσαμε μέσω στίμινγκ, όπως άλλωστε θα κάνουν οι εκκλησίες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

malakasa2.170518
Τωρινές είναι οι φωτογραφίες που βλέπετε. Παρμένες από ανθρώπους που μας αγαπούν και μας σκέφτονται... Είχαν κατέβει στη Μαλακάσα να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση Περιοχής τους και δεν μας ξέχασαν. Μας γράφει η αδελφή Ευαγγελία: "Επειδή σας σκεφτόμαστε, πόσο ταλαιπωρείστε απ’ το νέφος, την δηλητηριώδη σκόνη, το καυσαέριο και το θόρυβο, σας στέλνουμε λίγη Ανάσα από Άνδρο! Είμαστε Αθήνα για Συνέλευση και σας νιώθουμε. Περιμένουμε την απελευθέρωση! Ρωμ.8:18-22

malakasa3.170518
Και δείτε πώς είναι τώρα η Μαλακάσα! Να είστε σίγουροι ότι σήμερα θα πάρουμε περισσότερες φωτογραφίες και θα τις δείτε από εδώ έτσι όμορφα όπως έχουμε μάθει να μοιραζόμαστε τα πράγματα. Ωστόσο ο χώρος μας είναι πάντα οικείος και αγαπημένος. Όσοι ζούμε στην κεντρικής Ελλάδα έχουμε περάσει μοναδικές στιγμές εδώ... Εδώ θα είμαστε και το καλοκαίρι στην τριήμερη Συνέλευση.

andros.anoixi1
Και πάμε στην Άνδρο... Εδώ η Χώρα από ψηλά. Αυτή την εποχή πρασινίζει... Δεν θα κρατήσει και πολύ αυτό το πράσινο. Η γης είναι βραχώδης, το χώμα λειψό και έτσι δεν κρατάει πολύ το εποχιακό πράσινο που φυστρώνει από τις χειμωνιάτικες βροχές. Γρήγορα θα φρυγανιάσει και θα ξεραθεί. Μόνο οι θάμνοι έχουν λίγο πιο βαθιές ρίζες θα αντέξουν μέχρι και το καλοκαίρι...

andros.anoixi2
Πάντα μας αρέσει να μοιραζόμαστε πράγματα. Ιδιαίτερα όταν εσείς παίρνετε την πρωτοβουλία και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα μας, στέλνοντας υλικό για τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ... Θα έχετε προσέξει ότι τις περισσότερες φορές, τις αξιοποιούμε στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου μας. Αλλά επειδή όλο το Site είναι ένα κέντημα που το προσέχουμε και το αγαπάμε, να είστε έτοιμοι να δείτε παντού, όμορφα πράγματα.

andros.anoixi3
Τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, τον αγαπούμε, τον ζούμε και μας αρέσει... Καθημερινά προσθέτουμε πράγματα. Είναι αληθινά ένας ζωντανός οργανισμός... Μόνο κάποιος παρατηρητικός τακτικός αναγνώστης μας μπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό. Με την πρώτη ματιά μοιάζει ίδιο, αλλά δεν είναι... Οι δυο τελευταίες φωτογραφίες, όπως ίσως καταλάβατε, είναι από την πανέμορφη, αυτή την εποχή, Άνδρο...

andros.anoixi4
Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" ίσως δεν είναι αρκετό να αποτυπώσει τη χαρά μας που χάρη και στη δική σας συμμετοχή, το κάνετε ζωντανό. Και βάζετε κι εσείς το χεράκι σας, για να μπορεί ο καθένας με την πρώτη ματιά να αντιληφθεί ότι αυτό το Site, δεν είναι σαν τα συνηθισμένα... Δεν "τρελαίνεται" και δεν επιδιώκει να προβάλει την επικαιρότητα. Μόνο την αληθινή πλευρά της ζωής, αυτή θέλει να μοιραστεί μαζί σας. Και χαίρεται που σ' αυτό το ωραίο ταξίδι, σας έχουμε συνταξιδιώτες...

