O Νέος Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

meg.fakos

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός. Το βάρος δηλαδή μεταφέρεται από τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να αποδεικνύουν σε οιαδήποτε περίπτωση ελέγχου ότι είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Τον περασμένο μήνα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις ιδιαίτερα σημαντικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες στην ουσία αλλάζουν σταδιακά αλλά και ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είχε επισημανθεί εδώ και καιρό, το νέο αυτό πλαίσιο σχηματίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις ετών, με έντονο lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και σημαντικές επιρροές από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων συνδιαμορφώνεται από 2 νέες οδηγίες και έναν κανονισμό, ενώ επίκειται και η τροποποίηση μίας ακόμη οδηγίας, σχετικά με την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

Από την άλλη, οι οδηγίες ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Νέοι κανόνες για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Τον Κανονισμό 2016/679, γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά και με απλά λόγια, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της κάθε μίας από αυτές τις πράξεις, ξεκινώντας με την πιο σημαντική (και δεσμευτική) από αυτές, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Όπως έχει αναφερθεί, ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί προϊόν χρονοβόρων διαδικασιών και ισχυρών πιέσεων, οι οποίες διήρκησαν περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά την ισχύουσα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις ανάγκες μίας εποχής  με smartphones, social media, internet banking.

Στόχος των συντακτών του Κανονισμού ήταν να διαμορφωθεί με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών με ενιαίο τρόπο (τουλάχιστον τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός ΕΕ).

Οι νέος γενικός κανονισμός αποτελείται από 99 άρθρα και έχει κωδικοποιηθεί πλήρως από τη συντακτική ομάδα του Lawspot.

Σύμφωνα με το άρθρο 99, ο Κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις Μαΐου 2016, τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Το διάστημα αυτό των δύο ετών αποτελεί περίοδο προσαρμογής για τα εμπλεκόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων.

Τι λέει ο κανονισμός; Δείτε ΕΔΩ Και φυσικά μη παραλείψετε να δείτε ΕΔΩ τη σελίδα χρήση Προσωπικών δεδομένων κι ΕΔΩ από την επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης μας...

Τρία γεμάτα χρόνια μαζί...–Τα ταξίδια μας σε Αβινιόν, Κέρκυρα και Βανκούβερ Καναδά

gamos6

Στις 4 Απριλίου 2018 κλείσαμε τρία χρόνια παντρεμένοι με την σύντροφο της ζωής μου, Σούλα Αργυροπούλου. Και επειδή εκτιμούμε ότι ο γάμος είναι ένα μεγάλο γεγονός που άλλαξε τις ζωές μας, θέλαμε να το γιορτάσουμε όπως του αξίζει… Και είμαστε πολύ χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι στον κοινό δρόμο που χαράσσουμε στη ζωή μας...

kanoni1.060416

Έτσι το 2016 πήγαμε για έξι μέρες στην Κέρκυρα. Και περάσαμε υπέροχα, όπως μπορείτε να δείτε και στις δημοσιεύσεις που κάναμε γι' αυτό το ταξίδι μας ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Μας αρέσει να το κάνουμε αυτό ως άνθρωποι. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε ένα σοβαρό μεγάλο γεγονός να γιορτάσουμε στη ζωή μας...

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ταξιδεύει, γνωρίζει νέους τόπους, ανθρώπους, συνήθειες, ήθη και έθιμα, πολιτισμούς και τα ζει. Από εδώ τα λέγαμε καθημερινά, κι εκείνες τις μέρες των ταξιδιών μας, όπως κάνουμε χρόνια τώρα με τα μέρη που επισκεπτόμαστε… 

Και το 2017 πήγαμε στο Αβινιόν της Γαλλίας κοντά στους πενευματικούς και σαρκικούς αδελφούς μας Γιώργο και Αστρίντ. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Αλλά επειδή δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε την αρχή στα λίγκ που ακολουθούν μπορείτε επίσης να δείτε μαζεμένες όλες τις αναρτήσεις που έκανα από από το Βανκούβερ του Καναδά τότε που μείναμε κοντά στον Στήβ και την Έστερ, την κόρη και τον γαμπρός της Σούλας για δεκαπέντε ολόκληρες μέρες..

Εκεί, το 2015 στις 4 Απρίλη, έγινε ο γάμος μας με τη Σούλα... Αξίζει να τα θυμηθούμε όλα αυτά γιατί άλλαξαν τον ρου της δικής μας ιστορίας...

Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

gastown1.050425

Επειδή ο γάμος όπως είπαμε, είναι θεϊκός θεσμός, τον οποίο καθιέρωσε και εδραίωσε ο Ιεχωβά στην Εδέμ, φέρνει σε ύπαρξη την οικογενειακή μονάδα, τον οικογενειακό κύκλο. Βασικός του σκοπός ήταν η αναπαραγωγή των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, το να έρθουν σε ύπαρξη περισσότερα πλάσματα του ανθρωπίνου γένους.

Ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός, έπλασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό και θέσπισε το γάμο ως την κατάλληλη διευθέτηση για τον πολλαπλασιασμό της ανθρώπινης φυλής. (Γε 1:27, 28)

Ο πρώτος ανθρώπινος γάμος τελέστηκε από τον Ιεχωβά, σύμφωνα με την περιγραφή των εδαφίων Γένεση 2:22-24. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ζωής μας. Τα σεβόμαστε και τα τιμούμε, όπως τους πρέπει...

Περιμένοντας με λαχτάρα στην εκκλησία μας τον αδελφό από το Μπέθελ Ελλάδας…

Posted in Επικαιρότητα

anastasia.240418
Ανθισμένα λουλούδια στον κήπο του σπιτιού του φίλου μου Ηλία, από την Αναστασιά των Σερρών. Ότι πιο όμορφο αυτή την εποχή.. Χαίρεσαι να απολαμβάνεις τέτοιες εικόνες…

triantafila.nitsa
Τα τριαντάφυλλα στην εξώπορτα της Νίτσας, φωτογραφημένα από την εσωτερική πλευρά. Όπου υπάρχουν τριανταφυλλιές που τις βλέπει ο ήλιος είναι χάρμα οφθαλμών.

triantafila1
Κι άλλα τριαντάφυλλα από τους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας… Άλλοι φίλοι μας, εκεί… Με τους κήπους τους, όλo δροσιά και ευωδία. Ότι καλύτερο για αυτή την εποχή.

triantafila2
Χρώματα κι αρώματα… Κρατάμε ότι πιο όμορφο μπορεί να δώσει ο Ιεχωβά για να ευαρεστήσει τα μάτια και να κάνει τις αισθήσεις μας να ζωντανέψουν.

triantafila3
Όσοι έχουν κήπους στα σπίτια τους το ξέρουν καλά… Δυστυχώς για μας τους ανθρώπους της πόλης, όλα αυτά είναι μακρινά και μοιάζουν υπέροχα όταν τα βλέπουμε.

triantafila4
Είμαστε βέβαιοι ότι θα τα δούμε και από κοντά, την Πρωτομαγιά που θα πάμε στο Μεγάλο Πεύκο για καλό σκοπό με τους αδελφούς μας.

triantafila5
Για την ώρα ευχαριστούμε όσους μας στέλνουν τέτοιες όμορφες φωτογραφίες για να τις μοιραστούμε από αυτό τον φιλόξενο ιστότοπο. Να είστε καλά…

loveΠρόκειται για μια νέα διευθέτηση που  υπήρχε κάποτε, οι παλιότεροι στην Αλήθεια, τη θυμούνται… Και που εμείς οι νεότεροι (όχι σε ηλικία…) περιμένουμε με λαχτάρα, βέβαιοι, ότι θα πάρουμε πολύ ενθάρρυνση, καθώς αυτή θα λειτουργήσει αμφίδρομα…

Το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, 28-29/4 θα είναι από μια άποψη, ξεχωριστό… Και πραγματικά το περιμένουμε πώς και πώς… Αδελφός από το Μπέθελ θα επισκεφτεί την εκκλησία μας.

