O Νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

meg.fakos

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος δηλαδή μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Τον περασμένο μήνα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις ιδιαίτερα σημαντικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία αλλάζουν σταδιακά αλλά και ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είχε επισημανθεί εδώ και καιρό, το νέο αυτό πλαίσιο σχηματίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ετών, με έντονο lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και σημαντικές επιρροές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδιαμορφώνεται από 2 νέες οδηγίες και έναν κανονισμό, ενώ επίκειται και η τροποποίηση μίας ακόμη οδηγίας, σχετικά με την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Από την άλλη, οι οδηγίες ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Νέοι κανόνες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Τον Κανονισμό 2016/679, γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά και με απλά λόγια, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της κάθε μίας από αυτές τις πράξεις, ξεκινώντας με την πιο σημαντική (και δεσμευτική) από αυτές, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Όπως έχει αναφερθεί, ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί προϊόν χρονοβόρων διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής  με smartphones, social media, internet banking.

Στόχος των συντακτών του Κανονισμού ήταν να διαμορφωθεί με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών με ενιαίο τρόπο (τουλάχιστον τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός ΕΕ).

Οι νέος γενικός κανονισμός αποτελείται από 99 άρθρα και έχει κωδικοποιηθεί πλήρως από τη συντακτική ομάδα του Lawspot.

Σύμφωνα με το άρθρο 99, ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις Μαΐου 2016, τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Το διάστημα αυτό των δύο ετών αποτελεί περίοδο προσαρμογής για τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων.

Τι λέει ο κανονισμός; Δείτε ΕΔΩ Και φυσικά μη παραλείψετε να δείτε ΕΔΩ τη σελίδα χρήση Προσωπικών δεδομένων κι ΕΔΩ από την επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης μας...

Τρία γεμάτα χρόνια μαζί...–Τα ταξίδια μας σε Αβινιόν, Κέρκυρα και Βανκούβερ Καναδά

gamos6

Στις 4 Απριλίου 2018 κλείσαμε τρία χρόνια παντρεμένοι με την σύντροφο της ζωής μου, Σούλα Αργυροπούλου. Και επειδή εκτιμούμε ότι ο γάμος είναι ένα μεγάλο γεγονός που άλλαξε τις ζωές μας, θέλαμε να το γιορτάσουμε όπως του αξίζει… Και είμαστε πολύ χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι στον κοινό δρόμο που χαράσσουμε στη ζωή μας...

kanoni1.060416

Έτσι το 2016 πήγαμε για έξι μέρες στην Κέρκυρα. Και περάσαμε υπέροχα, όπως μπορείτε να δείτε και στις δημοσιεύσεις που κάναμε γι' αυτό το ταξίδι μας ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε ένα σοβαρό μεγάλο γεγονός να γιορτάσουμε στη ζωή μας...

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ταξιδεύει, γνωρίζει νέους τόπους, ανθρώπους, συνήθειες, ήθη και έθιμα, πολιτισμούς και τα ζει. Από εδώ τα λέγαμε καθημερινά, κι εκείνες τις μέρες των ταξιδιών μας, όπως κάνουμε χρόνια τώρα με τα μέρη που επισκεπτόμαστε… 

Και το 2017 πήγαμε στο Αβινιόν της Γαλλίας κοντά στους πενευματικούς και σαρκικούς αδελφούς μας Γιώργο και Αστρίντ. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Αλλά επειδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την αρχή στα λίγκ που ακολουθούν μπορείτε επίσης να δείτε μαζεμένες όλες τις αναρτήσεις που έκανα από από το Βανκούβερ του Καναδά τότε που μείναμε κοντά στον Στήβ και την Έστερ, την κόρη και τον γαμπρός της Σούλας για δεκαπέντε ολόκληρες μέρες..

Εκεί, το 2015 στις 4 Απρίλη, έγινε ο γάμος μας με τη Σούλα... Αξίζει να τα θυμηθούμε όλα αυτά γιατί άλλαξαν τον ρου της δικής μας ιστορίας...

Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

gastown1.050425

Επειδή ο γάμος όπως είπαμε, είναι θεϊκός θεσμός, τον οποίο καθιέρωσε και εδραίωσε ο Ιεχωβά στην Εδέμ, φέρνει σε ύπαρξη την οικογενειακή μονάδα, τον οικογενειακό κύκλο. Βασικός του σκοπός ήταν η αναπαραγωγή των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, το να έρθουν σε ύπαρξη περισσότερα πλάσματα του ανθρωπίνου γένους.

Ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός, έπλασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και θέσπισε το γάμο ως την κατάλληλη διευθέτηση για τον πολλαπλασιασμό της ανθρώπινης φυλής. (Γε 1:27, 28)

Ο πρώτος ανθρώπινος γάμος τελέστηκε από τον Ιεχωβά, σύμφωνα με την περιγραφή των εδαφίων Γένεση 2:22-24. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ζωής μας. Τα σεβόμαστε και τα τιμούμε, όπως τους πρέπει...

The News

Γεώργιος Σ. Δούρας: «Ο Ιεχωβά είναι η Δύναμη μου και το Άσμα μου» - Η βιογραφία του

duras.g

Η αφήγηση της ζωής του Γιώργου Σ. Δούρα γίνεται από τον ίδιο. Αντιγράφουμε από τη ΣΚΟΠΙΑ του 1966, σελ. 369-372

subscribeΌταν δημοσιεύαμε τα «Ποιήματα» του Γιώργου Σ. Δούρα, ψάξαμε να βρούμε για κείνον στοιχεία. Ήταν ελάχιστα ότι βρήκαμε. Αλλά δεν μείναμε εκεί. Συνεχίσαμε την έρευνα και ιδού τι έχει γράψει ο ίδιος για τον εαυτό του σε μια ΣΚΟΠΙΑ του 1966. Υπάρχει μόνο μια μικρή παρέμβαση στο κείμενο, σε ότι αφορά τη γλώσσα, ώστε να διαβάζεται κατανοητά από τους σημερινούς νέους.

«Συμπληρώνω, με την παρ’ αξία αγαθότητα του Θεού το έτος αυτό σαράντα πέντε ετών αφιέρωση και υπηρεσίας στον ζώντα και αληθινό Θεό Ιεχωβά. Σε όλο αυτό το μακρό χρονικό διάστημα, ο Ιεχωβά, ανάμεσα σε καλές και δύσκολες συνθήκες, υπήρξε πραγματικά η δύναμη μου και το άσμα μου, το στήριγμα και η αιτία της χαράς της καρδιά μου.