Το Πήλιο στα καλύτερα του! Έτσι είναι τώρα! Τι ομορφιά, να μπορούσε κανείς να πάει...

pilio1.170418
Σας δώσαμε χθες μια εικόνα από το Πήλιο... Δείτε ΕΔΩ για να θυμηθείτε το δημοσίευμα. Σήμερα θα... αλλάξουμε λίγο τα πράγματα, μένοντας όμως στο Πήλιο για να δούμε ακόμα ένα κομμάτι της ξεχωριστής ομορφιάς του... Και θα σας πάμε στο δάσος.

pilio2.170418
Ακολουθώντας τη διαδρομή με το αυτοκίνητο... Επειδή μερικές φορές όλα, είναι δρόμος, ακόμα και τα πιο όμορφα πράγματα που ζούμε. Δεν χρειάζεται παρά να βγάλεις το κεφάλι σου από το παράθυρο, να αναπνεύσεις καθαρό αέρα και να πάρεις μερικές φωτογραφίες.

pilio3.170418
Ότι υπάρχει γύρω σου είναι πανέμορφο... Τα δέντρα ξαναπαίρνουν το φύλλωμα τους και σ' αυτό συντελεί πολύ η άνοιξη, καθώς όλα γύρω γίνονται και πιο όμορφα μετά τις βροχές και το κρύο... Χάρη σε Εκείνον που δημιούργησε τη φύση, εκείνη γίνεται όλο και πιο όμορφη.

pilio4.170418
Όλα λοιπόν είναι δρόμος... Και κέφι και διάθεση για ζωή... Αρκεί να το θέλεις. Να τραβήξεις λίγο τις κουρτίνες με τις σκέψεις και τα προβλήματα που ταλανίζουν και ταλαιπωρούν και να δεις όλη αυτή την ομορφιά που απλώνεται μπροστά στα μάτια σου...

zagora1
Καθετί είναι στη σωστή του θέση... Και είναι ακριβώς εκεί επειδή ο άνθρωπος δεν έβαλε το χεράκι του. Του μένει μόνο ο ρόλος του θεατή. Ο θαυμασμός στον Δημιουργό που έκανε τα πάντα να έχουν ένα σκοπό και τίποτα τυχαία... Μερικές φορές είτε το θέλουμε, είτε όχι το καταλαβαίνουμε, ε;

zagora2
Κάπου υπάρχει και η κουτσουπιά... Προς το τέλος της πια, τα άνθη της. Θα δώσει τη σειρά της σε άλλα πιο όμορφα και ελκυστικά φυτά ή δέντρα που ανθοφορούν. Το καθένα στην ώρα του και τον καιρό του. Είπαμε και το εννοούμε, τίποτα στη δημιουργία δεν φτιάχτηκε τυχαία!

zagora3
Μερικές παπαρούνες υπάρχουν ακόμα. Και θα υπάρχουν ως τα μέσα του επόμενου μήνα... Και όμορφες μικρέ μαργαρίτες. Και δέντρα που πασχίζουν να βγάλουν φύλλα, να πιάσουν το ρυθμό της άνοιξης, να φύγουν από το λήθαργο του χειμώνα... Τι όμορφα να τα παρατηρείς όλα αυτά...

zagora4
Ναι, η άνοιξη κάνει παντού αισθητή την παρουσία της... Στη φύση μπορείς να το δεις πιο καθαρά, αυτό. Μπορείς να περπατήσεις δίπλα τους να σκύψεις κοντά τους, να τα δεις από κοντά. Μερικοί τους μιλάνε κιόλας. Δε λέω να φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά είναι ωραίο να ζεις την κάθε στιγμή.

zagora5

Με όμορφες φωτογραφίες από το Πήλιο, τη Ζαγορά, ας ξεκινήσουμε αυτή τη νέα εβδομάδα

pilio1.100418
Μια όμορφη ματιά της Ζαγοράς του Πηλίου, αυτή την εποχή... Αγκομαχά κι αυτή να ανθίσει. Και είναι καταπράσινη παντού. Κι ας φαίνεται στο βάθος του βουνού το λίγο χιόνι. Ότι δηλαδή παίρνει μαζί του ο χειμώνας που φεύγει...

pilio2.100418
Όπου κι αν πας θα το δεις... Ακόμα και μέσα από το αυτοκίνητο είναι ευδιάκριτο... Τα ανθισμένα δέντρα που αυτή την εποχή "δένουν" τον καρπό τους είναι κάτι που εντυπωσιάζει... Μπορείς να το απολαύσεις και με το παραπάνω...

pilio3.100418
Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη από το σαλόνι των φίλων μας, Βικτόρια και Δημήτρη. Το σπίτι τους με τον υπέροχο ξενώνα που μας φιλοξένησε πριν δυο χρόνια με χιόνια, με τους φίλους μας Άρη και Χάρις...