Και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί του στο έργο, να τον ακούσουμε στα ξεκινήματα και στη δημόσια ομιλία του την Κυριακή στη συνάθροιση, αλλά και να απολαύσουμε τη φιλοξενία με τον ίδιο και τη σύζυγο του. Σίγουρα έχουμε να πάρουμε πολλά, χρήσιμα και εποικοδομητικά!

Δεν γνωριζόμαστε με τον αδελφό μας. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι το γεγονός πως ζει στο Μπέθελ, μέσα σε ένα πνευματικό παράδεισο, σίγουρα θα έχει να μας πει σημαντικά πράγματα που θα μας ενθαρρύνουν στο έργο μας, στην καθημερινότητα μας και σ’ αυτό που λέμε και χαρακτηρίζουμε ως σχέση με τον Ιεχωβά Θεό.

Συχνά συλλογίζομαι, πόσο στοργικά έχει διευθετήσει η οργάνωση του Θεού στη γη τα πράγματα, ώστε να λειτουργεί ως αγωγός που διοχετεύει καθαρή και πλούσια πνευματική τροφή, σε μια εποχή που η ανθρωπότητα γύρω μας λιμοκτονεί, ζώντας κάτω από τις αμφίβολες και ψεύτικες υποσχέσεις πολιτικών που άλλα λένε σήμερα κι άλλα κάνουν αύριο.

Τέτοιες ώρες είναι που ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, τον Ιεχωβά Θεό που μας πήρε από τον βούρκο του κόσμου και μας οδήγησε στα καθαρά νερά της Αλήθειας, δίνοντας νόημα στη ζωή μας.

Μπορούμε τώρα να βάζουμε στόχους ρεαλιστικούς για να τους υλοποιήσουμε και ζούμε παρέα και δίπλα σε μια υπέροχη αδελφότητα με την ποία μοιραζόμαστε τόσα πράγματα, καθημερινά.

Ακόμα κι αυτό, η λαχτάρα που έχουμε στην προσμονή ενός όμορφου, ξεχωριστού διήμερου, είναι κάτι το πολύ σπέσιαλ, από όποια μεριά κι αν το δεις… Για μένα είναι η πρώτη φορά που θα το ζήσω και η καρδιά μου «πεταρίζει» σαν μικρού παιδιού που θέλει να περάσουν γρήγορα οι μέρες για να βιώσει αυτές τις ξεχωριστές στιγμές.

Τετάρτη σήμερα… Και τι έμειναν; Κάτι λίγες μέρες ως το Σαββατοκύριακο… Αυτό το ξεχωριστό Σαββατοκύριακο του Απρίλη, λίγο πριν ο Μάης χτυπήσει την πόρτα μας.

Και καθώς οι μέρες ζεσταίνουν όλο και περισσότερο, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν αισθητά και η φύση έξω γίνεται όλο και πιο όμορφη από τα ανθισμένα λουλούδια, κάτι που προσπαθώ να σας μεταφέρω εδώ (δεν ξέρω με πόση επιτυχία…) με τη δική σας καθοριστική συμβολή στο υλικό που μου στέλνετε απλόχερα και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ στη διαχείριση του.

Το κομμάτι αυτό γράφτηκε με τον παλιό, κλασικό τρόπο. Χειρόγραφα οι σημειώσεις και μετά δακτυλογράφηση στο κομπιούτερ… Η δική μου η γενιά, μάλλον εμπιστεύεται περισσότερο το μολύβι (ή την πένα που αρέσει σε μένα…). Νομίζω πως έτσι βάζω τις σκέψεις μου σε μια καλύτερη σειρά και μπορώ να ορίσω καλύτερα το γραφτό μου. Μπορεί να είναι κι ιδέα μου, αλλά σίγουρα μ’ αρέσει όταν το κάνω…

Το εδάφιο Ιωάννης 2:19 δεν δείχνει ότι ο Ιησούς θα ανάσταινε τον εαυτό του; Σκέψεις...

Posted in Μαρτυρίες

vukamvilia1
Με τις ανθισμένες βουκαμβίλιες από το μπαλκόνι στο σπίτι μας στην Αθήνα συνοδεύω αυτό το κομμάτι... Επειδή είναι πολύ όμορφη αυτή την περίοδο κι επειδή η Σούλα της άλλαξε θέση κι αυτό της άρεσε κι άνθισε...

vukamvilia2
Η αλήθεια είναι πως αυτό το φυτό μας αρέσει πολύ... Ελπίζω τελικά να γίνουν και στην Κρήτη για να τις απολαμβάνουμε και εκεί. Ήδη έχουν ξαναπάρει τα πάνω τους, ύστερα από το κάψιμο που τους είχε κάνει ο χιονιάς.

vukamvilia3
Στο λίγο χρόνο που έχουμε για να απολαύσουμε όταν έχει ήλιο τώρα την άνοιξη η βουκαμβίλια μας προσθέτει σε ομορφιά... Κι ευχαριστούμε τον Ιεχωβά που δίνει σε μας ζωή και στα λουλούδια τόση ξεχωριστή ομορφιά...

page imgΘα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις από ένα έντυπο του 1973, αλλά που εμένα μου έκανε εντύπωση καθώς έκανα έρευνα και… έπεσα πάνω του…

Όπως καταδεικνύεται από τα συμφραζόμενα, το εδάφιο Ιωάννης 2:19 αναφέρεται στον θάνατο και την ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε: «Ο Ιησούς τούς απάντησε: «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε τρεις ημέρες θα τον ανεγείρω»..» Κατόπιν οι Ιουδαίοι είπαν: «Αυτός ο ναός χτίστηκε σε 46 χρόνια, και εσύ θα τον ανεγείρεις σε τρεις ημέρες; Αλλά αυτός μιλούσε για τον ναό του σώματός του. Όταν όμως εγέρθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι το έλεγε αυτό, και πίστεψαν εκείνο που είχε γραφτεί και τα λόγια που είχε πει ο Ιησούς.»—Ιωάν. 2:19-22.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν η Αγία Γραφή λέει για την εκπλήρωση της δήλωσης του Ιησού δεν λέει ότι αυτός ‘ήγειρε τον εαυτό του εκ νεκρών’ αλλά λέγει ‘ηγέρθη εκ νεκρών.»

Άλλα Γραφικά εδάφια σαφώς τονίζουν ότι ο Θεός ήταν εκείνος που ανέστησε τον Γιό του. Ο απόστολος Πέτρος είπε στον Κορνήλιο και στους συγγενείς του και στους στενούς φίλους του: «Ο Θεός όμως τον ανέστησε την τρίτη ημέρα και του επέτρεψε να φανερωθεί.» (Πράξ. 10:40, Κείμενο) το εδάφιο Εβραίους 13:20 λέει ότι ο Θεός ‘επανέφερε από τους νεκρούς τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, τον Κύριό μας Ιησού’

Και ο απόστολος Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή του γράφει: Αν δε το πνεύμα εκείνου που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς κατοικεί μέσα σας, εκείνος που ανέστησε τον Χριστό Ιησού από τους νεκρούς+ θα ζωοποιήσει και το δικό σας θνητό σώμα+ μέσω του πνεύματός του που διαμένει μέσα σας. (Ρωμ. 8:11) Συνεπώς, ο Ιησούς Χριστός απλούστατα δεν θα μπορούσε να εννοεί ότι αυτός θα ήγειρε τον εαυτό του από τους νεκρούς.