Επιθυμούσα πάντοτε να υμνώ τον Δημιουργό μου και όταν ακόμα, το 1920 ήμουν στην Αθήνα, ένας 25χρονος νέος, σπουδάζοντας ως φοιτητής Νομικής. Κυρίως ήμουν ένας λογοτέχνης, ποιητής – και πόσο μεγάλη χαρά αισθανόμουν αινώντας με τις ωδές τον Θεό, τον Δημιουργό! Πραγματικά, όμως τότε δεν γνώριζα πώς να υμνήσω τον Θεό σε πλήρη αρμονία με τα λόγια του Ησαϊα 42:10 «Ψάλλετε στον Ιεχωβά έναν νέο ύμνο, τον αίνο του από την άκρη της γης…»

Μια ερώτηση που παρακινεί σε έρευνα για γνώση

Μια μέρα συνέβη κάτι που έστρεψε τη σκέψη μου γύρω από τον Θεό. Κάποιος φίλος, αναγνώστης των ποιημάτων μου, με ρώτησε απρόοπτα: «Πιστεύεις λοιπόν, στον Θεό; Μάθεμε και μένα να πιστεύω». Σκέφτηκα λιγάκι και του απάντησα: «Είναι ζήτημα αν γνωρίζω καν τον Θεό. Εκτός απ’ αυτά που γράφω στα ποιήματα μου για να τον υμνήσω, είναι ζήτημα αν ξέρω κάτι περισσότερο για τον Θεό».

Και, πραγματικά, δεν είχα ακριβή γνώση όσον αφορά τον Θεό.

Αλλά τι σταθμός το ερώτημα του! Έπρεπε λοιπόν να μάθω για τον Θεό, για το θέλημα του και για τον σκοπό του για τον άνθρωπο. Και δεν άργησα να ξεκινήσω έρευνα. Κάποιος μου έδωσε ένα ευαγγέλιο και αυτό υπήρξε η αρχή της έρευνας μου.

Οφείλω να ομολογήσω ότι καθώς εξέταζα τις θρησκείες του «χριστιανικού κόσμου», διδασκαλίες όπως των αιώνιων βασάνων, της τριάδας και άλλες παρόμοιες, δεν με ικανοποίησαν καθόλου. Άρχισα να διερωτώμαι μήπως οι διδασκαλίες αυτές είχαν πραγματικά ανθρώπινη προέλευση. Αλλά πώς να το εξακριβώσω αυτό; Είχα ανάγκη από βοήθεια για την κατανόηση της Γραφής. Μου δόθηκε ένα φυλλάδιο με γραφικό περιεχόμενο που είχε τίτλο «Ο Σπουδαστής των Γραφών» είχε εκδοθεί από την Εταιρία Σκοπιά και δημοσίευε ένα άρθρο με τίτλο "Η Πτώση της Βαβυλώνας". Αυτός έδειχνε πως η ψευδή θρησκεία πρόκειται σύντομα να πέσει στη λήθη. Στην τελευταία σελίδα ένα σκίτσο έδειχνε έναν τοίχο που γκρεμιζόταν και οι πέτρες που έπεφταν είχαν ονόματα «Θεωρία των αιώνιων βασάνων», «Δεν υπάρχει κακό, ούτε πόνος, ούτε θάνατος, ούτε Διάβολος», «Νηπιοβαπτισμός», «Καθαρτήριο» και πολλά άλλα. Το γκρέμισμα αυτών των πετρών, αντιπροσώπευε την αποκάλυψη της αντιγραφικότητας αυτών των διδασκαλιών.

Αφού διάβασα αυτό το φυλλάδιο, απέκτησα μερικά βιβλία της Εταιρίας Σκοπιά, από ένα βιβλιοπωλείο της Αθήνας. Άρχισα να μελετώ με απληστία του τόμους με τον τίτλο «Γραφικές Μελέτες». Στη διάρκεια της μελέτης μου των εκδόσεων της Εταιρίας Σκοπιά δεν είχα καμιά επαφή με τους εκδότες ή τους αντιπροσώπους τους. Ωστόσο ήρθε στην Αθήνα ο τότε πρόεδρος της Εταιρίας Σκοπιά, Ι. Φ. Ρόδερφοντ και αυτό το πληροφορήθηκα από τις εφημερίδες. Παρ’ όλα που δεν μπόρεσα να τον δω και να τον ακούσω, αισθάνθηκα την ανάγκη να ψάξω να βρω τους ανθρώπους που διέδιδαν αυτές τις έξοχες Γραφικές αλήθειες. Τελικά βρήκα μια μικρή εκκλησία από 15 περίπου μέλη, που ήταν η τοπική εκκλησία του Διεθνούς Συλλόγου των Σπουδαστών της Γραφής, όπως ονομαζόταν τότε οι Μάρτυρες του Ιεχωβά. Χωρίς να χάσω καιρό, ενώθηκα μαζί τους και άρχισα μια ζωή στην υπηρεσία του Θεού με κατανόηση.

Εκστρατεία Γραφικών Διαλέξεων

Το 1922 «Η Σκοπιά» δημοσίευσε το μνημειώδη λόγο του προέδρου της Εταιρίας, που εκφωνήθηκε στο Σίνταρ Πόιντ του Οχάιο και τέλειωνε με τη θεία προτροπή: «Διαφημίστε, διαφημίστε, διαφημίστε τον Βασιλέα και τη βασιλεία αυτού». Η επιθυμία μου ήταν να έχω ένα μέρος στη διαφήμιση της βασιλείας του θεού και είχα, συνεπώς το προνόμιο, με απόφαση της εκκλησίας, να δώσω ομιλίες στις επαρχίες της Ελλάδας. Δε άργησε, ωστόσο, με τη βοήθεια του Ιεχωβά, να υπηρετήσω στην Ελλάδα ως ο πρώτος «πίλγκριμ», δηλαδή, ένας περιοδεύων εκπρόσωπος της Εταιρίας Σκοπιά.

Ευχαριστώ, βέβαια τον Ιεχωβά για τις ευλογητές πείρες των επόμενων τριών ετών. Πόσο θαυμάσιες ήταν οι πείρες αυτές! Ο Ιεχωβά ήταν η ισχύ μου και το άσμα μου, φέρνοντας μου μια μεγάλη χαρά παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί εναντιούμενοι στα αγαθά νέα της Βασιλείας, για να εμποδίσουν τις προσπάθειες μας να διδάσκουμε την Αγία Γραφή. Συχνά, με υποκίνηση του θρησκευτικού κλήρου, η αστυνομία ματαίωνε δημόσιες Γραφικές ομιλίες μας. Τις περισσότερες όμως φορές, το άγγελμα της Βασιλείας κηρύσσονταν σε αίθουσες κατάμεστες από ανθρώπους που δεχόταν θερμά την αλήθεια του Θεού!