pilio4.100418
Και η θάλασσα φαίνεται από το μπαλκόνι... Μια θάλασσα που χρωστάμε στον εαυτό μας, να τη ζήσουμε από κοντά να τη δούμε αφού ο καιρός που είχαμε στη διάθεση μας όταν ήρθαμε και οι καιρικές συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν.

pilio5.100418
Το θέλουμε και θα το κάνουμε στον καιρό του... Για την ώρα ζούμε κι εμείς, όπως κι εσείς, όλη αυτή την ομορφιά του τοπίου, μέσα από τις φωτογραφίες που μας έστειλε η Βικτόρια και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.

pilio6.100418
Μπορούμε να το φανταστούμε... Να κάθεσαι στο μπαλκόνι μ' αυτή τη υπέροχη θέα μπροστά σου. Υπέροχο, φανταστικό. Και προσέξτε. Η φύση τώρα βάζει φυλλαράκια πάνω στα δέντρα. Μόλις βγήκε από το χειμώνα. Σκέψου τι θα γίνεται σε λίγο...

pilio7.100418
Υποκλίνομαι μπροστά σ' αυτή τη φυσική ομορφιά... Και αντιλαμβάνομαι πως όλο αυτό έχει δοθεί από Εκείνον που θέλει να είμαστε καλά μέσα μας και να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή, όπως ακριβώς είναι, ξεχωριστή.

pilio8.100418
Μένω λίγο ακόμα εδώ κι αφήνω τη ματιά μου να... τρέξει λίγο μακρύτερα. Κάπως έτσι η μέρα μας μπορεί να γίνει πιο όμορφη. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ πώς τη γνωρίσαμε κάποτε, όχι και πάρα πολύ μακριά...

Χειμωνιάτικο τριήμερο στη Ζαγορά Πηλίου, αλλά το καλοκαίρι και κάθε εποχή είναι υπέροχα!

xionismeni.zagora1

Όλα πήγαν καλά. Με την ασφαλή επιστροφή μας ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο Πήλιο τον Γενάρη του 2017... Στη Ζαγορά ήμασταν από το μεσημέρι της Παρασκευής 6/1/2017 και επιστρέψαμε στη βάση μας το βράδυ της Κυριακής! Βρήκαμε το μέρος, ύστερα από μια πολύ όμορφη διαδρομή χωρίς προβλήματα με πολύ κρύο, αν και δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο αφού οι φίλοι μας Βικτόρια και Δημήτρης που μας φιλοξένησαν στα studio τους, είχαν φροντίσει να έχουμε επαρκή θέρμανση και ζεστή καρδιά... Έτσι, απολαμβάναμε την κάθε στιγμή... Δείτε μερικά δημοσιεύματα ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Θα πάρετε μια γεύση, πώς περάσαμε.

Το ταξίδι μας αυτό με τους φίλους μας, Άρη και Χάρις το είχαμε προγραμματίσει πολύ καιρό, πριν… Χωρίς να γνωρίζουμε τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, χειμώνας ήταν, αλλά επιλέξαμε έναν ξενώνα που οι ιδιοκτήτες τους είναι γνωστοί στους φίλους μας.

Το χρειαζόμασταν αυτό το ταξίδι – ανάσα. Σκεφτόμασταν την Κρήτη, αλλά στην πορεία μετρήσαμε πολλές παραμέτρους… Ήθελε περισσότερες μέρες και έξοδα και είπαμε να το αφήσουμε για το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε, κάτω από καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Έτσι είδαμε τα χιόνια που εφτασαν στο μέρος που μέναμε… Δεν μας πειράζει καθόλου. Ίσως να μην καταφέραμε να κάνουμε τις βόλτες που θέλαμε, επειδή η κίνηση δεν 'ηταν πάρα πολύ εύκολη, αλλά περάσαμε πολύ όμορφα... Κάθετί εδώ είναι όμορφο. Έτσι όμορφη, φαντάζομαι θα είναι η εμπειρία και την άνοιξη ή το καλοκαίρι!

Όλοι έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη από μια μικρή αλλαγή και από παραστάσεις ξεχωριστές. Ξέρουμε πως έτσι κάνουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας πιο ενδιαφέρουσα για μας και για τους γύρω μας. Αυτό, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε καθημερινά πράξη...