Ο Ιησούς, όμως, γνώριζε ότι επρόκειτο να πεθάνει και ν’ αναστηθεί. Σε μια άλλη περίπτωση είπε στους απίστους γραμματείς και Φαρισαίους: «Αυτός αποκρίθηκε και τους είπε: «Μια πονηρή και μοιχαλίδα+ γενιά ζητάει συνεχώς σημείο, αλλά σημείο δεν θα της δοθεί εκτός από το σημείο του Ιωνά του προφήτη. Διότι όπως ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του τεράστιου ψαριού τρεις ημέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα είναι ο Γιος του ανθρώπου στην καρδιά της γης τρεις ημέρες και τρεις νύχτες..» (Ματθ. 12:39, 40)

Ο Ιησούς, έχοντας αυτή την πρόγνωση για τον θάνατο και την ανάσταση του, θα μπορούσε, με μια προφητική έννοια, να μιλήσει για την ‘έγερση του ναού του σώματός του.’ Αφού το προείπε, ήταν ακριβώς σαν να επρόκειτο να το κάνει.

Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί με το εδάφιο Ιεζεκιήλ 43:3, όπου ο προφήτης Ιεζεκιήλ λέγει: «Και ήταν σαν τη θέα του οράματος που είχα δει, σαν το όραμα που είδα όταν ήρθα να καταστρέψω την πόλη [Ιερουσαλήμ],» δηλαδή, με το να προείπει την καταστροφή της. Ο Ιεζεκιήλ, εξόριστος στην Βαβυλώνα, δεν έλαβε μέρος στην πραγματική καταστροφή της Ιερουσαλήμ· αυτό είχε γίνει από τους Βαβυλώνιους. Αλλ’ η προφητεία του, εμπνευσμένη από τον Θεό, έκανε την καταστροφή τόσο βέβαιη σαν να έγινε. (Παράβαλε επίσης Ιερεμίας 1:10.)

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Ιεχωβά Θεός ανέστησε τον Γιό του, αλλ’ ο Ιησούς μπορούσε να πει ότι το έκανε αυτό, με μια προφητική έννοια.

Επί πλέον, το θέλημα, η εντολή η προσταγή του Θεού σε σχέση με τον Γιο του ήταν να πεθάνει και να επανέλθει στη ζωή. Ο Ιησούς εκουσίως παρέδωσε τη ζωή του, σύμφωνα με τον σκοπό του Πατέρα του. Ο Ιησούς μπορούσε λοιπόν να εγείρει το ναό του σώματός του με την έννοια ότι είχε την εξουσία να λάβει πάλι ζωή.

Την τρίτη μέρα ο Θεός διέταξε τον Ιησού να εγερθεί από τους νεκρούς, και ο Ιησούς το έκανε αυτό με το να δεχθεί, δηλαδή να λάβει ζωή από το χέρι του Πατέρα του, με την εξουσία του Θεού. Μαζί με τη ζωή ως πνευματικός Γιός, έλαβε και το δικαίωμα της τέλειας ανθρώπινης ζωής, το οποίο με το να πεθάνει τελείως αναμάρτητος, δεν είχε χάσει.

Αυτή την αξία της ανθρώπινης θυσίας του παρουσίασε κατόπιν στον Πατέρα του στον ουρανό. (Εβρ. 9:11-14, 24-28) Αυτό συμφωνεί με τα λόγια του Ιησού στο Ιωάννης 10:17, 18: «Γι’ αυτό με αγαπάει ο Πατέρας, επειδή παραδίδω τη ζωή μου, για να τη λάβω πάλι. Κανείς δεν την αφαιρεί από εμένα, αλλά εγώ την παραδίδω από μόνος μου. Έχω εξουσία να την παραδώσω και έχω εξουσία να τη λάβω πάλι. Αυτή την εντολή έλαβα από τον Πατέρα μου.»

  • *** w73 1/9 σ. 540 Ερωτήσεις από Αναγνώστες ***

Υλικό από τη φωτογραφική μηχανή του Κώστα, του γιου της Σούλας, που μας παραχώρησε...

Posted in Επικαιρότητα

kostas.ani.1
Κάπου στον Καναδά με το σκυλί, το Λόλα, μαζί τους... Σε ρυθμούς χαλαρούς, αν κρίνουμε από το ντύσιμο τους. Και μάλλον καλοκαιρινούς... Φωτογραφίες που τις κρατά ο Κώστας ως αναμνήσεις στη μηχανή του...

kostas.ani.2
Εξωτικά μέρη από την Καραϊβική... Στο Μπελίζ, όπου έχουν το εξωχικό τους. Μακάρι να ήταν λίγο πιο κοντά και τα εισιτήρια στα μέτρα μας. Έχουμε την εξουσιοδότηση τους να πάμε για διακοπές σ' αυτό τον όμορφο τόπο.

kostas.ani.3
Στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, θα έχουμε αυτή την εικόνα... Και επειδή αυτό το συγκρότημα έχει οικοδομηθεί με ομοιόμορφο τρόπο, βλέποντας τα σπίτια μπροστά σας, μπορείτε να υποθέσετε πώς θα είναι και το δικό τους.

kostas.ani.4
Μάλλον ξεπερνάει τη φαντασία μας... Η θάλασσα μοναδική! Φωτογραφημένη μέσα από κάποιο μικρό καραβάκι που ίσως μας πάει μια βόλτα... Συνηθισμένα πράγματα για τους κατοίκους εκεί. Επειδή ο τουρισμός, είναι η ζωή τους.

kostas.ani.5
Πάντα θα έχουμε να θαυμάσουμε όμορφα, ξεχωριστά πράγματα. Βγαλμένα σαν από παραμύθι, θαρρείς... Αλλά είναι η πραγματικότητα, η ζωή αλλιώς, όπως ίσως δεν την έχουμε ζήσει ποτέ ώς τώρα...

kostas.ani.6
Στον Κώστα αρέσουν τα παλιά αυτοκίνητα και οι μηχανές... Εδώ τον βλέπουμε ως οδηγό, σε μια από αυτές. Δεν είναι εύκολο να τον αναγνωρίσεις μέσα από το κράνος και τον εξοπλισμό που φοράει, αλλά σας βεβαιώνουμε, είναι αυτός.

kostas.ani.7
Από το πρόσφατο ταξίδι τους στην Ευρώπη με πρώτο σταθμό το Παρίσι. Εδώ κάτω από τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ. Έκανε πολύ κρύο τότε... Αλλά η Άννυ, μόλις έβγαλε λίγο ήλιο ζεστάθηκε και έβγαλε από πάνω της το μπουφαν που αγόρασε εκεί.

kostas.ani.8
Μια ακόμα φωτογραφία της Άννυς με επίσημο ένδυμα... Ίσως από κάποιο γάμο και πάντως μια ξεχωριστή στιγμή που άξιζε ώστε να βάλει πάνω της κάτι διαφορετικό από αυτά που φοράει στην καθημερινότητα της... Στιγμές ανθρώπινες...