Κάποτε σε ένα από τα νησιά της Ελλάδας, είχε αναγγελθεί μια δημόσια ομιλία και το πλήθος είχε γεμίσει την αίθουσα του θεάτρου της πόλης, περιμένοντας τον ομιλητή να αρχίσει. Η ομιλία όμως την τελευταία στιγμή απαγορεύτηκε από την αστυνομία. Επιτράπηκε μόνο στον ομιλητή να εξηγήσει με δυο λόγια από την έδρα το γεγονός της ματαίωσης της ομιλίας. Η εναντίον της Γραφής ενέργεια της αστυνομίας δυσαρέστησε έναν από τους ακροατές, ο οποίος είχε σχέσεις με το Γαλλικό Προξενείο και ο οποίος σηκώθηκε και είπε με δυνατή φωνή: «Εδώ μας απαγόρευσαν, ελάτε μαζί μου στο γαλλικό Προξενείο κι εκεί θα μας επιτραπεί!». Ξεκίνησε λοιπόν αυτός πρώτος, κοντά του ο ομιλητής και πίσω του ολόκληρο το ακροατήριο. Τι μοναδικό θέαμα, αλήθεια, ήταν αυτό δια μέσου των δρόμων της Κέρκυρας! Σε λίγο η Γραφική ομιλία δίδονταν στην αίθουσα του Γαλλικού Προξενείου προς μεγάλη χαρά όλων! Εκεί δεν μπορούσαν οι ελληνικές αρχές να μας εμποδίσουν να μιλήσουμε για την Αγία Γραφή και τη βασιλεία του θεού.

Το 1925 η κατάσταση της υγείας μου με ανάγκασε να σταματήσω το έργο του περιοδεύοντα αντιπροσώπου. Και στο διάστημα αυτό, που η υγεία μου δεν μου επέτρεπε να εργαστώ όσο ήθελα, είχα τα ίδια αισθήματα με τον ψαλμωδό που είπε: «Όταν έμεινα σιωπηλός, τα κόκαλα μου φθάρηκαν εξαιτίας των στεναγμών μου όλη την ημέρα» (Ψαλμός 32:3). Ήλπιζα στον Ιεχωβά για ανανέωση των δυνάμεων μου, γνωρίζοντας ότι είναι γραμμένο: «Τα αγόρια και θα εξαντληθούν και θα αποκάμουν… αλλά εκείνοι που ελπίζουν στον Ιεχωβά θα ανακτήσουν τη δύναμη τους» (Ησαϊας 40: 30-31).

Συλλήψεις και φυλάκιση για χάρη του Ευαγγελίου

Με τον καιρό ξαναβρήκα τις δυνάμεις μου και απόλαυσα πολύ περισσότερα προνόμια στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Όταν επιβλήθηκε η δικτατορία του Μεταξά, το 1936, έγινα μέτοχος μιας ασυνήθιστης πείρας, μαζί με άλλους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι αρχές έκλεισαν την αίθουσα των συναθροίσεων μας στην Αθήνα, καθώς και το γραφείο τμήματος της Εταιρίας. Όλοι σχεδόν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στην πόλη των Αθηνών συνελήφθησαν και για ένα περίπου μήνα ήταν κρατούμενοι σε διάφορα αστυνομικά τμήματα.

Οι αρχές μας ζήτησαν να αποκηρύξουμε τις Γραφικές μας πεποιθήσεις. Αλλά αυτό δεν έγινε. Βλέποντας ότι δεν μπορούσαν να μας εκφοβήσουν να εγκαταλείψουμε την πίστη μας, έκαναν τότε διευθετήσεις για να μας εκτοπίσουν σε διάφορα νησιά της Ελλάδας. Αλλά την τελευταία στιγμή το σχέδιο τους ματαιώθηκε. Ένα πρόσωπο προσκείμενο στον τότε δικτάτορα, έτυχε να ακούσει από κάποιον Μάρτυρα του Ιεχωβά τα άγγελμα της Βασιλείας. Αυτός ο άνθρωπος θεώρησε τερατώδη την απόφαση εκτόπισης των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Είπε στον δικτάτορα: «Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Τι κάνουν; Περιμένουν τη βασιλεία του Θεού. Καλώς να έρθει! Την περιμένουμε κι εμείς…»

Ο Μεταξάς πείστηκε και έδωσε διαταγή στον υπουργό για θέματα Ασφαλείας να ματαιώσει την απόφαση. Ο υπουργός τότε μας κάλεσε όλους (100 περίπου Μάρτυρες) σε μια μεγάλη αίθουσα του υπουργείου του, μας έδωσε τη νουθεσία του και στη συνέχεια μας άφησε ελεύθερους.

Στη συνέχεια των επόμενων δέκα ετών, είχα πολλά προνόμια να υπηρετώ τους αδελφούς μου. Μολονότι οι δημόσιες Γραφικές ομιλίες είχαν απαγορευθεί, ως ένας υπηρέτης εκκλησίας, είχα την ευκαιρία να δίνω ομιλίες για τη βασιλεία του Θεού σε ομίλους, σε ιδιωτικές κατοικίες στην Αθήνα. Σε μια περίπτωση ένα άτομο από το ίδιο σπίτι, μέσα στο ποίο γινόταν η ομιλία κάλεσε την αστυνομία. Συνελήφθηκα μαζί με άλλους αδελφούς. Στη δίκη που επακολούθησε καταδικάστηκα σε διετή φυλάκιση.

Αυτή η φυλάκιση ήταν μια πείρα νέα στη Χριστιανική μου ζωή, αλλά πόσο πολύτιμη! Ταλαιπωρία του σώματος σε τρεις διαφορετικές φυλακές, ναι, τι ευφροσύνη πνεύματος! Αν και ο ύπνος δεν ήταν πάντοτε άνετος πάνω στο τσιμέντο της φυλακής, εν τούτοις μου χάριζε συχνά πολύτιμες ευκαιρίες να κηρύττω. Κατά καιρούς μίλησα σε τόσους πολλούς συγκρατουμένους μου, ώστε είχα την εντύπωση ότι βρίσκομαι σε μια «εκστρατεία δημόσιων ομιλιών». Επιπλέον ο «ποιητής» είχε την ευκαιρία να θυμηθεί ότι μπορούσε με στοίχους να αινεί τον Ιεχωβά και το έπραξε στις μακρές ώρες που δεν είχε απασχόληση, εκφράζοντας τους πόνους και τις χαρές μιας, χάριν του Χριστού φυλάκισης. Η διετής φυλάκιση όμως μειώθηκε σε έξη μήνες. Κι έτσι γρήγορα βρέθηκα πάλι στο πλευρό των αγαπημένων μου αδελφών.