Το Πήλιο όποια εποχή και αν το επισκεφθείς, είναι πανέμορφο. Σίγουρα όμως το χειμώνα έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει. Σχεδιάζουμε να ξαναπάμε το συντομότερο δυνατόν και να απολαύσουμε, όπως κάναμε και στην πρώτη επίσκεψη μας, την κάθε στιγμή… 

xionismeni.zagora2

Από τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε στην Ζαγορά Πηλίου... Η Βικτόρια κάνει τηγανήτες στο χιονισμένο μπαλκόνι της, για να προσθέσει μια νότα αγάπης στο πρωινό που μας ετοίμαζε... Υπέροχοι. Τις απόλαυσα με την ψυχή μου... Η φιλοξενεία τους, μοναδική! Αν θέλετε να εκδράμετε στο Πήλιο, αξίζει να είναι στην πρώτη επιλογή σας. Μόνο που χρειάζεται να προηγηθεί τηλέφωνο επικοινωνίας...

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι. Ασε που θα δείτε την αδελφική αγάπη σε όλο της το μεγαλείο... Αλλά είπαμε, είναι απαραίτητο να προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε δωμάτιο, για τη διαμονή σας...

zagora110117

Ο Τάκης ξεχιονίζει τους δρόμους κάτω από το σπίτι τους... Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πάνω από το σπίτι τους στο σαλόνι που παίρναμε μαζί τους το πρωινό...

Τι όμορφη που είναι η ενότητα κάτω από το πνεύμα του Ιεχωβά Θεού. Όλοι μαζί στην Κρήτη

sinelefsi.kritis.28.2016

Στη φωτογραφία εικονίζονται αδελφοί της φυλακής από τις 10ετίες του 1970 μέχρι τη 10ετία του 1990, όσοι βέβαια βρεθήκαν στην Κρήτη με αφορμή την Περιφερειακή Συνέλευση, τον Αύγουστο του 2016 Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους να συναντηθούν με πραγματικούς φίλους και συναγωνιστές, με τους οποίους έζησαν όχι μόνο πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολύ ευχάριστες και έτσι τους ένωσε πιο σφικτά η υπέροχη ιδιότητα της αγάπης! Ειλικρινά ευχαριστούμε από καρδιάς τον Ιεχωβά για το υπέροχο δώρο της αδελφότητα, το οποίο μεγαλουργεί στους καιρούς μας! Σε όλους αυτούς τους αγωνιστές της ακεραιότητας εκπληρώθηκαν περίτρανα τα εδάφια Ησαίας 54:17 και  40:29-31.

Η εργασία είναι αγαθό! Ας βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη...

work

Όπως γνωρίζουμε, πολλοί αδελφοί μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανεργία. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μου, αν γνωρίζουν κάποια πληροφορία σχετικά με εύρεση εργασίας, να επικοινωνούν με τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, και να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους αδελφούς και αδελφές μας είναι άνεργοι.
Η πράξη μας αυτή είναι σύμφωνη με τις σκέψεις που αναφέρονται στα εδάφια Ιωάννης 13: 34, 35
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ γίνεται καθημερινά δέκτης μηνυμάτων αγωνίας τέτοιων καταστάσεων. Σ’ αυτή τη λογική ανταποκριθήκαμε στο δίκαιο αίτημα του Στέλιου Ηλιάκη από την Κρήτη που εκείνη την εποχή ήταν στη Βουλγαρία. Σας θυμίζω λίγο τα δυο δημοσιεύματα που κάναμε. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πειραματικά μια μέθοδο του «ζητώ» ή «προσφέρω» εργασία. Τις επόμενες μέρες θα πάρει μια πιο ουσιαστική μορφή… Θα λάβουμε υπόψη μας και τις δικές σας παρατηρήσεις και υποδείξεις. Το e-mail που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι nikosth2004@yahoo.gr Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ προσφέρετε να βοηθήσει ως σύνδεσμος επαφής και επικοινωνίας.

Αυτό που εγώ θέλω από εσάς είναι ότι αγγελίες έχουμε βάλει και εξυπηρετούνται (οι αδελφοί μας δηλαδή βρήκαν δουλεια ή το διαμέρισμα νοικιάστηκε...) ας επικοινωνήσουμε μαζί μας και ας μας το πουν. Οι αγγελίες μας θέλουμε να είναι πέρα για πέρα, αληθινές και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε!

Άλλωστε, οι ανάγκες ήταν πάντα και παραμένουν μεγάλες!