Ήταν υπέροχη εμπειρία, η ομιλία του αδελφού Σέιφερ, εκπροσώπου των κεντρικών γραφείων

Posted in Μαρτυρίες

malakasa1.210418
Το απολαύσαμε αυτό το πλούσιο πνευματικό τράπεζες, χθες, στη Μαλακάσα... Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ζωντανά ολόκληρο το πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Συντονιστής ήταν ο αδελφός Νικόλαος Έλυμπος. Απλός, με το χαμόγελο του, μας έβαλε πολύ όμορφα στο θέμα…

malakasa2.210418
Το μάθημα της ΣΚΟΠΙΑΣ το έκανε με έναν εντελώς ξεχωριστό τρόπο ο Άγγελος Χαλάς, χωρίς τη συμμετοχή κανενός άλλου αδελφού. Και μπόρεσε, με κατανοητό τρόπο, να μας δώσει όλα τα νοήματα που έπρεπε, να τα βάλουμε βαθιά στην καρδιά μας προκειμένου να υποκινηθούμε να γίνουμε ακόμα πιο πνευματικοί αδελφοί.

malakasa3.210418
Πολύ ενθαρρυντικός για το έργο που γίνεται στη χώρα μας και την Κύπρο ήταν ο αδελφός Ρόμπερτ Κεν, Με πολύ βελτιωμένα τα ελληνικά του, κατάφερε να μας δώσει στοιχεία από το έργο που επιτελείται στον τομέα ευθύνης του γραφείου. Από εκείνον μάθαμε πως στην Ελλάδα και την Κύπρος φέτος στην Ανάμνηση ήταν παρόντες 49.451 άτομα!

malakasa4.210418
Ύστερα ήρθε η σειρά τους αδελφού Ντέιβιντ Σέιφερ που μας καθήλωσε ως ακροατές. Ο αδελφός εκπροσωπούσε τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης και μίλησε για δύο περίπου ώρες, αλλά κάθε του λέξη είχε να δώσει και ένα ζωοσωτήριο μήνυμα για μας. Τίτλος της ομιλίας του «Ο προσδιορισμένος καιρός, πλησιάζει».

malakasa5.210418
Το περιεχόμενο της ομιλίας ήταν υπέροχο και είχε σχέση με την εκπλήρωση των σημείων για τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την άποψη της Αγίας Γραφής που εκθέτει την άποψη του Ιεχωβά, ώστε να είμαστε σε εγρήγορση πνευματικά. Ήταν υπέροχο, φανταστικό όλο το περιεχόμενο του προγράμματος.

malakasa6.210418
Δίπλα του, άξιος μεταφραστής στα ελληνικά ο αδ. Κώστα Βελυσσαρίου που κατάφερε με πολύ ρεαλιστικό τρόπο να μας μεταφέρει την ομιλία του αδελφού μας. Τον ευχαριστούμε. Χάρη σε αυτόν μπορέσαμε να κατανοήσουμε τα ζητήματα που τέθηκαν και ως ακροατές να μην κουραστούμε καθόλου, αλλά να γίνει απολαυστική η ομιλία.

malakasa7.210418
Πολύ όμορφη και περιεκτική ήταν και η προσευχή από τον κεντρικό ομιλητή... Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που έκανε ακριβώς αυτό που μας ζητάει η οργάνωση να κάνουμε όλοι. Ήταν πολύ συγκεκριμένος, όταν αναφερόνταν σε χώρες όπου οι αδελφοί μας υποφέρουν καθώς το έργο είναι υπό απαγόρευση, σε πολλές περιπτώσεις και με τα ονόματα τους.

malakasa8.210418
Τα στοιχεία που μας έδωσαν στο τέλος της μοναδικής αυτής συνάθροισης ήταν συγκλονιστικά. Στη Μαλακάσα ήταν παρόντες 1.634 αδελφοί, ενώ το πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε από εκεί, το είδαν μέσω στρίμινγκ σε 169 εκκλησίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, ένα σύνολο 8.667 παρόντων! Και συνεχίζεται σήμερα η προβολή σε άλλες εκκλησίες.

malakasa9.210418

Στη Μαλακάσα σήμερα για να παρακολουθήσουμε ζωντανά μια σπέσιαλ Συνάθροιση...

Posted in Επικαιρότητα

malakasa1.170518
Το μεσημέρι σήμερα 2:30 - 5:30 η περιοχή στην οποία ανήκει οργανωτικά η εκκλησία μας, θα είναι στις εγκαταστάσεις της Μαλακάσας για να παρακολουθήσουμε ζωντανά την ειδική Συνάθροιση, σπέσιαλ τη λένε οι ξένοι, με τον εκπρόσωπο από το κεντρικά γραφεία της οργάνωσης αδ. Σέιφερ. Είναι η πρώτη φορά που, όσο εγώ είμαι στην Αττική, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα την παρακολουθούσαμε μέσω στίμινγκ, όπως άλλωστε θα κάνουν οι εκκλησίες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

malakasa2.170518
Τωρινές είναι οι φωτογραφίες που βλέπετε. Παρμένες από ανθρώπους που μας αγαπούν και μας σκέφτονται... Είχαν κατέβει στη Μαλακάσα να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση Περιοχής τους και δεν μας ξέχασαν. Μας γράφει η αδελφή Ευαγγελία: "Επειδή σας σκεφτόμαστε, πόσο ταλαιπωρείστε απ’ το νέφος, την δηλητηριώδη σκόνη, το καυσαέριο και το θόρυβο, σας στέλνουμε λίγη Ανάσα από Άνδρο! Είμαστε Αθήνα για Συνέλευση και σας νιώθουμε. Περιμένουμε την απελευθέρωση! Ρωμ.8:18-22

malakasa3.170518
Και δείτε πώς είναι τώρα η Μαλακάσα! Να είστε σίγουροι ότι σήμερα θα πάρουμε περισσότερες φωτογραφίες και θα τις δείτε από εδώ έτσι όμορφα όπως έχουμε μάθει να μοιραζόμαστε τα πράγματα. Ωστόσο ο χώρος μας είναι πάντα οικείος και αγαπημένος. Όσοι ζούμε στην κεντρικής Ελλάδα έχουμε περάσει μοναδικές στιγμές εδώ... Εδώ θα είμαστε και το καλοκαίρι στην τριήμερη Συνέλευση.

andros.anoixi1
Και πάμε στην Άνδρο... Εδώ η Χώρα από ψηλά. Αυτή την εποχή πρασινίζει... Δεν θα κρατήσει και πολύ αυτό το πράσινο. Η γης είναι βραχώδης, το χώμα λειψό και έτσι δεν κρατάει πολύ το εποχιακό πράσινο που φυστρώνει από τις χειμωνιάτικες βροχές. Γρήγορα θα φρυγανιάσει και θα ξεραθεί. Μόνο οι θάμνοι έχουν λίγο πιο βαθιές ρίζες θα αντέξουν μέχρι και το καλοκαίρι...

andros.anoixi2
Πάντα μας αρέσει να μοιραζόμαστε πράγματα. Ιδιαίτερα όταν εσείς παίρνετε την πρωτοβουλία και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα μας, στέλνοντας υλικό για τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ... Θα έχετε προσέξει ότι τις περισσότερες φορές, τις αξιοποιούμε στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου μας. Αλλά επειδή όλο το Site είναι ένα κέντημα που το προσέχουμε και το αγαπάμε, να είστε έτοιμοι να δείτε παντού, όμορφα πράγματα.

andros.anoixi3
Τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, τον αγαπούμε, τον ζούμε και μας αρέσει... Καθημερινά προσθέτουμε πράγματα. Είναι αληθινά ένας ζωντανός οργανισμός... Μόνο κάποιος παρατηρητικός τακτικός αναγνώστης μας μπορεί να σας το επιβεβαιώσει αυτό. Με την πρώτη ματιά μοιάζει ίδιο, αλλά δεν είναι... Οι δυο τελευταίες φωτογραφίες, όπως ίσως καταλάβατε, είναι από την πανέμορφη, αυτή την εποχή, Άνδρο...

andros.anoixi4
Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" ίσως δεν είναι αρκετό να αποτυπώσει τη χαρά μας που χάρη και στη δική σας συμμετοχή, το κάνετε ζωντανό. Και βάζετε κι εσείς το χεράκι σας, για να μπορεί ο καθένας με την πρώτη ματιά να αντιληφθεί ότι αυτό το Site, δεν είναι σαν τα συνηθισμένα... Δεν "τρελαίνεται" και δεν επιδιώκει να προβάλει την επικαιρότητα. Μόνο την αληθινή πλευρά της ζωής, αυτή θέλει να μοιραστεί μαζί σας. Και χαίρεται που σ' αυτό το ωραίο ταξίδι, σας έχουμε συνταξιδιώτες...