Ήταν, νομίζω, αυτό απάντηση σε μια από τις θεοκρατικές, δηκτικές μου ωδές:

«… Κύριε, ω μη βρεθείς μακριά.

Κύριε, ω μην αργήσεις’

Λευτέρωσε τους δούλους με χέρι κραταιό,

Κι ωδήν εμείς θα ψάλουμε καινούργια στ’ ονομά σου

-Κιθάρα, αντήχα, τέλια της, αρμονικά κρουσθείτε-

Γιατί είναι θαυμαστό!»

Οι έξη μήνες φυλάκισης ήταν για μένα, επίσης μια ευκαιρία να καλυτερέψω τα αγγλικά μου, ώστε, όταν βγήκα να είμαι περισσότερο εφοδιασμένος να χρησιμοποιηθώ στο γραφέιο της Εταιρίας, στο τμήμα μεταφράσεων. Αυτό συνέχισε να είναι το προνόμιο μου κατά τα τελευταία δεκαεννέα χρόνια.

Όταν γνώρισα την αλήθεια, το 1920 οι γνώστες της αλήθειας στην Ελλάδα δεν ήταν, όπως ήδη το αναφέραμε, περισσότεροι από δεκαπέντε. Σήμερα οι διαγγελείς της Βασιλείας ξεπερνούν τις 11.000! Είναι χαρά μας μαζί με την πιστή σύζυγό μου να περιλαμβανόμαστε ανάμεσα τους.

Ο Ιεχωβά ήταν με τον λαό τους στην Ελλάδα. Προσωπικά Τον ευγνωμονώ και υψώνω το όνομα του για καθετί που έχει να κάνει με μένα. Οτιδήποτε κι αν μας περιμένει, είμαι βέβαιος ότι ο Ιεχωβά για τον πιστό του λαό, θα εξακολουθεί να είναι η δύναμη και το άσμα τους.

(Ο αδελφός Δούρας, του οποίου η ελπίδα ήταν το «βραβείο της άνω κλήσεως» που αναφέρεται στην προς Φιλιππησίους 3:14 παρέμεινε πιστός στη διακονία στο Μπέθελ Αθηνών ώς τον θάνατο του στις 15 Οκτωβρίου 1965, μόλις είχε επιστρέψει σπίτι του, από μια συνάθροιση εκκλησίας. Όπως συμβαίνει και με τους άλλους που έχουν κληθεί στην ουράνια βασιλεία και οι οποίοι τερματίζουν πιστά την επίγεια πορεία τους «τα έργα τους πηγαίνουν μαζί τους» - Αποκάλυψη 14:13).

Σχόλια (7)

  1. atsaroueleni

Καλημερα Αδερφε Νικο σε ευχαριστουμε για της υπεροχες ερευνες που κανεις και ιδιετερα της θεοκρατικες που ωφελουν να σε ευλογει ο Ιεχωβα για αυτην την προσπαθια που κανεις

  Συννημένα
 
  1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡ. ΒΗΤΟΣ

Σε ευχαριστούμε πολύ αδ. Νίκο για την έρευνα.Ο Ιεχωβά να σε ευλογεί.

  Συννημένα
 
  1. Γιάννης Χρυσέλης

Σ΄ευχαριστούμε Νίκο, χρήσιμες υπενθυμίσεις και ενθαρρυντικές εμπειρίες.
Το Βιβλίο του Έτους 1994 αφιερώνει 50 σελίδες στην Ελλάδα. Στη σελίδα 92 υπάρχει μια αναφορά στον Γιώργο Δούρα και στον πρώην αρχιμανδρίτη και καθηγητή θεολογίας Πολύκαρπο...

Σ΄ευχαριστούμε Νίκο, χρήσιμες υπενθυμίσεις και ενθαρρυντικές εμπειρίες.
Το Βιβλίο του Έτους 1994 αφιερώνει 50 σελίδες στην Ελλάδα. Στη σελίδα 92 υπάρχει μια αναφορά στον Γιώργο Δούρα και στον πρώην αρχιμανδρίτη και καθηγητή θεολογίας Πολύκαρπο Κυνηγόπουλο.

Ένας Ιεράρχης Γνωρίζει την Αλήθεια
Παρ’ όλο αυτόν το διωγμό που υποκινούνταν από τον κλήρο και ο οποίος λάβαινε χώρα στη διάρκεια του πολέμου, η Ελένη Κουζιώνη γνώρισε την αλήθεια από έναν ιερέα! Η ίδια αφηγήθηκε: «Υπηρετούσα ως καθηγήτρια σε γυμνάσιο θηλέων στην Αθήνα. Το 1941, ένας αρχιμανδρίτης και καθηγητής θεολογίας τον οποίο γνώριζα καλά, ο Πολύκαρπος Κυνηγόπουλος, διορίστηκε στο γυμνάσιο όπου εργαζόμουν. Ένα παιδί που ήταν Μάρτυρας του Ιεχωβά και εργαζόταν ως λούστρος στα πεζοδρόμια κήρυξε στον κ. Κυνηγόπουλο ενώ του γυάλιζε τα παπούτσια. Αυτός έδειξε ενδιαφέρον και μου μίλησε για αυτή τη συζήτηση· πήγαμε μαζί στο σπίτι του Γεωργίου Δούρα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που άκουσα για το σκοπό που έχει ο Θεός να κάνει αυτή τη γη παράδεισο. Καθώς φεύγαμε, είπα στο θεολόγο: ‘Εδώ είναι η αλήθεια. Εγώ στην εκκλησία δεν πηγαίνω ξανά’. ‘Μη βιάζεστε’, με προειδοποίησε, ‘αφήστε να μελετήσουμε πρώτα’. ‘Και βέβαια θα μελετήσουμε’, του είπα, ‘αλλά εγώ δεν θα το κουνήσω από εδώ. Εσείς μπορείτε να πάτε όπου θέλετε’. Στο μεταξύ, αυτός επισκέφτηκε όλους τους μητροπολίτες που γνώριζε στην περιοχή της Αθήνας, αλλά κανείς τους δεν έδωσε σημασία.
»Κατόπιν, ένας ντόπιος παπάς άρχισε να ψάχνει για μάρτυρες που θα μπορούσαν να καταγγείλουν τον κ. Κυνηγόπουλο. Προειδοποίησα το φίλο μου σχετικά με τον κίνδυνο που διέτρεχε, και αυτός αμέσως ξυρίστηκε, έκοψε τα μαλλιά του, φόρεσε καφέ κουστούμι και βγήκε άλλος άνθρωπος. Ετοίμασε γραπτή απολογία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους είχε γίνει Μάρτυρας του Ιεχωβά, και υπέβαλε το έγγραφο αυτό αυτοπροσώπως στις εκκλησιαστικές αρχές». Προς το τέλος του 1943, αυτός και η σαρκική αδελφή του, η Σοφία Ιασωνίδου, καθώς και η Ελένη Κουζιώνη, βαφτίστηκαν. Τώρα, αυτός δεν ήταν πια ο «Πατήρ Πολύκαρπος», αλλά ο αδελφός Κυνηγόπουλος.