Συναντήθηκαν στη Συνέλευση Περιφερείας Κρήτης 2016, ύστερα από 48 ολόκληρα χρόνια!

sinelefsi.kritis.26.2016

Για φαντάσου! 48 χρόνια είναι αυτά και ο χρόνος έχει κάνει την δουλειά του. Συναντήθηκαν στη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης Περιφερείας Κρήτης του 2016, ύστερα από μισό σχεδόν αιώνα... Πρωτοσυναντήθηκαν στη φυλακή όταν ήταν νεαροί, με αφορμή τη διακράτηση ουδετερότητας. Τώρα είναι πια μπαμπάδες, παππούδες και με άσπρα μαλλιά! Πραγματικά όταν βιώνεις τέτοια πράγματα είναι να συγκινείσαι πολύ και αναπόφευκτα θυμάσαι τα παλιά, τότε που αμούστακα παιδιά κρατούσαν οσιότητα στην υπόσχεσή τους να υπηρετούν μόνο τον Ιεχωβά Θεό. Τι υπέροχα παραδείγματα! Εκεί, στην Κρήτη, θα τους γνωρίζετε φαντάζομαι ποιοι είναι...

Ζωντανή η ελπίδα της επιστροφής στο Θραψανό... Βόλτα στη λίμνη της Λιβάδας...

livades.diakopes2013

Η Λιβάδα... Η τεχνιτή λίμνη στο χωριό μου που τα καλοκαίρια περνάω πολλές ώρες εδώ... Πανέμορφη και πάντα έχει κάτι εξαιρετικό να σου δώσει... Δείτε ΕΔΩ ένα βίντεο που τραβηξα πριν τρία χρόνια από τη λίμνη. Έτσι είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα... Η ίδια ομορφιά!

panoramiki.livada.2014

Ιδού και μια πανοραμική φωτογραφία της λίμνης, που τράβηξα το χειμώνα του 2014 όταν κατέβηκα στο χωριό, για να μαζέψω τις ελιές μου... Το 2015, τις μάζεψε η  Ειρήνη Κρουσανιωτάκη, με ένα καλό συνεργείο. Ελάτε, αν θέλετε, να σας πάω στις ελιές μου στου Μπουρμά. Δείτε ΕΔΩ. Πέρσι δεν είχαν, για να δούμε φέτος...

Αυτό είναι το χωριό μου, το όμορφο Θραψανό, που θα ήθελα να ζήσω, κάποτε...

Αυτό είναι το χωριό μου, το Θραψανό... Φωτογραφημένο στις 6 Ιουλίου 2012. Τον αγαπώ αυτόν τον τόπο. Και ονειρεύομαι να ζήσω εκεί αρκετό καιρό, όταν βγω στη σύνταξη. Ωστόσο έρχονται οι κυβερνώντες και με τους απίθανους πολιτικούς σαλτιμπαγκισμούς τους, αλλάζουν συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης... Έτσι αρχίζω να συνειδητοποιώ πως ίσως να μην το ζήσω και ποτέ... Δεν πειράζει. Είμαι καλά και αυτό έχει σημασία... Δείτε ΕΔΩ μερικά πράγματα για το χωριό μου...

spiti2.300118

Όταν η ζωή δεν το βάζει κάτω… Οι βουκαμβίλιες που ξεράθηκαν από την παγωνιά του Γενάρη 2017 όταν το χιόνι το έστρωσε για τα καλά στο χωριό (δες την ακριβώς από κάτω φωτογραφία, διότι είναι πολύ σπάνιο το χιόνι στο χωριό μας σε υψόμετρο 350 μ.). Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Αλλά ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα, όσο είμαστε όρθιοι, μπορούμε και αντέχουμε τις αντιξοότητες… Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στις 30/1/2018 και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζωή συνεχίζεται...

xionismeno.spiti090117

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 9/1/2017 στο χιονιά που άρεσε σε όλο το Θραψανό. Το πατρικό μου σπίτι, χιονισμένο. Η απόλαυση οφθαλμών… Ευχαριστώ όσους είχαν την καλοσύνη και την προνοητικότητα να μου τη στείλουν… Κάθε εποχή στο χωριό μου είναι όμορφη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία… Οι όμορφες βουκαμβίλιες της φωτογραφίας, από αυτόν τον πάγο, ξεράθηκαν, σε αντίθεση με την τριανταφυλλιά που, για άλλη μια φορά, αποδείχτηκε πολύ δυνατή και άντεξε... Αλλά η ζωή δεν σταματά! Ξαναπέταξαν πράσινα κλαριά, ξαναζωντάνεψαν!