«Κούρεμα» χρέους… Σενάρια, άχ πώς αρέσουν στους ανθρώπους αυτά τα σενάρια…

Posted in Δημοσιογραφικά

pilio.iliovasilema2
Πολύπλοκα για τους απλούς ανθρώπους είναι όλα αυτά τα δημοσιογραφικά σενάρια που βέβαια δεν έρχονται από το μυαλό τους... Κάποιοι τα προωθούν, κάποιοι τα προετοιμάζουν, κάποιοι ζουν μ’ αυτούς και από αυτούς τους μακροπρόθεσμους προγραμματισμούς. Αντί λοιπόν για βαθιά οικονομικά θέματα, ας απολαύσουμε ένα ηλιοβασίλεμα στο Πήλιο. Τουλάχιστον, αυτό είναι αυθεντικό…
pilio.iliovasilema2

efimeridesΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 21/04/2018

Τώρα εμείς οικονομολόγοι δεν είμαστε, αλλά το θέμα έχει τη σοβαρότητα του και γι' αυτό του διαθέτουμε λίγο χρόνο και του δίνουμε μια έκταση μέσα στη στήλη μας, αυτή την εβδομάδα... Αφορμή, ένα πολύ σοβαρό άρθρο του συναδέλφου Μπάμπη Μιχάλη στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, επειδή πολύ λόγος ξαναγίνεται τον τελευταίο καιρό για την ανάγκη «κουρέματος» του χρέους, ώστε αυτό να μπορεί να εξυπηρετηθεί..

Ας δούμε λοιπόν τις απόψεις των ειδικών: Το κούρεμα υπό καθεστώς δημοσιονομικής πειθαρχίας, αποτελεί τη μοναδική λύση για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, υποστηρίζουν οκτώ επιφανείς οικονομολόγοι.

Σε κοινή έκθεσή τους, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Πέτερσον (ΡΙΙΕ), οι Jeromin Zettelmeyer, Emilios Avgouleas, Barry Eichengreen, Miguel Poiares Maduro, Ugo Panizza, Richard Portes, Beatrice Weder di Mauro και Charles Wyplosz, προειδοποιούν ότι, ακόμα και αν εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα ελάφρυνσης, που έχει μέχρι στιγμής εισηγηθεί το Εurogroup, το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Οι οκτώ οικονομολόγοι εστιάζουν την ανάλυσή τους, στη δομή των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας ώς το 2060, σε μια σειρά από σενάρια.

Διαπιστώνουν ότι, εάν η Ελλάδα βγει από το τρέχον πρόγραμμα, μόνο με τα μέτρα του Eurogroup στα χέρια της, τότε στην καλύτερη περίπτωση θα έχει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα ώς το 2022 ή 2023, ενώ μια μεγαλύτερη περίοδος ακραίας δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως τη φαντάζεται το Eurogroup, είναι απίθανη.

Αποτέλεσμα θα είναι, ώς τα τέλη της δεκαετίας του 2020, οι δυναμικές του ελληνικού χρέους να είναι ξανά, μη διατηρήσιμες. Και τότε το κόστος αποκατάστασης της βιωσιμότητάς του, θα είναι πολύ υψηλότερο απ’ ό,τι σήμερα, καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτού, θα αποτελείται από τα νέα, ακριβότερα δάνεια του ελληνικού Δημοσίου, μέσω των αγορών.

Αυτά τα νέα δάνεια από τον ιδιωτικό τομέα, θα αρχίσουν να συσσωρεύονται και ή θα χρειαστεί να αναδιαρθρωθούν ξανά ή να αποπληρωθούν από τον επίσημο ευρωπαϊκό τομέα, καταλήγουν οι οικονομολόγοι. Στο χειρότερο σενάριο, τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν, ακόμη πιο άσχημα και η νέα κρίση χρέους, να έλθει νωρίτερα.episimansis

Σε περίπτωση πάλι που οι Ευρωπαίοι πιστωτές, εκτός από τα μέτρα που περιγράφονται στο Eurogroup επιλέξουν να αναβάλουν την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές χρέους και συνεχίσουν να τη χρηματοδοτούν μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους αργότερα (όταν και εάν τα μέτρα που μελετώνται σήμερα αποδειχθούν ανεπαρκή).

Αν πάλι, Ελλάδα και πιστωτές δεν προχωρήσουν σε νέο χρηματοδοτούμενο από τον ESM πρόγραμμα, τότε η μόνη εναλλακτική για την αποφυγή της κρίσης, είναι η δέσμευση σε επιπρόσθετη μείωση του χρέους, στο τέλος του τρέχοντος προγράμματος.

Αυτή θα μπορούσε να έχει δύο μορφές: επέκταση της ωρίμασης των χρεών και αναβολή πληρωμής τόκων, κάτι όμως που υποδηλώνει αύξηση των χρεών της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, για αρκετές δεκαετίες (πριν αρχίσουν να υποχωρούν) και αποπληρωμή τους, πιθανότατα όχι πριν από τα τέλη του αιώνα.

Η καλύτερη προσέγγιση για τους «8» είναι, το ανά έτος κούρεμα της ονομαστικής αξίας του χρέους, με αντάλλαγμα πρωτογενές πλεόνασμα ονόματος (πάνω από το 1% και 2% του ΑΕΠ) στην περίοδο 2023-2037. Η ελάφρυνση του ονομαστικού χρέους, θα μπορούσε έτσι να φθάσει τα 36 δισ. δολάρια, ενώ οι πιθανότητες βιωσιμότητάς του, ανέρχονται σε 50%-60%.

Πάει μακριά η βαλίτσα ε; Το βλέπετε κι εσείς; Γι΄ αυτό ας είμαστε συγκρατημένοι με τους πανηγυρισμούς επειδή τον Αύγουστο βγαίνουμε από τα μνημόνια… Τουλάχιστον, αυτό.

  • Το κομμάτι αυτό θα δημοσιευτεί το Σάββατο 21/4/2018 στην εβδομαδιαία κρητική εφημερίδα ΡΕΘΕΜΝΟΣ και στη στήλη μου «Επισημάνσεις».

Όμορφες στιγμές από τη ζωή μας καθώς μπήκαμε πια στον 4ο χρόνο γάμου με τη Σούλα...

Posted in Τα δικά μου

akonatiso40418
Μπορεί φέτος να μην είχαμε τη δυνατότητα να πάμε ένα ταξίδι κάπου, δεδομένου ότι το καιρό της επετείου μας, για την ακρίβεια μια βδομάδα πριν φιλοξενήσαμε για μια γεμάτη εβδομάδα τον γιο της Σούλας, Κώστα και τη συζύγου του Άννυς, Σας το θυμίζουν με βάση τις αναρτήσεις που κάναμε ΕΔΩ.

akrovatis2.040418
Ωστόσο ανήμερα της 4 Απριλίου, μετά τη συνάθροιση μας, πήγαμε στον «Ακροβατη» και περάσαμε πολύ όμορφα. Ναι, επειδή ακριβώς σεβόμαστε τη θεόδοτη εντολή για το γάμο θέλουμε να θυμόμαστε το όμορφο αυτό βήμα που κάναμε με απόλυτη συνείδηση για ότι σήμαινε αυτή η κίνηση μας.

dioskuri.1
Κρατάμε όλη αυτή την ομορφιά... Και εκτιμούμε παρά πολύ το γεγονός ότι κάνουμε καθημερινά το καλύτερο που μπορούμε για να αινούμε με τον Ιεχωβά Θεό καθώς τον έχουμε βάλει ως το τριπλό σχοινί σε αυτή την ευλογημένη σχέση. Κανείς μας δεν είναι πια μόνος του. Μαζί πορευόμαστε στη ζωή...