Read More
  Συννημένα
 
  1. Ν. Θεοδωράκης

Αγαπητοί μου Ελένη και Σωτήρη. Αποτελεί και για μένα πηγή πνευματικής ενέργειας η έρευνα πάνω σε ζητήματα που αφορούν στην πίστη και την ακεραιότητα και είναι υπέροχο να συναντάς πολύ συχνά ισχυρά παραδείγματα τέτοια από ανθρώπους που δεν...

Αγαπητοί μου Ελένη και Σωτήρη. Αποτελεί και για μένα πηγή πνευματικής ενέργειας η έρευνα πάνω σε ζητήματα που αφορούν στην πίστη και την ακεραιότητα και είναι υπέροχο να συναντάς πολύ συχνά ισχυρά παραδείγματα τέτοια από ανθρώπους που δεν διαφέρουν και [πολύ από εμάς, σήμερα. Ανθρώπους ατελείς που έδιδαν καθημερινά μακρές και μεγάλες μάχες για να υπερασπιστούν τις υψηλές αξίες πάνω στις οποίες βάσιζαν την ισχυρή πίστη τους. Και ο Γιώργος Δούρας υπήρξε αναμφίβολα ένας από αυτούς. Γι αυτό καθετί που τον αφορά είναι σαν λαμπρός φάρος που φωτίζει τις ζωές μας…

Read More
  Συννημένα
  Το σχόλιο επεξεργάστηκε στις περίπου 3 χρόνια πρίν από Νίκος Θεοδωράκης Νίκος Θεοδωράκης
  1. Ν. Θεοδωράκης

Ευχαριστώ πολύ Γιάννη για την έρευνα που έκανες και για το γεγονός ότι επεσήμανες από το βιβλίο έτους του 1994 αυτή τη μοναδική εμπειρία. Ναι, είναι σπουδαίο να μαθαίνουμε από τέτοια γεγονότα, ιδιαίτερα εμείς οι νεώτεροι στην αλήθεια… Διότι όπως...

Ευχαριστώ πολύ Γιάννη για την έρευνα που έκανες και για το γεγονός ότι επεσήμανες από το βιβλίο έτους του 1994 αυτή τη μοναδική εμπειρία. Ναι, είναι σπουδαίο να μαθαίνουμε από τέτοια γεγονότα, ιδιαίτερα εμείς οι νεώτεροι στην αλήθεια… Διότι όπως πολύ σωστά έχουν επισημαίνει πολλοί αδελφοί, σίγουρα αντλούμε ενθάρρυνση από τέτοιες εμπειρίες… Είναι εκπληκτικό μερικές φορές. Εκεί που νομίζουμε ότι οι δικές μας εμπειρίες είναι που μας χαλυβδώνουν στην πίστη, ανακαλύπτουμε ότι παρόμοια λειτουργούν και οι εμπειρίες άλλων, όπως αυτή η πολύ πρωτότυπη που καταγράφεις στο σχόλιο σου. Μακάρι να σε μιμηθούν κι άλλοι αδελφοί…

Read More
  Συννημένα
 
  1. MARANTIDOU

TON ADERFO POY EITAN LOUSTROS PREPEI NA TON GNWRISA TO 1976 STHN ATHINA,PHGA KAI TOU MILHSA.AN EINAI AYTOS.EIXE PROBLHMA EIXE KAMPOYRA,KAI EITAN KONTOS,EITAN SYNITHOS STHN AKADHMIAS.AKOYSA PWS OTAN PHGE O ARXIMANDRITHS NA TOY KATHARISEI TA...

TON ADERFO POY EITAN LOUSTROS PREPEI NA TON GNWRISA TO 1976 STHN ATHINA,PHGA KAI TOU MILHSA.AN EINAI AYTOS.EIXE PROBLHMA EIXE KAMPOYRA,KAI EITAN KONTOS,EITAN SYNITHOS STHN AKADHMIAS.AKOYSA PWS OTAN PHGE O ARXIMANDRITHS NA TOY KATHARISEI TA PAPOYTSIA TOY EIPE O ADELFOS LOYSTROS.KAI EIDA EIS TA KRASPEDA SAS AIMAPOLWN ATHOWN ANTHROPWN,KAPWS ETSI KSE KINHSE H SYZITHSI.

Read More
  Συννημένα
 
  1. Ν. Θεοδωράκης

Είδες πόσα πράγματα μαθαίνουμε Αθανασία; Και είναι τόσοι πολλοί αδελφοί που δεν γνωρίζουν και μαθαίνουν από τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ. Αυτό είναι το όμορφο…
Μόνο που θα ήθελα να σε παρακαλέσω για κάτι: Γνωρίζεις τόσα πολλά πράγματα. Άλλαξε το πληκτρολόγιο...

Είδες πόσα πράγματα μαθαίνουμε Αθανασία; Και είναι τόσοι πολλοί αδελφοί που δεν γνωρίζουν και μαθαίνουν από τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ. Αυτό είναι το όμορφο…
Μόνο που θα ήθελα να σε παρακαλέσω για κάτι: Γνωρίζεις τόσα πολλά πράγματα. Άλλαξε το πληκτρολόγιο σου στα ελληνικά. Και δεν είναι απαραίτητο να γράφεις μόνο κεφαλαία. Πεζά, διαβάζονται καλύτερα.
Αν εκπαιδευτείς λίγο τα e-mail σου μπορεί να γίνουν τροφή για πολλούς αδελφούς και να είναι ωφέλημα. Θα χαρώ πολύ να δω αυτές τις αλλαγές… Και να ξέρεις, έχω αρκετή υπομονή. Ασκώ αυτή την όμορφη ιδιότητα…

Read More
  Συννημένα
 
There are no comments posted here yet

Υποβάλετε το σχόλιό σας

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Συννημένα (0 / 3)
Share Your Location

Χειμωνιάτικο τριήμερο στη Ζαγορά Πηλίου, αλλά το καλοκαίρι και κάθε εποχή είναι υπέροχα!

xionismeni.zagora1

Όλα πήγαν καλά. Με την ασφαλή επιστροφή μας ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο Πήλιο τον Γενάρη του 2017... Στη Ζαγορά ήμασταν από το μεσημέρι της Παρασκευής 6/1/2017 και επιστρέψαμε στη βάση μας το βράδυ της Κυριακής! Βρήκαμε το μέρος, ύστερα από μια πολύ όμορφη διαδρομή χωρίς προβλήματα με πολύ κρύο, αν και δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο αφού οι φίλοι μας Βικτόρια και Δημήτρης που μας φιλοξένησαν στα studio τους, είχαν φροντίσει να έχουμε επαρκή θέρμανση και ζεστή καρδιά... Έτσι, απολαμβάναμε την κάθε στιγμή... Δείτε μερικά δημοσιεύματα ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Θα πάρετε μια γεύση, πώς περάσαμε.