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Η Αγία Γραφή περιγράφει μερικές φορές τους ανθρώπους με βάση την εργασία που έκαναν. Μιλάει για τον “Ματθαίο, τον εισπράκτορα φόρων”, τον “Σίμωνα τον βυρσοδέψη” και τον “Λουκά, τον αγαπητό γιατρό”. (Ματθ. 10:3· Πράξ. 10:6· Κολ. 4:14) Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους είναι οι πνευματικοί διορισμοί ή τα προνόμιά τους. Διαβάζουμε για τον Βασιλιά Δαβίδ, τον προφήτη Ηλία και τον απόστολο Παύλο. Αυτοί οι άντρες εκτιμούσαν τους θεόδοτους διορισμούς τους. Παρόμοια και εμείς, αν έχουμε προνόμια υπηρεσίας πρέπει να τα εκτιμούμε.

Ο αρχικός σκοπός του Ιεχωβά για την ανθρωπότητα ήταν να ζει για πάντα εδώ στη γη. (Γέν. 1:28· Ψαλμ. 37:29) Ο Θεός πρόσφερε γενναιόδωρα στον Αδάμ και στην Εύα διάφορα πολύτιμα δώρα που τους έδιναν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη ζωή. (Διαβάστε Ιακώβου 1:17) Ο Ιεχωβά τούς χάρισε ελεύθερη βούληση, την ικανότητα να κάνουν λογικές σκέψεις και τη δυνατότητα να αγαπούν και να απολαμβάνουν φιλίες. Ο Δημιουργός μιλούσε στον Αδάμ και τον συμβούλευε για το πώς να δείχνει την υπακοή του. Ο Αδάμ μάθαινε επίσης πώς να καλύπτει τις ανάγκες του καθώς και πώς να φροντίζει τα ζώα και τη γη. (Γέν. 2:15-17, 19, 20) Ο Ιεχωβά προίκισε επίσης τον Αδάμ και την Εύα με τις αισθήσεις της γεύσης, της αφής, της όρασης, της ακοής και της όσφρησης. Έτσι μπορούσαν να απολαμβάνουν πλήρως την ομορφιά και τα άφθονα αγαθά του παραδεισένιου σπιτιού τους. Για το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, οι δυνατότητες να έχουν απόλυτα ικανοποιητική εργασία, να νιώθουν πλήρεις και να κάνουν ανακαλύψεις ήταν απεριόριστες.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο; Χρειάζεται να προσέξουμε ώστε να μην αφήσουμε την αγάπη μας για τον Χριστό να εξασθενήσει και την προσοχή μας να αποσπαστεί από τα συμφέροντα της Βασιλείας. Ο Ιησούς γνώριζε πολύ καλά τις πιέσεις που σχετίζονται με τις ανησυχίες αυτού του συστήματος πραγμάτων. Ας μάθουμε να εκτιμούμε όσα έχουμε...

ΕΝΑ SITE "ΑΠΑΓΚΙΟ" ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Αυτόν τον ιστότοπο τον «παλεύω» πολλά χρόνια. Πολύ πριν γνωρίσω την αλήθεια και βρω σκοπό στη ζωή μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου συνταξιούχο στο χωριό με μια σχετικά καλή οικονομική επιφάνεια, δεδομένης μιας σύνταξης που είχα οικοδομήσει πολλά πάνω της και ήθελα να έχω κάτι για να περνάω την ώρα μου.

Σήμερα όλα έχουν αλλάξει γύρω μου, όλα εκτός από το Site αυτό. Δηλαδή, άλλαξε κι αυτό λιγάκι προσανατολισμό… Αντί να περνάει την ώρα του με κούφια δημοσιογραφικά θέματα, που δεν έχουν προσφέρουν και πολλά πράγματα στους ανθρώπους, προσφέρει ελπίδα για ένα βέβαιο, καλύτερο αύριο.

Αυτήν την αληθινή ελπίδα, προσπαθεί να βάλει στις καρδιές των αναγνωστών του και να τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι όλες αυτές οι δυσκολίες κάθε μορφής που ζούμε είναι παροδικές. Τα ωραία, είναι μπροστά μας. Και μπορούμε να τα ζήσουμε, φτάνει να το θέλουμε πραγματικά.