dioskuri.2
Ο Απόστολος Παύλος λέει ξεκάθαρα πως μια τέτοια σχέση μπορεί να έχει και θλίψεις... Έτσι είναι, δυο διαφορετικοί άνθρωποι με εντελώς διαφορετικό μπαγκράουντ, ενώνουν τις ζωές τους και όντως θα έρθουν στιγμές που αυτό μπορεί να συμβεί... Η χαρά όμως περισσεύει αν την επιδιώκεις.

to.spitiko2
Αν μάθαμε κάτι όλα αυτά τα χρόνια, είναι να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη και να προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η αγάπη είναι η κυρίαρχη ιδιότητα σε πολλά πράγματα...Και δεν θα μπορούσε να μην είναι και στο θεσμό του γάμου. Εμείς το γνωρίζουμε απλό πρώτο χέρι.

pantazopulu2
Ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, μια πρόταση για βόλτα, όταν δεν το περιμένεις και όλα μπορούν να αλλάξουν. Νοιαζόμαστε ο ένας τον άλλον και δεν ντρεπόμαστε, ούτε έχουμε καμία συστολή για να το δείξουμε... Ένα ουζάκι ή μια μπουγάτσα με κρέμα σε ένα διάλειμμα, μπορούν να λειτουργήσουν πολύ θετικά.

to.spitiko1
Θέλουμε να είμαστε καλά... Ξέρουμε ότι έτσι κάνουμε τον Ιεχωβά να χαίρεται που έχει τέτοιους δούλους να τον υπηρετούν... Και είναι μια πρόκληση κάθε χρόνο που περνάει να νιώθουμε όλο και καλύτερα στο γάμο μας. Θα το χάσουμε το φετινό ταξίδι; Όχι βέβαια! Το προγραμματίζουμε για Άνδρο, τον Ιούνιο 18-26, αν όλα πάνε καλά

pantazopulu2
Θα είμαστε κοντά σε φίλους και αδελφούς που μας περιμένουν πως και πως, για να μας παρέχουν φιλοξενία από το περίσσευμα της καρδιάς τους... Αν μας διαβάζουν κάποιοι από τον κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα τους ακούγεται κάπως εξωπραγματικό. Αλλά δεν είναι. Η απόλυτη αλήθεια που ζούμε, είναι.

Χειμωνιάτικο τριήμερο στη Ζαγορά Πηλίου, αλλά το καλοκαίρι και κάθε εποχή είναι υπέροχα!

xionismeni.zagora1

Όλα πήγαν καλά. Με την ασφαλή επιστροφή μας ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο Πήλιο τον Γενάρη του 2017... Στη Ζαγορά ήμασταν από το μεσημέρι της Παρασκευής 6/1/2017 και επιστρέψαμε στη βάση μας το βράδυ της Κυριακής! Βρήκαμε το μέρος, ύστερα από μια πολύ όμορφη διαδρομή χωρίς προβλήματα με πολύ κρύο, αν και δεν νιώθουμε κάτι τέτοιο αφού οι φίλοι μας Βικτόρια και Δημήτρης που μας φιλοξένησαν στα studio τους, είχαν φροντίσει να έχουμε επαρκή θέρμανση και ζεστή καρδιά... Έτσι, απολαμβάναμε την κάθε στιγμή... Δείτε μερικά δημοσιεύματα ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ. Θα πάρετε μια γεύση, πώς περάσαμε.

Το ταξίδι μας αυτό με τους φίλους μας, Άρη και Χάρις το είχαμε προγραμματίσει πολύ καιρό, πριν… Χωρίς να γνωρίζουμε τον καιρό, πώς θα εξελιχθεί. Εντάξει, χειμώνας ήταν, αλλά επιλέξαμε έναν ξενώνα που οι ιδιοκτήτες τους είναι γνωστοί στους φίλους μας.

Το χρειαζόμασταν αυτό το ταξίδι – ανάσα. Σκεφτόμασταν την Κρήτη, αλλά στην πορεία μετρήσαμε πολλές παραμέτρους… Ήθελε περισσότερες μέρες και έξοδα και είπαμε να το αφήσουμε για το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε, κάτω από καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Έτσι είδαμε τα χιόνια που εφτασαν στο μέρος που μέναμε… Δεν μας πειράζει καθόλου. Ίσως να μην καταφέραμε να κάνουμε τις βόλτες που θέλαμε, επειδή η κίνηση δεν 'ηταν πάρα πολύ εύκολη, αλλά περάσαμε πολύ όμορφα... Κάθετί εδώ είναι όμορφο. Έτσι όμορφη, φαντάζομαι θα είναι η εμπειρία και την άνοιξη ή το καλοκαίρι!

Όλοι έχουμε κάποια στιγμή ανάγκη από μια μικρή αλλαγή και από παραστάσεις ξεχωριστές. Ξέρουμε πως έτσι κάνουμε τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας πιο ενδιαφέρουσα για μας και για τους γύρω μας. Αυτό, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε καθημερινά πράξη...

Το Πήλιο όποια εποχή και αν το επισκεφθείς, είναι πανέμορφο. Σίγουρα όμως το χειμώνα έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει. Σχεδιάζουμε να ξαναπάμε το συντομότερο δυνατόν και να απολαύσουμε, όπως κάναμε και στην πρώτη επίσκεψη μας, την κάθε στιγμή… 

xionismeni.zagora2

Από τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε στην Ζαγορά Πηλίου... Η Βικτόρια κάνει τηγανήτες στο χιονισμένο μπαλκόνι της, για να προσθέσει μια νότα αγάπης στο πρωινό που μας ετοίμαζε... Υπέροχοι. Τις απόλαυσα με την ψυχή μου... Η φιλοξενεία τους, μοναδική! Αν θέλετε να εκδράμετε στο Πήλιο, αξίζει να είναι στην πρώτη επιλογή σας. Μόνο που χρειάζεται να προηγηθεί τηλέφωνο επικοινωνίας...

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ενθουσιασμένοι. Ασε που θα δείτε την αδελφική αγάπη σε όλο της το μεγαλείο... Αλλά είπαμε, είναι απαραίτητο να προηγηθεί τηλέφωνο για να κλείσετε δωμάτιο, για τη διαμονή σας...

zagora110117

Ο Τάκης ξεχιονίζει τους δρόμους κάτω από το σπίτι τους... Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πάνω από το σπίτι τους στο σαλόνι που παίρναμε μαζί τους το πρωινό...

Τι όμορφη που είναι η ενότητα κάτω από το πνεύμα του Ιεχωβά Θεού. Όλοι μαζί στην Κρήτη

sinelefsi.kritis.28.2016

Στη φωτογραφία εικονίζονται αδελφοί της φυλακής από τις 10ετίες του 1970 μέχρι τη 10ετία του 1990, όσοι βέβαια βρεθήκαν στην Κρήτη με αφορμή την Περιφερειακή Συνέλευση, τον Αύγουστο του 2016 Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους να συναντηθούν με πραγματικούς φίλους και συναγωνιστές, με τους οποίους έζησαν όχι μόνο πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολύ ευχάριστες και έτσι τους ένωσε πιο σφικτά η υπέροχη ιδιότητα της αγάπης! Ειλικρινά ευχαριστούμε από καρδιάς τον Ιεχωβά για το υπέροχο δώρο της αδελφότητα, το οποίο μεγαλουργεί στους καιρούς μας! Σε όλους αυτούς τους αγωνιστές της ακεραιότητας εκπληρώθηκαν περίτρανα τα εδάφια Ησαίας 54:17 και  40:29-31.