Το ταξίδι μας αυτό με τους φίλους μας, Άρη και Χάρις το είχαμε προγραμματίσει πολύ καιρό, πριν… Χωρίς να γνωρίζουμε τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, χειμώνας ήταν, αλλά επιλέξαμε έναν ξενώνα που οι ιδιοκτήτες τους είναι γνωστοί στους φίλους μας.

Το χρειαζόμασταν αυτό το ταξίδι – ανάσα. Σκεφτόμασταν την Κρήτη, αλλά στην πορεία μετρήσαμε πολλές παραμέτρους… Ήθελε περισσότερες μέρες και έξοδα και είπαμε να το αφήσουμε για το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε, κάτω από καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Έτσι είδαμε τα χιόνια που εφτασαν στο μέρος που μέναμε… Δεν μας πειράζει καθόλου. Ίσως να μην καταφέραμε να κάνουμε τις βόλτες που θέλαμε, επειδή η κίνηση δεν 'ηταν πάρα πολύ εύκολη, αλλά περάσαμε πολύ όμορφα... Κάθετί εδώ είναι όμορφο. Έτσι όμορφη, φαντάζομαι θα είναι η εμπειρία και την άνοιξη ή το καλοκαίρι!

Όλοι έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη από μια μικρή αλλαγή και από παραστάσεις ξεχωριστές. Ξέρουμε πως έτσι κάνουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας πιο ενδιαφέρουσα για μας και για τους γύρω μας. Αυτό, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε καθημερινά πράξη...

Το Πήλιο όποια εποχή και αν το επισκεφθείς, είναι πανέμορφο. Σίγουρα όμως το χειμώνα έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει. Σχεδιάζουμε να ξαναπάμε το συντομότερο δυνατόν και να απολαύσουμε, όπως κάναμε και στην πρώτη επίσκεψη μας, την κάθε στιγμή… 

xionismeni.zagora2

Από τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε στην Ζαγορά Πηλίου... Η Βικτόρια κάνει τηγανήτες στο χιονισμένο μπαλκόνι της, για να προσθέσει μια νότα αγάπης στο πρωινό που μας ετοίμαζε... Υπέροχοι. Τις απόλαυσα με την ψυχή μου... Η φιλοξενεία τους, μοναδική! Αν θέλετε να εκδράμετε στο Πήλιο, αξίζει να είναι στην πρώτη επιλογή σας. Μόνο που χρειάζεται να προηγηθεί τηλέφωνο επικοινωνίας...

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι. Ασε που θα δείτε την αδελφική αγάπη σε όλο της το μεγαλείο... Αλλά είπαμε, είναι απαραίτητο να προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε δωμάτιο, για τη διαμονή σας...

zagora110117

Ο Τάκης ξεχιονίζει τους δρόμους κάτω από το σπίτι τους... Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πάνω από το σπίτι τους στο σαλόνι που παίρναμε μαζί τους το πρωινό...

Τι όμορφη που είναι η ενότητα κάτω από το πνεύμα του Ιεχωβά Θεού. Όλοι μαζί στην Κρήτη

sinelefsi.kritis.28.2016

Στη φωτογραφία εικονίζονται αδελφοί της φυλακής από τις 10ετίες του 1970 μέχρι τη 10ετία του 1990, όσοι βέβαια βρεθήκαν στην Κρήτη με αφορμή την Περιφερειακή Συνέλευση, τον Αύγουστο του 2016 Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους να συναντηθούν με πραγματικούς φίλους και συναγωνιστές, με τους οποίους έζησαν όχι μόνο πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολύ ευχάριστες και έτσι τους ένωσε πιο σφικτά η υπέροχη ιδιότητα της αγάπης! Ειλικρινά ευχαριστούμε από καρδιάς τον Ιεχωβά για το υπέροχο δώρο της αδελφότητα, το οποίο μεγαλουργεί στους καιρούς μας! Σε όλους αυτούς τους αγωνιστές της ακεραιότητας εκπληρώθηκαν περίτρανα τα εδάφια Ησαίας 54:17 και  40:29-31.

Η εργασία είναι αγαθό! Ας βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη...

work

Όπως γνωρίζουμε, πολλοί αδελφοί μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανεργία. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μου, αν γνωρίζουν κάποια πληροφορία σχετικά με εύρεση εργασίας, να επικοινωνούν με τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, και να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους αδελφούς και αδελφές μας είναι άνεργοι.
Η πράξη μας αυτή είναι σύμφωνη με τις σκέψεις που αναφέρονται στα εδάφια Ιωάννης 13: 34, 35
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ γίνεται καθημερινά δέκτης μηνυμάτων αγωνίας τέτοιων καταστάσεων. Σ’ αυτή τη λογική ανταποκριθήκαμε στο δίκαιο αίτημα του Στέλιου Ηλιάκη από την Κρήτη που εκείνη την εποχή ήταν στη Βουλγαρία. Σας θυμίζω λίγο τα δυο δημοσιεύματα που κάναμε. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πειραματικά μια μέθοδο του «ζητώ» ή «προσφέρω» εργασία. Τις επόμενες μέρες θα πάρει μια πιο ουσιαστική μορφή… Θα λάβουμε υπόψη μας και τις δικές σας παρατηρήσεις και υποδείξεις. Το e-mail που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι nikosth2004@yahoo.gr Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ προσφέρετε να βοηθήσει ως σύνδεσμος επαφής και επικοινωνίας.

Αυτό που εγώ θέλω από εσάς είναι ότι αγγελίες έχουμε βάλει και εξυπηρετούνται (οι αδελφοί μας δηλαδή βρήκαν δουλεια ή το διαμέρισμα νοικιάστηκε...) ας επικοινωνήσουμε μαζί μας και ας μας το πουν. Οι αγγελίες μας θέλουμε να είναι πέρα για πέρα, αληθινές και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε!