Αρκεί να μη στηριζόμαστε στην αξιοπιστία των ανθρώπων που σήμερα είναι κι αύριο όχι… Αλλά στον Λόγο Εκείνου που είναι απόλυτα αξιόπιστος και να ακολουθούμε στη ζωή μας τις φωτεινές προειδοποιητικές  πινακίδες που έχει βάλει στο δρόμο μας…

ΚΡΕΟΝΤΑΣ, τέλος...

Το φύλλο που βλέπετε είναι το τελευταίο της εκδοτικής προσπάθειας του εξωραϊστικού συλλόγου της Κολοκυνθούς  “Κρέοντας”. Δείτε το ΕΔΩ. Είναι το τεύχος 25 κι ΕΔΩ δείτε το προηγούμενο. Ο ΚΡΕΟΝΤΑΣ αναγκάστηκε να αναστέλλει την έκδοσή του. Σε δύσκολες εποχές δεν άντεχε άλλο τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Βέβαια κάθε φύλλο που αναστέλλει την έκδοσή του θέλει να ελπίζει και ονειρεύεται την επανέκδοση του... Μακάρι να έτσι. Κι όχι μόνο προθέσεις των ανθρώπων του Συλλόγου...

JW Broadcasting Απριλίου

studio1

Μια ευχάριστη ανακοίνωση επεφύλαξε μεταξύ άλλων το Κυβερνών Σώμα στην ετήσια συνάθροιση του, το 2014. Αφορούσε τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού τελευταίας τεχνολογίας που εκπέμπει μέσω internet. Από τον Μάϊο 2015 το κανάλι το έχουμε με ελληνικούς υπότιτλους, και τώρα μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, ώστε να το παρακολουθούμε καλύτερα, όλοι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά αγγλικά. Από εδώ μπορείτε επίσης να δείτε παρά πολλά χρήσιμα βίντεο και φυσικά στις αρχές κάθε μήνα, το Jehovah’s Witnesses Broadcasting... Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ και θα ενισχύσετε την πνευματικότητα σας... ΕΔΩ, δείτε το πρόγραμμα του Απριλίου 2018... Θέμα του έχει, την ασφάλεια που νιώθουμε κοντά στον Ιεχωβά!

Στην ανεργία πρώτη φορά

Δυο φορές με απόλυση μέσα σε πέντε χρόνια… Ήταν Φλεβάρης του 2012 όταν απολύθηκα με εθελούσια έξοδο από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τώρα 1 Νοέμβρη του 2017 από το Σωματείο της ΠΕΤ ΟΤΕ όπου εργαζόμουν από το 1983 ως δημοσιογράφος.

Θεωρητικά, αιτία και των δύο απολύσεων ήταν το γεγονός ότι ήμουν κοντά στη συνταξιοδότηση μου. Κοντά; Πόσο κοντά;

Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν, με εντολή των δανειστών της χώρας μας. Αυτοί επιβάλλουν και η κυβέρνηση ως εκτελεστικό όργανο νομοθετεί… Τι ξημερώνει λοιπόν την επόμενη μέρα; Κανείς δεν γνωρίζει…

Αλλά εγώ δεν είμαι τρομαγμένος… Έχω εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό Ιεχωβά και ξέρω ότι Εκείνος θα με στηρίξει και θα με προστατέψει σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς…

Όλοι, τελικά, μπροστά στην ανεργία και τον θάνατο είμαστε ίσοι… Όλοι! Ότι δουλεια κι αν κάνουμε… Αυτό που μου δίνει ειρήνη διάνοιας ώστε να συνεχίζω να αγωνίζομαι όρθιος, είναι η πίστη πως δεν είμαι μόνος! 

Ο Γάμος της Ειρήνης...

Η Ειρήνη με τον Χριστόφορο παντρεύτηκαν στις 10/10/2010. Το μωρό τους ήρθε στις 28/08/13. Να τους ζήσει! Κι έτσι έγινα παππούς...

Το "φευγιό" της αδερφής μου

Η Γιωργία μας "έφυγε" για πάντα από κοντά μας το 2011. Και ο θάνατος του Γιάννη ένα ακριβώς χρόνο μετά. Λιγοστεύουμε...

Αλλαγές στο Site μου

Σημαντικές αλλαγές αισθητικής στο Site. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε... Πώς σας φαίνετε η νέα μορφή του από 9/9/2013;

Developed by OnScreen - Content by Nikos Theodorakis - Powered by FRIKTORIA