Η εργασία είναι αγαθό! Ας βοηθήσουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη...

work

Όπως γνωρίζουμε, πολλοί αδελφοί μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ανεργία. Θα ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μου, αν γνωρίζουν κάποια πληροφορία σχετικά με εύρεση εργασίας, να επικοινωνούν με τον ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ, και να αναφέρουν τις πληροφορίες που γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσους αδελφούς και αδελφές μας είναι άνεργοι.
Η πράξη μας αυτή είναι σύμφωνη με τις σκέψεις που αναφέρονται στα εδάφια Ιωάννης 13: 34, 35
Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ γίνεται καθημερινά δέκτης μηνυμάτων αγωνίας τέτοιων καταστάσεων. Σ’ αυτή τη λογική ανταποκριθήκαμε στο δίκαιο αίτημα του Στέλιου Ηλιάκη από την Κρήτη που εκείνη την εποχή ήταν στη Βουλγαρία. Σας θυμίζω λίγο τα δυο δημοσιεύματα που κάναμε. Δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πειραματικά μια μέθοδο του «ζητώ» ή «προσφέρω» εργασία. Τις επόμενες μέρες θα πάρει μια πιο ουσιαστική μορφή… Θα λάβουμε υπόψη μας και τις δικές σας παρατηρήσεις και υποδείξεις. Το e-mail που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι nikosth2004@yahoo.gr Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ προσφέρετε να βοηθήσει ως σύνδεσμος επαφής και επικοινωνίας.

Αυτό που εγώ θέλω από εσάς είναι ότι αγγελίες έχουμε βάλει και εξυπηρετούνται (οι αδελφοί μας δηλαδή βρήκαν δουλεια ή το διαμέρισμα νοικιάστηκε...) ας επικοινωνήσουμε μαζί μας και ας μας το πουν. Οι αγγελίες μας θέλουμε να είναι πέρα για πέρα, αληθινές και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστούμε!

Άλλωστε, οι ανάγκες ήταν πάντα και παραμένουν μεγάλες!

Συναντήθηκαν στη Συνέλευση Περιφερείας Κρήτης 2016, ύστερα από 48 ολόκληρα χρόνια!

sinelefsi.kritis.26.2016

Για φαντάσου! 48 χρόνια είναι αυτά και ο χρόνος έχει κάνει την δουλειά του. Συναντήθηκαν στη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης Περιφερείας Κρήτης του 2016, ύστερα από μισό σχεδόν αιώνα... Πρωτοσυναντήθηκαν στη φυλακή όταν ήταν νεαροί, με αφορμή τη διακράτηση ουδετερότητας. Τώρα είναι πια μπαμπάδες, παππούδες και με άσπρα μαλλιά! Πραγματικά όταν βιώνεις τέτοια πράγματα είναι να συγκινείσαι πολύ και αναπόφευκτα θυμάσαι τα παλιά, τότε που αμούστακα παιδιά κρατούσαν οσιότητα στην υπόσχεσή τους να υπηρετούν μόνο τον Ιεχωβά Θεό. Τι υπέροχα παραδείγματα! Εκεί, στην Κρήτη, θα τους γνωρίζετε φαντάζομαι ποιοι είναι...

Ζωντανή η ελπίδα της επιστροφής στο Θραψανό... Βόλτα στη λίμνη της Λιβάδας...

livades.diakopes2013

Η Λιβάδα... Η τεχνιτή λίμνη στο χωριό μου που τα καλοκαίρια περνάω πολλές ώρες εδώ... Πανέμορφη και πάντα έχει κάτι εξαιρετικό να σου δώσει... Δείτε ΕΔΩ ένα βίντεο που τραβηξα πριν τρία χρόνια από τη λίμνη. Έτσι είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα... Η ίδια ομορφιά!

panoramiki.livada.2014

Ιδού και μια πανοραμική φωτογραφία της λίμνης, που τράβηξα το χειμώνα του 2014 όταν κατέβηκα στο χωριό, για να μαζέψω τις ελιές μου... Το 2015, τις μάζεψε η  Ειρήνη Κρουσανιωτάκη, με ένα καλό συνεργείο. Ελάτε, αν θέλετε, να σας πάω στις ελιές μου στου Μπουρμά. Δείτε ΕΔΩ. Πέρσι δεν είχαν, για να δούμε φέτος...

Αυτό είναι το χωριό μου, το όμορφο Θραψανό, που θα ήθελα να ζήσω, κάποτε...

Αυτό είναι το χωριό μου, το Θραψανό... Φωτογραφημένο στις 6 Ιουλίου 2012. Τον αγαπώ αυτόν τον τόπο. Και ονειρεύομαι να ζήσω εκεί αρκετό καιρό, όταν βγω στη σύνταξη. Ωστόσο έρχονται οι κυβερνώντες και με τους απίθανους πολιτικούς σαλτιμπαγκισμούς τους, αλλάζουν συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης... Έτσι αρχίζω να συνειδητοποιώ πως ίσως να μην το ζήσω και ποτέ... Δεν πειράζει. Είμαι καλά και αυτό έχει σημασία... Δείτε ΕΔΩ μερικά πράγματα για το χωριό μου...

spiti2.300118

Όταν η ζωή δεν το βάζει κάτω… Οι βουκαμβίλιες που ξεράθηκαν από την παγωνιά του Γενάρη 2017 όταν το χιόνι το έστρωσε για τα καλά στο χωριό (δες την ακριβώς από κάτω φωτογραφία, διότι είναι πολύ σπάνιο το χιόνι στο χωριό μας σε υψόμετρο 350 μ.). Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο. Αλλά ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα, όσο είμαστε όρθιοι, μπορούμε και αντέχουμε τις αντιξοότητες… Η φωτογραφία αυτή είναι τραβηγμένη στις 30/1/2018 και δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζωή συνεχίζεται...

xionismeno.spiti090117

Φωτογραφία τραβηγμένη στις 9/1/2017 στο χιονιά που άρεσε σε όλο το Θραψανό. Το πατρικό μου σπίτι, χιονισμένο. Η απόλαυση οφθαλμών… Ευχαριστώ όσους είχαν την καλοσύνη και την προνοητικότητα να μου τη στείλουν… Κάθε εποχή στο χωριό μου είναι όμορφη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία… Οι όμορφες βουκαμβίλιες της φωτογραφίας, από αυτόν τον πάγο, ξεράθηκαν, σε αντίθεση με την τριανταφυλλιά που, για άλλη μια φορά, αποδείχτηκε πολύ δυνατή και άντεξε... Αλλά η ζωή δεν σταματά! Ξαναπέταξαν πράσινα κλαριά, ξαναζωντάνεψαν!

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Η Αγία Γραφή περιγράφει μερικές φορές τους ανθρώπους με βάση την εργασία που έκαναν. Μιλάει για τον “Ματθαίο, τον εισπράκτορα φόρων”, τον “Σίμωνα τον βυρσοδέψη” και τον “Λουκά, τον αγαπητό γιατρό”. (Ματθ. 10:3· Πράξ. 10:6· Κολ. 4:14) Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους είναι οι πνευματικοί διορισμοί ή τα προνόμιά τους. Διαβάζουμε για τον Βασιλιά Δαβίδ, τον προφήτη Ηλία και τον απόστολο Παύλο. Αυτοί οι άντρες εκτιμούσαν τους θεόδοτους διορισμούς τους. Παρόμοια και εμείς, αν έχουμε προνόμια υπηρεσίας πρέπει να τα εκτιμούμε.