Άλλωστε, οι ανάγκες ήταν πάντα και παραμένουν μεγάλες!

Συναντήθηκαν στη Συνέλευση Περιφερείας Κρήτης 2016, ύστερα από 48 ολόκληρα χρόνια!

sinelefsi.kritis.26.2016

Για φαντάσου! 48 χρόνια είναι αυτά και ο χρόνος έχει κάνει την δουλειά του. Συναντήθηκαν στη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης Περιφερείας Κρήτης του 2016, ύστερα από μισό σχεδόν αιώνα... Πρωτοσυναντήθηκαν στη φυλακή όταν ήταν νεαροί, με αφορμή τη διακράτηση ουδετερότητας. Τώρα είναι πια μπαμπάδες, παππούδες και με άσπρα μαλλιά! Πραγματικά όταν βιώνεις τέτοια πράγματα είναι να συγκινείσαι πολύ και αναπόφευκτα θυμάσαι τα παλιά, τότε που αμούστακα παιδιά κρατούσαν οσιότητα στην υπόσχεσή τους να υπηρετούν μόνο τον Ιεχωβά Θεό. Τι υπέροχα παραδείγματα! Εκεί, στην Κρήτη, θα τους γνωρίζετε φαντάζομαι ποιοι είναι...

Ζωντανή η ελπίδα της επιστροφής στο Θραψανό... Βόλτα στη λίμνη της Λιβάδας...

livades.diakopes2013

Η Λιβάδα... Η τεχνιτή λίμνη στο χωριό μου που τα καλοκαίρια περνάω πολλές ώρες εδώ... Πανέμορφη και πάντα έχει κάτι εξαιρετικό να σου δώσει... Δείτε ΕΔΩ ένα βίντεο που τραβηξα πριν τρία χρόνια από τη λίμνη. Έτσι είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα... Η ίδια ομορφιά!

panoramiki.livada.2014

Ιδού και μια πανοραμική φωτογραφία της λίμνης, που τράβηξα το χειμώνα του 2014 όταν κατέβηκα στο χωριό, για να μαζέψω τις ελιές μου... Το 2015, τις μάζεψε η  Ειρήνη Κρουσανιωτάκη, με ένα καλό συνεργείο. Ελάτε, αν θέλετε, να σας πάω στις ελιές μου στου Μπουρμά. Δείτε ΕΔΩ. Πέρσι δεν είχαν, για να δούμε φέτος...

Αυτό είναι το χωριό μου, το όμορφο Θραψανό, που θα ήθελα να ζήσω, κάποτε...

Αυτό είναι το χωριό μου, το Θραψανό... Φωτογραφημένο στις 6 Ιουλίου 2012. Τον αγαπώ αυτόν τον τόπο. Και ονειρεύομαι να ζήσω εκεί αρκετό καιρό, όταν βγω στη σύνταξη. Ωστόσο έρχονται οι κυβερνώντες και με τους απίθανους πολιτικούς σαλτιμπαγκισμούς τους, αλλάζουν συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης... Έτσι αρχίζω να συνειδητοποιώ πως ίσως να μην το ζήσω και ποτέ... Δεν πειράζει. Είμαι καλά και αυτό έχει σημασία... Δείτε ΕΔΩ μερικά πράγματα για το χωριό μου...

spiti2.300118

Όταν η ζωή δεν το βάζει κάτω… Οι βουκαμβίλιες που ξεράθηκαν από την παγωνιά του Γενάρη 2017 όταν το χιόνι το έστρωσε για τα καλά στο χωριό (δες την ακριβώς από κάτω φωτογραφία, διότι είναι πολύ σπάνιο το χιόνι στο χωριό μας σε υψόμετρο 350 μ.). Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Αλλά ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα, όσο είμαστε όρθιοι, μπορούμε και αντέχουμε τις αντιξοότητες… Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στις 30/1/2018 και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζωή συνεχίζεται...

xionismeno.spiti090117

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 9/1/2017 στο χιονιά που άρεσε σε όλο το Θραψανό. Το πατρικό μου σπίτι, χιονισμένο. Η απόλαυση οφθαλμών… Ευχαριστώ όσους είχαν την καλοσύνη και την προνοητικότητα να μου τη στείλουν… Κάθε εποχή στο χωριό μου είναι όμορφη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία… Οι όμορφες βουκαμβίλιες της φωτογραφίας, από αυτόν τον πάγο, ξεράθηκαν, σε αντίθεση με την τριανταφυλλιά που, για άλλη μια φορά, αποδείχτηκε πολύ δυνατή και άντεξε... Αλλά η ζωή δεν σταματά! Ξαναπέταξαν πράσινα κλαριά, ξαναζωντάνεψαν!

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Η Αγία Γραφή περιγράφει μερικές φορές τους ανθρώπους με βάση την εργασία που έκαναν. Μιλάει για τον “Ματθαίο, τον εισπράκτορα φόρων”, τον “Σίμωνα τον βυρσοδέψη” και τον “Λουκά, τον αγαπητό γιατρό”. (Ματθ. 10:3· Πράξ. 10:6· Κολ. 4:14) Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους είναι οι πνευματικοί διορισμοί ή τα προνόμιά τους. Διαβάζουμε για τον Βασιλιά Δαβίδ, τον προφήτη Ηλία και τον απόστολο Παύλο. Αυτοί οι άντρες εκτιμούσαν τους θεόδοτους διορισμούς τους. Παρόμοια και εμείς, αν έχουμε προνόμια υπηρεσίας πρέπει να τα εκτιμούμε.

Ο αρχικός σκοπός του Ιεχωβά για την ανθρωπότητα ήταν να ζει για πάντα εδώ στη γη. (Γέν. 1:28· Ψαλμ. 37:29) Ο Θεός πρόσφερε γενναιόδωρα στον Αδάμ και στην Εύα διάφορα πολύτιμα δώρα που τους έδιναν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη ζωή. (Διαβάστε Ιακώβου 1:17) Ο Ιεχωβά τούς χάρισε ελεύθερη βούληση, την ικανότητα να κάνουν λογικές σκέψεις και τη δυνατότητα να αγαπούν και να απολαμβάνουν φιλίες. Ο Δημιουργός μιλούσε στον Αδάμ και τον συμβούλευε για το πώς να δείχνει την υπακοή του. Ο Αδάμ μάθαινε επίσης πώς να καλύπτει τις ανάγκες του καθώς και πώς να φροντίζει τα ζώα και τη γη. (Γέν. 2:15-17, 19, 20) Ο Ιεχωβά προίκισε επίσης τον Αδάμ και την Εύα με τις αισθήσεις της γεύσης, της αφής, της όρασης, της ακοής και της όσφρησης. Έτσι μπορούσαν να απολαμβάνουν πλήρως την ομορφιά και τα άφθονα αγαθά του παραδεισένιου σπιτιού τους. Για το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, οι δυνατότητες να έχουν απόλυτα ικανοποιητική εργασία, να νιώθουν πλήρεις και να κάνουν ανακαλύψεις ήταν απεριόριστες.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο; Χρειάζεται να προσέξουμε ώστε να μην αφήσουμε την αγάπη μας για τον Χριστό να εξασθενήσει και την προσοχή μας να αποσπαστεί από τα συμφέροντα της Βασιλείας. Ο Ιησούς γνώριζε πολύ καλά τις πιέσεις που σχετίζονται με τις ανησυχίες αυτού του συστήματος πραγμάτων. Ας μάθουμε να εκτιμούμε όσα έχουμε...