Ο αρχικός σκοπός του Ιεχωβά για την ανθρωπότητα ήταν να ζει για πάντα εδώ στη γη. (Γέν. 1:28· Ψαλμ. 37:29) Ο Θεός πρόσφερε γενναιόδωρα στον Αδάμ και στην Εύα διάφορα πολύτιμα δώρα που τους έδιναν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη ζωή. (Διαβάστε Ιακώβου 1:17) Ο Ιεχωβά τούς χάρισε ελεύθερη βούληση, την ικανότητα να κάνουν λογικές σκέψεις και τη δυνατότητα να αγαπούν και να απολαμβάνουν φιλίες. Ο Δημιουργός μιλούσε στον Αδάμ και τον συμβούλευε για το πώς να δείχνει την υπακοή του. Ο Αδάμ μάθαινε επίσης πώς να καλύπτει τις ανάγκες του καθώς και πώς να φροντίζει τα ζώα και τη γη. (Γέν. 2:15-17, 19, 20) Ο Ιεχωβά προίκισε επίσης τον Αδάμ και την Εύα με τις αισθήσεις της γεύσης, της αφής, της όρασης, της ακοής και της όσφρησης. Έτσι μπορούσαν να απολαμβάνουν πλήρως την ομορφιά και τα άφθονα αγαθά του παραδεισένιου σπιτιού τους. Για το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, οι δυνατότητες να έχουν απόλυτα ικανοποιητική εργασία, να νιώθουν πλήρεις και να κάνουν ανακαλύψεις ήταν απεριόριστες.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στον Πέτρο; Χρειάζεται να προσέξουμε ώστε να μην αφήσουμε την αγάπη μας για τον Χριστό να εξασθενήσει και την προσοχή μας να αποσπαστεί από τα συμφέροντα της Βασιλείας. Ο Ιησούς γνώριζε πολύ καλά τις πιέσεις που σχετίζονται με τις ανησυχίες αυτού του συστήματος πραγμάτων. Ας μάθουμε να εκτιμούμε όσα έχουμε...

ΕΝΑ SITE "ΑΠΑΓΚΙΟ" ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Αυτόν τον ιστότοπο τον «παλεύω» πολλά χρόνια. Πολύ πριν γνωρίσω την αλήθεια και βρω σκοπό στη ζωή μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου συνταξιούχο στο χωριό με μια σχετικά καλή οικονομική επιφάνεια, δεδομένης μιας σύνταξης που είχα οικοδομήσει πολλά πάνω της και ήθελα να έχω κάτι για να περνάω την ώρα μου.

Σήμερα όλα έχουν αλλάξει γύρω μου, όλα εκτός από το Site αυτό. Δηλαδή, άλλαξε κι αυτό λιγάκι προσανατολισμό… Αντί να περνάει την ώρα του με κούφια δημοσιογραφικά θέματα, που δεν έχουν προσφέρουν και πολλά πράγματα στους ανθρώπους, προσφέρει ελπίδα για ένα βέβαιο, καλύτερο αύριο.

Αυτήν την αληθινή ελπίδα, προσπαθεί να βάλει στις καρδιές των αναγνωστών του και να τους ενθαρρύνει να πιστέψουν ότι όλες αυτές οι δυσκολίες κάθε μορφής που ζούμε είναι παροδικές. Τα ωραία, είναι μπροστά μας. Και μπορούμε να τα ζήσουμε, φτάνει να το θέλουμε πραγματικά.

Αρκεί να μη στηριζόμαστε στην αξιοπιστία των ανθρώπων που σήμερα είναι κι αύριο όχι… Αλλά στον Λόγο Εκείνου που είναι απόλυτα αξιόπιστος και να ακολουθούμε στη ζωή μας τις φωτεινές προειδοποιητικές  πινακίδες που έχει βάλει στο δρόμο μας…

ΚΡΕΟΝΤΑΣ, τέλος...

Το φύλλο που βλέπετε είναι το τελευταίο της εκδοτικής προσπάθειας του εξωραϊστικού συλλόγου της Κολοκυνθούς  “Κρέοντας”. Δείτε το ΕΔΩ. Είναι το τεύχος 25 κι ΕΔΩ δείτε το προηγούμενο. Ο ΚΡΕΟΝΤΑΣ αναγκάστηκε να αναστέλλει την έκδοσή του. Σε δύσκολες εποχές δεν άντεχε άλλο τα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη. Βέβαια κάθε φύλλο που αναστέλλει την έκδοσή του θέλει να ελπίζει και ονειρεύεται την επανέκδοση του... Μακάρι να έτσι. Κι όχι μόνο προθέσεις των ανθρώπων του Συλλόγου...

JW Broadcasting Απριλίου

studio1

Μια ευχάριστη ανακοίνωση επεφύλαξε μεταξύ άλλων το Κυβερνών Σώμα στην ετήσια συνάθροιση του, το 2014. Αφορούσε τη δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού τελευταίας τεχνολογίας που εκπέμπει μέσω internet. Από τον Μάϊο 2015 το κανάλι το έχουμε με ελληνικούς υπότιτλους, και τώρα μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, ώστε να το παρακολουθούμε καλύτερα, όλοι εμείς που δεν γνωρίζουμε καλά αγγλικά. Από εδώ μπορείτε επίσης να δείτε παρά πολλά χρήσιμα βίντεο και φυσικά στις αρχές κάθε μήνα, το Jehovah’s Witnesses Broadcasting... Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ και θα ενισχύσετε την πνευματικότητα σας... ΕΔΩ, δείτε το πρόγραμμα του Απριλίου 2018... Θέμα του έχει, την ασφάλεια που νιώθουμε κοντά στον Ιεχωβά!

Στην ανεργία πρώτη φορά

Δυο φορές με απόλυση μέσα σε πέντε χρόνια… Ήταν Φλεβάρης του 2012 όταν απολύθηκα με εθελούσια έξοδο από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τώρα 1 Νοέμβρη του 2017 από το Σωματείο της ΠΕΤ ΟΤΕ όπου εργαζόμουν από το 1983 ως δημοσιογράφος.

Θεωρητικά, αιτία και των δύο απολύσεων ήταν το γεγονός ότι ήμουν κοντά στη συνταξιοδότηση μου. Κοντά; Πόσο κοντά;

Οι συνθήκες συνεχώς αλλάζουν, με εντολή των δανειστών της χώρας μας. Αυτοί επιβάλλουν και η κυβέρνηση ως εκτελεστικό όργανο νομοθετεί… Τι ξημερώνει λοιπόν την επόμενη μέρα; Κανείς δεν γνωρίζει…

Αλλά εγώ δεν είμαι τρομαγμένος… Έχω εμπιστοσύνη στον αληθινό Θεό Ιεχωβά και ξέρω ότι Εκείνος θα με στηρίξει και θα με προστατέψει σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς…

Όλοι, τελικά, μπροστά στην ανεργία και τον θάνατο είμαστε ίσοι… Όλοι! Ότι δουλεια κι αν κάνουμε… Αυτό που μου δίνει ειρήνη διάνοιας ώστε να συνεχίζω να αγωνίζομαι όρθιος, είναι η πίστη πως δεν είμαι μόνος! 

Ο Γάμος της Ειρήνης...

Η Ειρήνη με τον Χριστόφορο παντρεύτηκαν στις 10/10/2010. Το μωρό τους ήρθε στις 28/08/13. Να τους ζήσει! Κι έτσι έγινα παππούς...

Το "φευγιό" της αδερφής μου

Η Γιωργία μας "έφυγε" για πάντα από κοντά μας το 2011. Και ο θάνατος του Γιάννη ένα ακριβώς χρόνο μετά. Λιγοστεύουμε...

Αλλαγές στο Site μου

Σημαντικές αλλαγές αισθητικής στο Site. Μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε... Πώς σας φαίνετε η νέα μορφή του από 9/9/2013;

Developed by OnScreen - Content by Nikos Theodorakis - Powered by FRIKTORIA