ΕΝΑ SITE "ΑΠΑΓΚΙΟ" ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Αυτόν τον ιστότοπο τον «παλεύω» πολλά χρόνια. Πολύ πριν γνωρίσω την αλήθεια και βρω σκοπό στη ζωή μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου συνταξιούχο στο χωριό με μια σχετικά καλή οικονομική επιφάνεια, δεδομένης μιας σύνταξης που είχα οικοδομήσει πολλά πάνω της και ήθελα να έχω κάτι για να περνάω την ώρα μου.

Σήμερα όλα έχουν αλλάξει γύρω μου, όλα εκτός από το Site αυτό. Δηλαδή, άλλαξε κι αυτό λιγάκι προσανατολισμό… Αντί να περνάει την ώρα του με κούφια δημοσιογραφικά θέματα, που δεν έχουν προσφέρουν και πολλά πράγματα στους ανθρώπους, προσφέρει ελπίδα για ένα βέβαιο, καλύτερο αύριο.

Αυτήν την αληθινή ελπίδα, προσπαθεί να βάλει στις καρδιές των αναγνωστών του και να τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι όλες αυτές οι δυσκολίες κάθε μορφής που ζούμε είναι παροδικές. Τα ωραία, είναι μπροστά μας. Και μπορούμε να τα ζήσουμε, φτάνει να το θέλουμε πραγματικά.

Αρκεί να μη στηριζόμαστε στην αξιοπιστία των ανθρώπων που σήμερα είναι κι αύριο όχι… Αλλά στον Λόγο Εκείνου που είναι απόλυτα αξιόπιστος και να ακολουθούμε στη ζωή μας τις φωτεινές προειδοποιητικές  πινακίδες που έχει βάλει στο δρόμο μας…

ΚΡΕΟΝΤΑΣ, τέλος...

Το φύλλο που βλέπετε είναι το τελευταίο της εκδοτικής προσπάθειας του εξωραϊστικού συλλόγου της Κολοκυνθούς  “Κρέοντας”. Δείτε το ΕΔΩ. Είναι το τεύχος 25 κι ΕΔΩ δείτε το προηγούμενο. Ο ΚΡΕΟΝΤΑΣ αναγκάστηκε να αναστέλλει την έκδοσή του. Σε δύσκολες εποχές δεν άντεχε άλλο τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Βέβαια κάθε φύλλο που αναστέλλει την έκδοσή του θέλει να ελπίζει και ονειρεύεται την επανέκδοση του... Μακάρι να έτσι. Κι όχι μόνο προθέσεις των ανθρώπων του Συλλόγου...

JW Broadcasting Απριλίου

studio1

Μια ευχάριστη ανακοίνωση επεφύλαξε μεταξύ άλλων το Κυβερνών Σώμα στην ετήσια συνάθροιση του, το 2014. Αφορούσε τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού τελευταίας τεχνολογίας που εκπέμπει μέσω internet. Από τον Μάϊο 2015 το κανάλι το έχουμε με ελληνικούς υπότιτλους, και τώρα μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, ώστε να το παρακολουθούμε καλύτερα, όλοι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά αγγλικά. Από εδώ μπορείτε επίσης να δείτε παρά πολλά χρήσιμα βίντεο και φυσικά στις αρχές κάθε μήνα, το Jehovah’s Witnesses Broadcasting... Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ και θα ενισχύσετε την πνευματικότητα σας... ΕΔΩ, δείτε το πρόγραμμα του Απριλίου 2018... Θέμα του έχει, την ασφάλεια που νιώθουμε κοντά στον Ιεχωβά!

Στην ανεργία πρώτη φορά

Δυο φορές με απόλυση μέσα σε πέντε χρόνια… Ήταν Φλεβάρης του 2012 όταν απολύθηκα με εθελούσια έξοδο από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τώρα 1 Νοέμβρη του 2017 από το Σωματείο της ΠΕΤ ΟΤΕ όπου εργαζόμουν από το 1983 ως δημοσιογράφος.

Θεωρητικά, αιτία και των δύο απολύσεων ήταν το γεγονός ότι ήμουν κοντά στη συνταξιοδότηση μου. Κοντά; Πόσο κοντά;

Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν, με εντολή των δανειστών της χώρας μας. Αυτοί επιβάλλουν και η κυβέρνηση ως εκτελεστικό όργανο νομοθετεί… Τι ξημερώνει λοιπόν την επόμενη μέρα; Κανείς δεν γνωρίζει…

Αλλά εγώ δεν είμαι τρομαγμένος… Έχω εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό Ιεχωβά και ξέρω ότι Εκείνος θα με στηρίξει και θα με προστατέψει σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς…

Όλοι, τελικά, μπροστά στην ανεργία και τον θάνατο είμαστε ίσοι… Όλοι! Ότι δουλεια κι αν κάνουμε… Αυτό που μου δίνει ειρήνη διάνοιας ώστε να συνεχίζω να αγωνίζομαι όρθιος, είναι η πίστη πως δεν είμαι μόνος! 

Ο Γάμος της Ειρήνης...

Η Ειρήνη με τον Χριστόφορο παντρεύτηκαν στις 10/10/2010. Το μωρό τους ήρθε στις 28/08/13. Να τους ζήσει! Κι έτσι έγινα παππούς...

Το "φευγιό" της αδερφής μου

Η Γιωργία μας "έφυγε" για πάντα από κοντά μας το 2011. Και ο θάνατος του Γιάννη ένα ακριβώς χρόνο μετά. Λιγοστεύουμε...

Αλλαγές στο Site μου

Σημαντικές αλλαγές αισθητικής στο Site. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε... Πώς σας φαίνετε η νέα μορφή του από 9/9/2013;

Developed by OnScreen - Content by Nikos Theodorakis - Powered by FRIKTORIA